Statliga Pensionsavtal och övriga ersättningar

Greenpeace genomför aktioner för att väcka opinion inom olika områden. En liknande organisation skulle behövas för att genomföra aktioner mot de orimliga ersättningar som de högsta statliga tjänstemän och politiker begåvas med. Hur detta skulle se ut tål att fundera på. Ersättningar bör stå i någon proportion till resultat som organisationer presterar. Men vem kan hävda att Vattenfalls ledning kan påverka vädret som är den helt avgörande faktorn för elprisets utveckling ? Åtminstone hävdar V. marknadsdirektör detta i ett TV inslag. Hur påverkar Systembolagets VD att bolaget resultat varierar i en eller annan riktning ? LKAB är i hug grad beroende av Kinas starka ekonomiska utveckling och det är därför som bolaget gör de största vinsterna historiskt. Liknande resonemang kan föras för övriga statliga bolag. En viss skillnad råder för ex Posten och SJ där det gäller att omstrukturera och skära med djärva grepp till följd av att gamla strukturer behöver tas bort. Här är Styrelsen ansvarig och bör vara den som kommer med ideerna som sedan VD genomför. Det hävdas att skall man få kompetens måste företag betala. Det finns mängder med personer som besitter erforderlig kompetens och som skulle vara beredda att ta på sig motsvarande arbetsuppgifter mot en tiondel av den ersättning som nuvarande personer erhåller. Nu har jag berört affärsdrivande verk. Ännu märkligare blir lönerna inom sådana organisationer som AMS. Hur många överdirektörer och direktörer finns det inom denna organisation ? Andra statliga organistioner som tillför ringa värde till samhällsutvecklingen finns också att undersöka.


RSS 2.0