AP fonderna

Ulla Andersson skriver i svd att (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-ap-fonderna-gora-storre-nytta_7457516.svd) AP fonderna borde placera pensionärernas buffert medel i samhällsnyttiga projekt och som effekt får samhället ökad sysselsättning som bidrar till att säkra framtidens pensioner.
AP fonderna placerar i dag enligt en traditionell modell dvs i aktier, obligationer, räntebärande papper och valutor.
Anderssons ide tolkar jag som att fonderna går ifrån den traditionella modellen och börjar i statlig regi bygga vindkraftverk, solkraftverk och överhuvudtaget ställa om samhället till ett grönt alternativ.
Alternativet är förstås att placera i de privata företag som sysslar med alternativa energiformer. Då blir frågan, vågar ansvariga placerare satsa på nuvarande producenter av alternativa energiformer. Ett antal sådana företag finns noterade på världens börser men då kommer sysselsättningen i landet endast påverkas marginellt.
Jag uppfattar An derssons förslag så att pensionärernas buffert medel skall gå direkt in i statsbudgeten och därifrån bidra till att olika statliga projekt startas för att ställa om samhället i grön riktning.
Jag tror inte på den iden utan det är bättre att ett fritt näringsliv får uppdraget att utveckla ett hållbart samhälle.

Svenssons bok

I kraft av vunnen position och därtill hörande verbal förmåga som varit en bidragande orsak till positionsupphöjelsen kan personer utan att rodna vid offentliga utfrågningar påstå att så ligger förhållandet med säkerhet till trots att saken/förhållandet har visat sig fullkomligt absurda av andra personer som haft faktiska förhållanden till grund för sin bedömning.
Särskilt allvarligt blir de positionerade personernas felbedömningar när det gäller andra personers väl och ve speciellt i rättsfall.
Jag såg intervjun med Clas Borgström i morgonsoffan tidigare i veckan. En person som jag tidigare ansett trovärdig visseligen bara bedömt genom TV framträdanden.
När jag läser Pelle Svenssons bok och ett flertal debattartiklar som redogör för Borgströms insatser i Quick målet blir jag milt neutral i stället för positiv till Borgström.
Vänskapen mellan honom och Lambertz samt tidigare justitieministern Bodström gör mig ytterligare neutral på gränsen till misstänksam.
Borgström sade upp vänskapen med tidigare bäste vännen Leif GW Persson på grund av Perssons för att uttrycka sig milt kritiska inställning till Quick målet.
Således hur skall jag som medborgare kunna dra slutsatser om det som jag ytligt betraktar i media utan att åtminstone läsa ett omfattande utredningsmaterial eller på annat sätt ha insyn i samhälleliga förhållanden?

Quick

Jag är inte intresserad av mord men jag anar att Quick fallet innehåller så mycket mer. Dvs hur det kan gå till om "rätt" personer är på fel plats. Gäller en hel del andra samhällsföreteelser. Dvs "rätt" personer får med sig en hel grupp och gruppens normer får råda.
Jag åker till biblioteket och lånar "Quick Den stora rättsskandalen" Författare Pelle Svensson. Utgiven i april 2009.
Svensson har gått igenom samtliga 8 mordomar och förundersökningar. Tre norska brottsutredningar. Domar i Johan målet gällande enskilt åtal mm.
Två mordutredare hoppade av utredningarna på ett tidigt stadium därför att de insåg hur förhörsledare och terapeut manipulerade bl annat vallningar av Quick på brottsplatser. Således alla föll inte för grupptrycket.
I flera av morden berättade Quick om en medhjälpare (Mattias) som existerar i verkligheten.
Hur har utredningarna undgått att kalla denne man till förhör? Jo därför att Quick inte ansågs trovärdig när han berättade om medhjälparen. Men han anses trovärdig när han erkänner 8 mord begångna över hela Skandinavien. Karln har inget körkort. Så radar Svensson upp egendomligheter efter egendomligheter i utredningsmtrl.
Piteå mordet är början och sedan rullar det på. Hade någon tingsrätt efter Piteå mordet ställts sig tvivlande till brottsutredningarna hade inte skandalen varit ett faktum. Van der Quast kunde inte göra annat än driva hela processen vidare efter att ha "lyckats" i Piteå fallet. Om någon domare hade ställt de rätta frågorna hade Quast som var en medelmåttig åklagare dessförinnan inte nått de höjder han gjorde. Men fallet kommer förstås att bli desto besvärligare.
Samtliga inblandade i brottsutredningarna har blivit befordrade.

Fotboll

Det är lika stor skillnad i fotbollsspel mellan Sverige och Brasilien som mellan sveriges bästa 1500 m löpare och världseliten. Förnedringen är total och skrattretande. Bäst var kommentatorn som pekade på en rad vesäntligheter i fotbollsspelet som ex när bollen har erövrats i försvarsspelet, att då skall laget blommar ut och varje spelare gör sig passningsbar. Att falla ned med två försvarsspelare djupt på egen planhalva för att säkra problem på mittfältet kan också vara ett medel till att behålla bollen inom laget. Att inte släppa bollen 5 - 10 meter framför sig vid mottagandet av en passning, javisst det är en grundläggande teknikträning som övas in i mycket tidig ålder och som vi inte skall fordra av svenska bollspelare. Men snälla Wernblom var är timingen? År det inte förnedrande att dra på sig så många frisparkar? Och till sist en straffspark! Visst skall vi vara med och spela men sluta med chaffsandet om placeringar i varje fall när det gäller VM. Visst kan vi spela oavgjort eller t o m vinna en gång på tio mot de bästa lagen.
Om Berg och Toivonen hade stt sina chanser och domaren dömt rätt vid Brassarnas två sista mål då hade vi vunnit med 2-1 allt enligt Hamrens djupsinniga analys strax efter matchen.
Kredit till Toivonen som påpekade att inkompetens låg bakom missarna.

Provocerande

Det är nyttigt när jag läser texter som har bäring på vad jag flyktigt kan tänka ena stunden men nästa förstår jag att det inte kan skrivas eller tänka vidare på någon längre stund. För sådana tankar kommer att buas ut eller förvisas till tystnad. Tankarna är inte gångbara i det samhällsklimat som råder. De är alltför stölliga. Här är ett exempel.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/staten-har-inga-egna-pengar_7423214.svd
Tänk om alla onödiga skattemedel samlades i en hög och fördelades på prioriterade områden som barn och äldre. Artikeln är oerhört tankeväckande. Det skulle vara intressant om det anordnades en hearing om artikeln bland nuvarande företrädare för regering och opposition.
Och hur skulle den regering se ut som skulle avskaffa statliga myndigheter med kriteriet som grund att avskaffandet inte skadar samhällsmedborgaren? Ja, avskaffandet av Folkhälsoinstituetet skadar kanske medborgare. Och hur skall mått tas fram på den nytta Folkhälsoinstituetet gör medborgarna?

Diverse

När jag träffar enmans företagare om det är som villaägare eller för att få andra tjänster utförda brukar jag roa mig eller snarare utbilda mig i deras förutsättningar men även för att få en jämförelse med anställda grupper i samhället t ex statligt, kommunal och landstingsanställda.
Ett ex en enmansföretage har en omsättning på 500 000. Bruttolönen per månad ligger på 18 000 - 20 000 således jämförbar med de minilöner som fackföreningarna kräver.
För att en enmansföretagare skall få en lön per månad som ligger i paritet med en normal befattningshavare i den skattefinansierade sektorn krävs att företagaren närmar sig millionen i omsättning.
Jag tror det vore värdefullt om fackförenings människorna toge sig en funderare på vad det innebär för dels arbetslösheten dels för att ge enmansföretagen en rimlig löneutveckling när de kräver lönehöjningar i den skattefinansierade sektorn.
Så klart är det politikerna ytterst som är ansvariga för den sneda resursfördelningen i samhället. Och det pratas och diskuteras om regeleffektivitet i byråkratin, men lite händer.
Nu senast i svd erkänner Ylva johansson att Arbetsförmedlingen inte klarar av jobbet att förmedla jobb och tillhandahålla utbildad arbetskraft i bristyrken. Men inga åtgärder presenteras för att avhjälpa myndighetens ineffektivitet endast gammal socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik är lösningen.
Jag ser framemot en utvärdering av alliansens senaste förslag om frizoner för mindre företag. Och när kommer rejäla förslag som innebär att bryta de statliga myndigheternas byråkrati och okritiska förhållningssätt mot sin egen verksamhet.
Stefan Löfvden gav i gårdagens sommar flera exempel på hur han hade reagerat mot auktoritet och rena dumheter i yrkeslivet. Massor av sådant finns fortfarande kvar i arbetslivet men 90% av de anställda är nöjda med tillvaron och sitter tysta på bekväma kontorsstolar och därtill välavlönade.
Fackföreningarna värnar om medlemmarna och skiter i de som står utanför arbetsmarknaden. Tala tyst om solidaritet.
Samma sak gäller bostadsmarknaden. Hyresgästföreningen värnar medlemmarna men skiter i de som har svårt att få bostad. Avskaffa hyresregleringen med det snaraste.

Bolts joggande

För att understryka Bolts överlägsenhet och riktigt betona hur överlägsen superstjärnan är använder seriösa och kunniga kommentatorer enligt min åsikt felaktiga begrepp som skall karakterisera hur Bolt tar sig fram de sista metrarna i försöksheaten.
Nu senast hörde jag en åsikt om att karln går i mål. Joggar är ett annat begrepp som används flitigt.
När snuttar från uppvärmningen visas då kan jag se en joggande Bolt tillsammans med kompisar.
Att jogga innebär olika hastigheter per kilometer för olika individer men normalt för en vältränad löpare är hastigheten mellan 5-6 kilometer/timma.
När Bolt flyter ut i sin avslappnade löpning in mot målet efter att ha maxat i början av loppet har han en hastighet som högre än 2,20/kilometer.
Vad expert kommentatorerna borde upplysa om är att ifrågasätta om den avslappnade löpningen in mot mål kanske i själva verket inte skiljer sig så mycket i hastighet från finish löpningen som i regel blir mer spänd.
Hur mycket av den sekund som är skillnaden mellan världsrekordet på 200 meter och Bolts joggande förlorars de sista 50-70 metrarna när Bolt joggar i mål?

Förmåner för stora

Behöver Generaldirektörer m fl försäkringar i form av löner om de blir uppsagda? Har de fått anställningen för kompetens och att ha gjort något bra, troligen. Om de nu inte skulle lyckas i den anställning de har blivit befordrade till på grund av sin kompetens har de då inte möjlighet att bli efterfrågade av andra arbetsgivare som förstår att de fortfarande har något att tillföra arbetsmarknaden? Och om inte någon efterfrågar deras tjänster får de försöka att med sin unika kompetens söka sig ut på arbetsmarknaden som egna företagare t ex som föreläsare, författare, krönikörer. Kompetensen finns i form av verbal förmåga och att uttrycka sig i skrift annars hade de inte blivit generaldirektörer. Ledarkompetensen är en unik, knapp och efterfrågad kompetens och den måste en före detta GD ha annars hade de inte blivit GD.
Tre årslöner efter att de blivit entlediga är att ta i. Sex månadslöner räcker. Sedan måste de klara sig själva.

Bolt stimulerar

Vi vill att fler skall komma till idrottsklubbarna och pröva talangen. Avskräcker eller stimulerar Bolt hysterin? Förhoppningsvis prövar många individer i underutvecklade idrottsländer sin förmåga. För det är ingen tvekan om att det finns lika talangfulla individer som Bolt som ännu inte fått möjligheter att pröva på förmågan att springa fort.
Tyvärr måste fortfarande många talangfulla människor ägna sig åt att överleva för dagen genom att i första hand sitta och vänta på att få fylla vattendunken.

Gunilla Lindberg

När Gunilla Lindberg, högste företrädare för Sveriges elitidrottare uppträder i TV kan jag inte annat än få ett sömnigt intryck av hennes svar. Det kan förstås bero på att intervjuaren inte ställer nog spetsiga frågor som klargör vad Gunilla vill förbättra inom sitt ämbete och med vilka medel. Att jag enbart uppfattar hennes svar som att vi vill bli bättre gör mig irriterade. Hon borde vara informerad om vad som på ett mera detaljerat sätt borde förbättra elitidrotten i landet. Det är det jag vill veta av Gunilla Lindberg de få tillfällen i samband med intervjuer vid OS som hon svarar på frågor.
Om hon är vald för sitt sympatiska uppträdande och ödmjukhet så tycker jag inte det räcker.
Dessutom om personer, som sitter på strategiska positioner inom ämbeten år efter år, måste anses som mycket kompetenta, varför efterfrågas inte kompetensen inom andra områden? Personen måste ha ett betydande närverk som vill få deras krafter att arbeta inom just deras område.

Lagträning

Jag ifrågasätter om den träning de flesta lag idrotter bedriver är effektiv? Gruppträning är legio och tar inte hänsyn till att lagutövare även är individualister och borde i högre grad förmås att utveckla var och ens färdigheter. Visserligen verkar det som FBK låter vissa cykla och andra springa men det får ändå betraktas som ett embryo till kommande utveckling.

Ett annat alternativ kunde vara att under försäsongs träning låta varje enskild spelare få tillgång till en individuell fystränare och följaktligen ett individellt program och helt enkelt slopa gruppträningen under den perioden. Teambyggandet kan med fördel lämnas till de tjugotal träningsmatcher som lagen spelar inför säsongen.

Individuell träning blir effektivare i och med att onödig tid går åt till att vänta på övriga gruppen dels före och efter samlingar dels att överdrivet mycket tid går åt till att vänta mellan set och övningar. Retorik contra verklighetUtkast: Juni 7, 2012

Betydelsen av begreppen produktivitet och effektivitet tragglas på lägsta nivå i ekonomi studier. Politiker undviker eller så faller grundskolestudierna snabbt i glömska när de skyms av molnen på retorikens himmel.
Visioner som världsfärdssamhällets alltid tillgänglighet för alla och i alla former och kvalitetssäkrat uttalas oberoende av politisk färg som en naturlig del oberoende av samhällets förmåga att producera de produkter som skall försörja visionerna om ett gott samhälle för alla medborgare i alla åldrar.

Pensioner, utbildning, omsorg är självklarheter som kommuniceras i valdebatten utan att ta hänsyn till landets produktionsförmåga. Inte minst bevisat av de skulder som byggts upp i de flesta europeiska länder. Politikerna debatterar och medborgarna läser löpsedlarnas rubriker som lovar allt av välfärdens önskelista i en aldrig sinande rubrikfrossa.

Att nå högt ställda visioner det vill säga alla de välfärdsmål som den politiska retoriken sprutar ut mellan valen ställer krav på höga kostnader som skall betalas av samhällets produktionsapparat också kallat näringsliv. Politiker har sällan klart för sig vad näringslivets inkomster är i förhållande till välfärdssamhällets kostnader i synnerhet inte i valdebatten och när retoriken når som högst. 

 
Spelsystem och teknik

Lotta Schelin vandrade i öknen ensam och övergiven. Ensamvandringen var förorsakad av det spelsystem som lagledaren beordrat och tränat in med klent resultat.
Jag tänkte inte på spelsystemet när jag såg förlust matchen mot Frankrike dremot på den dåliga passningstekniken och tajmingen i löpningar kombinerat med bollmottagning och leveranser av passningar.
Således är jag negativ till det överdrivna tänket på spelsystemet. Däremot är det förstås viktigt att varje spelare har sin grundposition med tillåtelse till avvikelser för den enskilde spelaren. Mer teoretiserande behövs inte om hur spelare skall springa och till vem de skall passa och så ser det heller inte ut när jag betraktar spelet.
Tillfälligheter och slumpen verkar det som dominierar spelet.
Träna teknik i tidig ålder och se till att talangerna för fotboll verkligen kommer att spela fotboll.

RSS 2.0