Minnet

Minnet avtar med åldern är ett känt faktum. Ofta har jag svårt att komma ihåg vad den ena eller andra personen heter. Ibland söker jag namnet på kompisars barn och träffar sällan rätt ibland kan det vara någon avlägsen släkting eller rent av granne.
Jag kommer ihåg en episod på jobbet i början av nittiotalet och som således inte kan ha med åldern att göra. Men i alla fall var jag ansvarig för något arrangemang där kollegerna skulle anmäla sitt deltagande till mig. Listan låg på skrivbordet och en arbetskompis som satt i rummet nästintill kom in och pekade på listan och sa': skriv upp mig, varpå arbetskompisen stod kvar och kollade att jag skulle börja skriva. Jag kunde inte komma på vad kollegan hette. Jag kommer inte ihåg hur det hela slutade.
I varje fall letade jag häromdagen efter namnet på en gammal arbetskompis sons namn och hade hållit på och försökt dra mig till minnes namnet i flera dagar men inte lyckats.
Då tänkte jag: jag börjar att rabbla alfabetet och vips när jag kom till bokstaven K satt namnet där som var Klas.

Pensionssystemet

För många är pensionssystemet svårt att förstå. Därom vittnar frågor som ex ställs till dagens utfrågningar av politikerna och inringare till Ring P1. Och i dag går det att läsa att RRV riktar kritik mot det sätt som Regeringen sköter styrningen av systemet och att det är svårförståligt.
Pensionerna betalas av dagens löntagare till 16%. Således går det inte att hävda att jag har betalat in pengar av mina surt förvärvade pengar när jag jobbade. Undantaget är PPM systemet som infördes 2000. Utav bruttolönen avsattes individuellt 2% till individens eget bestämmande. Således av de drygt 18% som årligen avsätts till pensioner kan individen bestämma över 2%. 
Tyvärr har många gått på nitar och anlitat dyra förvaltare i tron att de kan förvalta de 2% på ett klokare sätt än dom själva.
För att stimulera till ökade jobbinsatser har alliansen infört fem jobbskatteavdrag. Det är bra för dagens pensionärer att försöka få flertalet att arbeta då blir mängden pengar till dagens pensionärer fler och pensionerna kan de närmaste åren höjas.
Givetvis har det betydels för pensionens höjd  om jag arbetat eller inte och det avspeglas i inkänade pensionspoäng med det har ingenting att göra med att pengar har avsatts under jobbtiden som många tycks tro.
Förövrigt är jag inte säker på att jag förstått det hela helt fullt ut.

Löfvens ideer

Det finns arbete i övermåtta heter det i debatten men det är dåligt med betalningsviljan fråmst från skattebetalarnas sida. Löfven lovar att arbetslösheten om sex år skall sjunka till hälften och vara europas lägsta.
Det förutsätter att mängden arbete är av den art att alla arbetslösa är anpassade till alla artbeten som Löfven skall skapa. Att inte så är fallet redan i dag finns det exempel på.
Värmlands nytt rapporterar i dag att i Munkfors och Branäs finns 300 Thailändska bärplockare som tjänar knappt 20 000 i månaden. Samtidigt sitter ett hundratal sysslolösa  flyktingar  och mår dåligt runt om i Värmland. 
Om integrationspolitiken skulle fungera till 100% skull det betyda att utifrån kommande kunde arbeta dag 1 med undantag för en veckas introduktionskurs i svenska samhället. Det skulle ocks förutsätta att alla vore lämpade för alla arbeten som erbjöds. 
Bara detta enda exempel omkullkastar Löfvens ideer om att sänka arbetslösheten till 4% år 2020. Tar Löfven hänsyn till dels flyktingströmmar kommande år dels till att nuvarande och kommande arbetslösa är anpassade till de jobb som eventuellt skapas? Tror Löfven att det går att utbilda en halv million människor av varierande beskaffenhet till de jobb som eventuellt skapas? 

Snowdon fallet

Dokument utifrån sänder i tre avsnitt "Lögnen" ett avslöjande reportage om intirgerna i USAs justitiedepartement och Vita Huset effter 11 september attentatet. Och som nu har utvecklats till Edward Snowdon fallet. 
Efter 11 september utlyste Bush krig mot terrorismen. Bland åtgärdrna beslöt Bush att NSA skulle utveckla ett avlyssningsprogram som kunde analysera samtlig trafik som förkom digitalt mellan USAs medborgare. Och som så klart var i strid mot lagar och konstitutionen.
Acceptansen bland de närmaste beslutfattarna var 100% men ett fåtal medarbetre inom justitiedepartementet vägrade att acceptera att programmet infördes i strid mot konstitutionen. 
I går visades andra avsnittet. En spännande berättelse om hur medarbetare inom NSA går till NY Times och avslöjar olagligheterna men där högste ansvarige utgivaren inte vågar publicera. Till slut publiceras historien. Och då beslutar Bush att koppla in FBI för att ta reda på var läckorna inom NSA finns.
Ett antal medarbetare får sina liv slagna i spillror. Agenterna hotar vid husrannsakningar hos NSA anställda med 50 åriga fängelsestraff om de inte erkänner. För en av dem går det så långt att han åtalas men två dagar innan rättegången skall inledas läggs åtalet ned. Justitiedepartementet inser att det inte går att få igenom åtalet. 
Så kan det gå till i en rättstat. Allt detta var en utdragen process som pågick i dryga tio år efter 11 september. När sedan Snowdon anställdes som analytiker insåg han mot bakgrund av vad som hänt olagligheterna i administrationens skeenden. 
Obama vågade inte stoppa det olagliga avlyssningsprogrammet trots sina garantier i talen han höll i presidentsvals kampanjen att skydda visselblåsarna.
Snowdon däremot kunde inte leva med vetskapen om att millioner amerikaner avlyssnades olagligt.
Jag rekommenderar programmet. Dokument utifrån är en av SVTs abolut bästa progrmserier. Det borde sändas på bättre sändningstid än sent på Söndagkvällar.
 

Väljarna röstar med hjärnan

Rättvisepatoset och känslostormarna som har blossat upp hos människor inför de eländes beskrivningar som från tid till annan har beskrivits i media har naturligt påverkat valmanskåren under alliansens regeringstid. Förändringar i sjukförsäkringssystemet, låg a-kassa som inte har höjts, upplevelsen av att privatiseringarna inom apotek m flera sektorer har påverkat hunfratusentals väljare att gå över till oppositionen. Majoriteten verkar ju närmare vi kommer valet balansera ut reformerna och möjligen ta hänsyn på ett mer pragmatiskt sätt se på hur samhället fungerar. Eländesbeskrivningarna drabbar enstaka enskilda människor men är inte representativa för hur reformerna fungerar för populationen invånare. Flertalet nyktrar till ju närmare valdagen vi kommer därför kommer siffrorna mellan blocken att utjämnas. 
Och förhoppningsvis tar många hänsyn till det sätt som alliansen har hanterat ekonomin. Av internationella betraktare och analytiker får regeringen högsta betyg när det gäller att sköta finanserna under en turbulent period. Tyvärr är det inte många som vet ex hur stor sveriges BNP är eller hur stor statsskulden är i förhållande till andra länder. Statsbudgeten omsätter knappr en billion. Om jag går ut på sta'n och frågar kan möjligen 10% svara någotsånär. Det gör att det är svårt för politikerna att föra en vettig debatt om landets ekonomi. Det vet politikerna om och därför höjs inte allmänhetens kunskap om hur landet sköts ekonomiskt. Populistiska debatter om enskildheter som inte är representativa för det stora hela får större genomslag än vad det borde. Därför får opinionssiffror stora variationer beroende på debatten under mandatperioden men på valdagen nyktrar väljarna till och då röstas det med hjärnan.

Karlstads kommuns hantering av invånarnas pengar

En återkommande diskussion inför valet är beskattningen mellan pensionärer och den arbetande delen av befolkningen. Alliansregeringen införde jobbskatteavdragen för att stimulera till ökade arbetsinsatser för att bland annat framtidens pensionärer skulle få högre pensioner.
Det som borde diskuteras mera och som på kort sikt vore helt avgörande för att förstärka pensionärers men också lägre avlönades disponibla inkomster är de kommunala skattesatserna.
Jag läse i dagens NWT om Arvikas ekonomi. Skattesatsen för Arvika kommun är 20,90 kr/skattekrona. Karlstads kommun har 21,75 kr/skattekrona som debiteras invånarna. Således en skillnad av 0,85 öre/ skattekrona. 
Jag kollar min egen inkomstdeklaratin för inkomståret 2013. Min beskattningsbara förvärvsinkomst var 185 300 kr vilket är liktydigt med 1853 skattekronor. Det betyder att jag betalar 1853*21,75 = 40 302,75 kr till Karlstads kommun. Hade jag varit Arvikabo hade jag betalat 1853*20,90 = 38,727,70. Skillnad 1575 kr. Delar jag det med 12 resulterar det i en förstärkning med 131 kr per månad. Nu kan jag tycka att Karlstads kommun på grund av storlek borde dra nytta av stordriftsfördelar i för hållande till Arvika kommun men så fungerar inte kommunal ekonomi.
Jag kan också tycka att den enighet som råder bland de politiska partierna i min kommun inte gynnar invånarna när det gäller att skärpa upp effektiviteten i den ekonomiska hanteringen av invånarnas pengar.
Växjö kommun är snarlik Karlstads kommun i storlek och struktur. Växjö borna betalar 20,66. Skillnad 1,09 kr/skattekrona.
Riktigt intressant blir min inkomstförstärkning om jag skulle välja att flytta till Vellinge eller andra lågskattekommuner. Kommunal debitering i Vellinge är 18,50 kr/skattekrona. Då skulle jag som pensionär få en inkomstförstärkning på hela 502 kr/månad. Socialdemokraterna lovar att ge pensionärerna en skattesänkning på 50 kronor per månad. Karlstads kommun borde genomgå en ordentlig genomlysning av hanteringen av invånarnas pengar. Möjligen är det något för media att ta tag i. Skulle Värmlandsnytt måhända kunna inleda en serie grundad på granskning av kommunens ekonomi ex i förhållande till Arvika och Växjös? 

Om valet

Undrar hur en normal väljare tänker om det nu finns normala väljare. Jag tänker att många kanske de flesta röstar för att de tror att rödgröna kommer att driva en mer rättvis politik. Främst kan väljare ha berörts av påbudet att samhället har blivit mer ojämlikt. Inkomstklyftorna har ökat trots att alliansen har sänkt skatterna för de med medel och lägst inkomster.
 
Att inte förstå att jobbskatteavdragen inte har haft som konsekvens att pensionärerna får betala högre skatt utan att det är just för att pensionärerna i framtiden skall få högre pensioner till följd av att fler kan tänkas jobba på grund av stimulin att tjäna mer för varje extra hundralapp, kan innebära förlorade röster.
 
Men betydligt allvarligare är problematiken med tillväxten. Hur skall jordens resurser räcka till om allt fler skall ha den standard som vi i Sverige har och tillråga på allt skall vi ha det ännu bättre. Är det en för svår fråga i kombination med att landet skall ha lägst arbetlöshet i Europa år 2020? 
 
Jobben skall komma genom att samhället skall ställa om i riktning mot mindre resursförbrukning. Hur svårt kan det vara för politiker att få till stånd en sådan piruett? Då fordras långtgående ingrepp i medborgarnas leverne i form av att avstå och förändra livsstil om effekten skall bli synbar på aggregerad nivå. Risken är att om MP skulle få igenom sina vällovliga och för jorden behövliga ingrepp så kommer det att slå tillbaks i nästa valrörelse. Medborgarna är inte benägna att ändra på livsmönster förrän de är av nöden tvungna.
 
Och så till det viktigaste som valmanskåren måste ta ställning till. Sverige kan inte förändra sig radikalt i en alltmer global värld. Internationell konkurrens kräver att vi har ett företagsklimat som inte avviker från konkurrenternas. Kollisionen med förändringar som borde till och landets litenhet i förhållande till de stora länderna kräver en politisk balansering av storformat. Hur går det ihop med vallöften?
 
 Ett ex när är medeklassen beredd att gå med i en bilpool? Läs mer om cirkulär ekonomi http://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/07/den-cirkulara-ekonomin.

Blåbärspromenad


In absurdum

Skall regler följas in absurdum? Naturligtvis om det  gäller död och liv eller allvarliga samhälleliga problem. Struntsaker som att en friidrottare i glädjen över att vara totalt överlägsen i ett lopp drar av sig tröjan borde varken föranledda gult kort eller diskning. Såklart skall det finnas regler som säger hur atleten skall vara klädd men i regelboken bör tilläggas ett generellt uttalande att extrema överträdelser av vilket slag det månde vara som inte inverkar på resultat har respektive jury att ta ställning till. Så klart skall fransmannen ha sin guld medalj. Ett plus till tvåan som inte tar emot en oförtjänt guldmedalj. Okänsligt av spanjorerna att protestera. Tiiläggas bör att fransmannen var reglementsenligt klädd i 2940 meter av loppet. Det borde räcka för att konstatera att springaren hade legitimerat sig. 
Nu såg jag att tvåan ändå tog emot guldmedaljen troligen som en konsekvens av att ha blivit utsatt för påtryckningar från sitt förbund.

Tiggare

Tiggare sitter inte på gatorna utan anledning. Anledningen är med stor sannolikhet att deras hemländerna inte gör tillräckligt för att underlätta livet för de mest utsatta grupperna. Inte ens bidragen från EU når de grupper pengarna är avseda för. Skall EU ta i med hårdhandskarna och dra in bidragen eller rent av utesluta landet? Nej hur skulle det hjälpa eländet för människorna? Naturligtvis gäller det att på lång sikt jobba för att påverka ländernas regeringar att ta till vara hjälpen på rätt sätt. Jordens tillgångar är fördelade på ett häpnadsväckande sätt och ett sätt vore att införa ett internationellt barnbidrag och att verka för att vapentillverkningen avvecklas. Och EU är en organisation som kan påverka.
Varje gång jag går förbi en tiggare undrar jag hur de kan få ihop pengar som täcker resa till Sverige och uppehälle här och samtidigt skicka hem pengar. Muggarna verkar inte överfulla vad jag kan se men de kanske är finurliga och alltid har muggen tom eller en slant på botten. Uppenbarligen försörjer de sig på tiggandet eftersom antalet tycks öka. Nu till frågan om jag skall ge. Hittills har jag inte gett men min inställning börjar bli ambivalent. Och varför? Attityden att var hjälpsam borde inte det vara den som är det mest grundläggande mänskliga draget? Jag är hjälpsam mot mina närmaste så gott det går varför inte utöka den inställningen till människor som ber om hjälp och tycks behöva den. Hur kan det kännas inombords att då och då lämna en tjuga till en tiggare? Jag skall pröva.
Hårdhanskar från EU eller förbud av ett enskilt land gör bara att problemet kvarstår.

RSS 2.0