Värmlands Landstings Ekonomi

– Utan starkare styrning, blir det svårt, om inte omöjligt, att bevara en gemensam valuta, sa Barroso vid en pressträff i Bryssel.

Ett liknande omdöme går att applicera på Värmlands Landsting. Med undantaget att valutan kommer fortfarande att vara värmländska kronor men de värmländska invånarnas köpkraft urholkas till förmån för förhoppningsvis mer vård.

Länet är beroende av tillväxt och problemet med låg tillväxt borde öka om skatterna höjs. Ca 70 millioner/år undandras i köpkraft från Karlstads regionen som konsekvens av skattehöjningen. Arbetslösheten ökar förutom för Landstingsanställda. Förhoppningsvis kommer övriga sverige att gå bra så att värmlännigar kan få sin försörjning i andra landsdelar. Men för oss som kommer att bo kvar väntar ingen julafton.

Det är svårt att få grepp om vilka styrmodeller som landstingspolitikerna agerar efter. Jag ifrågasätter inte kompetensen hos de tjänstemän som tar fram information som skall ligga till grund för beslut.

Jag ifrågasätter om det är saklig information som beslut fattas efter eller om det är irrationella faktorer som får styra. Dvs förvirring i stället för rationella prövningar av befintlig information.

Jag anar att verksamheten generellt saknar stimulans/incitament för att förbättras. Säkert finns det en och annan klinikchef som är föredömlig utan incitament till förbättringar men hur är det generellt? Och då ställs åter frågan.
Hur är det med offentlig verksamhet contra privat eller går det att finnna system i den offentliga verksamheten som driver chefer till om inte optimala insatser så i varje fall näst intill.

Verksamhet kan effektiviseras genom att läkare och systrar finns på arbetsplatsen samtidigt. I dag går det inte alltid att genomföra det antal operationer som borde gå att göra på grund av oförmåga att organisera olika personalkategoriers närvaro. Systrar sitter overksamma på grund av att läkare är jourlediga och rentav befinner sig i grannlandet och arbetar. 

Finns det en prioriteringslista dvs där verksamheter är listade efter angelägenhetsgrad? Jag förstår att det är svårt att utesluta att behandling skall ske av sjukdomar som det finns lindring mot, men går det att tillgodose alla behov?

Har beslutsunderlag tagits fram vad konsekvenserna skulle bli om politikerna lade ned Arvika och Torsby lasarett och överförde verksamheten till Karlstad?

Är verksamheten generellt överdimensionerad? Jag inriktar mig på att så är fallet och redovisar nedan en enkel modell grundad på information i media. Således vad blir konsekvenserna om det genomförs besparingar på dryga 500 millioner fördelat på personal och övrig verksamhet. Jag tror inte konsekvenserna blir oöverstigliga.

Borde det inte ha tagits hänsyn till personalavgångar under kommande år.

Jag utgår ifrån kärnan i verksamheten dvs läkarna och beräknar hur många anställda av varje personalkategori som läkaren behöver för att kunna utöva servicen mot patienten.

Det betyder att Landstinget kan spara dryga halv miljarden genom att minska generellt eller välja att ta bort verksamhet. Med utgångspunkt från antagandet att verksamheten generellt är överdimensionerad antar jag att inte mycket händer om ex sjuksköterskor minskar med 81 st. Dvs att varje läkare betjänas av 2,7 sköterskor i stället för 2,81.

Jag väljer att öka bemannigen på Förebyggande arbete och socialt kurativt.

Övrig verksamhet antas gå att rationalisera med 5%.

Slutresultat: Skatten sänks med 1 krona till 10,20 som ger inkomster på dryga 5,9 miljarder. Antaganden: Antal skattekronor per invånare i medeltal 2 600 stycken. Antal skattskyldiga 223 215.
Kategori/LäkareAntal anställda Före ratio Efter ratio Antal anställda Minskning
Läkare 764

764

Sjuksköterska 2144 2,81 2,70 2063 -81
Undersköterska 1098 1,44 1,30 993 -105
Labpersonal 309 0,4 0,35 267 -42
Läkarsekreterare 469 0,61 0,55 420 -49
Adm ledning 253 0,33 0,20 153 -100
Hanläggare/adm 447 0,59 0,45 344 -103
Köks/Städ 259 0,34 0,30 229 -30
Rehab/Förebygg 333 0,44 0,60 458 125
Soc/kurativt 129 0,17 0,20 153 24
Teknikarb 261 0,34 0,20 153 -108
Summa 6466

5997 -469
Övriga 537

502 -35

7003

6499 -504 -7,19%
Medelkostnad personal


700 000 -352 520 000
Pesonalkostnader 3 000 000 000 -7,19% -352 520 000


Övrigt 3 500 000 000 -5,00% -175 000 000


Summa 6 500 000 000 -8,12% -527 520 000Förändra

Attityden till mänskliga besvärligheter och tillkortakommanden i byråkratiska djungler utvecklas i många fall inte mänskligt. Myndigheter som är till för att hantera problemen intar en attityd att här är det vi som bestämmer i skydd av en välmenande lagstiftning.

Varför inte i stället ta chansen och tolka lagar och regler välvilligt till gagn för arbetslösa, åldringar, flyktingar, sjukskrivna m fl grupper som är beroende av samhällets stöd. Rättssäkerheten går förlorad säger byråkraten. Ja då får den göra det marginellt till förmån för en människovärdig behandling.

Problemet skulle minska med en mindre byråkrati där operativ verksamhet inte är beroende av en chefspyramid utan där den operativa verksamheten själva styr verksamheten genom chefsrotering bland utförarna av den dagliga verksamheten. Mer komplicerad är inte åldringsvård, barnpassning m fl verksamheter än att producerande personal bäst kan leda och fördela arbetet inom gruppen.

Problemet med de tunga byråkratiska organisationerna är att för många beslutsfattare är involverade som inte har den ledarkompetens som erfordras. Ledarkompetens är en knapp resurs och förväxlas i många fall med expertkunskap.


Danmark - Sverige

Canal + överraskade mig i går genom att bjuda på Danmark - Sverige. Jag kom in sen't i första halvlek när di röde ledde med ett mål. Nu missade jag inget för målet repricerades ett antal ggr. Var fanns vårt lags högerförsvarare? Bortspelad av Danskarnas geniala passningsspel?

Tankarna under matchen går till varför sverige inte kan passa bollen som finnar,holländare och danskar. Ändå har passningsspelet blivit flera klasser bättre senare landskamper. Nu finns inte längre försvarets chanspassningar över mittfältet.

Zlatan har förmodligen ställt krav att är det så att jag skall vara med måste vi börja spela ett bra passningsspel. Och Mellberg har tränat på lediga stunder. Och det märks europas bäste försvarare slår nu 20 - 30 meters passningar efter marken.

Men ändå lyckas inte Hamren få till sekvenser av passningar som gör att motståndaren kommer ur rytmen och mer får koncentrera sig på motståndaren spel än sitt eget initiativrika bolltrollande. Det är förvånande med tanke på den proffessionalitet som ryms inom laget.

Men det är väl så att det inte spelarna har lärt sig från grunden det kommer heller aldrig att utvecklas hur mycket proffs de någonsin blir. Någon annan förklaring är svårt att hitta när jag ser hur övriga europeiska inklusive nordiska lag spelar boll.

Förbundskaptener, vad spelar de för roll? Troligen väldigt liten. Att skapa trygghet och med följande självförtroende kommer det att utveckla passningsspelet till sommarens begivenhet?

Hade sverige gjort det mål danskarna gjorde till 2-0, ja då hade kommentatorerna utnämnt laget till klara favoriter till EM guldet.

Effektivisering och utveckling av den Värmländska kommunstrukturen.

"Den handlar om samarbete, effektivisering och utveckling och då duger det inte att bara sitta på läktaren. Där vinner man inga matcher." Citatet är hämtat från VF ledare och anspelar på hur politikerna hanterar regionfrågan.

Jag använder citatet för att belysa strukturen i den värmländska kommunbildningen som först borde vara föremål för ett time out från ledande politiker i länet innan regionfrågan diskuteras. Nu har den chansen gått upp i rök i förhållande till vilken region Värmlänningarna skall tillhöra men ingenting är försent. Jag uppmanar kommunalråd i Värmländska kommuner att inled ett samarbete med målsättningen att effektivisera och utveckla kommunstrukturen i länet.

Inte bara jag utan säkert en överväldigande del av de röstberättigade ställer sig frågan är det rationellt att dela upp en befolkning under 300 000 på sexton kommuner? Och variationen i invånarantal förvånar mest. Allt i från Karlstad med dryga 80 000 till skräckexemplena Storfors och Munkfors  med ca 4 000. Och flertalet kring 10 000.

Hur många kommunalråd, kommundirektörer, näringslivsutvecklare och skolledare, rektorer och skolutvecklare behövs det för att leda en rationellt uppbygd kommun och skola med ett begränsat elevantal för att ta en tung kommunal uppgift som ex på en överdimensionerad kommunalbyråkrati?

Utan att veta, men en kvalificerad gissning är att lärarna i klassrummet klarar sig väl så bra utan nuvarande omfattande överbyggnad med skolledare och alldeles för många rektorer. Överbyggnaden ställer till det mer än det gagnar undervisningen.

Jag antar att i varje kommun finns en socialchef med medhjälpare. Området och uppgifterna kan slås samman och effektiviseras och utvecklas. Säkert finns goda ideer i nuvarande organisationer om hur det skulle kunna fungera i ett alternativ . Om inte bör något kreativt kommunalråd få i uppgift att leda ett projekt och att komma med förslag.

Slå samman Karlstad och Hammarö. Kristinehamn och Storfors. Kil, Grums,Forshaga och Munkfors. Filipstad och Hagfors eventuellt med Sunne och Torsby. Arvika, Årjäng och Eda. Säffle kan få vara ensam varg.

Och förstås skall tydliga kriterier fastställas och som skall gälla och inte som i EU få hanteras hursomhelst. Kommunalskattesatsen får inte överskrida 32 kronor i någon kommun efter utvecklingsarbete och effektiviseringar.

Ordningen med Region Värmland skrotas och ersätts med tillfälliga projekt som byggs upp så snart behov uppstår och besätts med kommunalråd och tjänstemän ur befintlig kommunorganisation.


Tjatigt

Usch, vad tjatigt det är med dessa fotbollsgalor och andra galor också och varför detta gala tjat? Jag förstår att det måste kallas så när deltagarna har frack och långklänning men det finns tillställningar som kallas för galor när åskådarna kommer i jeans oxå.

Och dessa meningslösa priser för årets prestation som skall läggas ovanpå priser som redan delats ut för prestationerna som gjordes under året.

I år blev det extra tjatigt när Zlatan för var det femte eller sjätte gången fick guldbollen? Kim Källström kunde ha fått bollen för att för engångs skull lyckats med en frispark. Men nu fanns det ett pris för snyggaste målet så det så.

Tur att det finns text TV att avbryta med när det blir för tjatigt.

Om det nu måste vara något så måste allt ändras och delas ut till de som trots dåliga odds gjort den bästa prestationen och till dem som gjort de största framstegen. Det kanske finns. Jag såg fragment av tillställningen, det blev för tjatigt.

Till en helt annan sak. Varför finns det ingen målvaktstränare i ishockey som förordar att målvakterna skall hålla sig på skridskorna i största möjligaste må'n? I innebany är utgångställningen liggande på knäna. Jag tycker hockeymålvakter allt mer börjar likna innebandymålvakter. När hörde jag sist att en innebandymålvakt fick hjältegloria?

Politikers makthunger

En sanning som inte tycks vara annat än en sanning är att politiker - inte alla- men alltför många av de som når toppen drabbas av hybris eller i varje fall en stark önskan att nå toppen av maktpyramiden och därifrån framträda i all sin glans. Att säga att jag gjort bort mig och nog mår bra att självmant överlämna instrumenten till en kollega existerar i ett fåtal fall nej hellre då att stöna sig in i den cementerade väggen tills totalstopp råder.

Snart är det dax för den grekiske ledaren att göra en Juholt och förklara att jag körde för långt på för dåliga vägar med en ålderstigen och illa underhållen bil och tänkte inte på att kraschen till slut kunde bli oundviklig. Jag ber det grekiska folket om ursäkt för mina fatala misstag uinder mitt maktutövande.

Topppolitiker blir så in i baljan tränade att framträda att försvaret för egna argument till slut blir så övertygande att motståndarens tilltal inte hörs och totalt negligeras. Därför är begränsning av att stå till väljarnas förfogande i hög grad motiverat. Miljöpartiet har i det avseendet en mycket hälsosam agenda när de efter en begränsad tid byter ut ledare. En annan faktor som talar för en begränsad tid är att majoriteten tröttnar på att se och höra samma individ uttala sina sanningar.

Greklands ledare har nu egenmäktigt utan förankring hos ledande europapolitiker självsvåldigt försatt hela den gemensamma marknaden på ett gungfly som det är svårt att se hur det skall kunna förankras på fast mark och hur marknaden på medelång sikt ska kunna hantera.

Krasch och bang och sedan uppståndels på nytt är det enda realistiska scenariot. Och detta skapat av ett fåtal övermodiga politiker.

RSS 2.0