Socialdemokraterna och LO

Människor är beroende av bostad, mat och kläder och diverse andra ting. Allt går att få tag i till varierande kvalite, priser och snabbt för majoriteten utom bostad i alla fall om jag vill bo i Stockholm. Inte ens en så välsituerad medborgare som Margot Wallström kan skaffa sig en tillfällig bostad i Stockholm på egen hand och med egna pengar. 
 
Wallström skiljer sig inte från majoriteten av bostadssökande i Stockholm utom i ett avseende hon har sociala kontakter som står i kö för att erbjuda henne bostad. Annelie Nordström, kommunals ordförande råkade av en händelse komma först att erbjuda utrikesministern bostad.
 
Marknaden för hyresrätter fungerar inte. Kontakter och mygel är enda sättet att tillfälligt få hyra en bostad i huvudstaden.
 
Wallström borde på nästa regeringsmöte väcka tanken på att införa en fungerande marknad för hyresrätter i Stockholm. Hon kanske kan få med sig någon regeringsledamot i den inom partiet sensationella tanken. Någon kommenterar tankarna med att så kan vi inte göra mot  Hyresgästföreningen. Vi måste värna om dem som redan har en bostad blir slutsatsen på mötet.
 
Senare på dagen har LO ett möte om kommande avtalsrörelse och kommer till slutsatsen att vi måste höja lönerna för de som redan är inne på arbetsmarknaden. Tänk inte på dem som står utanför det problemet får vi diskutera på nästa möte.

FBK

 
Två insändare på sport sidorna i dagens NWT tar var för sig upp flera bra förslag som FBK borde undersöka inför nästa säsong.
 
Dels att börja leta lovande, träningsvilliga spelare i allsvenskan och först förstås se om det finns juniorer i egna led som är utvecklingsbara.
Dels att anamma utvecklingen mot allt starkare och snabbare skridskoåkning och som en följd snabbare spelvändningar. 
 
Skellefteå har tagit fram ett individuellt träningskoncept som har lett  till topposition. Frölunda verkar ha kopierat eller tagit fram ett eget.
 
FBK har kompetenta konsulter inom fysträning näst gårds. Vad som i dag brister kan vara att nuvarande ledning inte får igenom träningsmetoderna. Hela truppen är inte villig att underkasta sig den träning som krävs kan vara en felande länk. Och möjligen brister det i ledningen som inte nog tydligt förklarar att i FBK tränar vi så här för att ligga i topp.
 
Jag uppfattar att spelskickligheten inom SHL är tämligen likvärdig hos samtliga lags spelare. Det som skiljer lagen åt är hur de tränar. Främst styrka, spänst och mjölksyratålighet

Regler och Staket och utveckling

 
Insiders försvaras av Socialdemokrater. LO försvarar insiders. Solidaritet krävs från vänstern. Socialdemokraterna identifieras med begreppet solidaritet. Nu förvägrar rörelsen utifrån kommande tillträde till landet. LO kräver högre löner till de som redan har arbete och stänger därigenom ute de som inte kommit in. Fri rörlighet är nu ett begrepp som har förpassats till bakgården.
 
Lena Andersson har i dagens DN en träffsäker krönika. Hon beskriver hur meningslöst motståndet har varit när det gäller kvinnans rösträtt muren runt kommunismen och slutar med att jämföra dagens barriärer mot fri rörlighet som meningslösa.
 
Det går att gå ännu längre. Putins skräckvälde mot grannarna och som en följd därav återuppväckta Rysslands skräcken i landet kommer om en snar framtid att vara ett minne blott. Rysslands folk kommer att kräva frihet och befrielse från auktoriteter och militärvälde. Någonstans har väl Svetlana Aleksijevitj frö börjat gro.
 
Och försvarsslöseriet som nu pågår i vårt land kunde ha använts på ett bättre sätt. Men försvarutgifterna i framtiden kommer att vara försumbara i statsbudgeten. 
 
Religionerna kommer som en följd av Lena Anderssons slutsatser att spela en allt mindre roll i människors liv men det kommer att ta längre tid än minskningen av landets försvarsutgifter.
 
Och arbetsmarknaden och bostadsmarknaden kommer att reformeras så småningom trots nuvarande hårdnackade motstånd från LO och Socialdemokraterna.
 
När människor får allt mer information och demokratin utvecklas behövs allt mindre av regler och staket. Människor reglerar sig själva och tar sig de friheter de behöver. Samtidigt som teknikska utvecklingen gör att livet blir allt uthärdligare för allt fler.

RSS 2.0