Excel

Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingar, Högskolor och troligen många fler organisationer har problem med uppföljning av verksamheten. Ett gott råd är att använda Er av det utmärkta programmet Excel. Enkel att använda och mycket roligt att hantera. Det finns säkert handläggare inom respektive organisation som kan systemet annars finns det mängder av kurser  ex Företagsuniversitetet finns i både Göteborg och Stockholm. Själv jobbade jag med systemet inom Försvaret för att räkna ut timpriser och att budgetera omkostnader och intäkter för att så småningom kunna presentera en resultaträkning per enhet. Tyvärr ersattes systemet av ett krångligare budgeteringssystem och till en betydligt högre kostnad. Troligtvis fungerar det på samma sätt inom många andra organisationer att det skall konstrueras och programmeras krångliga system som organisationen inte använder. Skattemedel förbrukas i onödan och inget resultat presenteras utan organisationemn famlar i blindo när viktiga frågoe ställs.

Kronfallet

Det finns många förklaringar och delfaktorer och inte minst att många aktörer är inblandade i det dagliga globala  finansiella tåget. Därför finns ingen enkel förklaring till varför kronan har försvagats senaste kvartalen. Några påstår att vi har för låg ränta i Sverige jämfört med andra länder. Det håller inte om vi gör enkla räkneex. Låna 10 millar i Sverige och placera i USA. Ränteskillnad 2,5 %. Vinst 250 000. Om dollarn försvagas äts vinsten snabbt upp, Skall Du försäkra Dig på termin är vinsten borta.
Före andra världskriget kostade en schweizerfranc under 1 krona. Idag över 6 kronor. Den svenska kronans långsiktiga försvagning beror på en ekonomi där den offentliga sektorn är på tok för stor och det i sin tur beror naturligtvis på ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i alla dessa decennier. Men så vill svenska folket ha det. Tyvärr drabbar detta de som tjänar allra minst och inte kan spara och placera pengar i fasta tillgångar. De som drabbas av arbetslöshet, förtidspensionering och sjukskrivningar beroende på en dåligt fungerande arbetsmarknad är tyvärr också socialdemokraternas eget folk. Oppositionen har vid några tillfällen haft regeringsmakten men vad går att göra på tre eller sex år åt ett så långsiktigt strategiskt förfall i ekonomin ? Hoppas vi får en ändring till stånd och ett varaktigt regeringsalternativ som kan ändra på den svenska ekonomin på ett till två decennier. För så lång tid kommer det att ta. Detta till glädje för de som tjenar allra minst och inte minst för alla de som dagligen tvingas stå utanför arbetsgemenskap och trygghet och allra mest för de som tvingas förnedra sig i förtidspensionering och sjukskrivning på grund av att arbetsmarknaden inte fungerar. Låt alla vara med borde vara mottot för nästa regering.

Träning

Styrka 1: Cykel 26 min. Inställningar: Högsta nivå dvs 20. Ålder 40. Puls 125.
                3x10 Biceps med hantel, 3x12 Biceps med Stång, 3x10 mage liggande på bakåtlutande bänk,   
                3x10 axlar med hantlar, 3x10 axlar med stång, 3x12 Bänkpress 40kg, 3x10 Bröst sittande drag
                framåt.
                Cykel samma som ovan.
Styrka 2: Cykel 26 min. Inställningar: Högsta nivå dvs 20. Ålder 40. Puls 125.
                3x15 50 kg Triceps med drag från stående. 3x12 8 kg Triceps stående på knä på bänk. 3x12 Rygg liggande                 på "ryggbänk". 3x10 40 kg Rygg drag sittande. 3x10 40 kgRygg drag sittande, 3x12 40 kg Framsidan av låret.    
                3x12 40 kg Baksidan av låret. 3x15 Biceps från bänk med hälarna i golvet.
                Cykel samma som ovan.

Ovanstående kör jag må, on, och fredag. Tisdag och Torsdag simmar jag 2 km.

Äppelkaka

Ingredienser
2 dl socker
1 ägg
1 dl smält margarin eller smör
2 dl mjöl
1 tesked eller knappt bakpulver
Äpplen skalade och klyftade i mindre klyftor

Smöra och bröa en form gärna med kokos. Sätt ugnen på 175 grader.
Vispa socker och ägg poröst, häll i smälta margarinet eller smöret, i med mjölet och bakpulvret.
Rör om till en seg smet som hälls i formen. Tryck i äppelklyftorna börja längs med kanten och cirkla inåt.
Grädda i ca 40 - 45 minuter.

AMS

Enligt RRV har AMS på nytt visat prov på dålig intern kontroll avseende uppföljning av personer som beviljats åtgärdsaktivitet. Generellt gäller att statliga myndigheter är dåliga på att följa upp verksamheten. Helt enkelt beroende på att skattemedel strömmar in i en jämn och aldrig sinnande takt oavsett effektivitet och resultat. Oftast gäller prat och ordströmmar som beskrivning av att verksamheten går bra. Det spelar ingen roll om externa bedömmare med siffror bevisar att verksamheten inte bedrivs effektivt. Generaldirektören hävdar med emphas att vi får titta närmare på bedömningen och starta egen utredning.
En annan orsak till den dåliga verksamheten inom statliga organisationer är avsaknaden av intern kritik.
Att i fråga sätta verksamheten kan leda till att närmaste chef känner sig hotad och det främjar inte löneutvecklingen för kritikern därför håller majoriteten tyst och missnöjet och kritiken av verksamheten luftas i stället på kafferaster i stället för att framföras på interna möten. En tredje orsak är den dåliga ledarstil som karakteriserar chefer allt från den snedrekryterade Generaldirektören till den lägsta enhetschefen. Ledarna rekryteras inte för att de har god människokännedom och är sensibla utan mer för att de är lojala mot den rådande uppfattningen inom organisationen och har visat prov på att åstadkomma resultat enligt de kriterier som råder inom myndigheten. Det finns säkert handläggare inom AMS som har påpekat att aktivitetsåtgärder är ineffektiva och att personer som blivit föremål för dessa sällan kommer ut på arbetsmarknaden och att vi bättre borde följa upp vad som händer efter avslutad åtgärd. Men till vilken nytta när det inte är organisationens policy. Chefen själv har ju inte drivit den linjen varför skulle det vara till någon nytta när inte ens regeringen frågar efter resultat. Det skulle ju bara sluka resurser. Hela verksamheten slutar i ett ständigt förbrukande av skattemedel utan att något meningsfullt bedrivs och människorna läs kunderna känner sig mer och mer förödmjukade. Är det svårt att i Excel skapa ett antal kolumner med personnummer eller kundnummer vilka åtgärder vederbörande har gått igenom eller är föremål för och vad detta har gett för resultat ? Varför har inte varje kommunal Arbetsförmedling en sådan fil ? Den summeras sedan enkelt upp varje månad till Länsarbetsnivå och därefter totalt för hela landet.
Så kan ett enkelt uppföljningsinstrument skapas till mycket låg kostnad. Vad gör internrevisorn på AMS ?
Naturligtvis borde det vara så att denna organisation påvisar brister i uppföljningen före en extern organisation. Bo Bylund bör omge sig med fler upprorsmän snnarare än ja sägare. Hur mycket skulle varje person få i handen om man betalade ut kostnaderna fär aktivitetsåtgärderna direkt till den arbetslöse? De enda som lever gott på denna verksamhet är de privata företag som anordnar aktivitetsåtgärderna. Det är konstigt att Socialdemokraterna tillåter att privata företag kännar pengar på att folk har dragit en nitlott i världfärdssamhället. Varför inte låta dessa personer ägna sig åt hushhållsnära tjänster i stället för att gå i meningslösa aktivitetsåtgärder. På så vis skulle AMS kunna finansiera och skapa arbete åt denna grupp. Men då blir det samma resonemang om att staten subventionerar högavlönade. Låt då bara ensamma mammor och pappor komma i åtnjutande av dessa tjänster. Några av de långtidsarbetslösa kan stimuleras till att starta egna småföretag inom denna bransch bara de kommer i närheten av den reguljära arbetsmarknaden och känner att de uträttar arbete som efterfrågas.


Kongressen

Ledaren har talat. Vi är tillsammans hela Sverige. Ingen lämnas utanför. Nya verk bildas. Nya handläggare och Generaldirektörer tillsätts. Stora ledare som talar om hur bra allt är. Ingen i församlingen känner igen sig när ledaren har talat. På fikarasterna pratas det om hur ledarna i organisationerna åker på nya informationsträffar och föredragningar. Budgetöversyner och personalkonferenser. Men var syns resultaten ? Förvirringen ökar bland fotfolket. Cheferna springer allt fortare i korridorerna när de för en gång skull är på hemmaplan. Annars är platsen sätet på X 2000 eller vänthallen på Arland med Aftonbladet i ena handen och Mobiltelefonen i den andra. Var syns resultaten ? Är resultaten 260 000 arbetslösa och 150 000 i meningslösa aktivtetsåtgärder, 500 000 förtispensionerade och gud vet hur många dagligen sjukskrivna. Är detta ledarens resultat  ?

FBK och Värmland

Nu är vi trogna FBK supportrar trötta på dessa förnedringar och ständiga förluster mot Frölunda. Nu krävs analys och nytänkande i spelide och allsynnerhet inställning på träningarna. Fram med skivstänger och de tunga vikterna för att visa att vargarna från Värmland har sug och uthållighet i de snabba muskelfibrerna. Leif Srömberg och Kulon visa nu att Ni är de coacher Ni utlovar Er för att vara. Annars in med den mentala coachen från Länsförsäkringar och gärna med ljusterapi som verktyg. Ut från mörkret och den mentala kollapsen och visa kållarna att vargtänderna är det enda som kan få kålblasten att ruttna.
Dessa ständiga nederlag bidrar ytterligare till att sänka det Värmländska tillväxt skeppet ned i Vänerns djupa vågor. Inte nog med att flygplatsen kollapsar, filipstadsbostäder är på ruinens brant snart får vi veta att Plikverket skall minska och många fler på Karolinens flotta kontor skall drivas ut i fattigdom och förnedring. Nej den enda som håller det Värmländska skeppet flytande är Stefan Holm, Ulf Karlsson och de verkliga kämparna från Våxnäshallen. Där är det träning och koll på effektiviteten som är målsättningen och resultat som är klar språk. Lär av detta Ni övriga Värmländska organisationer att det är resultat och endast resultat som gäller.


Utveckla Värmland

I dagens nummer av NWT presenteras årets Värmläningar. Den ene VD i FBK den andre museichef. I artikeln påtalas behovet av samarbete mellan länets företrädare. Samtidigt skriver VD för Handelskammaren en Debatt artikel om behov av utveckling i Värmland. Det är många ord och funderingar som läggs ned på ämnet. I många organisationer planeras och skrivs det. Ex Länstyrelsens senaste program för utveckling av Värmland. Jag frågar mig vad är resultatet av alla dessa mödor och skattepengar som läggs ned ? Är resultatet att befolkningen minskar och arbetslösheten ökar ? Är resultatet att fler Holländare flyttar hit och övertar och startar företag ? Varför åker inte Värmläningarna ut i Europa och säljer sig ? Jag citerar Holländskan som sa att "Ni förstår inte att ta vara på glesbeboddheten och den sköna naturem". Börja ett samarbeta mellan flygplatschefen, Glennert och VD för travbanan i Årjäng och Karlstad. Sälj Hockeymatcher och Travkvällar till Spanjorer, Fransoser mfl. Någonstans måste det börjas

Arbetslöshet/Sjukskrivning

Jag undrar varför inte arbetslöshetssiffrorna går ned när det är så många sjukskrivna och långtidssjukskrivna ? Borde det inte vara så att speciellt när en statlig,landstings eller kommunal organisation får en person sjukskriven så skall denna tämligen omgående ersättas med en arbetslös.
Således när en sjukskrivning är bekräftad så skall detta automatiskt anmälas till ortens Arbetsförmedling som genast anvisar en arbetslös till organisationen. Personen i fråga fortsätter att gå på A-kassa tills dess att kostnaderna för myndigheten upphör för den sjukskrivne.
Även på den privata sidan bör arbetsförmedlarna hålla uppsikt över sjukskrivna och då med hjälp av Försäkringskassan. Handläggaren på Arbetsförmelingen skall ta kontakt med företaget och föreslå ersättare.

RSS 2.0