Utvecklat Jas

Lever ryssskräcken kvar hos etablerade politiker? Jag får den uppfattningen när seriösa företrädare för etablerade politiker på allvar menar att skattebetalarna skall lägga uppemot 50 miljarder för att bekosta en ny super version av Jas.
Finns det inte viktigare offentliga projekt att satsa på? Åldringsvård, järnväg och inte minst miljöprojekt har jag uppfattat vara angelägna offentliga investeringar i framtiden.
Så, helt plötsligt verkar ett flygplan som få efterfrågar stå högst på priolistan. Har politikerna drabbats av solsting? Jag vet inte var centerns företrädare i försvarsfrågor tillbringat semestern, kanske i 40 gradiga Spanien.

Karlstads flygplats

Karlstads flygplats går med 12 millioner i förlust årligen och har så gjort i många år och kommer att göra så i framtiden.
För 12 millioner kan kommunen anställa 20 personer inom angelägna områden eller sänka skatten.
Karlstads kommuns skattebetalare betalar utan att knota värst mycket.
Vad fordras för att nå ett nollresultat. Hur många ytterligare avgångar skall till för att ekonomin skall komma i balans?
Vad skulle det innebära för varje resenär i kostnader om en extra avgift lades på biljettpriset så att ekonomin kom i balans?
Vilka företag utnyttjar flygplatsen och som anser att den är helt nödvändig för deras existens och utveckling?
Flygplatsen är en nödvändighet för värmländskt näringsliv, heter det.
Hade regionen haft en ännu sämre utveckling jämfört med nuvarande tillbakagångar utan flygplatsen?
Självklart är det så som infrastrukturministern säger att staten inte kan svara för hur många olönsamma flygplatser som helst i landet.
Okunnigheten och oviljan att ta itu med ekonomin är monumental för de ansvariga region och kommunalföreträdarna.

När förändras samhällen i grunden?

En av mina krönikör favoriter Johan Cronman i DN.
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/johan-croneman-det-ar-svart-att-forsta-varfor-man-valjer-just-dessa-symboler-jus
Har det Norska samhället förändrats som Stoltenberg påstår? Jag tvivlar. En begränsad grupp möjligen.
De anhöriga och de närmast närstående är i ofattbar sorg som har förändrat deras i liv i grunden.
Men den stora populationen norrmän, har deras liv och tankar förändrats på lång sikt och för alltid?
I vilken grad har svenska folkets tankar förändrats på grund av den ensamme Malmö mördaren? Har det att göra med hur många som blir offer för förövaren?
Stora katastrofer som Estonia i vilken grad förändrade den händelsen inblandade länder?
Misstag skiljer sig förstås från en enskilds människas överlagda handlingar.

Bättre förberedelser

Elitfotbollen i landet har svårt att konkurrera med övriga lag i europa.
AIK spelade oavgjort i går på hemmaplan mot islänningarnas topplag som rankas lågt i europa.
Företrädare för AIK anser att sponsormedlen är orättvist fördelade bland de allsvenska klubbarna och det är orsaken till att klubbarna inte orkar sparka in fler mål än motståndaren när det är dax för kvla till champion ligan.
Jag tvivlar!
Sätt i gång och kolla om det är något i förberedelserna som det behöver ändras på i stället för att gnälla om mer stålar.
Kanske är det mer individuell träning som behövs i stället för den ibland småjoggande löjliga gruppträningen.
Betoning på en kombination av effektiv styrke, spänst och styrkeuthållighet kan vara ett gångbart recept för att vinna tillträde till gruppsplet i champion ligan.

Kränkande behandling

En relativt liten grupp samhällsmedborgare är utsatta för kränkande behandling av försäkringskassan och arbetsförmedlingen. I varje fall om jag läser på vänsterdebatörers sidor och en och annan mittendebatör instämmer.
Frågan är om det är regeringens regler för att undvika förtidspensionering av människor eller om det är nitiska tjänstemäns/kvinnors tolkning av reglerna som är orsaken?
Om en anställd på myndigheten i fråga gör en för klienten välvillig tolkning av reglerna bestraffas den anställde för regel tolkningen?
Själv skulle jag bedöma varje individs fall ytterst välvilligt. Men också utifrån risken att hamna i en passivitet resten av livet.
Ytterst är det samhällets oförmåga att skapa reguljära arbeten på marknaden som är orsaken. Och den oförmågan gäller oavsett regerings färg. Visst går det att lagstifta om att varje människa skall ha ett arbete inom antingen privat eller offentlig sektor och tilldelas arbetet av en plan myndighet. Jag bedömer utifrån den politiska debatten att det systemet är inget parti i landet berett att ta ansvar för.

Nedskräpning

På morgonen sitter jag och kollar på morgonsoffan och nyheter samt Wermlandsnytt. Koncentratinen är inte den bästa för jag äter samtidigt frukost och klarnar hjärnan från sömnen.
Men fattade jag rätt eller såg jag fel när Wermlandsnytt visade ett reportage om Putte i Parken och hur det såg ut på fältet där publiken haft tillträde.
Jag är verkligen inte emot festivaler. Men såg jag rätt? Nedskräpning! Förnamn! Knappast!
Vad kommer arrangören att vidta för åtgärder mot lagbrottet nästa år?

Arbetslösheten

Wapnö Gård i Halland, ett av landets småmejerier har svårt att rekrytera arbetskraft. Arbeterna på gården kommer till övervägande del från Litauen.
Skogsplanteringsföretag har svårt att få svensk arbetskraft till planteringsverksamheten och måste vända sig till polska invånare.
Samtidigt hörs från Almedahlen klagomål på hur misslyckad nuvarande politik är när det gäller att nå låga procental för arbetslösheten.
Jag undrar om de mängder av förslag och satsningar på utbildningar för nuvarande arbetslösa kommer att ha någon verkan annat än för en liten del av de arbetslösa?
Kommer en höjning av A-kassan att hjälpa till att få ned arbetslöshetssiffrorna?
Vilka arbetsmarknadsutbildningar är mest effektiva för att sänka arbetslösheten?
Är det nödvändigt med godkända betyg i gymnasiet för alla jobb?

Tränares agerande

Det är viktigt med feedback i alla sammanhang. Människan blir sedd och får input på vad som kan göras bättre eller inte göras alls. Viktigast är att feedbacken är snabb och tydlig, alltså att individen förstår vad som skall göras istället för det som gjordes eller inte göras alls.
Jag fick intrycket i går kväll när Emma Green intervjuades av TV4s team att ingen hade förstått Emmas tränares fingerspråk strax efter tävlingen.
För den oinvigde är det svårt att förstå tekniska detaljer i friidrottens svåra grenar. Frågan är om det överdrivs med alla råd till den aktive.
Det finns ex höjdhoppare som med snabba steg närmast rusar fram utan tanke på teknik och klarar. Olika är individerna och måste förstås ha olika teknik men sanningen är att resultaten avgörs i träningshallen och den intensitet som aktiva för mår prestera i varje pass under lång tid.

Löfven

Löfven går i otakt med den röda väljaropinionen när han förklarar det orimliga i att förbjuda vinster i välfärden.  Förklaringen är logisk. Det går inte att förbjuda företag som sysselsätter 100 000 och har kunder långt över den siffran. Det är inte osannolikt att han kommer att tvingas tänka om eller avgå på nästa års kongress. Mona Sahlin i repris.
Riskkapital fattas för små och medelstora bolag. Arbetskraften är för dyr och regelverket för krångligt. Löfven anslår 100 millioner under fyraårsperioden till exportrådet. Vilka kriterier skall exportrådet hantera för att fördela medlen och till vilka företag? Svårast blir det när Löfven förklarar att pengarna skall gå till företag där produkten inte finns utan det är företag med produkter på ideestadiet som skall gynnas.
Samma funderingar har jag när det gäller miljarden till ideer för grön omställning. Är det näringsdepartementet som skall sålla ut de mest innovativa ideerna?
Och hur blir det om centern och kristdemokraterna åker ur riksdagen? Skall sossarna regera med MP, VPK eller folkpartiet?

Investeringar

Hoppas inte alltför stor procent av medborgarna tror att politiker sitter inne med lösningar till de svåra samhällsproblemen som miljöförstöring och jobbskapande. Och i synnerhet inte de politiker som väljer att chansa och lösa problemen med skattebetalarnas pengar.
Inte bara politiker utan många s k experter förordar att lösa dagens problem med att investera bort problemen och har då sagt att vi chansar på att just dessa investeringar i dag skall ge oss ett bra samhälle i om trettio år.
Bättre är att tro att innovationer av enskilda människor kommer att skapa en dräglig tillvaro för framtida generationer.
Historiskt har politiker skapat mer elände än välstånd för jordens befolkning. Vi är sannolikt på väg mot att historien skall upprepa sig om inte det dyker upp en miljöns Steve Jobs.
Jobs revoltionerade jordens kommunikations system och det är inte osannolikt att en uppfinning kommer att lösa jordens uppvärmning.

Kiosk i stället för Arbetsförmedling

Jobben pratas det om dagligen i politiken. Samtliga partier lägger fram förslag om hur full sysselsättning skall kunna bli verklighet i samhället.
Historiskt har jobben stått i centrum för politiken utom en kort period på femtio och sextiotalet då närmast full sysselsättning rådde i landet.
Omkring 200 000 personer står dagligen i centrum för den politiska debatten. Det är personer som står allra längst från arbetsmarknaden på grund av dålig utbildning och som i övrigt är relativt resurssvaga av olika anledningar. Jag undrar om dessa personer i dagliga livet känner att de omhuldas av samhället i lika hög grad som de är föremål för politikernas dagliga omsorg? Knappast, de är generellt undanskuffade i diverse konstruerade stödformer och meningslösa aktiviteter.
Inte bara arbetsförmedlingen får sin utkomst på grund av gruppens tillkortakommanden på arbetsmarknaden utan också en hord av privata aktörer (coacher) och större företag som har som affärside att tjäna pengar på arbetslösa.
När kommunismen avskaffades i gamla sovjetunionen uppstod först små kiosker på torg och gator. Efterhand utvecklades kioskverksamheten till mindre företag som effektivt tillhandahöll varor som allmänheten efterfrågade.
Arbetsförmedlingen är nuvarande samhällets sista relik av ett föråldrat monopolistiskt system som inte levrerar vad kunderna efterfrågar.
Vid sidan av monopol systemet finns redan i dag en fungerande marknad i form av dagliga annonser i massmedia. Låt det systemet utvecklas med hjälp av en del av de gigantiska resurser som slukas av inuvarande ineffektiva system. Det finns gott om plats för fler bemaningsföretag i olika branscher. Nuvarande coachsystem kan med fördel övergå till privatverksamhet och utvecklas likt kioskrörelsen i det gamla kommunistiska systemet.

RSS 2.0