Bra val

Va' bra! Annie Lööf har utsetts av centerns valberedning till att bli ny partiledare. Absolut en av mina favoriter när jag tagit del av riksdagsdebatterna. Glad uppsyn även i de mest hårdföra debatter. Absolut en social begåvning.
Dessutom moder till en rad kontroversiella förslag som ex plattskatt som kan vara ett utmärkt verktyg för tillväxt i samhället.

Också en yngre förmåga blott tjugoåttaår, långt från gubbväldet med slipsar och kostymer. Berlusconi släng Dig i väggen om Du skulle möta Annie i debatt.

Annie är välutbildad med en nyligen avlagd juristexamen.

Nu behöver jag inte tveka var jag skall lägga riksdagsrösten. Centern borde locka många socialdemokratiska väljare bort från betongpartiet. Är det något eller någon som borde förändra en gammal grå sosse så borde det vara åsynen av Annie och hennes stil. Vi får se!

Socialdemokraterna ville ha Wallström som ledare. Lööf spelar i en betydligt högre division.

Om nu det är så att en kategori väljare enbart röstar på ett parti för att de tycker om partiledaren borde många röster hamna hos centern.

5000 röster i senaste personval är en bra början.

Friidrott

Vilken friidrottsgren borde vara mest sevärd för en genomsnittlig sportintresserad betraktare? Ja, i varje fall inte 100 m. Grenen avverkas på tio sekunder. En ovan betraktare har knappast någon behållning av händelserna bland de åtta löparna. Vederbörande hinner helt enkelt inte med att se annat än att ett gäng människor springer förbi eller rör sig något snabbt mot en mållinje långt där borta ca 200 m från åskådarplats.

Därför är fokuseringen på sprinterna för mig överraskande. För några år sedan var det rent bedrövligt med alla provocerande tjuvstarter som verkade utlösas av att vederbörande ville komma med i rutan. Glädjande och helt riktigt ändrades regeln till uteslutning vid första tjuvstarten. Koncentration och fokusering är egenskaper som skall belönas.

Mest sevärda teknikgrenar är trever steg,stav, slägga och spjut. Publiken hinner med i rörelserna och kan följa atleten respektive redskapet en längre sekvens.

För en nation kan det vara hybris att ha en medeldistansare i finalfältet vid internationella mästerskap. Att se slutfinishen på långloppen ligger i närheten av det bästa som visas på arenan.

För den inbitne är sjukampen och tiokampen de mest spännande grenarna. Jag tycker om grenarna därför att de går över två dagar och påminner mig om hastighetsåkning på skridskor som har en liknande utformning och poängberäkning.

Bensin eller Diesel

Jag råkade av en slump kolla upp en del av miljöproblemet vi dagligen umgås med dvs utsläpp av CO2 och då från transportapparaten speciellt förhållandet mellan bensin och dieseldrivna fordon.

En bensin driven bil av normalstorlek släpper ut 0,3 kg/km mer CO2 jämfört med en liknande diseldriven plåtlåda. Det blir en hel del kg CO2 vid en körsträcka på 1000 mil per år. Närmare bestämt 300 kg. På tio år naturligtvis det tiodubbla. Hur många kör bensindrivna bilar i landet?

Då borde dieseldrivna fordon vara en dröm för politiker att få befolkningen att köra. Men icke. Jag kollar på skatteverkets hemsida och finner att en sådan bil beskattas tre ggr så mycket som motsvarande bensinbil.

Jag betalar ca 1 700 kr/år i skatt för min bil. Skulle jag köra motsvarande diesel så betalar jag ca 5 700 kr/år. Jag trodde att vi gjorde allt för att minska CO2 utsläpen i varje fall med enkla åtgärder. Visserligen kostar diesel mindre än bensin och det går att komma längre med en liter diesel. Bränsleförbrkningen är mindre följaktligen släpps mindre CO2 ut per jämförbar körsträcka.

Då är frågan om jag skulle byta bil om skattebeloppet vore det omvända och om bensinskatten höjdes kraftigt? I varje fall borde de som köper nya bilar utsättas för kalkylen.

EU utveckling

Politiker rädda att förlora nästa val eller politiker som vill inneha regeringsmakten har ställt till oreda i ekonomin. Bra att insiktulla politiker i vårt land skapade ett regelverk i början av nittio talet som förhindrar politiska excesser. Annars hade vi varit med i skuldkaoset som breder ut sig.

Vart tar det hela vägen? Med största sannolikhet kommer Europas Förenta Stater att bildas. Vilket innebär  beskattningsrätt för EU parlamentet. En sådan utveckling är den enda rimliga för att komma till rätta med skulderna.

Tyskarna kommer att få dra det tyngsta lasset men dom är tålmodiga och rättar in sig. De är vana efter att till stor del ha rett ut öst problemen. Möjligheten att pressa fransoserna att avstå från jordbrukssubventionerna borde öka och därmed kan EU budgeten reformeras.

Hur påverkas vi? Utan att veta men ändå spekulera borde vi stå utanför likaväl som vi står utanför euro valutan. Och i så fall befinner vi oss i ett drömläge med en ekonomi i ordning och ett näringsliv som kan levrera till en stor och växande europeisk marknad.

Problem med italienare och grekers konkurrenskraft kommer att ställa samarbetet på prov.

Bostadsmarknaden

Socialdemokraterna vill att bostaden  skall vara en social rättighet enligt partiets bostadspolitiska talesperson Veronica Palm. http://www.nwt.se/asikter/debatt/article944650.ece

Veronica är en häftig retoriker med tydliga politiska ambitioner. Ambitionerna går ut på att genom politiska åtgärder avskaffa orättvisorna i samhället.

Alla poltiska partier är ense med Veronica om att ingen medborgare skall behöva fara illa. Vägen dit kantas av en rad problem som går att dölja med den retorik som Veronika använder sig av.

Historiskt har socialdemokraterna innehaft regeringsmakten sedan 1932 med undantag av fyra mandatperioder ändå kvarstår grundläggande missförhållanden som att en artonåring i dag inte kan hämta ut en nyckel till en egen lägenhet på kommunkontoret.

Retorik är en sak att försöka påverka väljarna med men att tro att Veronicas ambitioner är möjliga att genomföra i dagens och morgondagen politiska klimat ja då måste hela det samhällsekonmiska ramverket i grunden förändras. Att rycka ut enskilda samhällsproblem ur ett större sammanhang är att lura väljarna och få en och annan att tro på omöjligheter.

Bättre då att genom en saklig debatt informera allmänheten om vad som är möjligt på kort sikt för att förbättra bostadsmarknaden och vilken lagstiftning som förnärvarande reglerar bostadsmarknaden.


Världsordning

Jag anser att det är läge för att börja arbeta långsiktigt för att minimera världens vapenindustri och därmed mer eller mindre förpassa länders försvarsmakter till historia.

Mot bakgrund av återkommande svältkatastrofer, ökade risker för miljökatastrofer till följd av växthuseffekten och inte minst de obalanser som byggs upp i världseknomin borde resurser satsas på att lösa problemen i stället för att producera vapen och lägga resurser på att försvara territorier.

Ett unikt tillfälle för de nordiska länderna att ta ett sådant initiativ i FN är nu. Initiativet bör åtföljas av att vi på norra halvklotet minskar och helt avskaffar det inhemska försvaret under en 10-20 års period.

Samtidigt borde det vara möjligt att under perioden övertyga EU om det meningslösa i att fortsätta att kanalisera 40% av unionens budget till stöd för inhemskt jordbruk.

Vidare att under samma period arbeta för att Afrika och då de regioner som återkommande drabbas av torka kan försörja sig själva och skapa sådana förhållanden att svätkatastrofer inte förekommer.

Samtidigt som vi skall vara solidariska med fattigdom och elände råder en världsordning där nationella självbestämmande regler hindrar solidariteten att få genomslag. Ordet solidaritet blir ett abstrakt och retoriskt begrepp som på grund av ologiska förhållanden förvirrar människor i stället för att få sitt rätta innebörd.


RSS 2.0