Kast med liten boll

Nu har det hänt igen. Djurgården avskedade Hardy Nilsson. Hjälteförklarad vilker år det nu var när han ledde kronorna till VM seger. Tränaren med all kunskap om muskelgrupper och vilken träning som bäst behövs för hockeyspelare avskedas helt plötsligt och ersätts med en som har större kunskap om vilka muskler som bäst behövs stimuleras för att nå slutspelet. Eller är det den mentala biten enligt sportchefen som fallerat?

Sportchefen är den som sitter inne med kunskapen om vilken kompetens som fattas för att laget skall nå slutspelet. Styrelsen har ansvaret för övergripande strategi och sitter och gapar som fågel ungar när det händer saker nere på plan.

Och vad säger sponsorerna? De sitter i logerna och betraktar skådespelet på rinken och vet varken ut eller in när de funderar på vilket lag de skall lägga reklmpengarna på nästa år. Ja, varför inte en liten peng till Viktoria Helgesson eller någon annan seriöst satsande individuell idrottsutövare?

Kanske skulle vi trava upp till något förbund och kolla om de är intresserade av att med vår hjälp spåra idrottstalanger på högstadier, gymnasier och universitet. Ett stort landsomfattande projekt med målsättning att stimulera ungdomar till aktiv idrottsutövning oavsett gren.

RF vad gör den organisationen frågar sig den som sitter bredvid och lyssnar till funderingarna? Byråkratiskt krångel och massivt stöd till korpen. Nja säger någon låt idrotten och kreatörerna själva sköta utvecklingen på basplanet. Se bara vad som hände med innebandyn. Nu större än det socialdemokratiks partiet.

Vi drar oss ur den löjliga ishockeyn och satsar på kast med liten boll.

Exportindustrin

Göran Persson uttryckte nöjdhet med att socialdemokraterna fått en ledare som kommer från svensk exportindustri. Uttalandet är långt från den högljudda retorik som präglat den tidigare ledaren och de fletsa nuvarande topp socialdemokrater.

Jag tolkar uttalandet som att Göran menar att glöm inte att det är svensk export industri som kan finansiera investeringar i järnväg, bostadsbyggande och gröna investeringar som oppositionen dagligen för fram som sin politik.

Tyvärr börjar den nye ledarfen i fel tonläge och i fel politisk ordning. Det går inte att första utlova jobb och det vet Stefan Löven men tyvärr har han redan fått en släng av den socialdemokratiska ideologiska sjukan. Hoppas att han tillfrisknar med det snaraste och inser att med ökade skatteintäkter från en eventuell stark exportindustri ja då kan politikerna investera i inhemsk infrastruktur mm annars inte.

Angelägna för tillfället behövda investeringar bygger samhället och skapar förutsättningar för effektivare näringsliv och starka institutioner men inte alltid har ordningen varit den rätta. Det var på så vis felsatsningar på 80 talet lade grunden till obalanserna i början av nittiotalet.

Det har Göran i starkt minne. Det är därför han påminner om vad som skapar välstånd ocj jobb.

De närmaste veckorna presenterar svensk exportindustri siffror för 2011 och i synnerhet för kvartal fyra. Samtidigt är det företagen med utblick mot världen som har de bästa känselspröten mot omvärlden och kan spå om vi får fler eller mindre jobb de närmaste åren, inte politiker. Bra förstås om de läser innantill och tar till sig av informationen och lägger retoriken åt sidan.

Botten

"Återigen en gammal gubbe som jag inte vet vem det är" så kan det låta från unga tjejer när en reporter går på sta'n och visar bild av socialdemokraternas nyvalde partiledare. Men han är ju feminist upplyser reportern. Jahaja och hur vet Du det och förresten är jag inte intresserad av politik?

Hur stort är det demokratiska underskottet bland folk i allmänhet? Nja säger någon men när politiker gör bort sig visar det sig snabbt i opinionsiffrorna. Jag vågar påstå att underlaget för opinionssiffrorna är kvällspressens löpsedlar. På så lös grund vilar demokratin.

Socialdemokraterna har 100 000 medlemmar. Svenska innebandyförbundet 130 000.

Jag har blivit uppsökt genom dörrknackning av mormoner och pingstvänner samt någon ytterligare religös sekt men aldrig har någon representant för ett politiskt part ringt på dörren. Inte heller har jag blivit inbjude till något partimöte i mitt distrikt.

Jag tror det hänger samman med att lokala partifolk är så rädda för att beblanda sig med folk eller bjuda in dem till möten för då kan det bli konkurrens om positionerna eller så kan det bli besvärligt när alltför radikala argument utanför den vanliga dagordningen måste hanteras.

Det räcker inte med att vart fjärde år visa upp sig framför valstugorna. Sätt upp permanenta valstugor i bostadsområdena. Först då kan medborgare få en chans att lufta sina argument när det passar mig och andra och inte bara en gång vart fjärde år.

För att inte tala om den organisation som Stefan Löfven kommer ifrån. Trots möten på betald arbetstid är det få medlemmar som besöker mötena annat än när jobbet är i fara men då är det försent.

Det är inte bara socialdemokraterna som är i kris även svensk facklig verksamhet tappar tempo. Beroende på att den är toppstyrd och syns när det är förhandlingar om centrala kollektiv avtal.

Politikerförakt

Uppenbarligen rådde bland många soialdemokratiska deltagare på senaste partikongressen missnöje med ledarvalet. Ändå lyckades inte kamerorna fånga några som inte applåderade eller helt enkelt lämnade salen när ledaren höll sitt bejublade och ideologiska vänster tal.

Så här i efterhand funderar jag över vad det ger för signaler till de övriga 105 000 medlemmarna i partiet. Men också till landets millioner som varje dag går till arbetsplatserna och deltar i möten som leds av en auktoritet och övriga sitter tysta och knyter näven under mötet och efteråt på fikarasten diskuterar det som borde ha sagts på mötet.

I går verkade det som den käre ledaren hade avlidit för det var med sorg i hjärtat som många socialdemokrater mottog beskedet att ledaren inte längre stod till förfogande. Värst sorgsam verkade en av våra värmländska ledarsympatisörer vara över ledarens beslut.

Så länge en stor del av allmänheten inte bryr sig om politik eller har uppfattningen att politiker skor sig på skattebetalarnas bekostnad måste jag anse att våra folkvalda har en hisklig uppförsbacke framför sig. Det räcker inte med att 80% deltar i valen vart fjärde år. Betydligt fler måste engagera sig i partiernas lokala organisationer.
Och hur få till stånd en sådan ordning?

Bäst genom att förminska auktorieternas upphöjda positioner och genom att ifrågasätta deras uppträdande och argument.

Näst största partiet socialdemokraterna har 105 000 medlemmar. Det är drygt 1% av väljarna som aktivt vill stödja rörelsen. I går i valet i Kroatien avseende om landet skall gå med eller ej i EU deltog knappt 50% av röstberttigade. Samma siffra som i vårt land och så ser det ut i EUs övriga 27 medlemsländer.


Ledarfixering

Ledarfixering är inte bara ett problem inom elitserien i ishockey.

Efter att jag har lyssnat till flera tillbakablickande socialdemokrater och deras visioner lockas jag att tillägga ytterligare en vision "varför inte presentera en vision om att vi skall ta ner månen". Men då måste vi också hitta en ledare som är bra på att presentera en trovärdig pragmatisk konkret ide för hur det skall gå till.

Partiet har inte haft förmåga att föra ut sin politik hörs det på väg i kapseln upp till månen. Nej, hur många av väljarna är det som tror att socialdemokrater skall kunna skapa full sysselsättning och avskaffa barnfatigdomen därtill förbjuda privata företag inom en rad skattefinansierade områden som äldrevård, skola och barnomsorg?

Till det kommer målkrashen att skapa förutsättningar för incitament/tillväxt samtidigt som garantier skall skapas för ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet.

Ledar auktoriteter med stor kroppshydda svart mustach och stirrande blick som med högljudd och svepande retorik och lugna handrörelser är på väg ut ur politiken.

Väljarna vill ha lugnt resonerande representanter som i förståliga ordalag presenterar en trolig verklighet. Inte någon som med tvärsäkerhet säger att hit skall vi föra dig - väljare - bara du förstår/instämmer i vad jag för tillfället haspar ur mig.

Det parti som väljer en ledartrio bestående av kvalificerade politiker som kan alternera per tertial kommer att vinna om inte 2014 så 2018. Då slipper vi fokuseringen på en person och politiken kan sättas i förgrunden.

Det är politiken som inte sossarna har kunnat föra ut. Se då till att inte skapa förutsättningar för ledarfixering.

Panik

Jag begriper ingenting av hur styrelser och klubbdirektörer, sportchefer resonerar i framförallt bland elitserieklubbarna i hockey. Jo möjligen att det är paniken som styr. Men får det vara så bland kvalificerade människor och en hoper av kreativa styrelseledamöter?

För mindre än ett år sedean skriver FBK ett TREÅRSKONTRAKT med en tränare. Hur går resonemanget? En styrelseledamot anför argumentet: men om tränaren misslyckas, då har vi honom till en kostnad av......Jo, säger en annan vi kan ha nytta av honom i juniorverksamheten i fall att.......Skriver vi tre år får vi baske mig stå ut med tillfälliga misslyckanden och köra kontraktstiden ut. Kan vi döma ut en tränare efter ett halvår om nu resultaten inte blir de vi tänkt oss? Nu får vi fan i mig bestämma oss för vilken strategi vi skall ha i synnerhet som svenska mästare. Antingen kör vi loppet ut eller så chansar vi med en annan tränare på ett år eller varför inte ett halvår alltså till jul. Och så den kreativa: måste vi anställa en tränare till vi har ju redan en hel bunt till på köpet går det ju att tillfälligt konsultera duktiga kunniga människor i trakten och dessutom kan vi vara kalla och vänta på att det skall gå åt skogen för andra lag och ta in en så'n som blir fockad.

Men Niklas vill ha tre år. Men är det vi eller han som dikterar villkoren? Ja, delvis han för annars går han till ett annat lag. Han är duktig, attraktiv och det är många som är ute efter honom.

Och så den seriöse: men vad är det egentligen för skillnad på tränarna som far runt i elitserien och allsvenskan?
Lagen verkar vara så jämna att det är svårt att skilja ut de faktorer som gör ett för tillfället framgångsrikt lag. Är det möjligen sportchefen som ger tränarna för dåligt material och spelar relationer att jobba med?

Senast eller möjligen näst senast när "Perra" tillträdde som räddare då var orsaken att det var för tyst i omklädningsrummet. Nu tycks det vara relationer mellan alla kostym klädda herrar i båset som inte stämmer.

FBK sällar sig tyvärr till lagen som låter paniken styra.

Jerring priset

Helena Jansson borde få Jerring Priset. Hon har utsett till landets bästa orientererska fem år i rad. Dessutom kryddat med Guld på medeldistans vid VM 2011 plus medaljer på övriga sträckor.

Säkert får inte Helena priset. Orientering är ingen sport som är stor i TV rutan och övrig massmedia. Men troligen en av de sporter som kan betraktas som svårst att utöva med krav på den svårfångade kombinationen intelligens/uthållighet. Till det kommer den speciella begåvningen att kunna träna sig till att springa kilometern under 4 minuter i obanad terräng utan att vricka sig.

Jag prövade på orientering i lumpen och en del ggr därefter utan att kunna förstå hur en del konkurrenter kunde ta sig fram så oerhört fort i skogen och hamna precis där de rödvita röda skärmarna hade placerats.

Orientering kräver två kvalificerade egenskaper som sagt. Tävlingsbanan är tydligt utstakad för långlöpare och skidåkare. Jag anser det inte rättvist om Hellner skulle få priset när en av medtävlarna är en orienterare i världseliten.

Men det blir sällan helt OK när folket får rösta.


Ny finanspakt inom EU

En ny finanspakt håller på att växa fram inom EU och skall vara klar i mars. I december när förslaget kom upp på bordet ställde sig regeringen tveksam och ville vänta att ta ställning tills nogranna analyser hade gjorts av vad pakten innebar.

Socialdemokraterna och vänstern sade nej. Nu signaleras det från tidigare negativa håll tveksamhet till tidigare negativ inställning. Reinfeldt tycker att vi bör nog vara med för att kunna påverka eurosamarbetet utan att för den skull vara med i valutaunionen.

Jag anser att det går att dra en parrallell till den inhemska ekonomin avseende hur regeringen oavsett färg hanterar kommunernas ekonomi.

Högskatte kommunen Hofors med dryga 34 kronor i kommunal inklusive Landstingsskatt skiljer sig märkbart från lågskattekommunerna som ligger stax under 30 kronor.

Det som gör livet drägligt för Hofors kommunpolitiker och invånarna är det skatteutjämningssystem som råder i landet dvs att lågskattekommunerna får bidra till högskattekommunerna.

Varför skall inte samma resonemang kunna råda bland europeiska unionen? Landet är beroende av att handeln fungerar utan nationella restriktioner desutom att kapital och arbetskraft kan fritt röra sig över gränserna.

Ja men, säger tvivlarna vi vill inte förlora våra demokratiska rättigheter att själv bestämma över skatter inom landet. Nej men var stannar solidariteten med de som dels har sämre produktionsförmåga på grund av att som i många sydeuropeiska länder förlorat utvecklingen på grund av mångåriga militärdiktaturer.

Vill vi att handeln skall utvecklas som är den bästa garantin för tillväxt bör vi också ha ett nära samarbete med de som skall köpa våra varor. Vilket innebär att vi i likhet med lågskattekommunerna får bidra till utvecklingen av de olycksbröder som inte har det så gott förspänt.

Bankerna

Debatt program i TV verkar syftar till att ställa de frågor som en relativt allmänbildad allmänhet vill ha svar på. Ett ex Varför tjänar bankerna ohemult mycket pengar på bostadsmarknaden och lån till småföretagare?

Enda svaret som Sverker i går kväll lyckades få fram var att det gäller att spela ut de ca 20 banker som tillhandahåller tjänsterna mot varandra för att undgå högre räntor än nödvändigt och bidra till bankernas höga vinster.

Dvs samma tillvägagångssätt som konsumenter använder när de skall köpa vilken sällanköpsvara som helst.

Enda skillnaden är att miljön i banken skiljer sig från en TV butik. Du behöver heller inte beställa tid och sitta ned i en TV butik.

Dessutom är bank "rådgivaren" enligt min erfarenhet mindre kunnig om produkten än TV försäljaren. Helt enkelt beroende på att bankens rådgivare inte vet hur framtiden kommer att te sig plus att milljön ger ett falskt intryck av stabilitet och förtroende.

Bankrådgivaren är mindre kunnig om makro penningspelet än V75 tipsaren Micke Nykvist.

Jonas Sjöstedt har en poäng när han vill att bankerna skall bli mindre och lokalare och enbart tillhandahålla de bas produkter som konsumenten efterfrågar. Tyvärr går utvecklingen mot att fler produkter måste erbjudas konsumenten inom samma fyra väggar. Det finns inga mjölkaffärer längre.

Hälsan

Det går inte att argumentera bort sjukvårdens uppgift att ta hand om varje patients åkommor oavset hur besvärligheterna har uppkommit. Lungcancer med näst intill visshet förorsakat av rökning måste behandlas på samma sätt som lungcancer förorsakad av genetiska faktorer.

Vad är politikens uppgift och vad kan samhället i stort inklusive den enskilde medborgaren påverka så att vi inte drabbas av framtida oöverstigliga kostnader för sjukdomar förorsakade av vällevnad och ren okunskap i hälsofrågor?

Själv var jag på vippen att ingripa häromdagen när jag stod i kassakön och såg damen framför mig greppa tag i ett paket cigaretter som var tydligt märkt med "rökning kan förorsaka döden". Jag har tänkt på händelsen flera ggr sedan dess och kommit fram till att jag nog hade gjort mer nytta än skada om jag ställt frågan: Är Du inte rädd? Nästa gång hoppas jag att mitt civilkurage är på plats.

Lättare att undvika rökning blir det förstås om affärer fattar det modiga beslutet att upphöra med försäljningen av cigaretter, då behöver inte jag engagera mig.

Men vad är det som hindrar politiker att drastiskt höja skatten på cigaretter? En paket kostar nu dryga femtiolappen. Säkert skulle konsumtionen minska om priset höjdes till närmare hundralappen.

Stora mängder intag av kolhydrater i fast och flytande form bidrar till de vanligaste sjukdomarna. Och ingredienserna förekommer i våra vanligaste livsmedel. Trots en rik flora av pedagogiska knep i massmedia verkar det som matlagningsprogram och motionstips inte har någon inverkan på breda grupper av befolkningen.

Grannländerna har infört skatt utöver momsen på socker och fettdrypande livsmedel. Våra politiker vill gå andra vägar med information och börja i skolorna med att uppfostringsvägen förhindra otäcka sjukdomar. Dietister och kockar utbildas en mass så det borde vara rätt väg att gå att i förtsa hand visa vilka rätter som är nyttiga i skolbespisningen.

Nu skall jag brygga kaffe och till det blir det två kolhydratrika kakor. Frukosten bestod av en makrillburk, stekt ägg, fem små tomater, ett litet glas juice och en brödskiva. Efter 10 slaget beger jag mig till träningslokalen för två timmars motion.

Jonas Sjöstedt

Vänsterpartiets nye ledare Jonas Sjöstedt måste sitta inne med oanade och unika kunskaper om hur europeiska ekonomin skall kunna stabiliseras på lång sikt eller också är det den vanliga politiska retoriken som det lönar sig föga att lyssna på annat än som ren underhållning.

Och underhållning svarar Sjöstedt för genom att med ett trovärdigt och allvarsamt kroppsspråk framföra de mest radikala argumenten i olika politiska sammanhang. Jag tror att han med sitt uppträdande kan locka nya väljare till partiet. Demokratin handlar mer om att ledare uppträder på för väljarna ett lockande sätt än kunskap om reella förhållanden.

Möjligen är Sjöstedt påtagligt medveten om svagheten hos demokratin. Intresset hos väljarna för eropeiska förhållanden och att samarbete mellan norra sveriges befolkning och spanska sydlänningar är svagt verifierat i de val som hittills hållits.

Att sätta sig in i det europeiska politiska krumbuktandet hör inte till det mest prioriterade för den svenska medelklass väljaren. Därför kan Sjöstedt med ett trovärdigt förhållningssätt och med radikala och chansartade projekt om hur det europeiska samarbetet skall gå till övertyga nya skaror som vacklar i yttersta vänsterns gränsland.

Socialdemokraterna kommer att förlora ytterligare procentsiffror i väljar barometerarna när de jämför Sjöstedt med Juholts kroppsspråk Seriösa ledarsidor anser att Sjöstedt intar ett cyniskt förhållningssätt gentemot de väljare han tror sig företräda. Genom att argumentera för att varje land skall ta ett steg tillbaks och lämna euron kommer detta att innebära kaos för de svagaste grupperna i europa när invånarna köar till bankerna för att ta ut eventuelle besparingar inför övergången till lire, eucodos och drachmer.

Spelar det någon roll om varje land inom en snar framtid övergår till egen valuta jämfört med de besparingar som medelhavsländerna inom ett halvår ändå tvingas till? Visst är det så att det är bättre att bibehålla euron. Effekterna i ekonomin måste ändå bli desamma med den skillnaden att det blir mindre socialt kaos om euron behålls. Det är svårt att förstå Sjöstedts argmentation med den grundsyn han har att göra livet bättre för de allra svagaste grupperna i samhället.

Uppmaning

Då har jag följt Hans Roslings uppmaning. Läs och lär! http://www.dn.se/ledare/kolumner/las-pa-varlden-har-forandrats

Minskat bilåkande

Karlstadsborna är duktiga på att använda cykeln, men kan bli ännu bättre om politikerna hjälper till på ett mer radikalt sätt. Och det behövs om Karlstad skall bli den föregångsstad som så väl behövs för att vi skall bli fler.

Onödigt bilåkande i form av korta åksträckor är det vanligaste sättet att använda bilen. Oplanerade resor går att undvika. Det är de korta och spontana resorna som smutsar ner miljön mest. Detta måste vi gemensamt ändra på för att Karlstad skall bli en grön stad.

Tekniken finns. Jag föreslår att kameror likt Oslo konceptet inrättas i utkanten av varje matargata till bostadsområden. Således betalar vi ex 50 kr för varje resa ut ur området. Låt två resor per vecka vara gratis.

Översskottet som uppkommer efter investeringar och drift kan användas till bättre kollektivtrafik och hyrcyklar. Det är förhållandevis lätt antar jag att redan nu sätta igång med undersökningar vad projektet skulle innebära. Börja ex med att undersöka några bostads- och villaområden i västra stadsdelarna.

Det är dax att agera storskaligt om katastrof situationer skall undvikas i framtiden som en konsekvens av hur vi behandlar klotet. Allt vi inte gör i dag kommer kommande generationer att drabbas negativt av.

Prognos för Socialdemokraterna

Varför accepterades inte det sex pktsprogram som Mona Sahlin presenterade i sitt känsloladdade avgångstal? Nej, den hårda innersta kärnan som utgör Juholts stödtrupper vill tillbaks till de abstrakta begreppen solidaritet, rättvisa och broderskap som inte går att ges det konkreta innehåll som den hårda kärnan avser på grund av att det går inte att driva en sådan ekonomisk politik i ett litet export beroende land som sverige.

Det finns helt enkelt inte de frihetsgrader i den ekonomiska politiken och har aldrig funnits, bevisat i försöket på 70 och 80 talen som ledde till upprepade devalveringar och till sist 90 talets kaos. Alliansen hann helt enkelt före med en ekonomisk politik anpassad till internationalisering och som Göran påbörjade. Det är det enda alternativet som för dagen finns tills ett företagsklimat har skapats som gynnar innovation och forskning så att nya högteknologiska företag kan skapas som skapar en välavlönad medklass som i sin tur kan generera skatteintäkter till välfärden och service jobb till de kategorier som inte klarar gymnasieskolan och outbildade nyanlända.

Att som Ylva ropa på arbetmarknadsutbildning som flera ggr dömts ut av RRV är ineffektiv politik. Att med statliga subventioner som Veronica Palm ropar på börja bygga bostäder är att gå tillbaks till en subventionspolitik som partiet var med om att avskaffa i början av 90 talet.

Att investera i mera infrastruktur utöver dagens budget är högriskprojekt som prövats i Frankrike och Spanien med förödande resultat för statskassan. Troligen kommer delar av den hårda kärnan i fortsättningen att rösta på Vänsterpartiet och andra delar gå över till miljöpartiet. Så är prognosen för socialdemoktarena. Till sjunkande opnionssiffror för partiet kan tillfogas att LOs medlemmar i allt större skaror lämnar förbundet på grund av toppstyrning och omodernt fackligt koncept.

Spelet inom partiet

Ylva Johansson kritiserar Juholt och menar att huvudproblemet är hans, att opinionssiffrorna rasar. Men förstås tillägger Ylva. Det är inte enbart Juholts fel utan vi andra har också ansvar säger Ylva på sin blogg http://www.ylvajohansson.se/.

Ylva har en framtoning som är aggressiv och högljutt retorisk. Kroppsspråket visar att här är det jag som kan de viktiga samhällsfrågorna och har de bästa argumenten när hon framträder i debatter. Ingen ödmjukhet här inte. Säkert går hon hem hos den hårda kärnan i partiet men stöter bort marginal väljarna som sossarna så väl behöver.

Det verkar vara ett medvetet spel hos partiet att välkända politiker från tid till annan kritiserar ledaren och sedan framträder någon relativt okänd distriktsordförande och förklarar att nu måste vi ägna oss åt politik. Jag tror det föklaras av att försvararna är sådana som vill uppåt i partihierarkin och hoppas på en ministerpost vid eventuellt regeringsskifte.

Ylva och Östros m fl kritiker har inget att förlora. Ministerposterna är många. Det kan också vara så att gamla rävar anar slutet för Juholt och vill ha bort honom för att de med säkerhet vet att en bättre ledare nu äntligen har ställt sig till förfogande. Kanske Nygren eller Bodström.

Det kan vara så trivialt som att Ylva smakat på ett glas rödvin och blivit inspirerad att skriva på bloggen utan närmare avsikter. Ganska otrolig aktivitet för en rutinerad politiker som dessutom backas upp av högt uppsatt närstående anhörig.

Världens främsta idrottsutövare alla kategorier

Jag blev överraskad i dag när jag tittade på Tour de Ski och TVs expertkommentator Anders Blomqvist utnämnde skidåkarna till världens bästa idrottsmän. Det hade varit kul om Jonas Karlsson på värmländska hade utbrustit "nu får du allt lugne ner dej".

Rolf Göran Bengtsson och Björn Goop med sina känsliga handleder vill säkert vara med och konkurrera om titeln om inte annat en och annan supporter om de själva nu inte är så ödmjuka att de lämnar walk over, vilket jag tror.

De som är fan av Tessan och en och annan lagsportare protesterar och kan till och med framhålla att skidåkarna rekryteras ur en begränsad population som gör att inte alla supermänniskor har en chans att konkurrera.

Inte säkert att alla håller med men en och annan gör det säkert när sprinters, hoppare, kastare och långdistansare kommer på tal.

Själv skulle jag inte föreslå speedway stjärnor eller andra utövare av ex motorsport som har hjälp av maskiner som kan påverka framgångarna.

Nej, en bra lungkapacitet sig tillägnad genom långvarig smärtsam träning är visserligen en faktor men många andra faktorer måste få vara med och bestämma vilka kategorier av idrottutsövare som kan benämnas som världens främsta.

RSS 2.0