Verkligheten

Verkligheten är det vi ser omkring oss men också vad vi får oss serverat i form av berättelser och beskrivningar.
Alla ser inte samma verklighet utan verkligheten blir föremål för tolkningar. Ofta beroende på vederbörandes erfarenheter och det vidare begreppet referensramar.

Olika uppfattningar om den verklighet vi upplevt leder till diskussioner och är vi i beslutssituationer kan verkligheten påverkas av vad vi fattar för beslut.

Den verklighet vi upplevt påverkas av minnet. Kommer människor i håg hur verkligheten såg ut på samma sätt? En del har sk fotografiskt minne och behöver inte läsa samma text flera gånger för att komma i håg vad som i verkligheten stod.

Är memoarer att lita på? Memoarer kan i mer eller mindre grad bygga på dagboksanteckningar. Blir memoarerna mer trovärdiga med det underlaget? Kanske om författaren har tolkat verkligheten som då inträffade någorlunda korrekt.

Föst när verkligheten har granskats och beskrivits på vetenskaplig grund kan den betraktas som trovärdig och vara underlag för beslut som påverkar framtida verklighet.

Annars är beskrivningen av verkligheten av oss alla att betrakta som enskilda uppfattningar och påståenden och rent av fria fantasier.

Fördomar och myter uppstår, när människor får verkligheten beskriven gång på gång , utan att själv ha sett verkligheten, så att berättelsen om osann verklighet till slut betraktas som sann.

Skolan lär oss att vara kritiska och bevara sinnet öppet för verkligheten. Möjligen är det så att skolans lärdom glöms bort allt för snabbt och många av oss godtar en berättelse som sann och låter sig färgas av många tillrättalagda berättelser om verkligheten.

Tappet

Är det för att väljarna förstår ganska komplicerade sammanhang i samhällsmaskineriet som väljarna har övergett partiet eller är det de enkla sammanhangen som förorsakat katastrofen för socialdemokraterna?

Ett exempel är RUT avdraget. Tror väljarna på Ylva Johansson och Mona när de förklarar att skatteavdraget som ger mindre skatt borde avskaffas och skatten i stället borde användas till att anställa fler undersköterskor och minska barngrupperna i barnomsorgen? Min uppfattning är att väljarna inte tror på det budskapet. Väljarna genomskådar det omöjliga i att det sambandet finns. Väljaren tror att skatten försvinner i det stora svarta hålet.
Väljarna har insett att landet har ett av världens högsta skattetryck och att detta borde ledas till en fungerande äldrevård, barnomsorg och sjukvård.

Väljarna har insett att monopol på än det ena än det andra området leder till en ineffektiv verksamhet och att mer borde komma ut ur statliga verksamheter för de resurser som sätts in.

Förmögenhetskatten på den procent av förmögenheter som är allra störst med endst någon procent. Borde inte det argumentet ha tilltalat stora väljargrupper? Nej inte heller där fick socialdemokraterna genomslag därför att väljarna är pålästa och välinformerade och förstår att skatten är skadlig på så vis att många miljarder försvinner ut ur landet och undgår beskattning. Då händer det otroliga att samtidigt som partiet vill beskatta förmögenheter skall det införas statliga investeringsfonder. Vilken otrolig dumhet.

Bilen är helig för stora väljargrupper och där är det otroligt hur socialdemokraterna kan alliera sig med miljöpartiet för höjd bensinskatt. Då inser partiet inte vilket otroligt stort rösttapp man råkar utför. Klart att det är riktigt som Wetterstrand förklarar att omställningen måste ske nu men det är bara det att väljarna inte är beredda till den uppoffringen. Många inser sambandet men vägrar att ta åt sig budskapet.

Den största känslomässiga förlusten gör partiet när de väljer att alliera sig med Ohly. Många håller händerna för ögonen eller stänger av när de ser Ohly bredvid de två andra. Generationer som är födda på trettiotalet och senare decennier har sett vad kommunisten har inneburit och trots att vänstern är ett annat parti i dag än de gamla kommunisterna är känslorna och tidigare ställningstaganden inte utplånade. Det borde Sahlin ha förstått att så lätt går det inte att ändra på människors sinnesstämning.

Sjuk eller frisk

Många svenskar har under lång tid undrat hur en släkting,vän eller någon som det ryktas om har kunnat bli förtidspensionerad? I allsynnerhet  när samma personer efter några år ute på gator och torg uppträder som ingenting har hänt och verkar friska som alla andra och t o m utför prestationer som hör hemma i arbetslivet.

Visserligen är det så att ingen förutom de som utrett ärendet har full koll. Men är det sannolikt att en stor del av befolkningen skall bedömas som ej arbetsförmögna till något jobb alls?

Lika lite som att jag förstår hur så många kan vara arbetsoförmögna lika förundrad är jag över de fall som under året beskrivits som så sjuka att det verkar otroligt hur seriösa myndigheter kan beöma att de har arbetsförmåga.

Vi kanske skall avhålla oss från att dra förhastade slutsatser och känslomässiga utbrott när vi inte vet alla detaljer i ärenden. Också det är förstås ett problem för människor måste få reagera över myndigheter även om de inte har full koll över besluten.

Jag förstår att grävande journalister avhåller sig från att gå alltför djupt i privata känslomässiga lägen. Problem uppstår när det görs en alltför ytlig beskrivning av enskilda fall och och det får alvarliga politiska konsekvenser.

Dock utan att ha alla fakta på bordet håller jag med alliansen om att den politik som bedrevs av socilademokraterna i längden inte var hållbar. Det bekräftades också av den utredare som socialdemokraterna tillsatte och socialdemokraterna började också under mandatperioden 2002 - 2006 att förändra systemet i den riktning som alliansen senare fortsatte med.

Skolledare och rektorer

Vilka krav ställs på skolledare och rektorer? Skolan är en pedagogisk inrättning. Är den personal som tillsätter skolledare och rektorer kompetenta för den viktiga uppgiften? Är kunskapen i kommunala förvaltningar av den arten att rätt personer anställs som skolledare och rektorer?

Skolan kommunaliserades i mitten av 90 talet. Insåg dåvarande departement och utredare konskevenserna av den kompetens nivellering som skulle bli resultatet vad avser ledningen av skolan?

Jag föreställer mig att skolledare och rektorer i första hand skall vara pedagogiska utvecklare för den organisation de verkar i. De skall således kompetens mässigt stå över de lärare som de är satta att leda.

När skolans ledartjänster tillsätts vilka yrkes kategorier är det som kommunens ledande bfattningshavare söker bland.

Jag anser att duktiga och kompetenta lärare med lång erfarenhet i första hand borde komma i fråga. I andra hand personer i närliggande yrken med pedagogisk erfarenhet. Inom varje rektorsområde borde det finnas lärare som har en särpräglad förmåga att bedriva undervisning i klassrummet.

Målsättning, uppföljning och korrigering av verksamheten är de uppgifter kring vilket skolledare och rektorer borde utöva i den dagliga gärningen. Görs det?

Jag tror inte att det är regel snarare undantag i de flesta rektorsområden i landet att skolledare och rektorers verksamhet innefattar de tre grundläggande uppgifterna.

Ledar tjänsterna lönesätts förstås många tusenlappar högre än läraren som står i centrum i skolans pedagogiska vardagsarbete. Vad sysslar en rektor i huvudsak med? Administrativa uppgifter? Klassers storlek? Och så klart en mängd andra uppgifter för att skolan skall fungera bland annat budget. Men sysslar skolledarna med sin huvudsakliga uppgift att vara pedagogiska föregångsmän/kvinnor för lärarkollegiet? Alltför lite enligt min mening.

Ersätt skolledare och rektorer med administrativ personal lika lönesatt som lärare eller några tusenlappar mindre.
Den pedagogiska verksamheten klaras av i lärarlag och av de duktigaste lärarna som föregångare. De medel som på detta sätt sparas kan med fördel användas för att belöna lärarkollegiet.

Soc analys

Socialdemokraterna har satt i gång att analysera valresultatet meddelas i media. Det är välbehövligt att på allvar dissikera vad som gått snett.

Alla röstberättigade medborgare går inte till valurnorna. 2006 års valdeltagande stannade på 81% och i år blir det 1 eller 2% högre. Således ägnar sig nästan 20% av de totalt  7 millioner röstberättigade åt andra saker under den månad som det finns möjlighet att rösta.

Socialdemokraterna har många föreningar som är ideologiskt knutna till partiet. Hyresgäströrelsen är en. Varför knackar inte lokala ombud dörr och uppmanar folk att rösta?

Fackföreningarna jobbar fel. Deras representanter sitter allt som oftast och gullar med arbetsgivaren. Flertalet av de som är anslutna upplever att de inte får någon hjälp som motsvarar deras avgifter. I protest röstar de inte. Hur många kommer på fackliga möten? Vad är orsaken? Det finns ingen bas i det fackliga arbetet. Ombudsmän, administration och toppstyrning tar resurserna.

Det går inte att tvinga folk att engagera sig politiskt och det går heller inte att tvinga folk att bli det minsta intresserade av samhällsfrågor. Men det är just i de grupper som säger att de inget förstår av politik och att politik bara är trams som den största potentialen till framtida röster för de röda finns.

Visst finns det potential för de röda att kreativt tänka till hur partiet skall nå människor vars intresse för politik i dag befinner sig på noll. Antagligen är det just de grupperna som i dag inte röstar som bäst skulle behöva lägga sin röst på de röde. Det är pensionärer med låga inkomster, arbetslösa som har en mycket liten chans att komma in på arbetsmarknaden, långtidssjuka som för länge sedan gett upp hoppet och passivt lever dag efter dag.

Men för att nå människor måste det finnas en stor bas av volontärer som är beredda att inte bara i valtider stå ute på torg och köpcentra med de röda fanorna och inte minst genom att diskutera och inleda samtal med medborgarna övertyga människor om de oerhörda orättvisor som det talas om i valrörelsen.

Analysen är enkel och det är enkelt att övertyga människor men det krävs ett hårt och kontinuerligt arbete och omfördelning av resurser från byråkrati och administration till förmån för små uppmuntrande insatser på basplanet.

Och framförallt att sluta med den överdrivna och metaforiska retoriken som inte männiksor känner igen och förstår och som inte är anpassad till verkligheten. Överdriven retorik stöter i från sig potentiella väljare och ökar på politikerföraktet.

Och tala inte om för väljarna vad motståndarna har för åsikter. Väljarna är inte dumma de klarar själva av att lyssna på en upplevd motståndare. Tala i stället om för väljarna vad som står i det egna partiprogrammet.

Val Analys

Det är allvarligt att Ohly visar upp en sådan kraftig aggressivitet över att SD kommer in i RD. En svag ledare som uppmanar till utomparlemantariska metoder förutom de parlamentariska är en risk för miljön ute i samhället. Några av hans meningsfränder har redan gått till överdrifter i valrörelsen genom att med olika högljudda blåsinstrument sabotera valrörelsen. Det är obehagligt att tänka tanken att det inte räcker med oljud utan att besvikelsen tar sig andra uttryck.

Blir det våldsamheter i sveriges RD? Hur skall 20 vänsterpartister kunna umgås med 20 sverigedemokrater i samma offentliga rum efter Ohlys uppträdande? Och vad blir konsekvenserna efter sådana uppträdande?

Sveriges väljare har gjort en 360 graders sväng. Valet 2002 fick Moderaterna 15% och Socialdemokraterna 40%. I dag har partierna 30% var. En sensationell utveckling. En katastrof i kubik för sossarna.

Flertalet av väljarna arbetar och har för första gången i historien belönats för prestationerna och det är det som har gjort svängen möjlig. Samtidigt har nuvarande regering målsättningen att synliggöra över en halv million människor som inte har fått någon uppmärksamhet under sossifieringen.

Det mest intressanta kommer att bli om Wetterstrand och hennes efterföljare kommer att bibehålla sin hårdnackade attityd gentemot alliansen. Å andra sidan kan Reinfeldt inse att han inte står så långt ifrån miljöpartiet och kraftigt gå med på miljöpartiets krav om ex slopande av tidsgränsen för socialförsäkringen.  Skillnaden blir inte stor.

Det är glädjande att en borgerlig regering får ytterligare en mandatperiod att bedriva en alternativ politik till det långvariga socialdemokratiska regeringsinnehavet.

Jag missade i mitt tips totalt MPs svaga röstsiffror. Det är förvånande att debatten om klimatets utveckling inte har satt hårdare avtryck i valmanskåren. SDs siffror är den stora överraskningen för mig och alla andra.

Mitt tips är att SD inte kommer att fälla regeringen utan Åkesson kommer att sitta lungt i RD och jobba långsiktigt för att försöka stärka partiet ytterligare inför nästa mandatperiod.

Valtips

Det finns en hel del intressant att läsa om valet på dels http://www.scb.se/Pages/PressRelease____285869.aspx
dels http://sv.wikipedia.org/wiki/Riksdagsval_i_Sverige.

Partier Röster I % Antal
Procent Röster
Centerpartiet 6,2 436046
Alliansen 48,7 3425071
Folkpartiet 7,5 527475
De röde 44,5 3129685
Kristdemokraterna 5,5 386815
Diff 4,2 295386
Miljöpartiet 10 703300Moderaterna 29,5 2074735Socialdemokraterna 28,5 2004405Vänsterpartiet 6 421980Sverige Demokraterna 4,5 316485Feministiskt initiativ 0,8 56264Piratpartiet 0,5 35165Övriga 1 70330Antal röstberättigade 100 7033000
Till summa antal röstberättigade folkbokförda i Sverige tillkommer ca 125 000 utlandssvenskar.

40 partier är godkända att delta i valet.

Mitt tips betyder att SD kommer in i riksdagen.

Valdagen

Jag upplever det som den mest spännande dagen i livet. Vad är val resultatet i kväll mot en semifinal i fotbolls VM  med svenskt deltagande eller Kallur och Olsson i VM finaler i sina discipliner?

För mig har politiken blivit allt mer intressant de senaste åren. Jag har tid att läsa mer och ju mer jag läser desto intressntare blir det att följa argumentationen från de olika alternativen.

Tyvärr har rapporteringen i speciellt TV fått karaktären av underhållning och en dominans åt progamledarhållet.
Utfrågningar och politiska dueller skall kompletteras med jönserier. Det är med det som att det inte räcker med att se en friidrottstävling utan den skall kompletteras med högsludd musik som antas förgylla tävlingsmomenten och få mer åskådare att strömma till.

Jag kommer att gå till urnan strax före kl 2000 för att sedan med spänning följa utvecklingen i TV. De första små valdistrikten kommer att vara klara stax före 2100. Sedan kommer distrikten att blinka fram allt eftesom röst räkningen blir klar.

Analyser av Holmberg och valforskarna avlöser röstresultaten. Framemot 22 00 är tendensen klar och de röda och blå staplarna visar på olika höjder.

Rapporteringen kommer förmodligen att inledas med undersökningar från vallokalerna hur folk har röstat. Och det visar om de senaste opinionsundersökningarna legat rätt eller fel och eventuella avvikelser.

Kommer den röd gröna spurten att förstärkas och sprintuthålligheten leda fram till att SD får en vågmästarroll i RD? Eller har slutfinishen krävt för mycket av känslosamma argumentation med konsekvenser av för mycket mjölksyra produktion med stumma ben  på upploppet som följd.

Det kan bli så att "poströsterna" får en avgörande roll och då blir det antkilmax på kvällen. Resultatet kommer i så fall inte att föreligga förrän tidigast tisdag.

Mycket spännande blir det att i mitten av veckan kolla alla distrikten speciellt i Karlstads kommun men även hur rösterna har fördelats i landets 290 kommuner.

Speciellt för Värmlands Landsting skulle det vara välbehövligt med en annan majoritet.

Valanalyser från utlandet ger en fingervisning om hur en  neutral betraktare ser på val utvecklingen. Utlandets intresse knyts till socialdemokratiska partiets tillbakagång och så självklart om SD kommer över RD spärren.

Intressant är att ta del av att utlandet inte ser en eventuell allians seger som en fortsättning på ett systemskifte utan betraktar alternativen i svensk politik som att ligga nära varandra. Således en rejäl skillnad i jämförelse med den dramatisering som speciellt Sahlin, Wetterstrand och Ohly försöker att få det till. 


Trädgårdsarbete

Förmiddagens rehab ersatte jag med trädgårdsarbete. 

Benen och armarna käns svaga som efter det värsta mjölksyra passet. Beror det på att jag sågat ned tallhäcken på tomten med en rostig och omodern såg, ja inte bara på tomten för häcken sträckte sig ut över promenaden.

Säkert har många flanörer och motionärer och inte minst snöplogens förare tänkt att när skall fastighetsägaren ta sig ann häcken. Jo då plogens förare visade mig i vintras att backspegeln hade blivit demolerad. 

Kvar står stommen av tallplantorna. Rena rama konstverket. Hustrun är inte överens med mig om det konstnärliga i vad som finns kvar. 

Nu återstår två kraftiga och höga buskar som likaså skall till förgängligheten plus en död rönn.

Trettio år gammal trädgård har förväxt sig till följd av ägare utan motorsåg. Nu är målsättningen att åka runt och kolla vad som skall växa de närmaste trettio åren på ägorna.

Bort från tomten skall skräpet. Det blir värre det. I arbetet deltog en liten varelse med stort intresse.

Först föreslog jag att vi skulle ta bort några grenar som hängde farligt över gångstigen men motivationen ökade efter hand. Tänk vilka krafter som finns inombords bara de lockas fram.


Kommunalvalen

Det mest spännande i valet är förstås om SD kommer in i RD. Därefter om Alliansen får egen majoritet även om SD tar plats i RD.

I kommunalvalen knyts intresset till om det blir maktväxling i storstadskommunen Götaeborg. Efter decennier av rött bestämmande skulle det vara välbehövligt med en annan inriktning på politiken i rikets näst största stad.

Gbg har historiskt präglats av tung varvsindustri tillsammans med Volvo fabrikerna. Facket har varit en stark maktfaktor och lågutbildade arbetare i hamnen och vid löpande bandet har lytt under auktoriteter och inte förmått inse sambandet mellan valfrihet och flexibilitet i näringslivet och på arbetsmarknaden. Sist in skall for ever vara först ut.

Tack vare Volvos starka ställning på världsmarknaden framför allt inom lastbilstillverkningen har företaget kunnat betala bra löner och anställda har lockats in i en törnrosa sömn. Uppvaknandet blev dramatiskt när finanskrisen slog till och orderingången över en natt sjönk ner mot noll.

Att spara en del av lönen för framtida behov om arbetslösheten skulle slå till tänkte bara ett fåtal på. Sossarna räddar mig alltid var den allmänna meningen och stark bidragande orsak till den förödande attityden var förstås fackets starka ställning.

Förhoppningsvis har det fått en och annan att inse att politikerna klarar inte av att skapa jobb utan det är helt andra faktorer som styr den utvecklingen.

Karlstad har haft en likanande politisk konstellation som Göteborg och samma gäller att det vore intressant med en mandatperiod med en annan maktfördelning.

Tyvärr tyder opinionssiffrorna på att i kommunalvalen är väljarna betydligt trögrörligare än i riksdagsvalet.

Slutdebatten

Maud får min röst till riksdagen. Hon vann partiledardebatteb i går med ett suveränt slutanförande. Titta bara en gång ned i papperen och då missade hon säkert texten för det var bara en lätt nick nedåt med huvudet. Maud höll en glad och glättig stil i sitt anförande. Det imponerade på mig. Klart sämst i det avseendet var Hägglund.

Wetterstrand knep säkert många röster när hon först ut i slutdebatten refererade före detta domprostens berättelse om de fyra tomma stolarna eller var det tre stolar. Men det kan också vara så att domedagsprofetior inte imponerar på väljarna.

Centerns politik imponerar tack vare deras helomvändning i kärnkraftsfrågan där partiet står för en realistisk syn på framtida verklighet och har haft förmågan att kompromissa.

Klart sämst var förstås Ohly som med sitt envisa argumenterade med att allt var skattesänkar politikens fel. Ohly blev tillintetgjord av Björklund när B frågade O om han hade kalkerpapper på bordet.

Sämst var de röd gröna i sin utfrågning. Att ta fram enskilda exempel på människor som på grund av FKs och AMS oförmåga till samarbete i svåra mänskliga öden är ren desperation och spelar fult på människors aningslöshet inför svåra politiska avvägningar.

Reinfeldt uppträdde statmanna mässigt när han sammanfattade varför skattesänkningar och reformer i sjukförsäkringssystemet var helt avgörande för att få landet konkurrenskraftigt inför en allt mer globaliserat klot.

Björklunds argumentation när ordning och reda i skolan kommer upp är helt lysande. Naturligtvis har B helt rätt när han hävdar att en atlantångare går inte vända med att vrida på ratten en gång. Att eleverna måste vara närvarande och inte sitta och prata i mobiltelefoner är självklarheter och det är underligt att aktiviteterna förekommer.

En gång för längesedan på 50 talet fick bara de med bra betyg gå vidare till läroverk och sedan ta studenten. Skolreformen genomfördes på 60 talet med avsikten att alla och då som de hette arbetarbarnen skulle få chansen till högre utbildning. Alla fick chansen men sedan har skolan förflummats till nackdel förstås för de som verkligen skulle behöva en stark kunskapsskola med krav och ordning.

Dessutom har resurserna som tillförts mer satsats på byråkratin med skolledare och flertal rektorer som inte behövs därtill administrativa uppgifter för lärarna som gör att undervisningen blir lidande.

Ett alternativ

Det är för mig obegripligt hur röd gröna politiker kan vara emot en så'n enkel och självklar reform som LOV. Således lagen om valfrihet för äldre.

I Kungsbacka kommun finns det förutom den kommunala hemtjänsten elva privata vårdbolag att välja mellan. En åldring kan välja att få hemtjänst från en 75 årig kompis. Vem vet bättre än kompisen hur 90 åringen vill ha det?

Jo i socialdemokratiskt styrda Göteborg vet biståndsbedömaren i kommunen bäst hur åldringarna vill ha sin hemtjänst. Inget alternativ där inte. Du vet ingenting vi vet bäst i kommunen.

Kul att leka med nollor, tycker jag. Antag att 1 500 000 människor i sverige är beroende av stöd från samhället. En enkel reform vore att ge 10 000 kr i månaden skattefritt i medborgarlön. En kostnad för staten på 15 miljarder i månaden och 180 miljarder per år.

Människor får ett fritt val mellan att arbeta eller leva på medborgarlönen. Ingen behöver komma i kontakt med arbetsförmedling eller försäkringskassa vid sjukdom. Socialbidrag bort med det.

Högskolestuderande skulle få medborgarlön under studietiden. Inga lån att betala av resten av livet.

När delar av arbetsförmedling och försäkringskassa samt kommunernas social kontor delvis försvinner är reformen fult ut finansierad.

Arbetsgivaren och den enskilde svarar för de försäkringar som behövs för att komplettera medborgarlönen vid sjukdom. Föräldraförsäkringen fungerar som den nuvarande.

Det vore en enorm reform för att stärka individens oberoende från myndigheter och bedömare.

Självklart skulle människor sträva efter utbildning och arbete i lika hög grad som nu. Med den enda skillnaden att många skulle känna sig sjävständigare och tryggare. Ett klassiskt argument från de röd gröna hur ett samhälle bäst utvecklas och växer. Solidariteten skulle utvecklas och det bästa av samhällsklimat hade förutsättningar för att byggas på stabil grund.

Elitserie Tips

Hårde Hardy vinner serien. Skellefteå tar ett steg till mot SM guld. Brynäs går till semi i år. De högt betalda spelarna i förväntade topplag kommer inte att levrera prestationer motsvarande lönen. Mätt och glad jagar sämst.

Skadeläge: Luleå 5 st, AIK 2 st, Södertälje 2 st, Timrå 5 st, Modo 2 st, Linköping 1 st, Frölunda 1 st, HV 71 2 st, Färjestad 2 st, Brynäas 2 st, Skellefteå 2 st, Djurgården 2 st.

Utländska spelare: AIK en kanadensare. Djurgården 1 dansk. Brynäs 1 kanadensare, 1 norsk och 1 finne. Frölunda 6 finnar. Färjestad 2 tjecker och 2 norrmän. HV 71 5 finnar, 2 kanadensare och 1 tjeck. Linköping 2 finnar, 1 tjeck, 1 amerikan, 1 norrman. Luleå 3 finnar, 2 kanadensare, 1 österrikare, 1 norrman. MODO 6 norrmän, 2 amerikaner, 1 kanadensare, 1 dansk, 1 finne. Skellefteå 1 polack, 1 finne, 2 tjecker, 1 fransman.
Södertälje 7 finnar, 1 tjeck, 1 amerikan, 1 dansk, 1 polack. Timrå 6 finnar, 1 kanadensare, 1 norrman.

                 Medelålder 
Djurgården 26
Skellefteå   25
Brynäs       24    
Färjestad    25
HV71          27
Frölunda     26
Linköping    27
Modo          26
Timrå         27
Södertälje  26
AIK           25    
Luleå         26

Framtida pensioner

Förmiddagens uppgång höll i sig under dagen och börsen segade sig upp till nytt årshögsta.

https://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/indikatorer/indikator.jsp?orderbookId=19002.

Bra för framtidens pensionärer liksom dagens.

Förutom att medelhavsländerna m fl har dålig koll på statsbudgeterna börjar läget i världens största ekonomi visa tecken på stagnation.

Tyskland drar övriga europa genom att sälja mycket till Kina.

Sveriges regering får förnyat förtroende till helgen och det är tur för landets medborgare. Hoppas alliansen får många mandatperioder på sig att ställa om sveriges ekonomi med rejäla överskott i budgeten som främsta målsättning och använda överskotten till att amortera statsskulden och börja bygga fonder som genererar bra avkastning.

Dock är det oroande när alla partier är överens om att smyg höja skatterna. Läs dagens DN debatt. Mycket överraskande förslag. Vem har nämnt det i valrörelsen? Ingen förstås när alla är överens.

Några debatörer (skattebetalarnas förening) har tidigare visat intresse för att redovisa arbetsgivaravgifterna som kan kallas för skatt i lönekuvertet. För att löntagarna skall få en aning om vad det kostar arbetsgivaren totalt.

http://www.dn.se/debatt/

För den som tjänar 30 000 brutto avsätter i dag arbetsgivaren 4% till tjänstepension således 1 200 kr/månad. Utredningen föreslår att beloppet skall beskattas. Vad blir kvar? 900 eller 800? Vesäntlig skillnad för den som är i trettioårsåldern och har 420 månader kvar att arbeta. 126 000 kr i dagens peningvärde undandras från pensionen.
Antag att de 126 000 växer med i genomsnitt 3 till 4 procent per år vid en normal placering så blir det ett rejält belopp som blivande pensionärer går miste om.

Hur stor del av löntagarna är informerade om utredningen och hur går det ihop med regeringens arbetslinje?

Skatteduschen

Hur klarar kommunerna att ta hand om alla de skattepengar som väller in över organisationen? Handhavandet karakteriseras av möten och åter möten som leder till ingenting och i sämsta fall till bokning av nästa möte.

Tjänstemän är inte närvarande på mötet därför att ett annat möte har lagt hinder i vägen.

Ett ex är alla de möten som krävts för att administrera de 80 millioner som EU har bidragit med och som skall gå till olika projekt i landskapet. Och har det blivit något konkret av projektpengarna? Har det blivit nya arbetstillfällen i länet? Ingen har en aning inte ens de som har deltagit i mötena. Och allra minst kan högste politiske befälhavaren i länet svara på frågan. 

Richard Wolf har blivit uppringd och tillfrågad om han kan ställa upp i berättarladan.

80 millioner som EU delar ut är lika med 300 kr till varje Värmlänning. Det räcker till 45 min fotvård eller samma tid hos en massör för varje värmlänning en gång om året.

Region Värmlands budget räcker likaså till en gång hos massören eller fotvården en gång per år för varje värmlänning.

Rationaliseras den översvärmade kommunala byråkratin då kan varje värmlänning få ytterligare 300 kr att köpa energilampor för.

Således om varje människa i värmland får skattepebgar i egen hand ökar antalet jobb i länet i form av efterfrågan på tjänster från i synnerhet enmansföretag. Du kan lämna in cykeln på senhösten på översyn inför nästa vårsäsong och sommar turer. Har Du ingen cykel kan Du välja att köpa en teaterbiljett.

Kommentarer

Jag brukar då och då kolla vad Franke Värmlands Folkblad skriver på ledarsidan. I dag var en sådan dag.

http://www.vf.se/asikter/ledare/en-helt-annan-viktklass

Skrivet av Inge Johansson (inte verifierad) den fre, 2010-09-10 11:09.

Duktiga kommunledare står inte som spön i backen. Därför grattis till Arvika kommun. Fler kreativa kommunledare behövs i landet. Jag är ingen vän av ökade statbidrag till kommunerna. Mitt förslag är att slopa den posten i statsbudgeten (90 miljarder i år, normal år 75 miljarder. Kommunerna har en omsättning strax över 600 miljarder. Det går att klara välfärdskärnan gott och väl om prioriteringar görs på ett sunt sätt. Spendera inte på ex Region Värmland, Flygplatsen m fl onödiga projekt och framför allt rationalisera bland all onödig byråkrati. Ta efter Eda listan.

://www.vf.se/asikter/ledare/orovackande-val

Skrivet av Inge Johansson (inte verifierad) den fre, 2010-09-10 11:16.

Jag hoppas att dagens opinionsundersökning kommer att bekräftas i valutgången. Dvs att alliansen får en klar majoritet. Det är inte lyckat om under 100 000 röster skall avgöra valutgången och framtida konstellationer i riksdagen. Landet behöver ett långvarigt alternativ till den sossifiering som präglat landet senaste decennierna. Det är bra om väljarna får ta ställning till flera mandatperioder med annan inriktning på politiken. Det är då demokratin fungerar som effektivast.

http://www.vf.se/asikter/ledare/modigt-och-klokt

Skrivet av Inge Johansson (inte verifierad) den fre, 2010-09-10 10:39.

Ja,det är verkligen kul när det går bra för glesbygdskommuner med sviktande skatteunderlag. Och det viktiga är att det skapas föregångsexempel så att de kommuner som inte har den goda utvecklingen tar åt sig och tar vara på slumrande resurser. Och i synnerhet inte sprider ut skatterna på en del ovesäntligheter utan koncentrerar kronorna på de mest angelägna behoven. Politiker har en förmåga att spendera på allt möjligt.


Tuff dag

I går var en tuff dag. Jag steg upp halv sju. Åt den vanliga gröttallriken med hemmagjord lingonsylt och linfrön som jag börjat med efter att ha fått rekommendation att det är nyttigt med linfrön från dottern.

Läste snabbt DNs ledare och debatt. Började med rehab träningen kvart över sju för att vara färdig halv nio.

Därefter till vårdcentralen för Waran provtagning. Oj vad folk det var på centralen. Frågade närmast väntande om det utbrutit epedemi. Skratt till svar. Det vilar en dov stämning på centralerna. Få pratar med varandra trots att när det är mycket folk som väntar sitter folk nära varandra. Och väntetiderna är långa stundom. I går var det 10 före mig till labbet.

Jag kom i samspråk med en väntande som jag sett förut på centralen. Han liksom jag var Waran knaprare. Jag förstod på honom att han hade en mer liberal inställning än jag till förhållandet mellan Waran och alkohol. Fyra öl minskar Waran intaget med en halv tablett hade min kompis luskat ut men andra saker spelar också in, så säkert var det inte.

Han var intresserad av varför jag medecinerades med Waran och det fick han veta. Och då fick jag beröm för han tyckte att jag rörde mig som en normal individ. Han berättade också att hans kompis hade opererat höfterna med inte så gott resultat. Jag berättade för honom rehab träningens betydelse och att det gäller att inte tulla på passen utan att verkligen vara sträng mot sig själv och göra de övningar som sjukgymnasten rekommenderat och gärna lite till.

Tiden gick fort när vi språkades vid hela tiden och den dryga halvtimmen var snart över och mitt nummer klickade fram på tavlan och då var det dax att kliva in på labbet. Jag hade slarvigt  lämnat min Waran bricka i Hallens omklädningsrum. Jag fick en ny av de vänliga syrrorna.

Kl 10 00 var jag åter i hemmet och belönade mig med två koppar kaffe med tilltugg. En timmas kommentar arbete och genomläsning av debatt artiklar följdes av en timmas stryktid.

Kl 1300 dax för hemmagjord ärtsoppa med två hårda ostmackor. Efter middagen en timmas vila.

Halv fyra dax att bege sig till hallen för styrkepass med kompisen. Jag har fått instruktioner av min utmärkte sjukgymnast bland annat hur bänkpressen skall utföras. Detta för att inte axlarna skall paja. Vi är nu noga med att inte hasta vid styrkeövningarna utan att verkligen försöka att utföra övningarna på ett riktigt sätt. Vi avslutade med 5x1 min cykling. Kadens: 85/min.

Åter i hemmet strax före sju tiden. Kollade in med hustrun att kvälls mackan i form av svampstuvning skulle hinnas med till Wetterstrands utfrågningen.

Avslutade kvällen med ett Blogg inlägg och därefter i säng strax efter halv elva.


Rehabilitering

För det mesta är journalister och utfrågare skickliga på att fråga till botten. Och politiker är lika skickliga på att parera frågor och lägga ut rök och dimma.

När det gäller sjukförsäkringssystemet är jag inte klar på vad som gäller. Bortre tidsgräns för sjukförsäkring får inte finnas enligt de röde. Sjuka skall kunna vara sjuka tills de blir friska. Om det borde inte råda några delade meningar.

Men när är en människa sjuk och när blir vederbörande frisk? Vem skall bedöma när tillstånden ändrar sig från det ena till det andra? Och en människa kan vara sjuk och ändå ha arbetsförmåga delvis eller helt. En del sjuka jobbar.

Wetterstrand påstod i intervjun i kväll att de är de allra svårst sjuka som drabbas av regeringens nya regler. Det förstår inte jag. Men om jag är svårt sjuk borde kriterierna för att vara sjukskriven vara lätta att tillämpa. Vad hon menar är kanske att även de svårast sjuka blir utsatta för FKs bedöming vid en viss tidsgräns. Men är de svårt sjuka så förblir de sjukskrivna. Detta har debatterats otaliga gånger och alliansen hävdar att numera är de så att svårt sjuka får fortsatt ersättning. Reglerna kunde tolkas på annat sätt i vintras men är nu ändrade.

De röde vill ta bort tidsgränsen för att vara sjukskriven och ersätta med kraftfulla insatser för rehabilitering. Troligen är det så att kraftfulla åtgärder för rehabilitering innebär att kvlificerat folk skall hjälpa sjukskrivna att bli friska.

Det är sjukgymnaster som i de flesta fall kan hjälpa människor att bli friska därför att huvudelen av de som är sjukskrivna återfinns i gruppen ont i leder och muskler. Det är knepigt att rehabilitera en sådan individ. Därför att huvudelen av de som är sjuka på det viset har ingen träningsvana och det är det enda sättet att få ordning på det onda att börja med det som försummats ett helt eller halvt liv.

Således skall fler sjukgymnaster utbildas och inte bara det utan det krävs övervakning att den som är sjuk verkligen tränar för att rehabilitering skall bli kraftfull.

Värre är det med gruppen psykiskt sjuka. Det är möjligen lättare att träna muskler och leder än psyket men även här krävs kraftfulla insatser som jag undrar om politiker är medvetna om vad som krävs.

Nytt Parti

Det är bra att lyssna på fakta om världsekonomin dels för att det för den enskilde blir mer intressant och förståelsen ökar för olika åtgärder politikerna beslutar om dels för att självständigt kunna ta ställning till huruvida åtgäredrna är bra eller dålig och rösta därefter. Det är själva kärnan i demokratibegreppet.

Fakta är att många länder brottas med oerhörda svårigheter som ex stora ekonomier har underskott i offentlig ekonomi som når 10% och mer över BNP. För sverige skulle det innebära att underskottet i statsbudgeten skulle beräknas till 350 miljarder således med undantag av 100 miljarder halva statsbudgeten.

Sverige är oerhört beroende av hur ekonomier i övriga världen utvecklas. Stannar tillväxten av i global ekonomi kommer även vi att drabbas. Därför är det oroande med de olika reformer som utlovas i valrörelsen. Snarare borde det vara så att nuvarande reformer tillfälligt avbryts eller rentav förklaras inte behövas i avvaktan på utvecklingen.

Att ständigt ropa på reformer för välfärdens kärnor är inte ansvarfull politik. I stället borde något parti frankt förklara att välfärden får rationalisera med de medel som förnärvarande står tillbuds.

Använd eventuella överskott till att dels betala statsskulden dels fondera till kommande behov. Skattesänkningar skall prioriteras för det är ökade disponibla inkomster hos majoriteten av befolkningen som driver den inhemska sysselsättningen i små och medelstora företag.

Det behövs ett nytt parti som har som strategi att vara nöjd med den välfärd vi har och minska omfattningen av det politiska inflytandet till förmån för ökad makt till enskilda individers valfrihet.

Kommentarer

Två artiklar har speciellt intresserat mig på förmiddagen. Jag har lämnat kommentarer som återges nedan till båda.

Först Dagens Arena http://dagensarena.se/ledare/nar-kommer-den-stora-tagolyckan/#comments

Enkla lösningar och självklarheter är oftast de som är svårast att förstå och fatta beslut om speciellt om politiker får stå för fattandet. Att ett land som geografiskt ser ut som sverige behöver två transportmedel är just en sådan självklarhet och enkel att lösa eller borde ha varit sedan långliga tider löst. Tåg på tvären och flyg på längden. Verkställ!

Givetvis går inte vårt glesbefolkade land att jämföra med ett av jordens mest tätbefolkade och det är just det förhållandet som legat i fatet på beslutsfattarna. För att en järnvägskatastrof skall inträffa här fordras förmodligen att någon SJ anställd har somnat på sitt pass men det förhindras väl av död mans grepp?

Sossifieringen som hållit landet i ett järngrepp håller på att ersättas med en försiktig marknadsanpassning av allt fler områden nu senast apotek och bilprovning. Och det är bra. Det blir bättre för konsumenterna. Det blir tillgängligare. Det blir billigare. Det blir intressantare. Det blir roligare.

Sedan GP http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.441190-regeringens-jobbpolitik-forutsatter-sankta-loner?articleRenderMode=article_full_discussion

Av sossifieringen av landet innebär bland annat att fokus förskjuts från den million som har det bedrövligast till löntagarna. Jag tror det är bra för båda kategorierna. Och skulle medelönen i landet sänkas med en tusenlapp och det skulle innebära att fler får arbete borde det vara en fördel. Nu kommer inte det att ske utan vad som händer är att när löntagarna får mer i plånboken ökar efterfrågan på en mängd tjänster i ekonomin till fördel för ensamföretag, mindre företag med färre än 10 anställda.

Det som är oerhört viktigt för landet är efterfrågan från utlandet ökar och den svarar de 1000 största företage upp mot. Och det är här som produktivitetsutvecklingen sker tack vare den globaliserade konkurrensen. Då är det av största vikt att landet har tillgång till välutbildad arbetskraft och inte minst en forskning i världsklass. Jag tycker mig se tendenser till detta på flera områden. Nu senast verksamheten i Kiruna och ett litet gruvföretag i Skellefteå som hjälper instängda arbetare i Chile.


Kriminalvård

Ohly frågades ut i går kväll i SVT.Kriminalvården var ett av ämnena. Och Ohly vill att straffen för grov misshandel sänks från fyra år till ett år.

Ohly har rätt, straff är ingen bra samhällsaktivitet för att minska brott. All forskning håller med. Det mördas i de delstater i USA som mäter ut dödsstraff för att ha berövat en medmänniska livet. Historien är fylld med bestialiska straff för olika förseelser mot samhället och dess medborgare. Ändå fortsätter människor att mörda och misshandla varandra.

Barn agan har avskaffats därför att det är ingen bra metod att örfila småttingar för att de har tagit en extra kaka medan föräldrarna inte sett på. Bättre då att gömma kakorna i ett skåp. Och om barnen hittar skåpet och knaprar åt sig en skorpa skall barnen talas till rätta inte örfilas.

Alltså måste samhället likt föräldrar förebygga brott så att de aldrig uppstår. Och om de ändå uppstår skall samhället använda andra metoder än att låsa in folk bakom dubbla stängsel. Det gäller alltså att helt tänka om och förändra attityder.

Dels är det väldigt dyrt att låsa in folk och dels har det mycket tveksam effekt. Bättre då att ta tillvara brottslingens resurser i form av samhällstjänst.

Åldringsvården, dagis, förskolor är i behov av fler vuxna. Ja men säger människor. Skulle Du vilja placera en åldrig mor eller Ditt barn på ett ställe där det finns knivar lätttillgängliga och till råga på  allt en stolle som vet hur knivarna inte skall användas.

Attityder måste förändras. En gång är ingen gång. Hur stor är risken att våldsmannen/kvinnan återfaller mot den kategorin som brottslingen skall umgås med?

De mest våldsamma och som bedöms som återfallsbenägna kan göra tjänst hos brandmän som har styrka att ta itu med beteendet på ett relevant sätt om det nu osannolikt skulle upprepas.

Kostnaderna som sparas på fängelsevistelsen används till att höja lönerna i de yrken som har förmånen att umgås med förövarna.


Sjukvård

En upplyst allmänhet är viktig för att demokratin skall fungera och fungerar demokratin ökar sannolikheten för att vi får ett väl fungerande samhälle. Genom debatter och andra offentliga samtal mellan människor och inte minst erfarenheter av den enskilde hur samhället fungerar tar väljarna ställning i politiska frågor.

Sjukvården i Värmland är ett område där en ökad debatt och förståelse för hur just detta politikerområde fungerar välbehövlig.

Är det jobb i Arvika,Torsby och Karlskoga som prioriteras framför en effektiv sjukvård för de ca 280 000 människor som bor i landskapet? Ökar sannolikheten för att bli felbehandlad på de små sjukhusen eller rentav inte bli behandlad? Ökar möjligheterna för en säker och relativt riskfribehandling på ett specialist sjukhus dit de duktigaste läkarna sökt sig? Hur många akuta insatser tar sjukhusen i glesbygden emot i förhållande till de resurser som står och väntar på att få ta emot fallen?

Det här är exempel på frågor plus många andra som borde diskuteras och genomlysas på ett betydligt mer seriöst sätt än vad som hittills gjorts i länet.

För min del står det fullständigt klart att jag föredrar en koncentration till ett centralsjukhus i Karlstad. Kompletterat med att Landstinget läggs ned och att Sjukhuset i Karlstad görs om till en organisation som fungerar på ett patienteffektivt sätt dvs att läkare får möjlighet att koncentrera sig på proffessionen och inte försörja den alltmer pompösa byråkratin som har en förmåga att svälla över alla breddar i organisationer som Landsting.

Om det nu är så att politikerna vill gå en medelväg varför då inte organisera sjukvården så att en specialist disciplin inrättas i Torsby och Arvika. Alla prostata behandling sker exempelvis i Säffle. Osv. All fettbehandling i Torsby.

När resurser frigörs genom att organisatione kan arbeta på ett patientnära sätt kommer också tidigare upptäckt av sjukdomar att bli möjlig. Med andra ord patienterna behöver inte vara sjuka så länge och plågas i onödan därför att okunniga politiker skall få sin vilja igenom.

Jag får rysningar i lekamen när jag på fotografier ser nuvarande politiker och vet att jag är beroende av deras beslut för min hälsa.

Tänk bara tanken att efter femtio års ålder med jämna perioder bli uppringd av husläkaren och får en pratstund om hälsoläget och eventella behov av att komma till vårdcentralen och få kröppen kontrollerad. I dag sitter patienten i timslång telefonkö när han/hon känner att tillståndet så kräver.

Och tänk tanken att husläkaren rent av skulle ha resurser att en gång om året samla sina patienter till föreläsningar om hälsa, kost och motion. Varför inte erbjuda människor subventionerad fotvård och massage. Det är mycket sannolikt att resurser skulle frigöras till en  både för proffessionen och patienten mer frekvent kontakt om organisationen förändrades.

Fotboll i går

Kim Källström har ett unikt tillslag på bollen. Självklart inte lika som Carlos. Men gott nog för att räcka i ett svenskt landslag. Det bevisade han i går.

Att inte hans frisparkar in mot tre meterslinjen resulterade i mål får tillskrivas otajmade medspelare. Hörnan som Wernblom nickade in var ett lysande exempel på Kims känslighet. Flera andra hörnor var av samma kvalitet.

Wernblom som hade att sätta huvudet till blir utsedd av TVs experter till en av tre som matchens lirare. Rätt hade varit att Källström fått den platsen.

Inte bara hörnor och frisparkar är Kims styrka utan också krossbollar som slås med meterprecision är oerhört läckert att se på en fotbollsplan.

Anders Svensson är 34 år och Kim är 28 år. De är båda samma typer av fotbollsspelare med undantaget att Svensson är på klart nedåtgående. Därför bör Kim i fortsättningen spela från början.

Att han spelar i Franska ligan är ytterligare en faktor som gör att Kim får mer och bättre kunskap om internationell fotboll.

Hamren har en del att jobba med när det gäller laguttagningar. I går var det inte optimalt. Det gäller att inte följa i den gamles fotspår.


Skoldebatt

Gårdagens debatt i Aktuellt mellan Björklund och MPs talesman i skolfrågor borde lämpa sig för en politisk satir.

MPs talesman hävdade på fullt allvar att det var Björklunds och därmed regeringens fel att 11,9 procent av grundskoleleverna går ut nionde klassen utan godkända betyg i kärnämnena svensk, matte och engelska och därmed inte är behöriga till gymnasiet.

Den grundläggande och närmast biologiska självklarheten är att i en population som består av dryga 100 000 ungdomar så är det bara så att 10% kan inte tillgodogöra sig grundskolans pensum för att få godkänt. En del av oss är helt enkelt så klent begåvade att vi inte klarar vissa uppgifter som samhället ställer krav på.

Vad skolan inte bör göra är att avskeda speciallärare. Konsekvensen blir att elever med svag begåvning drabbas. Då är det bättre att avskeda planeraren och centrumledaren på den kommunala staben eller inte genomföra projekt som kommunerna inte har att göra med och som kan skötas av det privata näringslivet.

Lika självklart är det att 10% är begåvade utöver det vanliga. Resten 80% är normalbegåvade med lite korrigeringar hit och dit för 10% i vardera riktningen.

Det blir löjligt. Det blir obegåvat. Det blir dåligt med röster till di röde när företrädare uppträder så obegåvat som MPs talesman. Det hade förstås blivit ännu värre om Ylva Johansson hade varit i studion.

Björklund kan förstås inte stå och säga det självklara som jag redogör för ovan. Utan han argumenterar som om det skulle gå att få igenom alla elever i grundskolan med godkända betyg och det är lika ohederligt det.

Politisk debatt blir då och då fullständigt kaotisk och obegriplig för den normale väljaren och bidrar till att öka på politikerföraktet. Gårdagens debatt var ett sådant exempel.

Bättre för alla

Det finns ingen annan lösning på samhällsordningen förnärvarande än att människor måste jobba och att ett lands finanser måste på sikt vara i balans och helst ge överskott. Samhällsekonomin fungerar på lång sikt precis som privat ekonomin.

På kort och medellång sikt är förstås ett lands ekonomi mycket tåligare än en privatpersons plånbok.

Reinfeldt förklarade i utfrågningen i kväll och utfrågarna visade mycket tydligt på det faktum att arbetslösa och sjuka har fått betydande sänkningar av sina bidrag och framförallt har sjuktalen sjunkit och fler är i arbete än för några år sedan. Alla förstår att det på lång sikt med rodande globala konkurrenssituation är oerhört viktigt för landet att det råder kraftfulla stimulanser för att arbeta och stora skillnader mellan bidrag och löner.

Situationen i landet nu karakteriseras av att det finns ledig produktionskapacitet i form av ett kraftigt överskott i arbetskraftutbudet och det är precis så det skall se ut när ekonomin förändras från låg nivå till hög nivå. Det är då inflationen kan hållas tillbaka och löneökningarna kan hållas på rimliga nivåer allt för att löntagarna skall få reallöneökningar och den inhemska ekonomin också skall hjälpa till att stimulera efterfrågan på arbetskraft.

Det är i det läget små tjänsteföretag uppstår utan skattesubventioner tack vare att medborgarna har råd att efterfråga en mängd olika tjänster som vardagslivet kan kräva ex att få massage eller att ha råd med fotvård och tandhygien eller friluftsliv och restaurangbesök mer än en gång i halvåret.

Och självklart är det så när ekonomin sköts att moment22 inte uppstår för arbetslösa och sjuka utan flertalet arbetslösa kommer inte in i en ond cirkel i form av långtidsarbetslöshet och sjuka får en bra ersättning under sjukdomen men fortfarande finns betydande skillnader mot att jobba.

Dessutom fungerar välfärdens kärna som det populärt kallas bättre i och med att de ökade skatteinkomsterna förstärker verksamheterna. Får alliansn ytterligare mandatperioder på sig att förbättra skolan och äldrevården i synnerhet så kommer Sverige att bli ett riktigt bra land att leva i för en del av de grupper som inte åtnjuter den kvalitet på verksamheten som de borde förtjäna.

Något överraskande för mig var att Riksbanken i rådande läge med så mycket ledig kapacitet i ekonomin väljer att höja räntan och speciellt att inte sakta in tidigare prognos avseende fortsatta räntehöjningar. Möjligen resonerar majoriteten av ledamöterna att ekonomin kommer att utveckla sig i än snabbare takt än vad vi förnärvarande ser. Men så ser det inte ut i de länder vi är beroende av därför höjde inte Europeiska riksbanken räntan.

Sahlins upplägg

Det är möjligt att Mona Sahlin så här två och en halv vecka före valet ligger i hård träning och räknar med att toppa formen till de avgörande debatterna sista veckan före valet.

I kväll vid debatten med Reinfeldt var hon definitivt inte i form. Vem tror på hennes argument om att pensionärsmiljonärerna föredrar sänkt skatt och för den skull skulle rösta på henne? Pensionärsmiljonärerna struntar fullständigt i Sahlin för de har hela livet röstat borgerligt och Sahlin pratar för döva öron.

De stora flertalet pensionärer har så det räcker så de förstår och solidariserar sig med kommande generationers pensionärer därför kommer de att rösta på Reinfeldts jobblinje. Den linjen betyder allra mest för nästa generations pensionärers välfärd och höjd på pensionen.

Hur många sjuksyrror, poliser och lärare önskar sig en jobbkompis till framför att få jobba övertid eller göra ett pass till? Inte många. Nu sa' Sahlin att hon lyckats leta upp någon syrra under sin turne runt om på arbetsplatserna. Det var säkert snarare någon som föll in i Sahlins argumentation och ville spela medgörlig. De flesta vill öka på sin inkomst med fler övertidstimmar och föredrar Reinfelts löften om ytterligare 500 kr mer i lönekuvertet varje månad.

Poliser har vi 20 000 och polisutbildningen har dragits ner till att omfatta ett antal som skall ersätta sådana som går i pension. Har Sahlin missat det enkla faktum?

Lärare behöver vi inte fler däremot behöver de bättre betalt för att locka framtida begåvade elever till lärarutbildning. Att eleverna skall gå ut grundskola och gymnasium med bättre betyg är en självklarhet. Det beror inte på antalet lärare är för få däremot kan organisationen i skolan förbättras och kommunerna prioritera lärarnas löner framför en rad onödiga kommunala projekt och för många byråkrater som inte bidrar till den operativa verksamheten.

Sjuksyrror behöver vi heller inte fler däremot behöver vi fler läkare. Och i synnerhet behövs det tas kraftag inom Landstingen mot läkarnas arbetstider och schemaläggning. Det är kvalificerat nonsens att läkare skall kunna jobba hela helger och sedan kunna åka till Norge och jobba på den komplediga tiden.

Landet har de mest generösa försäkringssystem avseende arbetslöshet och sjukdom jämfört med konkurrentländerna i Europa så där behöver inte resurserna läggas. Där har Sahlin ytterligare en faktor att jobba med innan hon når toppformen.

RSS 2.0