Mänskliga rättigheter och OS

Kan det börja hända något? http://www.dn.se/ekonomi/nordea-kallar-till-mote-om-os/. Svårt för Sverige med en röst att nå framgång. Men det är väl som med klimatmålen. Någon litet jamande i ett hörn kan sätta bpllen i rullning. Men heder åt vem det månde vara att frågan tas upp. För inte ska vi vänta oss att topparna i SOK någonsin skall reagera. Nej, när jag ser deras bild och hör rösterna då vill jag helst blunda och stoppa vadd i öronen. Säkert blir effekten och ordvalet ett annat när sponsorerna börjar reagera. Om ekonomin påverkas då blir tonläget ett annat.
Helt självklart bör svenska OS truppen kläder vara regnbågsfärgade. Och svenska fanan utbytt mot den regnbågsfärgade. Nationalismen får stå tillbaks för allas rätt till det mest elementera.

Brev till anställda

Självklart är det bra om företagare informerar anställda om hur olika politiska beslut kan komma att påverka verksamheten. I nyhetspanelen i morse (http://www.svt.se/gomorron-sverige/se-program/gomorron-sverige-148?autostart=true) hävdade Helene Klein att så skall det inte gå till. "Det var bara dumt och korkat. Skriva brev till personalen ar ett ofog. Om företagare vill engagera sig i politiken skall de skriva debatt artiklar i tidningar."
 
 
Jag frågar hur många ungdomar läser debatt artiklar i tidningar? Helene är förstås rädd för att ungdomar skall pressas av arbetsgivaren att rösta borgerligt. Hon tror inte att ungdomar kan väga olika politiska alternativ mot varandra även om chefen tycker om ett alternativ.
 
Konsekvensen kan bli antingen ökad försäljning för hamburgerkjedjan eller minskad beroende på hur anställda uppfattar brevet.
 
 
 

Försvaret

Jag tänker på politiska prioriteringar. Jag underskattar inte politikers förmåga att prioritera. Men ändå! jag undrar hur mycket röstmaximering spelar roll? Vågar politiker utmana invant tänkande. Jag tänker på försvaret efter att ha läst Leif Pagrotskys krönika i GP i dag.  http://www.gp.se/nyheter/ledare/skronikor/1.2252246-varlden-ar-uppochner 
 
Jag håller med Leif till 110%. Vilket skämt att argumentera för att militarisera Gotland. Ryssland har problem i Kaukasus med forna Sovjet republiker. Vilken Rysk politiker skulle komma på tanken att konfrontera NATO och de forna baltiska länderna? Ryssland kommer med stor sannolikhet att efter Putin eran att demokratiseras och reformeras i västerländsk anda. Därmed faller alla argumenten för att bygga upp ett starkt svenskt försvar huvudsakligen mot öst. När skall den gamla ryssskräcken lämna svensk försvarspolitik?
Mycket förvånande att socialdemokraterna håller sig med dalmasen som har rysskräcken kvar i mentala kassaskåpskistan. Ersätt honom snarast med Pagrotsky.

Vinster inom välfärden

Jonas Sjöstedt m fl debatörer förfasar sig över vinster i privata välfärdsföretag. Hur många fler anställda skulle inte finnas inom barnomsorg, äldrevård och skola om privata företag förbjöds? Vinsterna divideras med antal möjliga anställda och vips omvandlas vinsterna till tusentals fler anställda. Skattesänkningar är förödande hävdar Jonas m fl. I stället borde skattesänkningarna använts till fler anställda inom stat, landsting och kommun.
Lika troligt är att verksamheten om den enbart bedrevs inom offentlig förvaltning skulle vara utsatt för kritik för att den bedrevs orrrationellt. Det är precis av den anledning som alternativet med privata företag utvecklats. Monopol har den nackdelen att organisationen sväller, utan att mer blir gjort.
Riksrevisorn rapporterar om resurser som tillförts arbetsförmedlingen, men har de kommit de arbetslösa till nytta?
I dagarna presenterar samme man ineffektiviteten i Trafikverkets hantering av ökade medel till underhåll av järnvägen.
Kompetens är en knapp resurs. Fler anställda är ingen garanti för att barn kommer att lära sig mer eller att äldrevården kommer att bli mer human. Ökade resurser innebär fler enheter, dyrare lokaler, utveckling av it system som inte används, fler möten, mera utbildning av anställda innebär fler bortavaro timmar och medel till resor, övernattningar och traktamenten, fler konsulter som initierar utredningar som läggs i byrålådan eller som chefer somnar över.

Skolan

Jag hör rykten att rektorer tillsätts på oklara grunder avseende pedagogiska kunskaper. Dels rekryteras rektorer från fritidssektorn dels vill lärare som saknar rätt pedagogik ta steget upp till ett mer välavlönat arbete och bli kvitt lärarrollen. Jag betvivlar inte att en viss begåvningsreserv kan finnas inom skolans område vad gäller ledaregenskaper men då bör de vara väl belagda. Det sägs att en lärare som är en duktig pedagog vill vara kvar i den rollen.
 
Rekryteringen av skolledare och rektorer är oerhört viktig för den pedagogiska utvecklingen. Därför är frågan om rekryteringen sköts på ett riktigt sätt inom kommunen? Är det personal med väl utecklad pedagogisk kunskap som sköter rekryteringen? Jag tvivlar!
 
Det kan vara så som Anders Andersson antyder att facket är för splittrat. De bästa pedagogerna vill inte åta sig fackliga uppdrag och rekryteringsprocessen saknar därmed en del kompetens.
 
Visst måste det finnas utvecklingsmöjligheter till förbättringar. Ständigt hörs ropet på mer resurser. Klasserna är för stora. Stökiga elever hindrar lektionerna. Ropen på politikernas tillkortakommanden fyller medias rapportering.
 
Då och då hörs kommuner som har lyckats. Hammarö skryter med att vara bäst i länet. Hur har den kommunen lyckats med verksamheten? Hur svingar lärarkollektivet trollspöet för att bli framgångsrikt?

RSS 2.0