Kreativa förslag


Sverige är ett fantastiskt land med undantag för att politiker har för mycket resurser att bestämma över. Inte minst bevisat i trollande med olika stödformer i nyss lagda vårbudgetar från olika politiska alternativ.

Ingenjörskonsten i olika stödformer för att få "svaga grupper" i arbete har de senaste decennierna varierat. Inte så att det finns någon speciell ideologi beroende på färg på regeringen. Möjligen har det varit så att de röde har varit mer intresserade av att ge riktat stöd till de mest utsatta grupperna och nuvarande allians regering haft en mer generell och vidlyftig bidragspolitik som inte gett avsedd effekt enligt forakarvärlden.

Tyvärr har det gång på gång bevisats av RRV och andra revisionsinstitut att effekten av olika insatser inte haft den avsedda effekten.

Därför borde det vara bättre om nya kreativa lösningar kunde testas samtidigt som budgetens omslutning kunde minskas och därmed politikernas makt över medborgarnas pengar minskas.

Ett sådan åtgärd vore om företagsskatten sänktes och i takt därmed de olika stödformerna till de grupper som utsätts för ingenjörskonsten.

Nyanlända och grupper långt från arbetsmarknaden behöver efterfrågas av företagen på ett naturligt sätt utan politisk klåfingrighet.

Med en företagsskatt som i högre grad kan konkurrera med övriga länder skulle fler företag investera i landet. Därmed ökar den totala efterfrågan på basala tjänster och grupper med ej färdig gymnasieutbildning men ivriga att tjäna pengar kunna få service jobb i några år i väntan  på att möjligt studieintresse infinner sig.

Motivationen för att få ungdomar att fullfölja gymnasieutbildning skulle sannolikt öka om de vet att det råder en hög efterfrågan på arbetskraft även om betygen inte är lysande.

Resultat av min fiktiva aktieportfölj

Vad jag gjorde fiktivt 20090108

Jag investerar 100 000 i en fiktiv aktieportfölj och köper för 20 000 i vardera
Axis, 57,00 (Mid Cap),
Global Health Partner, 11,15 (Small Cap),
Bio Gaia, 36,90 (Small Cap) 
Avega Group, 8,40 (First North).
Clean Oil Tech, 0,75 (NGM,MTF)
Sista betalkurs 8/1 gäller som köpkurser.
Avstämning sista börsdagen 2009 mot Generalindex.

Här är resultatet


Antal Köpkurs 20090108 Sista bet kurs 20091230 Diff Procentuellt Värde
Axis 20000 350,88 57 82 25 0,44 28771,93
Global Health Partner 20000 1793,72 11,15 10,05 -1,1 -0,1 18026,91
Avega Group 20000 2380,95 8,4 15,4 7 0,83 36666,67
Clean Oil Tech 20000 26666,67 0,75 0,8 0,05 0,07 21333,33
Bio Gaia 20000 542,01 36,9 82,75 45,85 1,24 44850,95

100000


49649,78 0,50 149649,78
Index SthlmPI

186 294 108 0,58

Stolpar från SHB lunch

SHB aktien har stigit 1,9 millioner ggr sedan 1900.

Senast RB höjde räntan var den 4 sep 2008.

Stimulanspaketen i Kina respektive USA är 600 millioner kronor respektive 3 000. Skillnaden är att Kinas är ute på marknaden medan USAs inte har lämnat kassavalven.

EUs ekonomi har gått om USAs

Kinas ekonomi växer från en makalös låg nivå. Idag förbrukar varje Kines 1 fat råolja (159 l)/år. Motsvarande siffra för USA är 40 fat per person och år.

Sydkorea började för 30 år sedan på nuvarande Kinesiska nivå och är nu uppe i 30 fat per person och år.

I maj/april vände ekonomin i USA.

9 av 10 största bankerna i USA går med vinst. Fortfarande kursar provinsbanker som det finns en mängd av.

Av världens rikaste länder har Sverige drabbast hårdast. Dock Ungern och Ukraina hårdast.

Under sommarmånaderna vände Tyskland/Frankrike på grund av att de dopade bilindustrin med skrotningspremier.

Av Sveriges BNP går 55% på export. För närvarande sparar svenskarna 16% av disponibel inkomst.

Inköpschefsindex ligger nu ovanför tillväxt kriteriet som är 50.

Kina producerar årligen 10 millioner bilar och har 1,4 miljarder invånare.

SHB ränteprognos säger att första höjningen kommer i april 2010. Därefter höjs räntan stegvis för att vara 2,5% i sep 2011.

RB underskattar förnärvarande kommande tillväxt i ekonomin.

Sthlms börsen har 50% ytterligare att stiga innan den når till toppen 2007. Förnärvarande är P/E medeltalet 17.

Kan förefalla dyrt bättre att kolla på substanvärdet och kassaflödet när börsen vänder från kraftig botten.

Rekommendationer: Läkemedel (Astra), Lux USA har infört ett stimulanspaket för energisnålare vitvaror.
Kinas Aktieindexobligationer.

Informelt till mig: Tretti vitvaruföretag på nätet.

Bull and Bear är SHBs nya certifikatinstrument
 https://www.avanza.se/aza/events/kampanj.jsp?id=10440


Är det här en High Flyer eller ett bottennapp?

White Shark B
Jag satt just nu och kollade igenom börslistorna och hittade detta företag på Aktietorget. Det väckte min uppmärksamhet eftersom deras teckningsoptioner stigit med 44% under dagen
White Shark är något så ovanligt som ett svenskt filmbolag som producerar datoranimerade filmer. För närvarande arbetar White Shark med två olika filmer; Astrid Silverlock och Tomtar och Troll. Bolaget arbetar därutöver med reklamfilm.
Intro.datum: 080227 Börsvärde MSEK: 86,44 vid senaste kvartalsrapporten. Introduktiuonskursen var strax över 2 kronor som snabbt föll till under 1,80 och som idag vid 1600 är över fyra kronor.

RSS 2.0