En liten minioritet

Bränder och förstörelse i bostadsområden vittnar om ren och skär skadegörelse för inget syfte alls annat än jag skiter i allting och alla. Jag förstör för att meningslösheten tagit över. Jag tänker inte på vad det har för konsekvenser för mitt fortsatta liv eller för den delen andras problem som uppkommer på grund av mitt beteende. Vore det så att jag hade en politisk agenda vore det naturligare att åka till de välbärgade villaområdena och tända på deras skolor, bilar och garage. Men den tanken uppkommer av naturliga skäl inte i en människa som vill förändra samhället med våld. För där har handlingen tagit över tanken. Att från polisens sida trappa upp våldet genom att få tillåtelse att använda grövre metoder mot folksamlingar kan vara lockande att argumentera för. Allmänheten är förvånad över det som sker och har ingen förståelse för våldet. Det är vissa organisationer inklusive oppositionen som tillåter sig att ha monopol på att förklara våldshandlingarna med ojämlikheten i samhället. Majoriteten av invånarna i bostadsområdena som går upp till jobbet klockan sex och kommer hem 10-12 timmar senare har ingen förståelse för våldshandlingarna. En liten del av ungdomar som inte vill delta i samhällslivet utan ställa sig utanför väljer att tillfälligt ta till våldshandlingar.Tyvärr medföljer en svans av yngre pojkar i 12-13 års åldern. En äldre dam redogjorde i Debatt för hur hon hade pratat med ett gäng yngre grabbar som hade dragits med i skeendet. Hon uppmanade dem att gå hem. Oklart om uppmaningen fick någon effekt.

Minoriteter

Jag kan träna mig till att inta förhållningssätt och attityder till medmänniskor. Självklart är det så alla borde göra som av olika anledningar känner sig frustrerade när de råkar se minioriteter uttrycka sig med klädsel eller åtbördor.
Givetvis har samhället lagar mot rena excesser på gator och torg. Men en människa som är olik det normala måste vistas i samhället på lika villkor som alla andra utan att behöva ta emot glåpord och rena förolämpningar.
Visst är det så att gatubilden kan bli intressantare om olika klädslar på grund av religion eller etnisk tillhörighet kan skådas. Tyvärr slår retarfunktionen till hos många. Och det är olyckligt men ett mänskligt beteende som först kan tränas bort om viljan finns.
 

Spanien

Jag är nyss hemkommen från ett besök i Spanien närmare bestämt Alicante och Torreveija med angränsande kommuner. Senast och det var för fem år sedan landade planet på en OK flygåplats. Nu förvånades jag över en nybyggd ankomst och avrese hall av enorma dimensioner. Någon sa' att hallen var anpassad för 50 millioner besökare per år. Senare under vistelsen hörde jag berättelser om två toppmoderna flygplatser som av olika anledningar står oanvända. Oklart varför. Möjligen för att intillliggande kommuner med äldre flygplatser moderniserat sina och haft möjlighet att försena grannkommunernas nybyggen.
Jag frågar kompisen varför vi inte reser på betalvägen som vi gjorde förra gången. Nej, det är onödigt eftersom det nu finns en nybyggd fyrfilig parallell väg som är gratis, blir svaret. Jag kollar flera ggr under vistelsen när vi åker över motorvägen som går ner mot Costa del Sol efter fordon. Visst ser jag en och annan bil men inte mer.
Nästa dag skall vi handla mat för den veckolånga vistelsen och det gör vi i Europas största och modernaste köpcentra. Uppfört till en kostnad av 3 miljarder. Var det kronor eller Euro? Ingen trängsel! Ingen risk att behöva be om ursäkt för sammanstötning med annan kund. Hoppas att byggherren kan betala amorteringar och räntor till banken.
På väg till centrat pekar kompisen på ett komplex och förklarar att där har Du Europas modernaste sjukhus. Flera svenskar har varit där och blivit behandlade för hjärtinfarkt som de knappast hade överlevt på ett normalt svenskt sjukhus. Där finns nämligren Europas skickligaste läkare.
Mellan Alicante och Madrid planeras ytterligare en höghastighetsförbindelse. Tåg som susar fram i 400 kilometer i timmen. Så fort åker vi inte på hemmaplan möjligen hälften av den hastigheten.
Stränderna i området är miljömärkta enligt EU standard.
Jag läser i norska lokaltidningar om den omfattande korruptionen i kommuner och regioner mellan näringslivet och den politiska ledningen.
Jag är inte förvånad över Spanska statsskuldens enorma dimensioner. Befolkningen borde ha gått ut på gatorna långt tidigare och protesterat. Nu har jag bara haft tillfälle att besöka en mindre region i Spanien. Hur ser det ut i Sevilla och Madrid områdena med flera folkrika regioner i landet?

Lärarlöner

Sveriges lärarkår består av ca 140 000 lärare. Så klart kan inte alla vara exelenta i sitt yrke. Ca 10% är säkert toppenlärare och kan tilldelas betyg A. Statistiskt benämns ytterligheter "svansar" i normalfördelningskurvan. Den andra svansen representerar den del av lärarkåren som är direkt olämpliga för yrket. Däremellan finns den stora massan ca 80%. En del av massan gör från tid till annan toppprestationer varvade med "viloperioder". På det hela taget fungerar undervisningen på ett godtagbart sätt under läsåret för de flesta skolor.
Bara för att lärarkåren är stor skall inte lönerna vara lika. Att kräva att lönerna skall höjas för alla lärare är givetvis direkt felaktigt och direkt obegåvat. Lönespridningen skall följa skicklighetskurvan dvs ca 15 000 - 20 000 av lärarkåren skall ha löner i spannet 40 000 - 45 000. Medianlönen skall ligga på ca 30 000 medan de som underpresterar och har valt fel yrke skall ligga runt 25 000.
I dag söker allt färre till läraryrket beroende på att de vet att de alltid kommer att tillhöra den grå massan utan karriärmöjligheter. Så klart skulle fler lärarbegåvningar välja yrket om de visste att de kunde få en lön i paritet med en normal tjänsteman i näringslivet.

Skolan

Det är märkligt att förändringar till det bättre i skolan alltid skall handla om politiska reformer från högsta regeringsnivå. i varje fall är det lätt att få det intrycket när jag tar del av massmedia. Så är det naturligtvis inte. Förhoppningsvis är kommunala skolledare och rektorer och inte minst lärare involverade i dagliga förbättringsarbetet.
Organisationen har inte frihet att sätta betyg men andra reformer borde kunna genomföras lokalt utan att regeringen griper in. Störst potential till förbättringar borde gå att uppnå genom att ta del av de goda exemplen. Visst finns det före detta problem skolor som uppnår sensationella förbättringar. Men hur sprids innovationerna till andra skolor?
I den kommunala verksamheten är jag inte säker på att skolan kommer först i prioritetsordning. Om så vore fallet borde lärarlönerna inte vara låga och klasserna för stora för att lärarna skall kunna bedriva en effektiv pedagogik.
Det borde gå att vända oljetankern fortare om den kommunala verksamheten lade om prioritetsordningen i resursfördelningen. Sunne kommun skall spara fem millioner. Det betyder att skolan är första handsvalet. Fem millioner är lika med 5  kommunala tjänstemän. Det är dax att skynda på sammanslagningen av landskapets kommuner. Skolan är viktigare än prioriteringen av den kommunala byråkratin.
 
 

LOs satsningar

LO representerad av beskäftige Thorvaldsson vill satsa 70 miljarder på motorvägsbygge mellan Sthlm - Gbg plus upprustning a miljonprogrammet samt omställning till förnyelsebar energi. Arbetslösheten skall med hjälp av projekten minska med kanske hälften. Thorvaldsson kastar ur sig siffror om arbetslöshet och miljarder utan att veta vilka effekter hans satsningar har på arbetslösheten.
Möjligen hade Thorvaldsson haft rätt om vi och han levat i seklets början. Nu lever vi i början av 2000 talet och arbetskraften har ersatts med teknik och maskiner. Alla har åkt genom ett vägbygge. Hur många människor syns arbeta med spade och spett? Thorvaldsson bör kolla med närmaste vägbyggnadsföretag hur många arbetare det behövs för att bygga en kilometer motorväg.
Upprustning av miljonprogrammet. Menar Thorvaldsson att vi skall återgå till statlig subventionspolitik av bostäder när det är den politiken som förorsakat nuvarande bostadsbrist. Miljonprogrammets förfall har förorsakats av hyresregleringen som gjort att hyrorna har hållits så låga att det inte funnits resurser till underhåll. VIdare har hyresregleringen inneburit att det inte varit lönsamt för privatkapital att bygga bostäder. Prisreglering av mat, bilar och käder har vi inte, därför finns det ett överflöd av dessa varor i butikerna. Bostäder och arbete saknas därför att politikerna tror att de skall kunna påverka utbud och efterfrågan.
Förnyelsebar energi är i sin linda och teknik för att ersätta kärnkraften utvecklas snabbt. Politker bör även på detta område vara försiktiga med att prioritera energislag. Låt marknaden sköta utvecklingen så blir det billigt och bra för kommande generationer.

Slutförvaring

Från och till blir jag fundersam över det sätt som vi producerar energi på. Inte minst när det händer katastrofer med kärnkraftverk. Inget att oroa sig över för det har inte hänt allvarligt mer än tre ggr i energislagets historia. En ytterligare tankeställare blev det i Söndagskväll i samband med att Dokument utifrån redovisade ett reportage om slutförvaring av kärnavfall. Ryssarna och före detta Sovjet stoppar/stoppade ner stavarna i ett hål i marken numera har ryssland en upparbetningsanläggning vars slutprodukt är plutonium ett ämne som kan ställa till otrevligheter om det används felaktigt. Inget land med kärnkraft har säkra system för slutförvaring. Själva sticker vi in utbrända stavar i en kopparbehållare och kletar in den med lera runt om för att sedan köra ned paketet i ett bergrum någonstans i Uppland. Där skall ned ligga i evinnerliga tider. Reportern hade fångat upp en professor som verkade vara kunnig i korrission. Han hävdade att kombinationen av lera och koppar var en miljö för att rosten skulle trivas. Inget händer snart men om 100 000 år finns möjligheten att kopparkapseln har angripits som våra nu utbytta bromsrör på bilen.

RSS 2.0