Promenad


Svensk fotboll

Svensk klubbfotboll och inte minst landslaget karakteriseras av dålig rörlighet (dåligt spelsinne) oförmåga hos spelarna att förflytta fötterna snabbt. Spelarna kan inte växla mellan långa och korta steg och samtidigt kontrollera bollen. Och till på köpet hålla blicken på planens ytor. En svår men nödvändig sekvens för att behärska fotbolls spelet.
Att inte behärska att ta emot bollen och snabbt förflytta bollen mellan fötterna leder till dålig och chansartad passning som i sin tur leder till minskat bollinnehav för laget. Det är frapperande att se hur internationella klubblag såväl som landslag behärskar konsten att behålla bollen inom laget med långa passningssekvenser. Nu senast mot danmark. Jag såg endast ca tjugo minuter i början av andra halvlek. 
Zlatan säger att han vill komma upp i banan men för att få igång spelet måste han gå ned i banan för attr hjälpa till. En rad uttalande från medspelare om tomma ytor och att springa i tomrum bekräftar min tes om dåligt spelsinne och oförmåga att levrera passningar till närmaste spelare. Men även förmågan att slå en lång crosspassning så att bollen hamnar framför fötterna på medspelaren saknas hos de flesta landslagsspelarna.
 
Det är små detaljer som är avgörande säger Zlatan inte spelsystemet. Jag håller med Zlatan  beträffande spelsystemet men inte att det är små detaljer som är avgörande. Zlatan borde ha sagt att det är individuella brister hos de flesta spelarna som är avgörande.
 
Jag kommer ihåg hur landslaget 58 med små korta passningar från försvar till anfall sågade sig igenom motståndarlagen. Kolla på sekvenser i finalen mot Brasilien.

Smått och gott

Vi stänger in små värnlösa djur i bur för att få ekonomiska fördelar. En ytterst liten minoritet av oss vill umgås med djur och natur för att skjuta älgar. Nu finns det inga älgar att skjuta i ett område på grund av att naturen haft sin gång. Människor vill ta över naturens gång. Fy!
 
Och så det här:
 
Jag har många ggr  pläderat för fullständig avveckling av allt vad vapen skrammel heter. Går helt på Anders Melbourns linje. Se dagens arena
Börja från början. Nollställ statsbudgeten. Sitt fint och börja prioritera vad som är viktigt. Barn och ungdomar.Mentalt och fysiskt handikappade grupper. Och till sist pensionärer.
Resten får klara sig på marknadens villkor. Undantag att alla skall ha tillgång till bra sjukvård.
Äldre skall kunna bada i jakutsi och få helkroppsmassage minst två ggr i veckan samt vara garanterade rörelseträning vareviga dag livet ut.
Slopa allt vad arbetsmarknadsutbildning heter och alla subventioner skall bort. Se dagens text TV. Ja,det var i all hast en presentation för ett gott samhälle.
Tänk om tänk nytt. 

Löfvens politik

Jag lyssnade på Löfvens Lördagsintervju.
 
Löfven vill ha heltid för alla även om det inte finns arbetsuppgifter. Tråkigt för anställda och dyrt för oss alla. Mer av flexibilitet är det som arbetsmarknaden efterfrågar både från arbetsgivare och anställda. Varför skall jag sitta här och inget göra om jag hade kunnat jobba hemifrån och jobba med något annat, kommer det att låta i fika rummet om personen alls får plats i fikarummet. Bättre att kalla hit mig med modern teknik, säger telefonförsäljaren.
 
Arbetsförmedlingen skall bli proffsigare, säger Löfven. Vad är det som hindrar arbetsförmedlare att utnyttja sin innovationskraft i dag? Detaljerade regler, stoltserar Löfven med. Är det någon som tror att arbetsförmedlare förvägrar en arbetslös ett jobb eller utbildning på grund av för många detaljerade regler. Knappast, en arbetsförmedlare kan inte ens lära sig alla detaljerade regler, om det nu finns så många som Löfven säger?
 
Utbildning lönar sig inte har arbetsförmedlingen nyligen konstaterat. 4000 svetsare utbidades förra året. Idag finns det 83 lediga svetsjobb som inte blir tillsatta. Alla grupper skall hjälpas till ett arbete. I dag mottar 30 000 svenska ungdomar aktivitetsersättning ett annat ord för förtidspension. Ungdomarna kommer från vad samhället tidigare kallade för hjälpklasser och har ingen godkänd gymnasieutbildning. Löfven skall sätta ungdomarna i utbildning för att de skall vara kvalificerade för att ta jobb.
 
Bärplockning och skogsplantering utförs av i huvusakligen polacker. Även byggnadsarbeten utförs av polacker. Varför? Därför att de en stor procent av de arbetslösa inte är lämpade för de arbetena. Så är det också med en del ungdomsjobb inom restaurang näringen. Hälften kanske är lämpade att steka hamburgare resten har inte den kompetensen och har svårt att lära sig köksgöromål på ett för arbetsgivaren godtagbart sätt.
 
Jag besökte Branäs skidanläggning. Jag hörde ingen av servicepersonalen som pratade värmändska. Kanske berodde det på att ytterst få av de arbetslösa värmländska ungdomarna var lämpade för servicejobb.
 
Visst är det märkligt att opinionen styr över till ett annat alternativ när vi har en regering som klarat oss ur den värsta ekonomiska kris som inträffat i modern tid. Opositionen har lyckats få genomslag för alla eländesbeskrivningar inom sjukvård och arbetsmarknad samt inte minst rysskräcken har åter gripit tag i allmänheten som eventuellt tror att allmänn vpl åter skall införas vid regeringsskifte.
 
Ökningen till Hemvärnet är märklig. Tror folk att ryssen kommer att invadera?

Långsiktigt tänkande

Så skriver Carl Bildt på bloggen: inte heller i denna krets (internationella analytiker inklusive ryssar) gick det att hitta någon som förutsett det aggressiva ryska uppträdandet under de senaste månaderna, och det är inget tvivel om att det nu pågår en betydande omvärdering av synen på Ryssland och dess politik i breda västliga kretsar.
 
Gick Syrien krisen att föruspå, gick finanskrisen att förutspå, gick arabiska våren att föruspå? Det bara händer genom ex att någon sätter eld på sig. Vad kommer härnäst? Ingen vet och lika bra är väl det. Kanske ändå inte. För när det händer sätter internationella organ in åtgärder som på kort sikt kräver enorma insatser. Tänk om världens makthavare kunde tänka och agera långsiktigt. Vårt eget nationella parlament kunde börja tänka långsiktigt när det gäller inte minst klimat och fred på jorden.
 
Hur är det med oss själva. Visst skall det mesta gå snabbt. Kommer jag på något skall det ske omedelbart. Lyckligtvis kommer inte jag på så mycket. Det är bra det.

Varför inte.....

Naturen är viktig för att dagens kontorsmänniskor skall få en balans i livet. Vi är ju från början grottmänniskor och de livsbetingelser ett sådant liv krävde går inte att radera ut på millioner år ur de mänskliga generna. De flesta problem som dagens generation råkar ut för beror på att skog och mark inte utnyttjas till rekreation. Psykakuterna borde ersättas med vindskydd belägna i strandmiljö. Och att dessutom att patienterna tar sig dit gående eller varför inte skidande eller cyklande. Nu gick jag för långt.....
 
Jag kom att tänka på att jag tidigare har föreslagit att fängelser skall avskaffas och brottslingar dömas till
att vandra med lämplig packning i förhållande till kroppsvikt. Således skall lämpliga vandringsstigar stakas ut där straffade dagligen vandrar en lämplig sträcka. Kan kombineras med bärplockning och skogsplantering och röjningsarbete. Besparingen för kriminalvården blir gigantisk. Besparingen kan överföras till att personer över 70 får hel kroppsmassage en gång i veckan.
 

Anpassning

Löfven lovar. ”Ingen ungdom som slutar gymnasiet med underkända betyg skall gå arbetslös från dag 1″ Jag frågar: hur skall det går till? Skall arbetsförmedlingen placera ut personer i kommun korridorerna? Skall ungdomar efter midsommarhelgen åter börja i gymnasiet? Eller kommer privata arbetsgivare att lojalt anmäla att platser är lediga och det är bara att komma så har vi ledig personal som är beredda att ta hand om Er.
Sjöstedt säger i partiledardebatten att personer som blir arbetslösa får ”nästan ingen ting”.
Beskriv verkligheten.A-kassa plus arbetslöshetsförsäkring kollektivavtalad ger någonstans mellan 800-900 kronor per dag, således 18 000 brutto per månad.
Dagens politiska debatt karakteriseras av grova överdrifter om den svenska modellens förfall. De som tror att mycket kommer att bli annorlunda vid ett regeringsskifte kommer att bli grymt besvikna. Visst skulle jag önska att Suhonen med fleras modell kunde införas med skattehöjningar och lånefinansierade investeringsprogram för infrastruktur, miljöinvesteringar och avskaffande av bostadsbristen. Tyvärr kommer inte det att hjälpa de 200 000 som står längst från arbetsmarknaden. Och framför allt fungerar inte denna modell i ett land som lever på export och behovet av att följa med i en snabb teknikutveckling för att hänga med i konkurrensen. Politiken måste anpassas efter marknadsutvecklingen.

Politiskt ointresse

Bygga ett nytt Sverige. Rasera och montera ned. Minnet är kort. Nuvarande regering har ruckat minimalt på regler för sjukskrivning, inte höjt A-kassan som socialdemokraterna i stort varit överens om. Politiken tycks handla om att försöka ändra beteenden hos en ytterst liten minoritets tillkortakommanden när det gäller att anpassa sig till majoritetens korrekta beteenden. Dvs att går till jobbet med rinnande näsa och klara sig med en sparad individuell ekonomi över en arbetslöshets period.
Skolan, är det någon som tror att det inte bland 200 000 lärare finns ca 10% som inte klarar av att matcha oroliga sjunde klassare? Oavsett politiska reformer.
Vi har kommit så långt i reformbyggandet i landet att visst finns det sprickor här och där som behöver putsas till.
Visst håller jag med Gudrun Schyman och hoppas att hon kommer in i riksdagen. De etablerade partierna har inte åstadkommit nog men det beror på motståndet från en stor allmänhet som inte är mogen för lika lön och lika uttag i föräldradagar.
Majoriteten är ointresserad av den politiska retoriken och tittat hellre på ”Mästarnas mästare” än följer en eventuell partledardebatt.
Om det nu viner en vänstervind över landet kommer den snabbt att övergå till en mild västanfläkt inför valet. Och om nu Löfven kommer till makten kommer han att snabbt visa hur pragmatiskt hans förhållningssätt gentemot verkligheten kommer att vara.

RSS 2.0