Utkast: Jag tänkte ...

Jag tänkte när jag rensade i trädgården i dag på ämnet privat företagsamhet contra att betala gemensamt alla medborgare tillsammans med gemensamma skattemedel.
Så har vi gjort när det gäller att prova om bilen är funktionsduglig att framföra i trafiken. Varför? Därför att våra valda ombud har tyckt eller ansett att kostnaderna för att inte ha kontroll på plåtlådornas funktionsduglighet är för höga. Dvs att okontrollerade skrällen förorsakar för många olyckor som medför att sjukvården belastas med benbrott och andra otrevligheter som är en följd av att föraren till plåtådorna har undlåtit att underhålla sitt fordon.
Men vad gäller när funktionsdugligheten hos medborgarna skall kontrolleras. Då tycks fri fart under ingen kontroll alls gälla. Bukfettman hos det manliga släktet är iögonfallande om den iaktas på allmän plats som köpcentra och torg.
Kolla på en journalfilm från 40 talet. Ta fram förstorningsglas och andra tekniska hjälpmedel och du hittar ett fåtal med bukfetma. Möjligen brukspatronen men han undvek säkert journalfotografen för han fick sin uppmärksamhet på annat sätt. Men den vanlige arbetaren hade ingen bukfetma på 40 talet. Men idag har ingen företagsledare eller väldigt få bukfetma men å andra sidan kan den egenskapen konstateras hos den övervägande delen av den arbetande befolkningen och inte minst hos förtidspensionerade och sjukskrivna. Trots samhällets propaganda om effektiva rehabiliteringsåtgärder och andra stölligheter. 

Mera miljarder till ingen nytta

Kommuner och Landsting trampar i pengar upp till foknölarna om inte till knäna.

Ny cykelväg en kilometer lång för åtta millioner trots att det redan finns en otrafikerad gata att cykla på. Ny bro för lika mycket trots att det finns en bro femtio meter därifrån. Nytt konferenscentrum för hur många millioner vet jag inte. Tre konstgräsplaner. Fotbollsklubben begär 1,5 millioner för att inte gå i konkurs. Säkert skulle jag kunna rabbla fler stölligheter om jag tog mig tid till att undersöka.

Till detta skall läggas den svällande byråkratin som måste finnas för att administrera allt och alla.

Vad landet behöver är en administrations och byråkratirevolution.

Nu har alliansen fallit för trycket att sprida ut fler miljarder till utbildning av de arbetslösa. De enda som tjänar på miljarderna är de aktiägare och anställda inom privata utbildningsföretag och förstås alla byråkrater inom AMS som skall administrera de arbetslösa och sköta upphandlingen av utbildningen.

Det skall inte gå att tjäna pengar på sjuka säger Ylva Johansson men på arbetslösa får företag och byråkrati tjäna hur många miljarder som helst.

Vad får den arbetslöse. Sitta av fyra till sex timmar om dagen och kolla på Power Point bilder och berätta om sig själv och vad han/hon har för tankar om framtiden. s k självförtoende skapande kurser. Precis vad RRV påpekade för några år sedan. Ineffektiviteten är monumental.

Trots detta tjatar soc talesman Östros om fler miljarder. Det räcker inte fler anställda behövs inom AMS. Och det dummaste av allt fler coacher som politikerna tror hjälper till att skapa fler jobb allt enligt analyschefen på AMS. Hur hög månadslön har han för att göra ingenting eller helt fel saker.

Politikerna tror att de gör den enskilde en tjänst när de inrättar fler byråkrater som de tror har förmågan att hjälpa folk till arbete. Dumheter folk klarar sig själva. Och framför allt retar de sig på de tjänstemän som är tillsatta att hjälpa dem när de inte har någon hjälp att komma med annat än dumma administrativa åtgärder allt för att sysselsätta sig själva.

Lämna tillbaks 100 miljarder som administrationen av arbetslösa kostar svenska skattebetalare dels till skattebetalarna dels till de arbetslösa så de kan välja utbildning själva eller andra tjänster.

Jag skulle önska att Dagens Arena lade om kurs och granskade den överfulla och för tillfället med skattebetalarnas medel svällande byråkratin och ineffektiviteten i många kommunala och statliga organisationer.

Slutsatsen kommer att bli att mindra skatt skall dras in och mer till svenska folket i plånboken till gagn för alla de många små företag som kämpar en ojämn kamp trots bra affärsideer men liten beläggning. Ju mer pengar den enskilde får i plånboken desto fler av dessa små tjänsteföretag kommer att kunna bli lönsamma och överleva.

Privat contra samhällsägt

Björn Elmbrandt ledar skriver om rubricerat i Dagens Arena http://www.dagensarena.se/text/2009/08/thatcher-hade-fel.

Björn irriterar sig på den hafsiga privatiserings våg som alliansen genomfört. Apotek, SJ:s monopol, Bilprovning och nu senast utredning om Länstrafikens monopol på lokala busslinjer.

Det intressanta är var går gränsen mellan vilka tjänster som skall skattefinansieras och vilka som skall finansieras ur den enskildes plånbok? Finns det svar den frågan?

Privat försvar tycker många inte är någon bra ide. Polis skall inte heller debiteras den som alarmerar även om en del opinioner förordrar medborgargarden för att skydda sig mot vandaliserande ungdomsgäng och kriminaliserade samhällsmedborgare.

Vi skall ha en mångfald i yttrandefriheten och opinionsbildningen därför finns presstödet kvar.
Så här skulle jag kunna hålla på och redogöra för de 500 statliga och andra skattefinansierade organisationer som hittills har organiserats i nuvarande samhällsorganistion.

Allt för att samhällsmedborgaren skall leva ett gott och fritt liv.

Ett fåtal politiker har bestämt hur samhället skall se ut.

Möjligen skulle det vara till gagn för samhället om fler i framtiden kunde engagera sig i hur samhället skall organiseras och framförallt att de lokala opinionerna kunde få mer genomslag. Det skulle motivera fler att ta del i debatten.
Jag tror inte vi skulle få en sämre organisstion.

Recept

http://www.dn.se/mat-dryck/recept/platbrod-med-applen-1.506536

Svensk Friidrott

Som allmänt idrottsintresserad ser jag två problem i svensk friidrott.

-jag får uppfattningen utan att kunna hänvisa till statistik att vi varit bra med på internationella juniormästerskap men att inte talangerna har utvecklats i den takt de borde när de kommer till senior stadiet. Undantag finns och de är de vi ser på VM och som glatt oss de senaste decenniet med medaljer på internationella mästerskap
.
-formtoppningen. I varje fall i detta VM har den varit obefintlig eller misslyckats. Och det talas inte alls i media om hur den och den förbereder sig träningsmässigt vilket för den lite mer intresserade naturligtvis är intressant. 

Då inställer sig frågan. Hur skall dessa två problem rättas till. Om talangen finns eller är medelmåttig så är träning på rätt nivå naturligtvis medecinen i kombination med nödvändiga vid sidan om stödjande åtgärder som rehabilitering i form av tillgång till massörer, sjukgymnaster m fl stödjare. Rätt mental inställning eller korrigering och träning av den biten.

Jag förutsätter att ledare och tränare inom friidrotten vet hur mycket träning som erfordras för att bli topp sex i internationella mästerskap. Men hur är det när det kommer till de sista veckorna i förberedelser är kompetensen på rätt nivå då?

Sedan är det naturligtvis svårt att även om vederbörande vet hur det skall tränas på papperet så kanske inte utförandet och intensiteten är den rätta. Hur sker samarbetet med andra elitförbund?

Organisationen kring den aktive, vad har den för betydelse? SOK har tillsatt experter för att stödja den elit aktive. Vad har den organisationen för betydelse tillsammans med förbundskapten, tränare. Vad jag förstår måste SOKs expert ha den avgörande kompetensen att rätta till felaktigheter i vissa faktorer men kommer det att fungera så i många känsliga frågor som dyker upp i relationerna mellan tränare, aktiv och andra stödjare. Blir det många möten och mycket snack i stället för handling?

Sanningen är att vi måste få fler Mustafa Muhammed samtidigt så när en misslyckas finns två kvar. Då kommer jag in på talangjakten i friidrotten. Hur bedrivs den? Anstränger sig förbundet tillräckligt i denna aktivitet förutom att tillströmningen blir fler när vi lyckas i internationella mästerskap. Vart går vinsterna från de stora arrangemangen som Sthlms Maraton, Göteborgsvarvet, Vårruset m fl massmönstringar av motionärer? Finns det någon organisation som tillsammans med skolorna kontinuerligt rapporterar om talanger i skolidrotten?

Vad kan vi förvänta oss

Thörnblad slutade femma. Och gör truppens främsta insats hittills. Magert  tycker säkert många. Vad skall en liten nation på nio millioner invånare vänta sig? Finns någon matematisk formel som kan ge oss vad vi skall förvänta oss bland över 200 nationer?
Vi får vänta på slumpens skördar och att eventuellt någon annan nation kan ge oss en invandrare som kan blanda sig i den yppersta eliten.
Ytterligare resurser till den administrativa eliten ger knappast medaljer möjligen undandrar en sådan satsning resurser för de som borde ha medlen.
Att även idrotten faller in i övriga samhällets byråkratiska förfall är beklagligt. 

Kostnadsdrivande statlig och kommunalpolitik

Svar på debattartikel i NWT 210809 av Berit Högman m fl

Sverige är ett litet land med nio millioner invånare utspridda över en stor yta. Många enmansföretag inom tjänstebranschen kämpar en ojämn kamp mot höga kostnader och liten beläggning. Landet lever på företag som kan sälja tjänster och varor utomlands.

Ojämn är kampen för de mindre företagen. I storstadsområdena kan det vara lätt att tjäna sitt uppehälle och kunna ta ut en hygglig månadslön.
Men hur är det i en tätort med 3000 - 5000 invånare med samma affärside?  Självklart borde det vara så att egen avgifterna för de företagen inte borde vara de samma för de som agerar i tätorter.

Och det helt avgörande är att kommuninvånarna i glesbygden drabbas av höga kommunalskatter på grund av i många fall politikernas tro på att vattenlandskap, flygfält och andra projekt som inte hör till kommunernas kärnverksamhet skall dra till sig kunder för småföretagen. Men blir det så?

Vi har i landet en orgie av stödformer som är ineffektiva och som sysselsätter statliga, landstings och kommunaltjänstemän. Mindre behövs. Inte mer som Berits gäng förordar. Vad är det för fel på rådgivare som vanliga banker erbjuder och varför behövs alla andra statliga och kommunala stöd som drar skattemedel?

Många gånger är det också så att en kommunalpolitik har lett till en administration som är alldeles för svulstig. Hur uppfattar småföretagaren i en sådan kommun där alla känner alla de som med minimal ansträngning kan ta ut 20 000 till 25 000 i månadslön för ett 0800 - 1600 jobb och knappt det? Medan de själva i bästa fall kan betala räkningar och mat för dagen.

Dagens debattartikel från soc gruppen andas bidrag och en rundgång av samhällsmedel. Bättre vore om alla särintressen och kostnadsdrivare i samhället hölls på en låg nivå.

Politiker är bra på att dra på med för höga kostnader i organisationer såväl statliga som kommunala. Välgörande vore om det kunde uppstå partier i högkostnadskommuner som hade som målsättning att sänka kommunalskatten med två till tre kronor.Och låta invånarna själva besluta var medlen skall läggas och inte kommunalpolitiker med månadslöner kring 60 000 kronor.

Det vore välgörande om Berit och hennes kompisar kunde sänka sig till vanliga kommuninnevånares nivå och börja räkna kronor och ören på deras sätt. Att skriva debattinlägg med högtravande akademisk prosa imponerar inte på invånare i Munkfors,Deje och Karlstad.

Nej, sänk Dig till 10 000 - 15 000 kronors nivån och börja räkna vad skattesänkningar där betyder för kommuninnevånarnas och dera försörjiningstrygghet.

Skärpning och ta till Dig Kjell Olof Feldts "Alla dessa dagar" som nattlektyr i den av arbete överhoppade riksdagsdagen.

Redovisa vad skattesänkningar eller skattebefrielse för de allra lägsta inkomsterna har för samhällsekonomisk betydelse. Ställ detta mot all svulstig byråkrati och politisk överambition och inled debatten där så vi gamla sossar förstår Dig. Annars tror vi mer på Reinfeldt.

Lägg mejseln åt sidan och hyr in byggnadsställningar och kärror av ortens småföretagare och börja riva bland de 500 statliga byråkratierna. Du kan börja med Analyschefen och Stabschefen på AMS och gå vidare nedåt i den organisationen. Fortsätt sedan med landstings och kommunal hierarkierna. När Du är klar lagom till valet kan Du förvänta Dig röster från de sossar som troget tidigare höll på partiet. Statliga högavlönade tjänstemän behövs hos landets exportföretag.

Äldrevård, Skola och barnomsorg behöver inte en omfattande byråkratisk överbyggnad utan kan ledas av de som står mitt i produktionen. När jag gick i skola var vi 35 st i klassen och det fanns en fröken och då och då såg jag en syrra som stack en spruta i armen. Varför skall det vara en sådan enorm skillnad 50 år senare.

Tillämpa den administrativa finessen "Primus inter pares" "Den första bland likar" dvs ledaren finns bland de producerande och kan växla.

Bästa beviset på att det förts en felaktig ekonomisk politik i landet under decennier är jämförelsen mellan danska och norska kronan mot dito svenska. Och det beror på en för stor statlig och kommunal byråkrati..

Heder åt nuvarande regering som nu idag annonserar det fjärde steget i jobbskatteavdraget för medel- och låginkomsttagare. Skulle landsting och kommuner ta sig i kragen och rationalisera verksamheten skulle svenska folket få mer pengar att handskas med till gagn för tillväxt speciellt för små och medelstora företag. Alla är överens om att det är där jobben skall skapas så nuvarande ekonomiska politik är förtroendeingivande.

Nationalekonomi

Apropå Östros m fl och inte minst Björn Elmbrandt i Dagens Arena. http://www.dagensarena.se/text/2009/08/valflask-till-folket#commentshash1

Kollade på morgonsoffan. Fd LO Chefen Malm refererade till Varvskrisen när Saab affären kom på tal. Dåvarande regeringen spenderade femton miljarder innan den ställdes in för fakta att svenska båtar inte var konkurrenskraftiga på grund av för höga priser. Malm berättade hur det då framställdes som en katastrof för Svenskt Näringsliv.

De som tror att inte arbetgivaravgifter som är en kostnad för företagen spelar roll i ett konkurrensförhållande rekommenderar jag att studera hur den kostnaden har utvecklats i landet. När inte näringslivet i ett land hänger med i konkurrensen på grund av för höga kostnader återstår inget annat än devalvering.

Varför Svenska kronan har tappat gentemot grannländernas beror just på den högkostnadspolitik som fördes innan 90 tals krisen kom.

Den som tar sig tid att läsa Kjell Olof Feldts bok "Alla dessa dagar" får sig en grundlig lektion i elementär nationalekonomi.

Därför är det oerhört viktigt att hålla de offentliga utgifterna i strama tyglar annars kommer Danska och Norska kronan att kosta två svenska kronor inom en fem års period.

Nu spelar inte det mig någon roll för jag finner tillfredställelse i när miljön och kommer att leva ett snålt liv på god ströming och annan billig mat resten av mitt pensionärsliv.

Anmäl

Optimal träning

Jag är intresserad av att höra en diskussion om vad som är och om det finns anledning att kräva en optimal träning av svenska friidrottare?

Naturligtvis finns här olika stadier i utvecklingen. Men en etablerad friidrottare som siktar på final i ett VM. Vad är optimal träning?

Är det som Stefan Holm att fem dagar i veckan träna två ggr om dagen och däremellan i stort sett vila och ägna sig åt intellektuella övningar och den sjätte en gång och vila på den sjunde?

Och när träningen bedrivs hur skall den bedrivas och vilken koll skall tränaren ha?

Skall protokoll föras över varje lyft och intervalllöpning och studeras om individen är på rätt väg?

Arbetslöshetssiffror

I dag redovisar SCB Arbetskraftsundersökningen för andra kvartalet. http://www.scb.se/Pages/PressRelease____277879.aspx.
Inte överraskande med tanke på alla varsel och konkurser så minskar sysselsättningen andra kvartalet i rad. Arbetsförmedlingarnas kundtjänst och arbetsförmedlare samt coacher får träffa ett ökat antal människor och "jobba" med.
Jobbet innebär att registrera utbildning, senaste arbete och all övrig data som finns om personen samt ställa ett antal frågor om vad för arbete som den sökande har som målsättning att söka. Samtalet resulterar i s k handlingsplan som innebär att den sökande skall söka arbete åtta timmar om dagen annars kan A-kassan komma att dras in. 
Meritförteckning och Pesonligt brev skall konstrueras och nu är det nya att den sökande får hjälp av en coach att arbeta fram handlingarna vilket är målsättningen att detta skall öka chanserna för den sökande att få ett arbete i konkurrens med flera hundra andra som söker samma jobb med hjälp av andra coacher.
Enligt Analyschefen vid AF ökar detta antalet jobb i landet. Ett märkligt resonemang med tanke på att det finns ett antal jobb att söka och antalet coacher och arbetsförmedlare samt administratörer vid AF inte ökar antalet jobb i landet.
Möjligen om de regler som finns tillämpades hårdare skulle antalet arbetslösa minska marginelt. Och främst då regeln om att  den arbetslöse måste flytta. Men då trängs någon arbetslös på orten dit den arbetslöse kommer att trängas undan på så den regeln är tämligen meningslös. Visserligen kan det hända att kompetensen saknas på orten och då är regeln verkningsfull. 
Näst Försvarsmaktens överfyllda administrationslokaler är arbetsförmedlingarnas dito det mest slösktiga som samhällsmaskinen sysslar med. Men mycket mer finns i kommuner och statligga inrättningar.
Hjältarna i samhället är de småföretagare inom olika tjänstesektorer som vardag som helg ägnar sig åt verksamheten mer än åtta timmar per dag utan att kunna ta ut bruttolöner över 10 000 kronor. Jämför det med alla anställda inom byråkratin som brutto förtjänar i medeltal 25 000 plus alla övriga ersättningar för semester, övertid, OB mm och till detta kommer 40% övriga kostnade för pensioner olika andra försäkringar mm. Inte undra på att arbetslösheten ökar snabbt när efterfrågan minskar.

Taktik när det gäller löpning

Att hänvisa till taktik och ödsla ord och tid när det gäller att förklara misslyckanden och framgångar inom löpning för en kommentator är som att erkänna att jag har inget annat att prata om. Således håll hellre tyst och läs upp resultatlistan om det nu inte räcker att den redovisas i bild.
Jag håller inte helt med Juhlin när han säger att en löpares resultat är beroende till 90% av styrka och till 10% av taktik. Jag minskar ner det till 2% taktik och ökar på styrkan och uthålligheten till 98%.
Dock förvånande är hur många som förstör sina lopp genom att gå ut alldeles för hårt. Tydligast märks det på fyra hundra. Ett fåtal tillämpar en lugn uttgångstakt eller kanske snarare en jämn farthållning över loppet och det märks då genom att löpare springer fortare än konkurrenterna över upploppet. Så där kan man tala om en större procent taktik än 2%.
Dave Wottle tillämpade taktik när han vann 800 m i Munchen OS på 800m. Ett ypperligt undantagsfall när det gäller att tillämpa taktik.
I ett åttahundra meterslopp och distanser över 800 m när det tillämpas klung löpning går det inte att tala om att löparen förlorar på taktik utan i så fall är löparen inte tillräckligt stark för att genomföra löpningen. Flera ex finns på löpare som lagt sig sist och inte hinner fram på upploppet och det förklarar kommentatorerna med att han tillämpade fel taktik. Löparen var inte tillräckligt stark i öppningen för att placera sig i täten eller också var han för svag sista delen av loppet trots att han spurtade bra. Thats it.
Är det taktik när en överlägsen löpare varv efter varv ligger på rulle efter den dragvillige och när ett varv återstår springer ifrån dragaren?  Taktik är väl ändå något subtilare enligt definition.

Utkast: Analyschefen på ...

Analyschefen på Arbetsförmedlingen säger att fler miljoner till Arbetsförmedlingen ger fler jobb. Liknande tankar har hörts från hans kollega Stabschefen. Två chefer inom en statlig myndighet uttalar sig tvärsäkert om ekvationen fler skattemedel till byråkratin är lika med fler arbeten. Ja, säkert inom arbetsförmedlingen. Men är det där som jobben skall vara? Hur får Analyschefen och Stabschefen dagarna att gå? Säkert upptas 80% om inte mer av interna sammanträden och aktiviteter till ingen nytta för de arbetslösa.

Själv har jag kommit i kontakt med AF vid två tillfällen. Det enda resultat som kontakten har givit är att jag fått utbetalningar från A-kassan. Annars har aktiviteten bestått i att jag i samråd med förmedlaren skulle upprätta en handlingsplan. Planen bestod i att jag skulle söka jobb och kontakta AF med jämna mellanrum för att rapportera hur jobbsökandet gått och bestämma datum för nästa möte då handlingsplanen skulle uppdateras. Fullständigt kontraproduktiva aktiviteter förutom mitt jobbsökande som jag kunde ha gjort utan AFs inblandning.

Utredningar från diverse organistaioner pekar på den oformliga byråkratin inom kommuner, landsting och lägg därtill statliga myndigheter och inte bara byråkratin utan flygplatser, vattenlandskap och andra projekt som inte tillhör kommunal och statlig kärnverksamhet. Men vad skall den oformliga byråkratin syssla med? Kärnverksamheten skola, äldrevård och sjukvård sköts av den produktiva kärnan i kommunen.

En del socialdemokrater gör ett stort nummer av att det är förskräkligt med att göra vinst på sjuka människor och att dela ut pengar till ägare av friskolor. Bättre vore att ta tag i byråkratin där 1000 tals anställda lever ett gott liv på att inte åstadkomma lite eller inget och till och med fel saker som att administrera projekt som inte tillhör verksamheten.

När det krisar är det inte byråkratin som minskar utan den produktiva delen av verksamheten. Ja, säger kommunalrådet där är där som det finns något att ta av. Inte sant. Gör en grundlig undersökning inom ex Karlstads Kommun och prioritera kärnverksamheten och ta bort allt det som inte tillhör den. Redovisa resultatet. Men åk inte till Sunne utan sitt på ordinarie arbetsplatser.

Men lägg inte mer skattemedel på Arbetsförmedlingen utan ge medlen direkt till de arbetslösa om det nu är nödvändigt.
Bäst är förstås att sänka skatterna speciellt för de som har inkomster i 20 000 gränsen eller under.

Tresteg mm

Fick en tanke i huvudet när jag tittar på trestegsfinalen. Undrar om jag ändå inte mest fascineras av denna gren av teknikgrenarna i friidrott.

Andra teknikgrenar består av en aktivitet som jag hinner se. Men tresteg är ett slags utövande i ultrarapid. Visseligen hinner jag med att kolla några faser i stav som snabbheten i ansatsen, isättningen, hängfasen och vändningen uppåt mot ribban och passagen.

Även Slägga om producenten är med i fotisättningarna är fascinerande. Jag har hört att det är viktigt att ligga före med höften i diskus och kanske också kula. Spjut är en teknikgren som möjligen är den mest bollkänsliga. Koordination är förstås viktigt i alla grenar.

Jag börjar förstå de tränare som sitter på läktarna och har mycket instruktioner till sina adepter. Men vad jag inte förstår är hur de hinner med att se när de inte har tillgång till närbilderna som TV producerar. Förklaringen måste vara att de som sina adepter har tränat mycket men då att träna ögat till slow motion seende.

Jag fick tårar i ögonen när norskan på 100 m häck för damer intevjuades och käckt vinkade och hälsade till Sanna och Jenny.

Vilken är mest förnedrande mot konkurrenterna av Bolt att springa sakta mot slutet och demonstrera sin överlägsenhet eller att  flytta startblocken redan i starten tio meter bakom startlinjen?

Bolts charad att peka med händena mot himmelen betyder det att han är på väg mot densamma som en raket?

Apropå ranordningen som Mathias S var innepå nyss så kommer jag ihåg från min oansenliga tävlingsperiod.
En av mina konkurrenter som var bättre än oss andra kom in i omklädningsrummet före en tävling. Efter dörr passagen eller just i densamma ställde han frågan: "Och vem är det som skall bli tvåa i dag". Alla tittade ner i golvet och fortsatte att
 pyssla med förberedelserna.Tjuvstartsregeln i friidrott mm

Det skulle vara intressant att ta del av det diskussions protokoll som eventuellt upprättades när nuvarande tjuvstartsregel beslutades.
Vid andra tjuvstarten utesluts den som tjuvstartar. Den som initierade första tjuvstarten går fri. Självklart skulle det vara så att även den som tjuvstartade första gången också skulle diskas.
Nu har juryn(motsvarande)  kommit till beslutet att ändra reglerna i enhetlighet med simningens dvs att första tjuvstarten utesluts. Mern jag har inte förstått om loppet går och diskningen kommer i efterhand, troligen inte.

Det skall bli intressant när den tiden kommer då forskare får tillgång till aktiva och genom diverse prov kan förklara att den fysiska statusen vid vinsten eller misslyckandet var si och så. Möjligen görs detta redan nu men den informationen drunknar i alla andra spekulationer som förekommer i riklig mängd.
Hur mäter man den mentala statusen? Kanske genom en enkel pulsmätare om nu den aktive går med på att bära en sådan. Men hur skljer man det från förhöjd puls på grund av en kommande infektion?

Ex Isenbajeva. Visst borde det gå att redan nu mäta hastigheten in mot upphoppet och jämföra vid olika tillfällen. Var det så att hon hade lägre hastighet in mot upphoppet i går i jämförelse med när hon har klarat? Eller var hennes armstyrka och allmänna fysiska status sämre? Och kunde man konstatera det med fysikaliska metoder  då hade vi förklaringen till misslyckandet.
När en häst underpresterar säger alltid tränaren att vi skall gå igenom individen i morgon. Har jag missat den kommentaren vid mänsklig aktivitet? Iregel säger den aktive att det kändes bra men ändå misslyckades jag. Kanske var det något i kroppen som hade hänt och förklarar misslyckandet.

Tekniken, det fysiska och det mentala. (Tregaro). Kul när man får objektiva mätresultat från de tre faktorerna. Varför var den svenske hinderlöparen Jacobsen så svag i benen som han själv uttryckte det?

Mona pratade om jämställdhet i Nacka i Lördags

Politikens svåraste uppgift är att engagera människor.

Idrott, hemmapyssel, resor och inte minst förstås arbete tar 99% av människors kraft. Hur många procent är det som inser klimathotet och hur många procent är det som lyssnade till Mona Sahlins Nacka tal?

När partierna inser att deras största uppgift är att dra till sig vanliga människors intresse då kanske vi får ett samhälle uppbyggt underifrån och engagerade i lokala såväl som nationella frågor och varför inte globala

Nu blir många så förbannade och irriterade på dessa politiker proffs och andra professionella tyckare som har monopol på åsikter.

Fler missnöjes partier kommer att bli resultaet förutom Sverigedemokraterna m fl.

Fler lokala omröstningar inom valdistrikt och kommuner mellan valen är ett exempel på åtgärder som kan engagera människor. Mindre av Gotlands tal och Nacka tal. Det är bara proffstyckare och de närmaste som lyssnar.


Masai

VM I 10 000 för damer hade pågått i en kvart. Ingen av kommentatorerna hade andats om denna talang. Jo, experten Gärderud hade en prognos om att om  etiopiskorna skulle gå upp och stöta så skulle kenyanskorna vara 50 meter efter eller kanske var det tvärtom avseende nationalitet. Femtiometer efter  i en friidrottsarena är halva upploppet. Ofta förstår jag inte Gärderuds kommentarer i förhållande till att vara världsmästare i löpning.
Var det efter 5000 eller 6000 meter Masai kommer upp i ledningen. Masai, vilken naturbegåvning. Jag skrek i soffan när jag fick se skönheten. Vilken kropp vilka ben i förhållande till bålen. Vilken fotisättning och oberörd löpning. Andhämtningen obefintlig. Varven hade gått på sjuttiofemsekunder nu skruvades farten upp till sextioåtta/sextionio.
Det blev Masai och hennes kompis samt etiopiskorna kvar som klunga.
Jag blev så ledsen när jag såg att hon blev störd kanske på grund av orutin när det klumpade ihop sig vid 300 m kvar och någon  eller några skulle varvas. När det var 150 m kvar trodde jag det var kört. Men nej när upploppet började syntes det att hon hade krafter kvar. Jag skrek som besatt när femtio meter var kvar och jag såg att hon hade möjligheten.
Tvåan trodde att segern var hennes men oj vilken dramatik. Masai vann med någon decimeter. Kan VM i fortsättningen bjuda på en större upplevelse? Möjligen om Emma Green glider över 2,05 och vinner guld.

Valfrihet och mångfald

"Skolan är första våningen i välfärdsbygget". Så skriver Håkan A Bengtsson i Dagens Arena.http://www.dagensarena.se/text/2009/08/utvardera-friskolorna#commentshash1

Varför då överlåta en livsavgörande händelse i en människas liv till en aktör?

Det är verkligen en starkt argument för att olika aktörer skall få agera inom denna sektor.

Många går ut grundskolan utan godkända betyg.

Tänk tanken om en kombination av entreprenör och pedagog skulle komma på ett koncept som storskaligt förbättrar pedagogiken och gör att det stora flertalet av de nu underpresterande får motivation och känner glädje i skolarbetet.

Skulle någon då missunna denna ledare att känna pengar på sitt verk?

Hur många miljarder skulle inte en sådan person kunna spara in åt samhället i minskade kostnader för brottslighet och sociala kostnader?

Utgående från att vi alla är olika och behöver olika stimuli i livet och speciellt i dess början välkomnar jag olika undervisningsformer oavsett om de nu innebär stimuli i en form av laptopp eller utbildning i blivande fotbollsspelare. Framför valfrihet det gör att människor blir motiverade och intresserade och det medför en lugnare miljö och tillvaro för det storas flertalet.

Anmäl

Förvirrad debatt

Jag lyssnade på en debatt mellan soc företrädare Karin Jämtin och en moderat i morse. Debatten gällde om privata företag som bedriver friskolor skall få göra vinst och dela ut till aktieägarna. Nej säger Jämtin. Hon refererar till undersökningar av sådana företag och undersökningarna har kommit fram till att lärartätheten är mindre hos vinstdrivande företag än hos övrig. Alltså blir tjänsten av sämre kvalitet.
Då inställer säg den generella frågan. Producerar  verksamhet där det finns mer folk i förhållande till samma verksamhet med mindre antal anställda alltid tjänster och varor av bättre kvalitet. Jag ställer mig tveksam till att det förhåller sig så.
Men nu gäller det utbildningsverksamhet. Och då verkar det vara en sanning som är svår att ifrågasätta att högre lärartäthet producerar en undervisning som gör att eleverna kommer ut med bättre kvalitativa kunskaper. I alla fall om jag lyssnar på Jämtin och de undersökningar hon hänvisar till. Och borde det inte vara så?
Gemene man tänker då om det gick en lärare på en elev skulle drömmen vara uppfylld. Men vad händer då med det självständiga elevarbetet och sökandet efter kunskap som tycks vara prioritet ett i dagens undervisningsmetodik och vad sysselsätter sig den läraren med under tiden som eleven arbetar självständigt.
Min slutsats måste bli att det inte går att bestämma om lärartätheten skall vara ett visst tal utan även inom undervisningen måste det gå att få vara flexibel i antal lärare i förhållande till elever.
Jag tror att om undervisningsföretag får fungera under samma förhållanden som övrig tjänsteproduktion så får skattebetalarna ut mest kvalitet för pengarna. Om inte går det att trixa med redovisningen så att eventuell vinst försvinner. 
Det är precis det som är vitsen med att tillåta olika produktions former att människor tillåts vara flexibla och hitta på olika sätt att framställa varor och tjänster.
Privata skolor skall finnas säger Jämtin men aktieutdelning skall inte vara tillåten. Men skall lönen och andra kostnader också vara kontrollerade av Jämtin? Och förstås lärartätheten skall vara ett bestämt tal som skolverket bestämmer eller skall varje kommun ha den handlingsfriheten?

Björn Elmbrandt tar i dag upp Bilprovningens privatisering på Dagens Arena. Och påstår att det kommer att gå dåligt.
Varför denna övertro på att monopol av vissa tjänster är bättre än om flexibilitet får gälla och människors kreativitet? 


Bra med förändrad ekonomisk politik

Självklart inser varje medborgare i Sverige att det har förts en felaktig ekonomisk politik i decennier. Inte minst får den som åker utomlands sig en tankeställare. I går kostade en dansk krona 1,38 och en norsk 1,17. På femtio ochsextiotalet vet var och en hur priserna på samma valutor såg ut.

Att den mindre gruppen rika får del av skattesänkningar görs till huvudnummer men det vore smakligare om Dagens Arena visade på att det är den stora massan som betalar huvuddelen av Statens inkomster genom moms och andra avgifter och kommunalskatten som är proportionell mot inkomsten. Därför är det en helt korrekt förändring av den ekonomiska politiken när skatterna sänks för låg- och mellaninkomsterna. Att sänkningarna inte blir så stora beror förstås på mängden av folk. Precis som det motsatta förhållandet att det är där som socialdemokraterna hittar sin största inkomstkälla.

Aldrig pratar Dagens Arena om behovet av att rationalisera och undvika att bygga på den kommunala och regionala administrationen. Huvudorsaken till att lärare sägs upp är två saker. Dels att friskolorna ökar i antal dels att elevantalet sjunker.

Dagligen hörs klagomål från de som jobbar med vård och omsorg inom kommuner och landsting på hur det är de resurserna som dras ned aldrig att minskningen sker inom administrationen. En självklarhet i och med att beslutsfattarna har sina kompisar inom administrationen. Det är långt ned genom hierarkierna till de som utför jobbet och kompisandan tunnas ut med kvadraten på avståndet.


Ostyriga klotet

Världen består av nationalstater. Tanken hos människan är att värna såväl sitt lilla som stora territorium. Andra tankar är att alla måste förenas för att hjälpa de som är orättfärdigt behandlade enligt en allmänn överenskommelse. Nordkorea rår inte FN på inte heller någon annan hybrid till stat.

Tanken är orimlig men varför inte låta nationalstaterna få full suveränitet över sitt politiska liv. Ja men då tar någon ostyrig grupp över och börjar omänsklig behandling av sina närmaste och som även övergår i bestialiska handlingar någon annanstans på klotet.

Enligt allmänn rättsordning kan inte sådana handlingar låtas vara ostraffade och så är det hela i gång med kanoner och civila umbäranden i nationalstaten som har förfallit och saknar demokrati och allt annat.

Lägg ner vapnen verkar som en orimlig tanke med hänsyn till de motstridiga viljor som härskar i världen. Visst vore det ett önsketänkande att varje gruppering i demokratisk ordning kunde få sin lilla del av kakan även i länder med ringa demokrati och utbildningsnivå. Exempel finns i Afika där lugn och ordning har skapats efter de mest fruktansvärda dåd. Låt oss hoppas på att politik och ett visst vapenskramel kan skapa ordning på sikt i Afgahnistan m fl länder på lång sikt.


Demokratins kris

Hur många procent av befolkningen är intresserade och engagerade i politik och sanhällsfrågor? Procenten stiger möjligen när valen till riksdag och kommunernas församlingar närmar sig. För att få en kunnig allmänhet krävs kontinuitet i engagemanget.
Därför borde det var en självklahet med verklig demokrati dvs fler kommunala folkomröstningar. Fler lokala omröstningar i mindre bostadsområden. Debatter på torg, parker och öppna ytor i tätbebyggelse och andra offentliga inrättningar som bibliotek, dagis och skollokaler på kvällar. Folk skulle få annat att intressera sig för än shopping och detta eviga traskande på butiksgator.
Proffstyckarna skulle bli mindre intressanta. I stället för de välkända debatörerna i TV rutan skulle burken sända från öppna debatter i kommunerna. Ring P1 är en utmärkt början och de fyrtio minuterna borde utökas till en kanal som ständigt är öppen för debatörer.
Inte nog med att människor skulle börja läsa ledare och debattartiklar mer för att kunna debattera de intelektuella skulle få mindre tyckarmakt och det djupa folkhavets intressen skulle komma fram. Verklig demokrati skulle bli en verklighet  en bit på väg.
I dagarna hålls de politiska partiernas ungdomskongresser. Där utbildas och tränas kommande riksdagsledamöter skilda från vanliga människor.
Var håller demokratiutvecklarna inom Karlstads kommun och Region Värmland hus. Sitter de tjänstemännen och gnager på stolkarmarna om dagarna och bläddrar i pärmar? Mitt förslag är att de agerar för att få tillstånd en utveckling i ovan skisserad.

Sportanalyser

Jag lyssnar och tittar på TV1s sportpanel.
Alshmmar spänner sig och lägger för stor press på sig och har varit med för länge därför känner hon till alla fallgroppar och därför hamnar hon i en själv och missar guldet på 50 fjäril. En massa trams. Sannolikt är sanningen att hon för tillfället den dagen råkade ut för en dålig fysisk dag och inte var på topp.
Sjöström kommer att bli en ny Phelps. Tänker någon på att tjejen är femton år och förmodligen kommer att utvecklas som alla tjejer gör och vad har det för konsekvenser för hennes resultatnivå?

Plötsligt dyker det upp två medaljkandidater i friidrottsvärlden. Längdhoppare Torneus har en möjlighet.  Emma Green om hon nu är fri från skador kan överraska. Olle Walleräng gör ett utomordentligt starkt  lopp på 3,42 och svarar på attack på upploppet. Det är ovanligt att en löpare som själv gjort hela dragjobbet har förmåga att svara på attack på upploppet.
Han är verkligen värd en biljett till Berlin. Tänk om friidrotts VM resulterar i tre - fyra medaljer till Svedala.

I övrigt rapprteras gamla nyheter utanför sportvärlden som inte allmänheten tagit till sig och för den delen inte de styrande politikerna heller.
Oljan tar slut snabbare än vad "man" trott och samma tendens visar glaciärerna. Bra för Sverige att bensindrivna bilar minskar i antal.

Löjligast av allt: jobbcoacher.

RSS 2.0