Inomhusintervaller på Keisern


Sagor

Jag förstår inte. Mindre grupper i förskolan stoltserar Löfven med på presskonferens inför dagens tal i Almedalen. Varför har inte socialdemokratiska politiker i sveriges kommuner prioriterat barnen utan Löfven skall behöva stå i talarstolen 2014 och förklara för undersåtarna att barnen är samhällets viktigaste politikerområde? Bara det uttalandet gör att jag måste betrakta denna politiska utsaga som en floskel. Att 2014 komma på att barnen är det viktigaste vi har är minst sagt en sensationell nyhet. Heder åt Löfven att komma på en sådan politisk prioritering. Jag blir överraskad om det i svenska kommuner år 2014 inte finns en enda barngrupp över 15 st. Jag tror det kommer att finnas flera liksom det kommer att finnas arbetslöshetstal långt över de 4% Löfven har utlovat. När det kommer till beslut om antal barn i barngrupper i förskolor i sveriges kommuner år 2016 är det andra faktorer som är styrande än Löfvens uttalande på en presskonferens i Almedalen. En sådan är kommunalskatten som skall betala fler händer i äldrevården, heltidstjänster till alla i hemvården och gratis kollektivtrafik om vänstern och fi skall få inflytande i kommande regeringskonstellation. Finns det någon kommun som kommer under 35 kronor i skatt. Och hur blir det med pensionärernas skattesänkning? Sagor..........

Inför Almedalen

Troligen hade sverige med en rödgrön regering de senaste åren ställts inför svårartade ekonomiska problem som en rusande statsskuld, hög arbetslöshet som hade gjort skäl för epitet massarbetslöshet. Nödvändiga reformer hade inte genomförts. Skola, vård och omsorg hade varit i långt sämre skick än dagens på grund av minskade skatteintäkter orsakade av skyhög arbetslöshet. Att förklara komplicerade ekonomiska samband för en majoritet av befolkningen är en pedagogisk utmaning som nuvarande regering har misslyckats med och som troligen kommande regeringar finner svårt. Hur skall Löfven argumentera 2020 när statsskulden krupit upp mot 60-70% av BNP och arbetslösheten ligger kvar på nuvarande nivåer? A-kassan har höjts med 10 kr per månad och pensionärerna har fått skattesänkningar med 20 kr per månad? Kritiserade sjukreformer som infördes av borgarna har inte ändrats. Undrande är jag också om tågen hade gått i tid och miljöinvesteringar hade genomförts enligt MPs nuvarande argumentation. Troligen inte eftersom socialdemokraterna hade varit tvungna att hålla emot på grund av den prekära ekonomiska situationen som uppstod på grund av den förda politiken.

Promenad med hustrun


Fm promenad med hustrun


Pensionärerna

Att förbättra de ensamstående kvinnornas ekonomi borde inte vara kontroversiellt. Är det bara slöhet eller politikernas svåraste oförmåga dvs att prioritera? Perssons ( PRO ) siffror http://www.dagensarena.se/opinion/pro-fattigdomsfallan-sa-drabbar-pensionssystemet-manga-kvinnor/ visar att det finns ca 90 000 singel kvinnor med extremt låga pensioner. Att förbättra gruppens ekonomi med 1000 kr per månad skulle kosta statsbudgeten en bit över 1 miljard närmare bestämt 1 080 000 000 kronor. En strunt summa kan tyckas när politikerna bollar med jobbskatteavdrag som uppgår till 16 miljarder. Å andra sidan visar siffrorna hur känslig budgeten är för att förbättra situationen för landets alla pensionärer eller en betydligt större grupp än de 90 000 tusen som det här rör sig om. Låt oss anta att vi skulle förbättra situationen för hälften av landets 1,8 millioner pensionärer alltså tio ggr mer än den utsatta gruppen då är det bara att lägga till en nolla och då rör det sig om 10 miljarder. Nuvarande regering har bestämt sig för att prioritera jobblinjen för att förbättra situationen på långsikt för pensionärerna. Det verkar vara svårt att förstå för stora grupper i samhället att det gäller att i första hand få så många som möjligt till jobbet som är det viktigaste samhällsproblemet eller att i varje fall kortsiktigt negligera frågan.

Rasism?

Det är inte sällan som jag möter frågeställningen eller snarare påståendet hur mycket utifrån kommande erhåller i stöd från samhället och då läggs också till argumentet i förhållande till grupper som slitit ett helt yrkesliv i landet. Detta torde vara den mest missförstådda frågan eller påståendet för att inte riktigt acceptera dagens invandring hos stora grupper som röstar på SD. Dvs s k vanligt folk. Och kan tilläggas många medborgare som röstar på s k rumsrena partier har också en luddig argumentation om ekonomiska förhållanden avseende invandringen. Och med viss rätta eftersom frågan är svår att greppa. Nu är väl inte huvudfrågan ekonomin utan landets inställning att hjälpa utsatta människor borde vara huvudfrågan och är det också för majoriteten. Och det råder inte någon tvekan om än att invandringen har tillfört mer än den kostar. Och det är också den ekonomiska information som sällan redovisas. Varför går inte ex fackföreningarna och då den största ex Unionen ut och i annonskampanjer och redovisar exakta siffror hur det förhåller sig. Och varför inte verket som hanterar utifrån kommande? Jag tror detta är den enskilt viktigaste frågan för att få bort en del av rasismen eller varför en stor grupp omotiverat tittar snett på asylsökande och flyende människor. Det framhålls att vi inte skall ställa grupp mot grupp och det kan vara ett hållbart argument men för många är det inte det och då gäller det att lägga diskussionen på den nivå så att även missförstånd utraderas. Ovanstående fick jag anledning att skriva med anledning av http://www.dagensarena.se/opinion/unionen-maste-valja-rasisterna-eller-de-rasifierade/

Cykeltur


Pensionärsskatt

Hur står det till Löfven och andra politiker som stoltserar med att pensionärerna skall få sänkt skatt? Är det inte bättre att undervisa medborgarna i hur mycket sänkt skatt för si och så många kronor minskar statsbudgeten. Alla uppfattar sänkt skatt med 50 kronor som ett skämt. Jo men säger Löfven det är ett första steg mot vidare sänkningar. Vidare sänkningar kommer att inträffa när vi har uppnått 4% arbetslöshet 2020. Men vänta då tills det målet är uppnått och sänk med 200 kronor. Det är tragiskt att höra att en lärare som jobbat 35 år får ut 8 700 efter skatt. Å andra sidan visar det på vad samhällsekonomin tål och vad som bör avsättas till pension under arbetslivet.

En dags upplevelse med kusin och morbror

I går rapporterade nyhetsmedierna att resebolagen hade ökat beställningarna till varmare länder med 20 till 30%. Det som utlöst uppsvinget för resebranschen var några dagars temperaturer under 20 grader celsius i de nordliga länderna. Jag tänkte, där jag satt i bilen och betrakatade den allra mjukaste och härliga djupgröna grönskan i naturen, hur tänker människor? Har de redan glömt förra årets plåga i Grekland och Spanien med 40 gradig värme och väntan i hotell lobbyn på att bussen skall komma för vidarbefordran till flyget och hemkomsten till det mer människovänliga klimatet i norden. Oron som följer för att ha dragit på sig början till hudcanser av semestervistelser i solsäkra länder klingar snabbt av men en alltför hög procent kommer senare i livet att uppleva de tragiska konsekvenserna av att ha gått på minan att fly norden klimatet för solen i söder. I går besökte jag Värmlandsnäs. Ett platt jordbrukslandskap vars stränder mot Vänern kantas av de allra mjukaste och släta berghällar. Höga och välväxta tallar i riklig mängd avbryter potatisodlingar och sädesfälten. Stillheten och tystnaden är bedövanden. Upplevelsen att stanna bilen i en skogsglänta ta ut stolar ur bagageluckan och kaffekorgen och sätta sig och betrakta naturen är obetalbar. Det ena utesluter inte det andra är talesättet, jo det är precis det det gör. I går var temperaturen någon grad över 20, vinden minimal och himlen var beslöjad av lätta molnbankar som på avstånd betraktade landskapet där jag befann mig. Att vi missade att hitta jättestenen som inlandsisen hade droppat av för miljoner år sedan gjorde naturupplevelsen i skogen bara bättre. Vi fick trampa i obanad terräng bara längre. Kanske kan Säffle turistbyrå göra några passande märkningar i omgivningen. Nästa gång lämnar jag bilen hemma och tar cykeln till hjälp för att förflytta mig till natursköna platser i den närmaste omgivningen.

Cykeltur


Cykeltur


Engelska skolan

Jag besökte avslutnings ceremonin vid engelska skolan. Jag fick en välkomstkram av en blå klädd nionde elev. Alla avgångseleverna var klädda i en blå cape och en för eleverna karakteristisk trekantig hatt. Mariebergsskogens stora scen var fullsatt och lika mycket människor vid sidan om. På de främsta bänkarna satt 143 niondeklassare. Jag tänkte, är det så här svenska skolan fungerar? Vid en översiktlig ockulär besiktning av ceremonin finns inte minsta tecken till de eländesbeskrivningar som media gång efter gång beskriver. Från scenen rapporteras att 60% av eleverna presterar över eller lika med betyg C enligt nya betygsskalan ( A,B,C,D,E,F). Rektorn är hämtad från näringslivet och beskriver verksamheten i avslutningstalet inte med vidlyftiga ord utan jag får intrycket att realism och vardagsnära ligger honom gott om hjärtat. Problem saknas inte men genom en god samverkan med föräldrar, elever och skolans företrädare går de flesta problem att lösa under förutsättning att de attackeras i tid. Säkert är det så att Engelska skolan har som strategi att värva de bästa pedagogerna och elever som är motiverade att studera. Och här är förstås förklaringen till kritiken av skolan om det nu är så att den är berättigad att en alltför stor del av lärarkåren inte är lämpade att vara lärare men också att svenska skolan har genom ideologiserande skapat en miljö där en alltför stor del av elever inte motiveras till att kämpa och plugga utan har vilseletts i tron att kunskap kommer från ingenstans utan ansträngning. Grunden måste vara att människan från början stärks i tron att vad jag än ägnar mig åt så krävs det att jag arbetar för att tillägna mig kunskap och färdigheter. Att från början få sig i tutat att den diffusa institutionen samhället skall sörja för allt gott för mig i framtiden är för individen ett bedrägeri.

Cykeltur Nilsby - Dömle


Götebörs tur


Cykeltur


Cykeltur


RSS 2.0