Bröllopsfotografen

Kul och händelserik samt på många sätt tänkvärd handling.

En välkänd Karlstad profil spelar huvudrollen som på eget initiativ kommer rakt in i Sthlms etablissimanget från den otrygga tillvaron som det innebär när bruket kommer att läggas ned.

Många kul karaktärer som frun till den rike affärsmannen som ärvt förmögenheten som hans fader skapat med hjälp av plastklämmor.

Kjell Bergkvist spelar den misslyckade teater skådisen som umgås med det förljugna överklassällskapet och där huvuddelen av handlingen utspelar sig.

Begravningsakten är den scen som gjorde djupats intryck på mig.

Rekommenderas.

Hamburgare dubbel var ingen höjdare efteråt men gick ner.
Konstaterade att Hammarby åkte ur Allsvenskan och att ÖIS och Djurgården tävlar om kvalplats.

Kamraterna besegrar AIK med matchens enda mål på Söndag tillkommet på ett tvivelaktigt sätt föregånget av en solklar hands som domarn inte ser. Kravaller efteråt. Å andra sidan skippades rättvisa tillsist.
Kalmar vann mot IFK på ett ojust sätt och AIK filmade till sig en straff mot Elfsborg.

Igen och igen

I dag pratar Björn Elmbrandt om att drömmar kan förverkligas i kommande Mona land.
http://www.dagensarena.se/text/2009/10/mojligheternas-land#commentshash1

Min kommentar:

Hoppfullt

Jag hoppas och tror att full sysselsättning dvs ca 2% arbetslöshet är möjlig att uppnå men det åstadkommer varken Mona med sin storvulna retorik eller någon annan storpratare.

Sysselsättning möjliggörs genom att världshandeln ökar och att världsekonmin lyfts genom att fler miljarder människor kommer in i ett handelssystem ex genom de mikrolån som etablerats visserligen i liten skala för närvarande men ökningen kan explodera.

Tjäbblet i svensk inrikespolitik är kontraproduktivt och leder bara till mer administration och byråkrati genom att underliga politiska visioner skall förverkligas med olika statliga och kommunala projekt för att gömma människor som förnärvarande inte har riktig sysselsättning.

Lägg ner den överflödiga byråkratin och ge medlen till människorna att förvalta själva. Tro på individens uppfinningsrikedom och tro inte att arbetförmedlare eller coacher varken kan skapa arbete eller hjälpa det stora flertalet arbetslösa.

Alla vet att landet är beroende av utländsk efterfrågan för att klara sysselsättningen och att göra detta till en inrikespolitisk träta är synnerligen obegåvat och är ohederligt mot väljarna.

De enda som har nytta av detta är olika tankesmedjor och politiska kommentatorer som dagligen upprepar sina mantra.


Nobelpristagaren i ekonomi

I Mangskog agerar ortsbefolkningen i likhet med nobelpristagaren i ekonomis teorier. Dvs att ortsbefolkningen tar ansvar för naturresurser och sin närmiljö bättre än om ett privat alternativ skulle ha fått ansvar för utvecklingen eller kommunala eller regionala organ.

Eller att det i politisk demokratisk ordning skall gå att utveckla samhällen men nödvändigtvis inte enligt en strikt beprövad ordning.

Jag tror att många samhällen i dag är kvävda av den lokala och regionala administrativa överhögheten. Folks initiativ förmåga och önskan om en utveckling kommer inte till tal på grund av det låsta demokratiska system vi har.

Att lägga röster vart fjärde år och sen förlita sig på att ett fåtal personer sköter utvecklingen är att tro på högre makter.

Bättre då att när utvecklingen svänger i en eller annan riktning låta allmänheten spontant ta tag i vart riktningen skall gå.

Det var ungefär så som samhällen fungerade långt tillbaka i tiden. När något hände reagerade befolkningen och verksamheten rättade in sig i vad som var rätt enligt sunt förnuft.

Naturligtvis kräver föreslagen ordning en hög grad av deltagande av majoriteten i det offentliga samtalet. Dagens allmänhet är inte upplyst och mogen för den föreslagna ordningen.

Det krävs att samhället och i synnerhet ledare tar ansvar för den framtida utvecklingen och är medvetna om i vilken riktning vi är på väg.

Ny ledare för landslaget i fotboll

Välj Torbjörn Nilsson till ny ledare för svenska fotbollslandslaget. Varför inte? Därför att han tränar ett damlag?

VAR STÅR SVENSK FOTBOLL I JÄMSTÄLLDHETSARBETET?

Är det gubbar med tjocka magar som skall styra svensk fotboll? Överviktiga auktoritära flumpedagoger.
Jag är så inni grunden trött på att höra deras grumliga snack om spelsystem.

Avgå Lagrell och lämna över till yngre förmågor.

Torbjörn kan tekniken som är grunden för all fotboll. Enkla passningar till närmaste man a la Barcelonas filosofi och för den delen 1958 års landslag. Krångligare behövs inte.

Inget hummande om spelsystem utan anfall med hela laget och försvara med hela laget enligt igelkottstaktiken.

Ödmjukhet och enkel filosofi borde vara nog framgångsfaktorer.

Hamren är diskkvalificerad med sin löjliga halsduk.

Förebyggande hälsovård

Från och till förs debatt om hur kommande sjukvårdkostnader skall kunna finansieras mot bakgrund av en längre medellivslängd.

Träning i en eller annan form förespråkar många som en god förebyggande hälsovård.

Jag frapperas av det dåliga utnyttjandet av kommunala träningsanläggningar på förmiddagar och långt in på dagen. Till motionsspår och skogens naturliga stigar är det heller inte någon kö.

Själv funderade jag i dag när jag trampade cykel efter styrkepasset på att jag skulle vara stimulerad av att efter träningen ha tillgång till en billig eller helt gratis massage en kvart eller halvtimma.

Kanske kunde många bli stimulerade till att röra på sig om de efter passet blev uppmärksammade med en kvarts kroppsberöring.

Antag att en kommun av Karlstads storlek har ca 6 000 personer över 65 år. Antag vidare att 50% av personerna inte rör på sig. Om hälften av dessa kom i kontrollerad träning med den föreslagna stimulansen borde det ha en inverkan på kommande sjukvårdskostnader.

Det betyder att på Badhuset och i anslutning till andra kommunala anläggningar som Skutberget, Wåxnäshallen och Kronoparken skulle kommunen heltidsanställa massörer. Antag att en massör klarar av 20 personer per dag. Det betyder ca 400 på en månad. Det betyder att 4 massörer skulle klara av att gå igenom 1 600 personer på en månad. Dubbleras antalet massörer får varje motionär en knådning två ggr i månaden. Eller 3 000 blir masserade en gång i månaden.

Varje massör kostar ca en halv million per år. Rationaliserar kommunen och landstinget bort fyra mellanchefer så går det att finansiera åtta massörer. 

350 ppm

Jag läser på Epsteins Sthlms blogg att gränsen för koldioxid mängd i atmosfären får vara högst 350 ppm. http://www.dn.se/blogg/epstein/

Jag har kollat på några miljöföredragningar på senare tid. Förkortningen ppm dyker upp. Nu har jag lärt mig att det betyder parts per million. Men jag är inte säker på att jag förstår vad det innebär.

350 ppm milliondelar koldioxid är vad atmosfären tål. Förnärvarande finns det 390 ppm i atmosfären.
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Med tanke på hur det ser ut vid en okulär besiktning i samhället har jag inga förhoppningar på att komma under 350 ppm.

Lokala och regionala ledare vidtar inga åtgärder mot bilismen eller annan verksamhet som leder till ökade mängder CO2.

Strömmen av bilar längs Hagalundsvägen en fredag eller lördag förmiddag är förfärande. Bergvik skall byggas ut står en glädjestrålande ledare för eländet och basunerar ut i lokal TV. Allmänheten skuttar av glädje och applåderar.

Lokala ledare tycks inte ha förstått allvaret i den situation som klotet befinner sig i. Trots att invånare från redan nu drabbade områden i världen i Sthlm vittnar om hur klimatkrisen på verkar deras liv dramatiskt. Hus sköljs bort när isen smälter och landområden läggs under vatten.

Dramatiska åtgärder borde isensättas som att införa parkeringsavgifter på 200 kr eller mer på Bergviksområdet. Betal stationer från och till bostadsområden.

När inte ledare för allmänheten förstår allvaret hur ska då allmänheten kunna ta till sig budskapet.

Några intresserade ungdomar manifesterar jorden runt genom att med sina kroppar bilda siffran 350 på gator och torg. Vad hjälper det när kunderna  sitter bekvämt tillbakalutade i bilsätet och väntar på att köerna skall lösas upp så att bilen kan glida in på närmaste gratis parkeringsplats vid köptemplet.

Mätteknik  http://www.nordtec.se/bilder/startsidebilder/fakta-maetteknik/pdf__10.pdf

Vad är onormalt?

Hörde nyss ett bra inlägg i ring P1. Apropå homovigslar och motstånd mot muslimer. Varför lägga sig i andras lycka var vad inringaren ville ha fram som budskap.

I en demokrati som utvecklas tillåts mer och mer av det som tidigare anses som onormalt bli normalt. Problemet är att en del människor inte vill acceptera att det som tidigare anses onormalt blir normalt. Jag tycker att det kallas för utveckling när det onormala blir normalt..

För inte så länge sedan låstes människor in som visade tecken på onormalt bettende. Nu vistas de bland alla andra och ingen anser att det är onormalt.

Rädsla för det onormala tynar så småningom bort genom tidens tand. Så blir det t ex med SD i ett utvecklat samhälle med bra opinionsbildning och en stark rättsstat.

SKL flumiga ekonomirapport

SKL senaste ekonomirapport förutspår att löneavtalet med sjuksköterskorna kanske kommer att rivas upp. Det görs främst mot bakgrunden att 2011 kommer att bli ett dåligt år.

För den intresserade medborgaren vore det intressant om SKL redovisade hur stor lönesumman är för syrrorna så att den procentkunnige kunde räkna ut hur mycket en uppsägning av avtalet innebär och ställa det mot den befarade förlusten för 2011.

För det är väl inte så att hela förlusten orsakas av den två procentiga löneökningen för syrrorna? Även landstingens total omsättning borde redovisas samt en del andra intressanta siffror så att den intresserade kan få ett någotsånär helhetsgrepp.

Ytterst märkligt att SKL går ut och pekar ut en visserligen stor grupp inom verksamheten men hur stor del av den omfattande verksamheten är sjuksköterskornas lön? Det måste finnas andra områden att spara pengar inom.

Stafettläkare, läkemedelsförskrivning, ovidkommande verksamhet som landstingen sysslar med, inte minst den pågående omorganisationen mot fler privata vårdcentraler, smartare sätt att arbeta, minskning av den omfattande byråkratin, minskning av vårdköerna och det merarbete som den situationen skapar.

Mer på DN debatt http://www.dn.se/opinion/debatt/sjukskoterskorna-kan-bli-av-med-sin-loneokning-2010-1.980225


Häpnadsväckande siffror

Jag läser på T4s webbsida en undersökning avseende subventionerna till olika flygplatser. Dvs kommunalt stöd, stöd från Luftfartsstyrelsen och statlig upphandling.

http://www.tv4.se/1.385343

Mest upprörande är hur en fattig kommun som Torsby kan spendera 5,1 miljoner på flygplatsen. Häpnadsväckande är att varje resa subventioneras med 4 767 kr.

Inte nog med det. Hur ser klimateffekterna ut vid en jämförelse mellan flyg och dieseldriven taxiresa?
Totala CO2 utsläppet för flygningarna mellan Torsby och Sthlm var 2007 473 200 kg koldioxidekvivalenter.
Motsvarande siffra för Stigs taxi med samma antal passagerare var 303 817.
Således en fördel för taxi resan med 169 383 kg koldioxidekvivalenter. Om det är mycket relativt sett har inte jag kunskap om.

Vad jag som medborgare i Värmland undrar över är hur ledande kommunpolitiker inklusive region Värmlands företrädare kan låta verksamheterna hålla på? Och dessutom inte bara stödja själva verksamheten med medel utan dessutom lobba för att den skall öka.

Den politiska oppositionen och regeringen stödjer kommunerna med miljarder för att inte behöva säga upp folk inom världfärdsektorn. Tillåt mig att tvivla på dagens beslutsfattare.

Maldivernas regering hade regeringsmöte under vattnet i helgen för att uppmärksamma världens ledare på kommande klimatkatastrofer. I dag har vi sen't 2009. Siffrorna presenterades och var säkert tillgängliga 2008 för kommuinala beslutsfattare.

Samtidigt i dag på förmiddagen tar jag del av en hearing på SVT avseende hur det ser ut i halvtid när det gäller uppnådda klimatmål för landet. Landshövdingen i Värmland Eva Eriksson sitter som ordförande i något som heter miljöråd och är vad jag uppfattar rådgivare till regeringen inför kommande Köpenhamnsmöte.

Har vi de företrädare vi förtjänar och vad gör de för att bidra till minskade koldioxidutsläpp?

Allas rätt att leva ett drägligt liv

Jag läser den pågående debatten som förs mellan SD och media. Å ena sidan SDs motvilja mot den invandringspolitik som förs i dag och å andra sidan det kosmopolitiskt ordnade samhället där medborgarna inte har någon samhörighet vad gäller historia, kultur eller religion. Ett samhälle där fri invandring råder där inte asylrätten behöver vara föremål för lagstiftning och där alla har rätt till samhällets utbud av servic.

Det är svårt att förhålla sig till eller ta ställning till någotdera med den ordning vi har i dax läget.

Å ena sidan skall SD bemötas med tystnad och åndra sidan skall varje sakpåstående som partiet gräver fram nagelfaras och analysera och bemötas och det skall påvisas att de påstådda sakförhållandena är falska.

Åkessons artikel och chefredaktören för Aftonbladet skall ställas inför rätta eller skall den glömmas? Vilket är bäst i en rättsstat?

Jag läser om hur det gått i Holland. Där är motsvarande parti nu uppe i strax under tjugu procent i senaste oppositionsundersökningar. Beroende på att varje provokation från ledarens sida bemöts med massiva pressinslag.

Det är inte så kul för media att skriva om alldagliga saker som inte väcker folks uppmärksamhet. Spektakulära inslag säljer bättre. Och är det någon som har fått en liten position i samhället som föreslår att den som bär heltäckande slöja skall böta 10 000 så blir det föremål för morgonsoffor och debattprogram. 

Anna Anka är glömd trots att radio, TV och tidningar ägnade henne fjorton dagar för en månad sedan. Den politiska debatten pågår ständigt så därför är jämförelsen haltande. Och därför skall den tas på största allvar.

Visionen om alla människors rätt till att leva sina liv fria och under drägliga förhållande är i dagens läge lika långt från verkligheten som det är att ta sig till den yttersta galaxen för mig och många andra.

Hörde på morgonkulan den befängda debatten mellan två präster i svenska kyrkan om lika könades rätt att gifta sig i kyrkan. Naturen har gjort oss olika. Det borde vara nog för att motståndare till samkönade äktenskap när de kommer till sans borde ställa sig i skamvrån. Men det säger en hel del om prioriteringsordningen vad diskussionen skall handla om i en så stor organisation som svenska kyrkan.
Enkel Söndagsutflykt

Tog med mig frugan på en senkommen söndagsutflykt per cykel till en av Vänerns norra strandavsnitt. Väl utbyggd infrastruktur gjorde att vi kunde ta del av de senaste bostadsområdena nära storstaden ja i alla fall medelstad.

Pälsade på mig ganska ordentligt i plus sjugradig väderlek med ringa blåst. Helt nödvänddigt med tanke på att cykelturen skulle företas i promenadtakt.

Väl framme skådar vi ut över en blank sjöyta. Förutom märken av grävskopor och andra behövliga maskiner för att åstadkomma nödvändiga farbara stråk. Tar del av den information som finns på platsen hur byggandet av de 91 villorna ska ske och var.

Överraskas av  hur nära nuvarande strandlinje byggnationen är planerad. Har jag kanske missuppfattat kartan och planeringen? Fortfarande vid hemkomsten undrar jag. Dock en del av området har planerats på befintliga kullar. Men de övriga var skall de finna sin belägenhet vid eventuell klimat ohyra. Och kommer försäkringsbolagen att kalkylera in riskerna?

Dock en god wokmiddag skingrar tankarna för eventuella framtida klimat katastrofer. Medmänniskorna som drabbas kommer att tas om hand av kommuninnevånare som hyr eller äger högre belägna fastigheter. Så solidariskt fungerar medmänniskorna vid eventuella katastrofer. Eller är vi för indivualister eller har blivit för att denna medmänskliga process även i framtiden skall fungera på ett sinnligt sätt.

Vilken möjlighet till rika naturupplevelse är vi förunnade med som bor där vi bor? Skog, vatten och inte minst en kombination därav. Många strävar efter att uppleva värme med en kombination av lätt klädsel. Jag undrar om inte klädsel mot kyla och att reglera klädseln efter eventuell förhöjd kroppstemperatur är den rikaste gåvan?

Maldivernas president anordnade senaste regeringsammanträdet sex meter under vattnet. Lever vi i en luftbubbla uppe i norden?


Förslag från Wikegård

Nu föreslår Wikegård tidigare start för elitserien i ishockey. Nu startar elitserien i mitten av september. Dessförinnan har varje lag genomfört 10 träningsmatcher med början första veckan i augusti. W föreslår följdriktigt att elitserien i ishockey skall börja mitten av augusti. Och för att hinna med träningsmatcherna börjar lagen med träningsmatcher i mitten av juli.

Varför skall då serien börja tidigare? Jo juniorerna skall få tid att spela juniorVM kring jul och juniorerna är nödvändiga för lagen och skapar orättvisor för de lag som har riktigt bra spelare som de inte kan använda under ett intensivt julhelgsspel. W tycker att elitserien skall ta ett längre uppehåll under den tid när publiken har tid att gå på hockey. Det tajmar inte så bra med föreningarnas ekonomi. Och kommer det bra med publik i augusti?
   
Med tanke på de löner som ishockeyspelare inhöstar är det ett bra förslag. Semestern inskränks då till halva maj och juni för de spelare som deltar i VM och två månader längre för de som inter kvalificerar sig för slutspelet. Träningen oräknad. Träningen tillhör förstås jobbet och då kanske semestern inskränker sig till en vanlig tjänstemans.

Annars kan de klubbar som fostrat bra juniorer glädja sig åt inkomster i samband med övergång till NHL om nu överenskommelserna är sådana. Kort siktiga vinster i elitserien borde vara en andra hands grej. Att utöka elitserien till spel i august tror jag inte på. 

Världs ekonomi

USAs budgetunderskott gångna året är 1.417 billioner dollar. I svenska kronor med dollarkurs 6,95 motsvarar det 9.848,2 billioner kronor dvs 9 848,2 miljarder kronor. Det är 10% av Bruttonationalprodukten.

Motsvarande siffra för Sverige beräknas för innevarande budget år bli 100 miljarder kr. Sveriges BNP är ca 3 000milarder kr. Då blir vår procent siffra av BNP ca 3%.

Reinfeldt har drygt tre ggr mer koll på ekonomin än Obama.

USAs bruttonationalprodukt är ca 100 000 miljarder kr. Sveriges är 3 000 miljarder kronor. Således drygt 33 ggr större. Kan det stämma?

EUs bruttonationalprodukt var 2007 127 181 miljarder kr och är sedan 2004 års utvidgning större än USAs.


http://europa.eu/abc/keyfigures/tradeandeconomy/production/index_sv.htm

Boll i tidig ålder

Hur skall landet kunna utveckla bolltalanger? Det måste börjas i tid. Mitt förslag är att bollklubbarna i kommunerna samsas om finansiering av en boll i present till varje nyfödd i kommunen. Bollen skall förstås vara anpassad till det lilla krypet. Bollen måste vara grepp och bit vänlig för babyn. Följ upp presenten med att bjuda in föräldrarna efter ett halvår till en träff där de får stimulans till att gå vidare med övningar i krypstadiet. Aktiviteterna kommer naturligtvis att ha spin off effekter såtillvida att föräldrar automatiskt kommer att bli mer intresserade av klubbens aktiviteter.

Hur skall klubbarna gå vidare? När dagisperioden börjar, erbjud dagispersonalen besök en eller två timmar i veckan av en ungdom som är utbildad i lämpliga bollövningar för småttingar. Utnyttja konstgräsplanerna och inomhushallarna som finns i varje kommun. Planerna står tomma större delen av dagen.

Bollövningarna är ett lämpligt komplement till skogspromenader, pusslandet och klipp och klistra övningarna. Och det viktigaste dagisschemat får ett ytterligare inslag av rörelse. Bollen lockar till snabba spring i benen och naturliga böj och sträck övningar. Mer rörelse behövs för barn i tidig ålder som motvikt mot den ökade barn fetman.

När dagisperioden är över inträder skolstadiet. De flesta klubbar har i dag en omfattande verksamhet med klassturneringar. Det är bra.

Kille med bollövning

Senast lästa bok

"Dom skall  ändå dö" av Gunnar Ekberg.
Författaren berättar om sitt liv som dubbelagent på 60/70 talet. Han värvades av "Firman" som var en underrättelseorganisation under regeringen som hade som syfte att kartlägga svenska vänster organisationer som KFML m fl och som i sin tur samarbetade med de palestinska befrielserörelserna.

Gunnar hade som hobby att dyka och hittade i Öresund ett ryskt fiskefartyg som hade förlist. Det visade sig inte vara enbart fiskefartyg utan hade utrustning som var synnerligen intressant för svensk underrättelsetjänsten. Sedan följde andra tjänster för den s k Firman. Och ett tålmodigt arbete att infiltrera vänsterorganisationerna.

Så småningom efter några år hade Gunnar blivit så trovärdig i KFML att han fick göra resor till mellanöstern och träffa organisatörerna för motståndet mot Israelerna. Hans kunskaper inom dykar gebitet kom till pass genom att han fick i uppdrag att utbilda två attackdykare som hade fått i uppgift att sänka ett amerikanskt kryssningsfartyg.
Attacken genomfördes och fartyget sprängdes i Beiruts hamn. Ingen kom till skada genom att alla passagerarna hade evakuerats genom den information som Gunnar hade överfört till Israeliska underättelsetjänsten.

Så småningom avslöjades Gunnar genom en tjänsteman i SÄPO som informerade Peter Bratt och Jan Guilleau och så blev IB affären till.

Läsvärt speciellt för oss som var 25/30 års åldern när det begav sig.

Svarta September som var en av de palestinska organisationer som utförde attacker mot Israeler. Den mest kända var attacken mot Israeliska idrottsmän i Munchen 1972. Jag var på plats inte så att jag hade någon känning av attentatet men konsekvensen blev att OS programmet i friidrott försköts en dag. Resdagen var fastställd och på det viset missade vi sista dagen med bl annat 1500 metersloppets final.


Ny Förbundskapten i fotboll

Ny förbundskapten för svenska fotbollslandslaget? Ta en av de svenska tränarna för vilket allsvenskt eller superetta lag som helst. Det är övermaga att tro att en ledare kan tillföra något extra. Kunskapen på plan är ja hur många procent skall jag dra till med är den helt avgörande faktorn. Jag skulle vilja gå så långt att jag föreslår att utse en spelare bland spelarna att föra befälet.

Varför bygga upp en övermaga organisation för ett landslag som är strax under femtiotalet bland världens nationer?

Till vilken nytta har det varit att ligga en månad under vintern och spela mot Venezuela, Colombia m fl? Bättre då att sammansvetsa gänget i den svenska vintern. Bara i Karlstad har vi tre plastmattor att träna teknik, snabbhet och styrka eller alla andra nödvändiga ingredienser som skall till för en världsspelare.

Om det nu är så att någon tror att en förbundskapten kan tillföra många procent så skall naturligtvis tränaren hämtas från Spanien. Där spelas en teknisk och initiativrik fotboll av absoluta världsklass. Bollen spelas efter marken och med ett tillslag samt med rörelse inom laget som är något alldeles extremt.

Men hur skall en tränare av den kalibern kunna tillföra otekniska svenska spelare en sådan kunskap på de veckosamlingar fyra till sex ggr per år?

Lösningen är att införa en permanent spansk organisation på svenska fotbollkansliet. Ca tio tränare med en ledare  i spetsen. Tränarna skall åka runt på de många plastmattor vi har i landet och träna utvecklingslagen.

Landet har en fantastisk resurs inte minst bland de många invandrar täta områden som finns i Malmö, Gbg, Sthlm och alla andra mellanstora och små städer i landet.

Men det helt avgörande börja att träna som gymnaster,simmare m fl idrotter.

Varför inte Tomas Bodström?

Första halvlek och till slut andra halvlek

Varför detta stressade flipperspel? Alla svenskarnas högkvalificerade spelar kan inte trots så bollsäkra spelare lugna ned spelet och hålla bollen mer än fem passningar inom laget? Varför detta springande? Fotboll är ett lag spel där bollen skall göra arbetet.

I trånga situationer vänd bort från motspelaren  och spela bollen till närmaste medspelare som har gjort sig spelbar. Denna fundamentala grej har inte Lagerbäck lyckats nöta in. I stället gäller framåt framåt och som resultat förlust av boll och ett ständigt springande tillbaka.

Vad gick fel?

Fotboll skall vara skön spel. Lugnt och fint passningsspel och skicklig teknik.

Bentner är min absoluta favorit. Han håller i bollen, trixar med trasan förflyttar sig med densamma och skapar utrymme för de sina.

Hur kan en skicklig taktiker som Lagerbäck tillåta så många tillfällen till distansskott från Danskarnas sida?
Motsvarande borde gälla för Sverige. Med distansskyttar som Anders Svennson och Källström. Men nej inget skapande markspel utanför straffområdet som danskarna.

Ingen tillfällighet att Sverige nådde VM final 1958 med alla teknikerna i laget. Nu har vi en backlinje som är brottare.

Tack för att landet slapp hysterin inför VM. Nu kan fotbollsälskare koncentrera sig på att njuta av teknisk och skön fotboll från inte minst de afrikanska länderna.


Vardagligt

Om tänkte jag om jag skulle försöka mig på att skriva om alldagliga saker och inte vara så högtravande med politik och ekonomi och en och annan idrottskommentar.

Då så sätter jag igång inspirerad av offentliga bloggare som jag nyss läst. Ex den berömda H H på DN.

I dag vaknade jag med återigen ont i ryggen. Fa'n tänkte jag går det aldrig över. Vad är det för ryggont nu då?.

Ner i köket och lagade till gröten och öppnade datorn för att skåda in i det offentliga samtalet med DNs ledare och debattsida som inledning. Ungdomarna inom sossarna har kommit på att det inte går att låta äldre sossar styra partiet längre och det är i överensstämmelse med vad jag skrivit om i inlägg tidigare. Jag brukar ligga före i den offentliga debatten.

Nu var det en dag då frugans matlåda och för den delen min egen mattallrik skulle vara färdiga till ca 1100 tiden.
Det är mycket att stå i en förmiddag av den här karaktären. Som sagt var matlåda och före det urplockning av diskmaskinen.

Förmiddagen kompletterades med att jag upptäckte att det var min mors namnsdag. Ringde och bjöd in mig till kaffe kl 1130. Så var det det här med att frugan hade beställt avhämtning av gamalt köksbord. Hämtningsföretag var gengåvan och tiden var utsatt till 1100. 1115 ingen gengåva. Ringde och fick bekräftat att det var fredagen den 16 som avhämtning skulle ske.

Cyklade ner till mor och ikapp grannen som jobbar på röntgen och som var på väg till kneget. Ont i ryggen och röntgensköterska är en bra kombination samt en släkting som är verkmästare inom gebitet.

Trevlig fika hos gamla mor med vardagligt snack om katter som dött och nya som fötts. Plockade in papper i pärm.

Ringde kusin Inger som denna dag också hade namnsdag och som jag inte pratat med sen'n mor fyllde år. Hennes pensionering hade gått si så där. Saknade kamratskapet och tillfredställelsen med att åstadkomma något på jobbet. Jag skall ringa fler gånger. Hon kanske behöver en samtalspartner som kan reda ut att få dagen att gå.
Det är min specialitet.

Nåväl fikat med mor var slut och det var dags att titta på Dagens Rätt. Därefter ut och kolla på de välbeskurna äppleträden som ,ja jag är morbror till honom men vad skall jag kalla honom, hade fixat. Jag är dålig på släktskapsbenämningar.

Cyklade hem och åt mattallriken och kurerade ryggen med övningar på hallgolvet. Ringde min trevlige kompis och hade ett långt samtal om ditt och datt bl annat upplyste jag honom om att Obama fått fredspriset vilket han borde ha kollat in. Tillhörande kultureliten som han gör.

Så var det dax för den försenade fredagsstädningen. Kul blogginlägg, eller hur?

"Svensk fotboll"

Jag uppskattar bra passningsspel och skickliga tekniker i fotboll. Dvs när bollen är i spelarens ägo skall han direkt spela bollen med ett tillslag till en medspelare eller på ett skickligt sätt försvara ägon av bollen. Att försvara bollinnehavet är det mest tekniska en fotbollsspelare kan uppvisa. Spelaren gör det antingen genom att med bollen i ägo försvinna från motspelaren eller stöta ut motspelaren genom kroppsfint som omöjliggör att motspelaren får det utrymme som krävs för att erövra bollen.

När en svensk oteknisk spelare vilket är de flesta erövrar eller innehar bollen inträffar det omöjliga nämligen att antingen levreras en för svår passning som är omöjlig att ta emot för medspelaren eller också blir det kollision och frispark åt motspelaren.

Lämna över en eventuell placering som innebär deltagande i VM 2010 till Portugal. Svensk fotboll är inget för publik eller fotbollsentusiaster att skåda.

Lagerbäck klijar sig på hakan eller halsen och funderar på vad han skall kläcka ur sig för omöjligheter taktiskt för att mörka sin okunskap om fotbollens underfundigheter.

Spela som 1958 års lag uppvisade dvs enkla små passningar till närmaste motspelare dvs såga dig igenom även det mest tekniska motspelar lag som Portugal ex.

Löjliga fundringar kring 4-4-2 eller 4-5-1 har inget med svensk fotboll att göra det är bara något som Lagerbäck och kompani har som jobb att på kansliet fundera över och sitta och rita över dagligen. Dagdriveri helt enkelt.
Anfall med hela laget och försvara med d:o som Svennis gjorde på Änglarnas storhetstid.

Låt spelarna gå ut på plan och uppvisa sina kunskaper utan en massa taktiska dumheter från en ledning som inte har de kunskaper som i så fall erfordras jag menar om laget skall taktisiseras mot ett eventuellt resultat.


Ryggont

Till vardags har jag höftbesvär. Det yttrar sig som besvärlig stelhet i höfterna. Promenad någon längre stäcka är förenat med obehagskänslor. Springa är inte att tänka på. Eftersom jag sprungit tillräckligt i unga och medel år så kan jag inte påstå att jag saknar den disciplinen. Mycket bra går det att cykla och det är en gren som jag borde ha ägnat mig åt i kombination med springandet.

För en vecka sedan vaknade jag med den typiska ondheten i nedre delen av ländryggen. Undrade varför? Dock kom jag ihåg att jag lyft en äppelkorg på ett oförsiktigt sätt daqen före. Då vid lyftet kände jag ingen smärta. 

Att ha dragit på sig det s k ryggskottet och jämföra det med höftbesvär så kan jag konstatera att höftbesvären är rena västanfläkten mot ryggont.

För att lindra ontet och snabbt komma i normal författning har jag hängt i trappan, legat plant på golvet så att ryggen slutar bågna och så småningom bli någotsånär platt mot golvet. Rullat över på magen och ställt mig på alla fyra och omväxlande skjutit rygg och svankat. Därefter kört några omgångar med Hitlers hund.

Farstu stolen har flyttats in framför TVn och i stället för mjuka soffan har hallmöbeln fått bli ersättning.

Whisky och några vinglas lindrar ontet tillfälligt och en aning och gör att jag blir djärvare i rörelserna.

Tällberg forum

Jag har haft tillfälle att under några förmiddagar på TV ta del av seminarier som ägde rum i Tällberg under en sommarvecka. Seminarierna handlade om den kommande klimatkrisen.

Jag blir häpen, förstummad och allt vad jag kan komma på av känslouttryck inför vad som väntar klotet inom en snar framtid.

Var finns lokala, regionala politiker som har förstått vad det handlar om. I Värmland pratar man om sammanslagningar av regioner och kommuner samt utbyggnad av Bergviks köpcentrum.

Vad agendan borde handla om är hur vi här i Värmland med omnejd borde agera inför den katastrof som väntar nästa generation.

För att belysa vad rapporterna från seminrierna handlade om och vilka konsekvenser klotet står inför så skulle jag som beslutsfattare i Värmland omedelbart föreslå att en regional katastrof kommission snarast inrättas.

Åtgärder som att kraftigt begränsa den privata bilkörningen och andra lokala åtgärder som minskar CO2 utsläppen borde införas i regionen före årsskiftet. All flygtrafik borde naturligtvis läggas ned från samtliga flygfält i Värmland.

ICA och COOP åläggs att upprätta lokala affärer så att befolkningen kan bli försörjd med varor inom cykel och gångavstånd. Gör man inte detta inom närmaste året kommer ännu mer drastiska åtgärder att bli nödvändiga inom en 10 - 20 års period.

Avståndet mellan vad forskarvärlden ser, förstår och inte minst vilka åtgärder de föreslår och vad politikerna tycks ta åt sig av informationen är monstruöst och gigantiskt.

Det pratas om att minska utsläppen av CO2 till 20% till år 2020. Inte ens en minskning med 80-90% är tillräckliga för att uppnå en någotsånär trovärdig balans.
De mest långtgående förslagen som presenteras i dag eller som presenterades på seminariet är otillräckliga.

Världens ledare har inte förstått hur bråttom det är därför gäller det att väcka de lokala och regionala politikerna ur deras sovande tillvaro när det gäller klimatkonsekvenserna.

Bara för att ta ett exempel ur högen som presenterades på seminariet av hur planeten håller på att förstöras: C02 lagras inte enbart som en 250 miljarder tung våt filt i atmosfären och som kommer att fördubblas till år 2040 utan CO2 försurar världens hav genom att CO2 löses i vatten varvid vattnet försuras och ommöjliggör för skaldjur att leva i haven.

Ytterligare ex: Av gjordens snart sju miljarder invånare är hälften beroende av att elda fossila bränslen som trädgrenar, dynga och annan bråte för att få dagens måltid tillredd.
Snarast måste åtgärder göras för att istället kunna laga mat med hjälp av biobränsle och solenergi.

Forskarna pratar om näraförestående tröskeleffekter. Var och en som snubblat på en tröskel förstår vad det innebär för klimat systemet på klotet.
Vad kommande generationer kan hoppas på är att det inom den närmaste framtiden konstrueras motsvarande trösklar fast då i riktning som återställer klimatbalansen.
Jag uppmanar var och en att försöka ta del av seminarierna och förstås speciellt kommunalråden i de Värmländska kommunerna samt regional råd och andra beslutsfattare.

Tyvärr är det så att våra regionala och lokal beslutsfattare i vanlig ordning sitter och inväntar resultat av Köpenhamnsmötet och som en output av den händelsen inväntar direktiv ovanifrån.

Den här gången gäller inte den dagordningen utan nu gäller det att fatta avgörande beslut självständigt och med den information som föreligger sedan månader tillbaka. Gräv där Du står!

Holm, Melesjö m fl vakna och ta åt er av informationen och vidta åtgärder.


Skolan

Dagens Arena har i dag en krönika över den svenska skolans problem och eventuella lösningar.

Här bidrar jag med min lösning som emanerar från 50 och 60 tals skolan. Unviker dagens lärare den penalism och översitteri som förekom från många av dåtidens lärare och tillämpar beprövade pedagogiska verktyg skulle dagens skola framstå som en miljö för kunskap och kreativitet. Ex på en sådan miljö finns i dagen skolor men i för liten omfattning. Orsaken är att läraryrket har nivellerats och är inte iu dag i nivå med gårdagens. Alltför många olämpliga lärare slussas ut från utbildningen och verksamheten blir därefter.

De effektivaste pedagogiska metoderna är fortfarande
-kateder undervisning med disciplin på församlingen
Varför är det fortfarande den mest använda metoden när företag m fl organisationer vill att anställda skall lära sig något nytt. Expert föreläser och ställer problem som eleverna med hjälp av nyss presenterad kunskap förväntas lösa eller ta med sig hem och lära in?

-läxor och läxförhör såväl muntliga som skriftliga
När skolan presenterat vad som skall läras återstår det för eleven att på sin ensamma kammare lära in pensumet.
Förutsättningen är förstås att skolan inte enbart presenterat vad som skall läras in utan också hur.
dvs.
-läs små stycken slå igen boken och berätta för dig själv.
-när det gäller mattematik som är det det viktigaste ämnet krävs en förståelse för att det är bara hårt arbete som ger resultat dvs träning och åter träning om vederbörande är normal begåvad

-repetion är kunskapens moder

-differentierade betygskalor gärna i tio steg.

-ofta återkommande prov på delar av terminsundervisningen

De elever som inte klarar av att anpassa sig till en pedagogisk skola måste ges möjligheter till tuff fysisk motion  så att de förbrukar överenergin som gör att de inte kan sitta stilla och följa undervisningen.

 


RSS 2.0