Diverse

Bra att Littorin läste mitt blogg inlägg om"Ungdom och samhäll". I veckan talade han om att 60 000 ungdomar skall få praktikplatser i statliga organisationer.

Klart är att det är problematiskt för många byråkrater att ta emot praktikanter när de inte själva har full sysselsättning.

Kan vara en fördel på långsikt förstås att fler får insyn i våra många gånger ineffektiva organisationer.

Däremot är jag säker på att det finns många arbetsplatser där en praktikant verkligen kan komma till nytta som hjälp med relativt enkla sysslor.

I veckan fick arbetsförmedlingen återigen kritik av RRV för bristande måluppfyllelse och dålig utvärdering av verksamheten. Rapporten beställdes av mig och ligger nu på köksbordet för genomläsning.

Läste på GPs sida att ett företag i Göteborg suger snön från taken i stället för att med handkraft skotta ned snön på marken och sedan återigen ta ett ryck med kroppskrafterna och få bort den vita massan från trottoatren.
Inte bra för att få ned arbetslösheten, förstås.

I dag har jag kollat på en utmärkt live sändning från ISM i friidrott.

Beredskap

Landet har 500 statliga myndigheter som reglerar och analyserar det mesta. En av myndigheterna är myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB sorterar under Försvarsdepartementet.
 
Nu undrar jag vad har myndigheten för beredskap för hårt vinterväder, stormar, varmt väder och översvärmningar? I många fall när oväntade och extrema väderhändelser inträffar behövs det händer och händer som kan hålla i redskap.

Planeringsmässigt och övervakningsmässigt när något händer finns det resurser för. Men de operativa insatserna när något händer lyser med sin frånvaro.

Varför finns det inte brigader som med en dags varsel kan rycka ut och göra insatser med händer och enkla redskap.

Brigaderna skulle kunna organiseras i samarbete med Arbetsförmedlingen, Pensionärsorganisationer och myndigheten för samhällsberedskap. Varför inte hemvärnet?

SMHI utfärdar dagar i förväg varningar när det gäller väder. Då är det dax att sätta brigaderna i larmberedskap.

Airporten

Att avstå från något för att få något annat finns sällan på kartan för länets beslutsfattare. Värmland kan inte existera utan Karlstads Airport. Är det seriöst att tillämpa detta argument. Går det att avstå från något i den kommunala budgeten så att inte kostnadsmassan ökar med 15-20 millioner årligen?

Årliga driftunderskott på 15-20 millioner skall betalas huvudsakligen av medel och låginkomsttagare samt pensionärer. En kommuns skatteintäkter kommer från dessa grupper därför att de är störst.

Det hävdas att Airporten måste finnas för annars läggs industrin i Värmland ned. Så är det naturligtvis inte. Det är lika oseriöst att hävda som att sverige klarar sig utan kärnkraft på kort sikt. Under den tid som Airporten har funnits hur mycket har den bidragit till tillväxten i länet? Svårt att isolera med procentsiffror men jag är lika seriös som hävdar att Airporten inte haft någon betydelse för tillväxten som de som hävdar att utan Airporten finns ingen framtid för länets näringsliv.

Har arbetslösheten och i synnerhet ungdomsarbetslösheten i länet minskat på grund av att Airporten funnits? Kolla på siffrorna så förstår var och en att Airporten inte haft signifikant betydelse för dessa två faktorer.

Forskningen i länet klarar sig inte utan Airporten. Hur många forskare i länet är beroende av Airporten? Bryt ned argumentet och redovisa vad som händer med forskningen om inte Airporten finns. Forskning är en disciplin som karakteriseras av långsiktighet och är inte beroende av snabba kommunikationer. Forskarna kan med fördel sitta på tåget och läsa in sig på kollegors rapporter.

Rada upp kostnadsposter i den kommunala budgeterna och region värmlands budget som det går att avstå från till förmån för airporten. Jag påstår att det finns många poster som kan reduceras om nu airporten är av så utomordentligt stor betydelse för tillväxten i länet. Är det de populära slagträna skola, vård och omsorg som får minska på tilldelningen för att airporten skall finnas? I så fall med hur många procent kommer tillväxten i länet att minska med när dessa kostnadsposter dras ned eller inte kan ökas på grund av airporten?

Och framför allt varför redovisas inte konsekvenserna av att till fullo utnyttja ny teknik som alternativ till resandet? Återigen ta tåget till Stena Lines huvudkontor i Göteborg och studera hur företaget har minskat resandet genom att utnyttja befintlig teknik till en ringa kostnad.

Det huvudsakliga argumentet för airportens bevarande är att beslutsfattarna i länet skall kunna se näringslivets företrädare i ögonen vid middagar och konferenser utan att rodna eller få svettpärlor i pannan. Allt betalat av grupper som behöver pengarna till andra aktiviteter.

Historia

Jahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa det håller än så länge för Olsson. Vad kul! I dag 17,32 i Birmingham och före hela världseliten.

Är Olsson jämförbar med Stenmark, Borg, Gunnar Gren och virtouserna som haft mest bollkänsla och kontroll över lekamen?

Mentalt kanske Olsson är den störste. Att inte förlora tålamodet inför all jävlighet som drabbat killen är stort.

Anja är också stor i att utmana rädslan. Många de flesta hade avstått att utmana den mentala bottennivån som måste ha rått när jag inte längre har kontroll över kroppen utan måste hjälpas av arenan och känna smärtan.

Och nu en annan Olsson men till slut Hellner.

Hur många gånger får jag höra det sletna uttrycket att det är jätteviktigt och helt avgörande med en bra inledning av en tävling? Många gånger och ständigt och jämt.

Södergren fick en usel och bedrövlig inledning på tre milen i går. Hur hade det gått om han ordentligt varit med från början? Kanske inte så mycket bättre. Nu gick det ändå mycket bra med en tionde placering. Mer hade S inte förväntat sig.

Björn Ferrys bragd att efter nyckelbensbrott och annan sjukdom komma  igen och vinna OS guld kanske var just därför att han fick en "lugn" start på förberedelserna.

Helena Jonsson har bränt sitt bästa krut inför OS framförallt på en intensiv försäsong. Möjligen hade hennes OS blivit mer framgångsrikt om hon i september oktober åkt på en rejäl influensa på tre veckor.

Politik

Grekland är bankrutt. Pensionsåldern planeras att höjas till 63 år. Spajorerna går i pension innan de fyllt sextio.

Sveriges förståsigpåare i ekonomifrågor föranstaltar om jobb för gamlingar till upp emot de sjuttio om vi skall klara vår bedrövliga välfärd som enligt opinionen håller på att nedmonteras om den inte redan ligger i en skrothög. I varje fall om jag får tro den socialdemokratiska vice ordföranden i socialförsäkringsutskottet Veronika Palm.

Värst är det för de som inte av försäkringskassan betraktas som sjuka utan får finna sig i att ta emot arbetsförmedlingens tjänster i form av introduktionsprogram fattig pensionär kan kvittera ut under 10 000 brutto i månaden. Jämförelser och prioriteringar är företeelser som inte hör hemma i den politiska vokabulären och tankesättet.

Babbla på i riksdagens talar stol och återvänd nöjd till partikamraternas bänkar.

Jag undra om inte mer harmoniserade regler på alla områden skulle ha varit av godo innan nya medlemmar värvades till gemenskapen.

Klart att Svea rike har världens högsta skatter med den generösa politik som bedrivs när det gäller dagis, fritids, arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, barnbidrag, skolluncher mm. Och den omfattande byråkrati som dessa tjänster tycks kräva.

Om ingenting

När jag skottade i dag slog det till i hjärnan eller knäppte snarare att jag i föregåeende inlägg hade använt mig av ordet bottenlöst när jag menade bottenfruset.

I alla fall ett bekymer mindre. Nu är garagetaket skottat. Hustrun klvev modigt upp för stegen och entrade snömassorna. Grannen kom till hjälp. Dock utan skyffel. Skyfflarna var slut. Om garagetaket rasar gäller inte försäkringen däremot gäller försäkringen om hustaket rasar, vilket vore förskräckligt onödigt.

Kul med grannar som det går att skämta och skoja med.

Ingen vår i sikte rapporterar media. Annars är 20 februari riktmärke för vårtecken i södra landsändarna.

Blev väckt i eftermiddagsslumern av en annan granne. Takarbetet sprider sig som en löpeld. Alla har inte tillgång till stegar. Grannsämjan gör att jag villigt lånar ut.

Undrar om det blir något firande av svärmors 81 års dag. Snön kanske ställer till det.

Glädjande nog verkar av insändar stormen att dömma badhus frågan bli svår för de maktfullkomliga regenterna i kommunen.

Undrade om inte grannen som jobbar på dagis skulle vara betjänt av fem ungdomsarbetslösa praktikanter. Hon höll med att det skulle vara bra.

Däremot är hustrun tveksam om de skulle vara till någon nytta. Hon tror att de mest skulle vara ivägen. Hur är det med eventuella läsares åsikter i frågan?


Ungdom och samhälle

Det är kul att träffa tränande ungdomar i Hallen. I omklädningsrummet eller inne på arenan. I omklädningsrummet är de alltid lätt att inleda ett samtal.

En del men inte alla hejar när de kommer in. Det har jag tagit som regel att alltid göra utom förstås när rummet är välfyllt.

Många som tränar friidrott presterar också bra i skolan. Häromdagen träffade jag någon som gått en termin på gymnasiet. Han hade många träffsäkra synpunkter på den skola som han lämnat och som stämde bra på den kritik som majoren har framfört. Jag kunde gernom lite blickningar med hans kompis förstå att MVG var vanligt i hans betyg.

I slutet av femtiotalet reformerades skolan. Separationen av elever i fjärde/femte klass avslutades och alla skulle gå nio år. Sedan accelerade den teoratiska utbildningen för alla för att på senare år allt mer ifrågasättas.

Skolan har misslyckats med alltför många elever. Konsekvenserna av att misslyckas tidigt får konsekvenser.

Ungdomsarbetslösheten är i dag samhällets största problem. Och den beror på för höga ingångslöner frampressade av LO och socialdemokraterna samt den i övrigt stela svenska arbetsmarknaden som är omgärdade av bl annat LAS. Men också oviljan att ta hand om ungdomarna som praktikanter framförallt i den offentliga sektorn.
Naturligtvis borde det vara obligatoriskt med ett antal ungdomar i varje skolklass och dagis som hade till uppgift att hjälpa läraren. Andra yrkesgrupper som hemtjänst och inom vården skulle ha mycket nytta av en ungdom vid sidan i dagliga gärningen.

Varför inte inrätta poler i varje bostadsområde där det finns resurser tillgängliga för allehanda vardagliga sysslor mot medborgarna.

Kreativiteten hos de styrande politikerna och tjänstemännen som funderar på frågorna är på bottennivå. Att samlas till konferenser och sitta och töla går bra men att åstadkomma operativa resultat är lika med noll.

Bevakningen

Allting utvecklas. Så även SVTs bevakning av OS. Men är utvecklingen av godo?

1956 fanns ingen TV för den breda allmänheten. Lennart Hyland berättade/refererade om tävlingarna i radion. Själv satt eller låg jag alltid klistrad vid radioapparaten när det var sportsändningar. När det var dax för intervju kom den aktive upp till Hyland i hytten och berättade om prestationen.

I dag när TV sänder på internationella mästerskapstävlingar finns det en studio på plats med experrtkommentator vanligtvis biträdd av en före detta aktiv inom den aktuella grenen plus redaktören.

Refererar tävlingen gör två stycken en redaktör och en expertkommentator.

På plats i den mixade zonen som fångar in de aktiva på väg ut från tävlingsarenan finns hon/han med miken som skall ställa frågorna som förklarar den aktives framgång/misslyckande på arenan.

Kul att se Kalla efter vinsten på 10 km. Hon sprang eller hoppade av glädje till de olika intevjuerna i den mixade zonen. Inte lika roligt var det för Helena Jonsson som gråtande försvann från arenan efter prestationen.

Jag blir trött på de om refererar tävlingen. Ta skidskytte som ex. Jag kan se om det träffas eller missas. Även tiden och avstånden mellan aktiva går att skåda i rutan. Om det har betydelse om första eller sista skottet missas spekuleras det varje gång om. Speciellt viktigt tycks det vara att första skottet träffar. Finns det någon statistik på vilket har störst betydelse för utgången?

TV kan med fördel spara in på referenterna och ge uppgiften till studion som mer sparsmat refererar det vi inte kan se i rutan.

Låt de aktiva vara i fred till ordinarie presskonferens. Jag kan med hjälp av rutan följa glädje och sorg efter tävlingen. Kroppsspråken har sitt tydliga språk.

Därmed har TV sparat in på minst tre medarbetare. Medlen kan läggas på grävande journalistik inom samhälle.

Se'n förstår jag den som inte är ett uns intresserad av idrott. Vad skall vederbörande tänka om alla dessa töliga frågor meningslösa spekulerande och analyserande?

Själv börjar jag bli en aning blase på alla sändningar och allt idrottande. Det viktiga är mina egna fysiska rundor tre ggr i veckan som jag så småningom skall utöka till fem.

Allsvenskan i fotboll är förstås intressant om den nu kommer i gång i mitten av mars. Jädrar va snö!

Ompröva Badhusprojektet

Med en rösts övervikt i Kommunfullmäktige driver den rödgröna alliansen igenom beslutet att bygga ett av många ej önskat badhus med otillräckliga faciliteter för att utveckla simsporten i Värmland och Karlstad i synnerhet. Är det klok politik?

Över 100 000 invånare i Karlstad med omnejd efterfrågar en toppmodern badanläggning med tillhörande faciliteter för elitverksamhet. Var finns ledaskapet i Landstinget, Region Värmland samt angränsande kommuner som kan med kraft ta tag i projektet och i samarbete med privata intressenter driva frågan så att majoriteten blir nöjd?

Karlstad Airport med årliga driftunderskot på 20 millioner därtill miljöbov och vars användning inskränker sig till ett fåtal relativt ett badhus beslutas det om på en kafferast. Var finns den samhällekonomiska konsekvensberäkningen i kommunens kalkyler? Ställ ett hälsobefrämjande projekt mot ett som har motsatt effekt.

Kommunala projekt av den här omfattningen i form av mångmiljon belopp och som skall brukas i decennier framåt borde innehålla politiska överenskommelser  över blockgränser.

Visserligen är det inte sällsynt med grann fejder för små saker men när det gäller beslut i den här storleksordningen tycker vän av ordning att samarbete absolut är av största betydelse. Man kan inte som majoriteten avfärda opinionen med att badhusfrågan är färdigutredd.

Det mest anmärkningsvärda är att de rödgröna tycks i sin maktfullkomlighet sätta sig över proffessionen och den opinion som värnar om idrotten i länet. Och även de som kan något om simsporten. Simsportsansvariga har redan underkänt liggande förslag med två 25-meters bassänger istället för en 50-metersbassäng.

Jag vägrar att tro att alla representanter för den rödgröna fallangen är av samma uppfattning. Var finns de kritiska granskarna och de som är ivriga motionssimmare? Skillnaden att trängas i en 25 meters bassäng mot att få allt det utrymme som en 50 meters bassäng ger kan jämföras med att åka ett skidspår där inte regeln "ur spår gäller" utan var och en tar sig det utrymme som han/hon anses kräva.

Jag blir skrämd om det i olika politiska allianser bara finns ja sägare som rättar in sig i ledet.

Skattebetalarnas pengar skall användas med största försiktighet och inte anses vara den för tillfället politiska majoritetens egendom.

Hur går det om de röda förlorar majoriteten i kommande val? Har projekteringen och förhandlingar med byggherrar redan gått så långt att det för den nya majoriteten är omöjligt att stoppa.

För den ekonomiskt sinnade och kanske inte idrottsintresserade borde det hoppa upp en mängd frågor i klokskapen över bygget. Först naturligtvis hur det är möjligt för andra kommuner att till en fjärdedel av Karlstads kommuns belopp bygga en fullgod anläggning med 50 meters bassäng? Frågan framstår som helt obegriplig för den oinitierade.

Med den ringa majoritet som de röd gröna flyter omkring med i delta landskapet är det en uppenbar risk att majoritetsförsamlingen får träda tillbaks och med bugande besvärjelser dra sig tillbaks från taburetterna när höstlöven åter börjar singla ned på kommunens mark. Efterhandsanalysen kommer att visa att de röda föll på badhusfrågan.

GE Galan

Synd att inslaget från GE Galan var nedkortat. För den friidrottsinitierade hade det varit intressant att se nya svenska medeldistanshoppet Johan Rogestedt avsluta med 28,4 på de sista 200 m. Talangen är född -93.

Jag utbrast spontant, när jag fick se Emma Green i ansatsen och upphoppet på de lägre höjderna, vad snabb och explosiv hon har blivit. Tyvärr blev det som många ggr förr 1.92. Möjligen skall Emma gå in på 1,89 för att spara på krutet till 1,95 och några cm till.

Olsson, vilken imponerande kille. Han utstrålar pondus och självsäkerhet. Svenska folket behöver som referenten gjorde påminnas om hans meritlista fler gånger. Mycket talar för att han i sommar kommer att hoppa långt.

Men vad hände med Lena Berntsson 7,53 när hon borde ha gjort 7,25?

Tyvärr står Mattias Claesson och stampar på 1,48 tider. Dax att tillämpa Coes träningsmetoder med stenhård cirkelträning. Jag är en ivrig åskådare till hur det tränas några dagar i veckan. Jag efterlyser just den träningsformen för sprinters och medeldistansare men även andra kan ha nytta av ett sådant upplägg. Möjligen tränas det så på andra tider än vad jag kan iakta.

Kul med Ulrika Johansson. Jag tycker hon är en ödmjuk och go tjej när jag lyssnar till hennes korta intervju inslag. Hoppas hon kan pressa ned sig ytterligare 4 -5 sekunder på 1500 m.

Iaktog Philip Nossmy när han tränade i hallen. Vilken talang! Men hur har David Oliver fått sina axelmuskler?

Michel Torneus kan han överraska i Barcelona. Konkurrensen i längd verkar stenhård. Kanske fodras 8,40 för att komma på medaljplats.

Nu fick vi inte se Niklas Wiberg men han uppfattar jag också som lite av en Olsson typ.

Skall bli kul att följa kommande inomhus tävlingar och VM. Jag får intrycket att friidrotten i landet är på gång även om mer finns att göra i rekrytering speciellt genom att jobba effektivare mot skolorna. Det är kul att träna i hallen och få tillfälle att småprata med många när det passar sig.

Morfar

I dag 12.06 blev jag Morfar.

Mästarnas mästare

I går blev det att jag kollade på "Mästarnas mästare" delvis också för att jag var nyfiken på om programmet är så urbota löjligt som jag tidigare kritiserat det för.

Alla mina farhågor besannades. Nu har jag glömt bort vad första tävlingsmomentet bestod av men det andra var att spela fia. Det hade behövts en helikopter för att tittarna skulle kunna följa de olika turererna i spelet.

Sedan var det dax för att stapla fyrkantiga stenar sådana som det är modernt att lägga vid villainfarter numera.
Om den sista stenen gjorde så att stapeln ramlade ner så var vederbörande utslagen. Efter tävlingsmomentet förklarade programledaren att poängberäkningen som avgjorde tävlingsmomentet berodde på hur många stenar som staplats. Vette katten om poängberäkningen också hade att göra med stenarnas storlek. Fst jag tyckte att alla använde samma stenar. Så kan det förstås inte ha varit. Nu tyckte jag det började bli riktigt töligt och satt och vred mig i soffan.

Mellan de olika tävlingsmomenten reprisades det från Thomas Gustavssons fenomenala karriär som skridskoåkare. Och den var verkligen fenomenal och överträffar det mesta i form av vilja och träningsflit inom svensk idrott. Jag skulle önska att han med fl aktiva inom SOKs styrelse hade ett mer kritiskt förhållningssätt till den övergödda byråkratin inom speciellt SOK men också RF.

Oj vilken höjdare att se Patrik Sjöberg och Stefan Holm laga köttfärsås.

Och så var det dax för vem som skulle åka ur tävlingen denna gång. Sjöberg fick välja vem han skulle möta i svärd kampen. Varför det blev just Sjöberg som fick välja uppfattade jag berodde på att han blivit sist i dagens tävlingsmoment vid sammanräkningen. Han valde Gustavsson. Utgången var given på förhand. Den store Sjöberg med långa armar och fingrar var som att släppa in en flugviktare i en boxningsring tillsammans med en tungviktare.

Jag får stå ut med att jag missade Kunskapskanalen.

Synpkt till Rd ledamot

Jag måste påverka landskapets riksdagsledamöter. Därför gick jag in på Ann-Christine Johanssons blogg på VF och kommenterade interpellationsdebatten i dag. Visseligen gällde hennes blogginlägg jordbrukspolitiken men va tusan spelar det för roll.

http://blogg.vf.se/anki/?p=758#respond

I dag när jag lyssnade på interpellationsdebatten i Rd fick jag ytterligare bekräftat att ledamöterna är för många.
Bedrövlig, komisk och intetsägande debatt.
Mer vill jag och många skattebetalare ha för höga riksdagsarvoden.
Hoppas att inte för många såg debatten. Eller också hade det varit bra om fler sett eländet för att det hade onekligen ökat på politikerföraktet.

Interpellationen från soc gällde huruvida statsministern hade förtroende för näringsministern.
Och debatten kom att handla om Vattenfall.

Jag hoppas att Du kan vara kritisk mot dina partikamrater avseende argumentationen i debatten och fråga i synnerhet Bosse Ringholm hur han kan uppträda med en så’n löjlig egotrippad argumentation.

Så klart skickar inte statministern fram näringsministern om han inte har förtroende för näringsministern utan då byter han ut vederbörande, eller hur? Och vad beträffar Vattenfall är det soc som har styrt företaget i sexton år.

Det verkar som soc har kommit på alla bra ideer just de senaste tre åren. Varför har soc inte åtgärdat de orättvisor i samhället som partiet nu är så angelägna att få tillrättade på en mandat period. Ex fattigpensionärernas låga pensioner.


Afghanistan

Om det nu är så att svenska soldater för att fullgöra uppdraget måste ta av sig hjälmen när de träffar den Afghanska befolkningen varför då inte ta steget fullt ut och närma sig befolkningen i tshirt och kortbyxor utan vapen om klimatet medger det? Närvaron skall då förstås representeras av andra yrkesgrupper än militär.

Om huvuduppgiften är att förminska den ideologin som nu tycks ha ett grepp om samhället så är inte demonstration av militär utrustning den bästa metoden.

Den bästa metoden borde vara att låta det A  samhället själv på sikt utforma sitt samhälle.

Konsekvensen  blir då att narkotika och olika mardrömslika terrorist handlingar översvärmar USA och dess allierade och kanske till och med det svenska samhället. I varje fall är det så argumentet för militär närvaro i A hörs.

Och för den inhemska befolkningen blir scenariot det som kablades ut över världen när talibanerna hade makten.

Avvägningen av vilka metoder som skall få ordning på problemet är onekligen en avundsvärd uppgift. Hur den ena eller andra åskten kan vara tvärsäkra på den ena eller andra metoden är för mig inte riktigt förstålig.

Frihet

Vad är rättvisa och hur skapar vi ett rättvist samhälle? Temat debatteras ständigt och dagligen på tidningarnas ledarsidor och debattforum.

Politiken är uppdelad i två läger. Det ena lägret vill avskaffa orättvisorna genom att med olika lagar och ingrepp bestämma hur vanligt folk skall hantera vardagen. Det andra laget påstår sig vilja lämna större frihet till den lilla människan och lösa ofrihets problemet med mindre politiska ingrepp.

Större frihet i samhället innebär också större ofrihet för de som inget har. Frihet och ofrihet. Hur definieras de begreppen? Är de lika svåra att få någon ordning på som rättvisa och orättvisa?

Några få menar att folkomröstningar i kommunens minsta detaljfrågor är att föredra framför beslut av valda politiker. Lyckligtvis är de få.

Men delade meningar råder om Karlstads kommun har för få idrottshallar eller i synnerhet att de har för många och att de är byggda på ett felaktigt sätt.

Delade meningar råder också om föräldrar skall bestämma över om de själva skall uppfostra barnen eller om alla småttingar skall lämnas på dagis vid dagens början.

Skall vi skicka människor till Afghanistan för att avskaffa orättvisorna i det landet?

För den samhällsintresserade och politiskt intresserade är det många frågor att ta tag i och döma av för att själv komma till en tvärsäker slutsats.

Själv drabbas jag av dagliga tvivel när jag läser debattsidorna och ledarsidorna.

Skall människor betala skatt efter förmåga och bidra till samhällets olika funktioner solidariskt eller skall alla betala lika skatt och samhällets funktioner inte vara så utbyggda som kanske i dag?

Jag brukar inte läsa NWT så noga men i dag läste jag Mårtenssons krönika om Rallyt. En av de bästa krönikor jag läst. Jag instämmer till fullo att rallyt är de onödigaste idrottevenemang som hittats på. Det går ju att ställa sig på bron över E18 och kolla på bilarna. Den intresserade behöver inte åka långt in i Hagfoprs skogen för att se plåtlådorna hoppa 40 meter. Men det är förstås höjden av frihet. Såvida inte något stakars oskyldigt djur drabbas antingen av död eller får sitt liv stört av motorljudet.

Karlstads airport

Nu skall låg-och medelinkomsttagare i Värmland bekosta övertagandet av Karlstad Airport. Det framhålls från länets företrädare att flygplatsen är nödvändig för Värmländskt näringsliv. Fram med fler myter och politiska floskler som behöver avvlivas.

Hur mycket högre hade arbetslösheten varit i länet utan flyplatsen som nu varit på plats i femton år? Inte en promille.

Vi har de politiska företrädare vi förtjänar.

Hur många aktier köper Länsråden och Kommunalråden samt högre tjänstemän i Värmländskt näringsliv i Karlstad Airport?

Det verkar som våra politiskt valda totalt har avskärmat sig från den nya tekniken som innebär att det går att möta kunden eller levrantören över hela världen på storbildsskärm i vilket konferensrum som helst i samtliga Värmlands kommuner till en penning som inte kostar mer än en eller två månadslöner för högre tjänstemän.

Hur många tiänsteresor görs i onödan och hur många resor i möte med den andra partnern kräver ett handslag?

Har Länsråden och kommunalråden hört talas om att flyget tillhör en av de värsta nedsmutsarna av miljön?

Vid en okulär besiktning av medelflygresenären kan jag konstatera att buken är väl utvecklad. Vederbörande borde ägna den lediga tiden åt andra aktiviteter än att sitta på Arlanda eller Landvetter och dricka öl i väntan på anslutnings flyg till hemorten. Bättre då att efter att ha möt kunden på storbildsskärm gå den korta sträckan till träningshallen eller ut i den Värmländska naturen.

http://www.vf.se/Nyheter/Varmland/Alla-kommuner-bidrar-nar-flygplatsen-tas-over-100204.aspx?ShowComments=1#comments

Ungdomsarbetslösheten

I går uppträdde analyschefen på AMS i TV och förklarade att han efter mycket omfattande statistiskt och annat utredningsarbete samt otaliga informationsträffar och konferenser med bl annat skolverket, arbetsmarknadsdepartementet, ungdomsstyrelsen samt andra myndighetsrepresentanter hade kommit fram till att en bidragande orsak till den mycket höga ungdomsarbetslöheten är att en allt för stor procentuell andel av gymnasieeleverna lämnar skolan utan godkända betyg.

I nästa inslag rapporterades om 21 årige ungdomen från Hagfors som nu var arbetslös. I samma inslag sågs två arbetsförmedlare i intensivt arbete vid ett skrivbord med en uppslasgen pärm. Strax efter chefen för Hagfors arbetsförmedling i rutan med en uppgiven gest förklarande att förmedlingen jobbade intensivt med ortens företag och organisationer för att lösa ungdomsarbetslösheten på orten

Länsråden i landskapet har nyligen i en debatt artikel förklarat sig beredda att manifestera och samla alla goda krafter i länet för att råda bot på den mycket omfattande ungdomsarbetslösheten som förnärvarande uppgår till snart 30 %. Arbetslösheten är inte bra för länet för att ungdomarna som inte kan beredas sysselsättning i landskapet kan komma på ideen att lämna detsamma för arbete på annan ort.

I riksadagen debatterar alliansen och oppositionen i frågestunder och interpellationsdebatter om orskaren och de otillräckliga resurserna för att komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten.

Landet har under ca tjugo års tid genom statistiska central byråns försorg rapporterat om den höga arbetslösheten för ungdomar som lämnar gymnasiet.

Olika utredare förklarar att arbetslösheten beror på det stela regelverket som råder på den svenska arbetsmarknaden och då främst regelverket med LAS och de alltför höga ingångslönerna som förhandlats fram mellan parterna.

Jag efterlyser ett nyckeltal som informerar om vad varje arbetslös ungdom kostar. Komponenterna i ett sådant tal bör vara alla de kostnader i form av myndighetspersoner och utredningar som är engagerade i frågan.
Låt en bråkdel av denna kostnad gå direkt till ungdomarna för att själva lösa arbetslöshetsproblemet genom egenskapade åtgärder i samarbete med en kreativ coach.

Annars borde det med enkla åtgärder gå att skapa praktikplatser i barnomsorgen, åldringsvården varför inte i skolan. Ungdomarna vet hur man misslyckas i skolan och kan lära andra att inte göra samma missar.

I går träffade jag en tjugoett åring i omklädningsrummet när jag kom in för att b yta om till styrketräningen. Jag hade sett honom förut träna löpning i hallen och frågade om han hade kört 1000 meters intervaller. Nej blev svaret han hade tagir det relativt lugnt för han höll som bäst på att förberda sig för helgens sex timmars lopp.

Partiledardebatten

Ena stridsfrågan således jobben kan vi lämna därhän. Där svamlar båda sidor om att de med den ena eller andra åtgärden kan skapa jobb. Det är bara töligt och ointressant att höra. Det enda som kan skapa jobb i landet är ökad efterfrågan från utlandet som i sin tur genererar skatteintäkter som kan användas till en hel del samhällsnyttiga saker. Det är förvånande att inte det mer argumenteras för denna självklara ekonomiska logik.

Skatterna, ja det hänger ihop med ovanstående. I nu läget när det råder underskott i statsbudgeten hävdar oppositionen att regeringen lånar till skattesänkningar. Inkomstskatter är en liten del i statsbudgeten. Regeringen kan möta argumentet med att den lånar till vilken annan av de dryga hundra utgiftsposter som förekommer i budgeten. Ex lånar regeringen till det ineffektiva stödet till kommuner och landsting. Den sektorn är den mest ineffektiva i landet och konkurrerar i ineffektivitet med den statliga sektorn.

Pensionerna är hårdare beskattade än arbetsinkomster vilket är ett resultat av den senast förda politiken som skall skapa fler jobb som är det enda säkra för att säkerställa en hög pensions nivå i landet. Men kommer effekten av jobbskatteavdragen att skapa fler jobb.? Möjligen genom att låginkomsttagare konsumerar mer för de ökade inkomsterna. Men det är förstås på marginalen.

Den kloke medel/låginkomsttagaren äter billigt och konsumerar på ett klokt sätt samt avsätter en del till privat pensionssparande.

Arbetslösa och sjuklingar har den gamla regeringen att "tacka" för en besvärlig situation. Att inte under senare delen av 1900 talet ha kunnat skapa dels en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och ett enkelt sjukförsäkringssystem med s k rehab hjälp ökar inte trovärdigheten för att en sådan regering skall lyckas med en nygammal politik.

Möjligen skall vi vara kvar i Afghanistan med militär kompetens. Här har Ohly sin enda poäng i att vilja ha mer civil hjälp till detta otroligt problematiska samhälle.

I debatten försvinner landets höga statsskuld på grund av att andra länder relativt sett har mycket högre. Vattenfall och LKAB borde säljas och medlen användas till att betala av skulden.

RSS 2.0