Kreativa förslag


Sverige är ett fantastiskt land med undantag för att politiker har för mycket resurser att bestämma över. Inte minst bevisat i trollande med olika stödformer i nyss lagda vårbudgetar från olika politiska alternativ.

Ingenjörskonsten i olika stödformer för att få "svaga grupper" i arbete har de senaste decennierna varierat. Inte så att det finns någon speciell ideologi beroende på färg på regeringen. Möjligen har det varit så att de röde har varit mer intresserade av att ge riktat stöd till de mest utsatta grupperna och nuvarande allians regering haft en mer generell och vidlyftig bidragspolitik som inte gett avsedd effekt enligt forakarvärlden.

Tyvärr har det gång på gång bevisats av RRV och andra revisionsinstitut att effekten av olika insatser inte haft den avsedda effekten.

Därför borde det vara bättre om nya kreativa lösningar kunde testas samtidigt som budgetens omslutning kunde minskas och därmed politikernas makt över medborgarnas pengar minskas.

Ett sådan åtgärd vore om företagsskatten sänktes och i takt därmed de olika stödformerna till de grupper som utsätts för ingenjörskonsten.

Nyanlända och grupper långt från arbetsmarknaden behöver efterfrågas av företagen på ett naturligt sätt utan politisk klåfingrighet.

Med en företagsskatt som i högre grad kan konkurrera med övriga länder skulle fler företag investera i landet. Därmed ökar den totala efterfrågan på basala tjänster och grupper med ej färdig gymnasieutbildning men ivriga att tjäna pengar kunna få service jobb i några år i väntan  på att möjligt studieintresse infinner sig.

Motivationen för att få ungdomar att fullfölja gymnasieutbildning skulle sannolikt öka om de vet att det råder en hög efterfrågan på arbetskraft även om betygen inte är lysande.

RSS 2.0