Pinsamt Marita Ulvskog

Vad är hon ute efter ? Är det att få de mest outbildade i vårt samhälle att tro att de skall rösta på Socialdemokraterna med hjälp av sådana billiga argument som att tro att de största börsbolagen skulle fatta investeringsbeslut för att påverka valutgången. Möjligen skulle det vara ett argument när det gäller enmans företag men dom vågar hon naturligtvis inte angripa. Som i diktaturstater är makteliten i vårt samhälle ute efter att påverka de mest lågutbildade och de med sämst inkomster och de som är ett offer för dålig tillväxt och den socialistiska politikens förödande inverkan på företagsamhet och som en följd av detta den allt mer växande massarbetslöheten i Sverige. Det vore bättreatt Marita angrep de allt mer förslöande storbyråkraterna i alla statliga organisationer och institutioner som dagligen förslösar skattebetalarnas pengar genom sin inkompetens. Senast i går såg vi en dum dryg byråkrat från integrationsverket som förklarade i TV aktuellt att förslösningen av skattemedel berodde på ständiga omorganisationer och inkompetent personalpolitik. Han rodnade inte. Har Ni hört vilka argument ? Tänk om ett företag som jobbar på den globala marknaden skulle förklara förlusterna med den typen av argument. Hoppas att svenska folket och speciellt de som har det sämst ställt börjar förstå vart åt den svenska makteliten och den ständigt växande byråktatin leder nationen. Med en statskuld på 1,3 billioner som drar räntekostnader årligen i storleksordningen 50 miljarder som skulle kunna användas till att höja lärarlönerna med 30 - 40 % och skapa en skola med lugn och ordning och arbetsro påstår socialdemokraterna att den svenska ekonomin är i ordning. Vilket valfläsk och storpropaganda. Ett annat exempel på att svensk ekonomi är i djup obalans är naturligtvis alla som står utanför arbetsmarknaden och alla i de konstlade plusjobben.
Om Du som arbetslös i morgon anmäler Dig till att jobba i snösvängen. Vad tror Du att Du får för svar ? Jo om Du inte har varit arbetslös i mer än två år så har Du inte rätt att göra en god samhällsinsats. Förslag: Samla alla arbetsföra att med kort varsel jobba i snösvängen. Kommunen kan åka ut på gatorna med högtalarbil och göra reklam för att billig arbetskraft fås genom kommunal försorg. Jag frågar mig skall den byråkratiske och föredetta LO pampen Hans Karlsson sätta i gång en tvåårsutredning om ett sådant förslag ? Troligen  !!! I dag meddelade det statliga Vattenfall att vinsten var 30 miljarder. 3 miljarder mindre än Ericsson som jobbar i 150 länder. Vattenfall härskar på den Nordiska marknaden. Hur många länder är det och vilka är det som säkrar dessa vinster. Jo direktörerna i Vattenfall. De har ännu inte tagit ställning till bonusarna för 2006. Skäms !

RSS 2.0