Grannar

Vad skall jag ha grannar till och vad skall grannarna eventuellt ha mig till? När jag cyklar genom grannskapet observerar jag varningsskyltar med texten "grannen ser Dig". Jag undrar om försäkringspremien för inbrott blir lägre vid en sådan överenskommelse mellan de boende? Jag har aldrig brytt mig att ta reda på eller föra ämnet på tal med mina grannar.

Det vanligaste i villaområden är att grannar hjälps åt med posten. Annars är folk mest rädda för att det skall bli för mycket kontakter grannar emellan. Det har förstås hänt att grannsämjan har urartat i intimitet och har lett till byte av partner grannar emellan men det är sällsynt.

Varje hushåll har sina maskiner och redskap. Sällan förekommer det att grannar har en gemensam gräsklippare eller häcksax. Problem uppstår när redskapet skall underhållas. Vem av grannarna skall göra det och vem är det som förorsakat underhållet eller skadan? Alla hanterar inte utrustning på samma sätt. Reglerna måste vara glasklara och troligen dokumenterade och underskrivna av alla parter med minst två vittnen för att inte orsaka osämja.

Det bästa med grannar är om det finns en praktisk granne precis som jag har och som kan rycka in när det händer oväntade saker i fastigheten.

En gång när min optimist flödade över rejält yppade jag tanken att det skulle vara trevligt och praktiskt om fyra familjer turades om att laga söndagsmiddag. Av det blev ingenting.

Teknisk idiot?

Det är jag det som är det. I går strax efter lunch slutade telefon och internet att fungera hos mig. Först knappade jag på den trådlösa telefonen men givetvis blev resultatet magert eftersom jag inte hade fått någon ingångston men jag hoppades på att det skulle gå att ringa ändå, men inte.

Därefter försökte jag få igång datorns externa kommunikation med hjälp av de anvisningar som finns på Windows meny sida för att avhjälpa internet strul. Jag knappade både på den stationära och laptoppen utan resultat.

Som tur var var det fredag så flera timmars avbrott för träning låg framför mig. Strulet skulle säkert vara avhjälpt när jag trött och nöjd återvände hem.

I hallen träffas många goa kompisar och nästan varje gång lär jag mig något nytt eller snappar något som kan vara bra för kommande aktiviteter. I går fick jag reda på att en av träningskompisarna jobbar på Lillängens fiskrökeri. Det kan vara bra att veta. Testade också åter den nya magövningen som träningskonsulten visade oss i Onsdags.

Nåväl åter hemma och stendött i utgående hjälpmedel. Såg att det lyste i en av grannarnas fönster. Tog kontakt och fick låna telefonen för att ringa telias kundsupport. Grannens hjälpmedel fungerade. Jag kollade också med andra grannen och det var OK inne hos honom och henne och deras barn.

Fick grönt av Telia beträffande telefonlinjen men något internt strul var det hos mig nr det gällde bredbandet.

Jag lade mig på alla fyra vid sladdarna och drog ur kontakten och satte dit den igen för det var det rådet jag fått av supporten på Telia. Alla lampor lyste grönt konstaterade jag. Men vad konstigt allt fungerar ju men ändå stendött.

Tog kontakt med ytterligare en granne som jag vet är driven tekniker. Hustrun öppnade och jag bad henne ringa in så jag återvände snabbt till min boning men ingen signal, allt var nere.

Återvände till grannen och sa: att nu får Du allt komma in och kolla grejerna, alltså mannen inte hustrun.

Jo då, han började felsökningen precis som jag tidigare hade gjort genom att lägga sig på alla fyra och lösgöra kontakterna för att åter sätta in de samma. Han kollade också den nya dosan för fiberinkopplingen men den kunde inte ha något med felet att göra eftersom vi inte anslutit bredbandet till fibern, än.

Men så plötsligt började grannen intressera sig för vart alla sladdarna tog vägen. Och då upptäcktes felet. När jag hade morgonbäddat hade jag varit ambitiös och flyttat ut sängen från väggen för att komma åt att sträcka lakanen varpå förlängningssladden till telefonjacket hade förlorat sin kontakt med anslutande sladd. Och vips allt strul var löst.

Jag bjöd grannen på en/två single malt som jag hade fått av den andra grannen för att jag hade varit hjälpsam med posten. Hustrun blev lycklig när hon kom hem från jobbet över att allt hade löst sig så bra.

Hustrun fixade så att mobiltelefonen också blev funktionsduglig för den hade av en slump som inte hade med det övriga strulet att göra också lagt av.

Nöjda och glada tilllagade vi en underbar kycklingrätt som inmundigades under tiden som dobbido visades på skärmen. För övrigt det bästa avsnittet av programserien.

Kommunstrategernas verksamhet

Jag undrar vad Karlstads kommuns planeringsstrateger har sysslat med de senaste åren? Inte kan det ha varit att ta del av de omvärldsanalyser som har gjorts avseende energi och uppvärmning av bostadsbeståndet. Förvisso kan det vara så att strategerna har ansett att ny teknik avseende energibesparingar aldrig kommer till en så avlägsen kommun som den värmländska. Men det är väl ändå inte troligt.

Genom ny teknik för energibesparing i det gamla beståndet och likaså ny teknik för nybyggnation kommer framtidens energibesparing att uppgå till betydande procenttal i förhållande till nuvarande åtgång.

Vilket betyder att utbyggnaden av fjärrvärmen kommer att få delas av allt färre. Kapitlakostnaden för utbyggnad av fjärrvärme är den helt dominerande och skall i framtiden slås ut på allt färre. Därtill kommer att energiförlusterna i ett normalt fjärrvärmenät uppgår till 25% Källa:Svensk Fjärrvärme.

"EU Parlamentet har fattat beslut om att byggnader byggda efter 2019 skall vara ”nära nollenergihus.” Det är troligt att vi kommer att sänka energiåtgången för värme med minst 50 procent de närmaste 20 åren. De flesta hus kommer att vara försedda med solvärme och solceller. En energieffektiv byggnad om 15 år kommer knappast att behöva någon tillförsel alls av värmeenergi under perioden april-september". Källa: GP Debatt 20101020.

I dag rapporterar NWT att fjärrvärmekostnaderna kommer att öka med 500 kr nästa år. Detta på grund av att flisen har blivit dyrare. Nästa år kommer NWT att ha en liknande rapport men nu kommer kommunen att ange att kapitakostnaden underskattats inte bara för nuvarande utbyggnad utan för att anslutna kunder inte har blivit enligt beräkningarna.

Vatten blir också dyrare på grund av att kommun ekonomerna inte kunnat räkna ut vad den egentliga kostnaden varit utan  verksamheten har gått med underskott som nu måste åtgärdas. Därtill kommer att politikerna inte haft förmågan att lyssna på teknikerna om vilket underhåll som behövts.

Jag hoppas att den nya kommunledningen kraftigt skärper verksamheten och tar tag i den inkompetens som de senaste mandatperioderna  präglat hanteringen av kommuninnevånarnas gemensamma angelägenheter.

Speciellt måste kommunstrategerna skärpa sig och tänka över vilka prioriteringar som bör prägla en kommuns verksamhet. Om inte skattesatser och avgifter ytterligare skall skjuta i höjden i framtiden måste ovillkorligen prioriteringar av verksamheter få en större förståelse i ledningen. Allt kan inte beviljas.

Saknas Visioner?

Jag tycker, NWTs ledare är väl blyg när den skriver "Skatten skall inte sänkas, men heller inte höjas. Men nog kunde de kostat på sig ambitionen att vilja sänka den i framtiden."

Vad vore mer välbehövligt att efter många års socialistiskt styre att Karlstads innevånare belönades med en rejäl skattesänkning. Med det snaraste borde en kommitte/konsult  tillsättas som i grunden utreder den kommunala verksamheten.

Låt en opartisk aktör granska verksamheten med långtgående befogenheter att föreslå åtgärder som befriar kommuninnevånarna från en till två kronor i sänkt skatt.

I direktivet skall stå att ingen verksamhet är given utan allt skall kunna omorganiseras såväl inom nuvarande kommunala ramar som att bli föremål för privatisering. Även fördelar med sammanslagningar med närliggande kommuner borde belysas.

Den viktigaste uppgiften borde vara att rangordna den kommunala verksamheten efter prioriteringsordning. Är all verksamhet lika viktig att drivas kommunalt eller kan den rentav upphöra eller med fördel drivas i andra former?

All information finns hos SKL när det gäller att finna jämförelser mellan olika kommuner i landet och ta till sig goda exempel. Bench marking är ett slitet begrepp som många ekonomer i kommunala förvaltningar har möts och diskuterat om men sällan har åtgärder vidtagits i verksamheten på grund av den svårforcerade politiska nämndverksamheten.

Hos Skattebetalarnas förening finns mängder med utredningar som visar på att kommunala skattesatser kan sänkas med kronor.

Av yttersta vikt är att politiker förstår sitt ansvar gentemot skattebetalarna och inte genom ett enda klubbslag beslutar om onödiga utgifter och långsiktiga kostnadsåtaganden.

Fredspriset

Ett absolut minimikrav i ett samhälle är att inte bli trakasserad eller rent av dömd till straff för att framföra sina åsikter. Att bemötas av argument som strider mot de åsikter som jag för fram är bara stimulerande.

Var det Voltaire som sa' "jag är beredd att dö för att Du skall få uttrycka Dina åsikter hur vidriga de än kan vara".

I sverige har på sistone Jimmie Åkesson och hans kompisar inte bara möts av ordkaskader från åsiktsmotståndare utan också av fysiska hot. Det är att gå för långt i en politisk debatt.

I Kina m fl enpartistater är risken uppenbar att samhället ingriper när medborgare går allt för långt i argumentationen mot regeringen. Speciellt allvarligt blir läget för regimkritiker när individen har en ställning i samhället som innebär att åsikterna kan få genomslag i opinionen.

Risken är uppenbar att stabiliteten i landet riskeras och att privilegierna hotas för stora grupper. I många av dikaturländerna sker ingen utveckling för breda befolkningslager utan tvärtom är stagnation och miserfabla förhållanden legio.

Däremot är Kina ett exempel på där en sensationell utveckling både ekonomiskt och standardmässigt har inneburit dramatiska förändringar för 300-400 millioner av den dryga miljard som lever i landet.

Oppostionen från omvärlden har aldrig varit stark och på senare år upphört utom när betydelsefulla organisationer som i år Nobelkommitten beslutar att göra sin stämma hörd. Uppmärksamheten kommer möjligen att vara tills priset delas ut sedan återgår världssamfundet att samarbeta med diktaturens representanter.

Det finns inget annat val eftersom Kina är världens numera andra ekonomi. USA är helt beroende av Kineserna för att finansiera de enorma budgetunderskotten landet utvecklar år efter år. Även EU har gjort sig beroende av asiaterna för att på lång sikt komma till rätta med en ekonomi på ruinens brant.

En välmående medelklass är nyckeln till utveckling och stabilitet i vilket land det månde vara. Reinfeldt har förstått det. Socialdemokraterna förstod det inte annat än i den förfalskade retoriken som innebar att solidaritet och rättvisa skulle vara långsiktig målsättning utan innehåll annat än att bygga upp en statsapparat som inte fungerade när det gällde att ge service till invånarna.

Kineserna har förstått nyckeln till samhällsutveckling och priset som många tusen får betala är eländiga förhållanden i avlägsna fängelser. Det är bara Kineserns själva som kan rätta till missförhållandena. Det troliga är att årets fredspristagare släpps från fängelset och blir utvisad till USA.

Några kommentarer med anledning av....

http://dagensarena.se/debatt/lena-sommestad-%e2%80%9ds-har-hamnat-i-en-intellektuell-kris%e2%80%9d/

Jag anser att det inte behövs så mycket intelektualiserande från socialdemokraternas kansli för att hitta fram till en ”ny” politik. För ett litet land i norden med nio millioner invånare i förhållande till jordens övriga befolkning så gäller det att överleva med en stabil ekonomi och en stats budget med överskott för att betala av statskulden.
För att utvecklingen skall gå i rätt riktning krävs att konkurrensförhållandena stärks så att vi kan exportera produkter som världsmarknaden efterfrågar.
Om företags miljön uppmuntrar till initiativ och att entreprenörer tillåts att tjäna mycket pengar så skapas jobb som innebär att vi klarar framtida behov för gamla,sjuka, ungdomar och eventuellt arbetslösa.
Gör inte politiken svårare än den är.

http://www.vf.se/asikter/ledare/nar-forandrar-forlorarna

Beslutprocessen i ett betongparti som socialdemokraterna är trögflytande och fungerar som om jag fastnat med dojorna i tjära. Gamla strukturer som inte ifrågasatts senaste decenniet innebär att verkligheten har sprungit ifrån ideer och tankemönster. Vi lever inte längre i det gamla auktoritets samhället utan väljarna har tillfälle att orientera sig i dagens verklighet och genomskådar den hetsiga och skrikande retorik a la Ylva Johansson och den leende och självgode Östros som tycks sittga inne med all den kunskap som leder till landet utopia.

http://www.vf.se/asikter/ledare/sjalvgod-regeringschef

Det bästa med valet var att väljarna får uppleva en mandatperiod till med en annan politik än den socialdemokratiska. Det är vitaliserande för demokratin att väljarna får tydligt välja mellan två alternativ och att alliansen får lika många mandatperioder på sig, som socialdemokraterna har haft, att förändra attityderna i samhället.
Att i decennier ledas av samma ideer är fullständigt förödande för ett samhälle som är beroende av nya ideer och i ständig utveckling. Det stora problemet med nuvarande opposition är att den inte förmår skapa ett alternativ till alliansens politik utan enbart opponerar om vilka förfärliga eländigheter som alliansens politik innebär. Det verkar som oppositionen och väljarna inte lever i samma verklighet av valresultatet att döma.

http://dagensarena.se/ledare/fragor-till-fredrik/

Väljarna är grundlurade av Reinfeldt. Det behövs utbildning i demokrati i landet. Väljarna förstår ingenting. Väljarna låter sig ledas i ett land som karakteriseras av de mest vedervärdiga politiska konsekvenser av den förda politiken.
Syniska väljare röstar fram en regering som åsidosätter sjuka och arbetslösa. Regeringen har bidragit till att klyftorna mellan olika grupper i landet har blivit större än de djupaste cannyon i Nevadas öken.
Varför har inte väljarna genomskådat regeringens lögnaktiga politik och förändrat det politiska landskapet i en mer grön färg i stället för nuvarande grådaskiga?
Det måste delvis bero på att en majoritet av väljarna dagligen sitter och räknar de välfyllda facken i plånböckerna.
Och tänker, vem är det som fyllt på min kassa så att den har blivit så tung.
Då måste jag genast boka en resa till varmare trakter eller skall jag köpa en platt teve.
Någon tänker på de fattiga ensamstående mammorna i Indien och kontaktar Percy Barnevik för att lägga överskottet i projektet ”Hand i Hand”.

Riksmötets öppnande

Riksdagens öppnande borde vara en dag med reklam för demokratin. Varför inte erbjuda alla svenskar möjlighet att ta del av cermonin i riksdagen. Alla kommuner borde erbjuda storbildsskärm på kommunens större befolkningscentra.

Köpcentra likaså kunde göra ett uppehåll och hålla kassorna stängda en timma under RDs öppnande.

Fika förekommer på de flesta arbetsplatser kring kl 1400. Arbetsgivarna borde erbjuda förlängd fikarast och möjlighet att på storbildsskärm ta del av öppnandet.

Självklart borde det vara ett obligatorium för alla grundskolor och gymnasieskolor att visa RDs öppnande och samhällslärarna skall givetvis förbereda och efteråt ge möjlighet till diskussion.

Hur många äldreboende  och sjukhus informerar om att det finns möjligheter i samlingsrum att se RDs öppnande?

Kungen informerade i sitt öppningstal om att en fjärdedel av jordens befolkning saknar rösträtt. Sexton procent av landets röstberättigade utnyttjade inte rösträtten. Därför borde samtliga partier enas om att RDs öppnande borde vara en nationel manifestation och samling som berör alla invånarna.

Det är konstigt när jag hör folk som förklarar att politik inte intresserar mig och att det blir som det blir. Är det en konsekvens av det passiva och auktoritära samhälle som växte fram efter andra världskriget? Sveriges största fackföreningar LO och TCO tappar medlemmar. Ledarna saknar förmåga att analysera situationen och förstår inte att föreningarna på lokal nivå har misslyckats med att engagera medlemmarna och levrera vad medlemmarna har efterfrågat.

Fackföreningarna borde gå i bräschen för att åtminstone höja uppmärksamheten för riksmötets öppnande och på det viset bidra till att vitalisera demokratin.

Tidiga Vänner

Förutom de allra närmaste anhöriga är det viktigt att ha vänner. Ju äldre jag blir desto oftare har jag upptäckt  att jag tänker tillbaks på mina allra första vänner.

En hette Björn och han bodde i samma trappuppgång och på samma våning som jag och mamma och pappa. Vi lekte ofta tillsammans både inne och ute. Björn var några år yngre än jag och väldigt snäll.

Jag var i slutet av 90 talet på en kurs i samband med jobbet. Där träffade jag två damer som jobbade på Gbgs Universitet. Jag berättade var jag hade bott och beskrev kompisarna bl annat Björn. Då utbrast den ena damen ja men det måste vara våran chef. Hans pappa var spårvagnskonduktör och hade sommarstuga i Sävedalen. Och det kom jag ihåg att så var det.

En annan kompis som ofta var en aning våldsam och ville bråka bodde något kvarter bort men på samma innergård. Han bodde hos sin mormor eller farmor. Av någon anledning hade han fått ök-/smeknamnet "Uggla". Jag tror mig komma ihåg att hans riktiga namn var Jan. Jan gick på matineer både på lördag och söndag och sparade alla biljetterna. På baksidan av biljetterna stod filmens namn. Jan var några år äldre än jag.

Den bästa klasskompisen jag hade hette Åke och var tillsammans med några andra klasskamrater oerhört intresserade av fotboll och handboll. Jag träffade Åke några år efter vi hade flyttat till Karlstad på Färjestads travbana. Jag tror Åke blev fotograf på GP.
RSS 2.0