Inför 2010

Det mest spännande och förväntansfulla blir att bli Morfar. En naturlig mänsklig händelse men ändå inte alla förunnat att få uppleva. En del av livets glädjeämne för många. Innebär också ansvar och omtanke.

För mig har idrotten alltid spelat en stor roll i livet och eftersom det är vinter OS redan om en dryg månad blir det naturligtvis många timmar att ägna åt denna händelse. Samtidigt upplever jag med stigande ålder att den där extra gnistan och fanatismen inför nationens prestationer lite grann avtagit. Mer betydelsefullt har blivit att kunna prestera min egen planerade träning.

Extra spännande i närtid är förstås att följa små kronornas resultat i pågående JVM.

Juni månads VM i fotboll från Sydafrika följer jag med stort intresse. Borde bli Brasilien Spanien i finalen om lottningen medger en sådan utveckling.

Jag hoppas kunna fullfölja höstens väl genomförda träning på ett fullgott sätt och med stigande mängd och tyngd. Också frekvens. I bakhuvudet ligger att utöka cykelträningen och framförallt börja tidigare än förra året. Att fara ut på tre fyra timmars rundor i Kds grannskap och bli trött, hungrig och törstig och få vila ut på altanen en solig eftermiddag är en njutning i kolosalformat.

Bloggandet har tilltagit i styrka under gångna året. Inför valet 2010 och som samhällsintresserad kommer jag att ägna en betydande del av vardagen åt att läsa ledare och följa upp den politiska diskussionen i riksdagen. Med detta som underlag kommer det att bli en och annan insändare i lokal blaskan.

Jag vill försöka att tillägna mig det bästa som jag bedömer utav varje politiskts partis program. Dvs jag skall försöka att vara nyanserad i mitt politiska ställningstagande. Att vara ensidig eller fanatiskt troende är inget bra karaktärsdrag. Öppet sinnelag och mottaglig för kunskap och argument från alla sidor borde utveckla förståndet på bästa sätt. Tyvärr upplever jag stundom att det är svårt att bli av med den last som under åren samlats i ryggsäcken. Att se framåt är ett försök som heter duga.

Stefan Einhorn hade ett vinter program liknande sommarpratarna som var värt att lyssna till och som innehöll mycket klokskap och visdom. Att lyssna till programmet upprepade gånger vore inte fel.

Att tro att jag sitter inne med alla lösningar till de flesta problem är att göra sig en verklig otjänst och att förminska sig till en liten fjärt i andras ögon. Istället skall jag ha som mål att ställa så många frågor som möjligt.

Att läsa en bok minst i månaden vore ett eftersträvansvärt mål samt att därefter skriva en recensionen på bloggen vore skoj. Dito för film.

 Hälsning

GOTT NYTTALLATROGNA LÄSARE


Sammanfattning

Året började med födelsedagsfirande och en veckas vistelse på Lanzarote. Fortsatte med tillfällig flytt till Gbg för att komma undan början på köksrenoveringen mm.

När jag åter var hemma tillbringade jag ledig tid i TV rummet omgärdad av köksinredning och andra attiraljer i ca sex veckor. Tur att jag kunde övertala gamla Mor att bjuda mig på middag. Då fick jag avnjuta sådana läckerheter som ströming med mos, stekt makrill och så kan mamma koka en god ärtsoppa.
 
Sista veckan i mars var det dax för hela familjen plus S. att samlas för avresa till Lavagiorosso och en veckas gemensam tillvaro.

I mitten av juni samlades goda vänner för att fira en man i hög ålder. Trädgårdsfesten var lyckad och kommer att minnas länge.

En semestervecka tillbringade vi i Gbg med cykelturer bl annat ut till Särö. Några härliga baddagar blev det också tillfälle till.

En intensiv cykelsäsong påbörjades i slutet av maj. Jag tillsammans med goda vänner lärde känna omgivningarna kring Karlstad ordentligt. Rundorna gick både öster,väster och norr ut samt ut på ön. Om jag kommer i håg rätt gick den första rundan upp till Deje tillsammans med kompisen. Paus blev det på Deje torg. Solen sken gött och kaffet med tilltugg från fiket smakade kalas. Se'n blev det ytterligare några Dejerundor. Vid ett tillfälle hade jag förmånen att få pröva på kusinens hälsokur.

Första veckan i oktober var det dax att något försenat dra i gång styrketräningen. Träningen har pågått tre dagar i veckan utan avbrott med undantag för den 23 december då jag fick slopa träningen på grund av förberedelser inför julafton.

Första veckan i maj var jag tvungen att sluta med simträningen två dgar i veckan på grund av exem förorsakade av kombintionen urinämnen i huden i och klor i vattnet. Det var i alla fall  det mest sannolika.

I övrigt har det varit det mest intensiva året med bloggningen. Några insändare i NWT har det blivit. Intresset för korsord har väckts.

Pensionärslivet är en skön tillvaro. Stiger för det mesta upp vid åttatiden och tar del av den offentliga samtalet i form av DN ledare och Dagens Arena. Följer börsöppningen samtidigt som jag lyssnar på Ring P1 och fikar.

Kollar på riksdagsdebatter, interpellationer och RDs frågestund. Tar del av offentliga debatter och andra bra samhällsfördjupningar som sänds företrädesvis på förmiddagarna på TV2 och SVT24.Alternativ

Svar på http://nwt.se/asikter/debatt/article635046.ece

Politiska visioner blir till lagar som omsätts av fyrkantiga tjänstemän/handläggare till krångliga regler till nackdel för den drabbade. I det avseendet skiljer sig inte alliansen från oppositionen. 

Yrkesinriktad utbildning med fl utbildningar i AMS regi har ett flertal gånger bevisats vara onödiga och ineffektiva av RRV. När människor får anställning utbildas de av företaget eller organisationer till det specifika arbete de skall utföra. Omfattande utbildningskataloger finns på alla kommunala, landstings och statliga organisationer.

Vilken utbildning skall AMS ge människor som har genomgått gymnasie, universitet och kommvux?
 
Min vision är en samhällslön som är så tilltagen att den är i paritet med en läglig standard. Visionen bygger på människosynen att de allra flesta av oss vill arbeta och leva ett bra liv. De oönskade kostnader som systemet
drabbas av får vi ta gemensamt. Dessutom kommer människors karaktär att förändras så att när de ges förtroende kommer oönskade karaktärer att minska.
 
Konsekvenserna av ett sådant system blir att samhället behöver inte arbetsförmedling och försäkringskassa. Ett
datasystem behövs naturligtvis som registrerar de anmälningar som kommer in om sjukdom, arbetslöshet, barnledighet mm men inga fyrkantiga handläggare som bedömer det ena eller andra som behövs. Samhällslönen betalas ut efter att registreringen har gjorts. Ett fåtal tjänstemän behövs i förhållande till de horder av arbetsförmedlare, coacher, försäkringstjänstemän som i dag är anställda för att sitta och bedöma människors sjukdomar arbetsförmåga m fl egenskaper.
 
Politikerna får ett större utrymme att ägnas sig åt ett samhällsbygge värt namnet och inte stå och dagligen tjattra i riksdagen om alla fattiga och orättvisor som drabbar en million av oss.
 
Kommunerna kan frigöra alla kategorier av socialarbetare som sitter och bedömmer om människor skall ha rätt till ersättning.
 
Del av friställda handläggare kan med fördel anställas av Skatteverket för att arbeta in de 150 miljarder som i dag saknas i form av uteblivna skatter på svartjobb, dålig kontroll på utlandstransaktioner med mera.
 
Dessutom sälj ut Vattenfall och eventuellt LKAB och betala av statsskulden. Då sparar samhället ytterligar 30-40 miljarder i form av räntor och dessutom behöver vi inte oroa oss för kommande räntehöjningar.
 
Genomför en genomgripande rationalisering av den omfattande statliga byråkratin som i dag omfattar ca 500 statliga organistioner och myndigheter. Börja med regelkrånglet kring byggnationer som f d statminister Göran Persson beskriver i slutet av interview boken av Fichtelius.
 
Sverige behöver inte lägga närmare 40 miljarder på försvaret. Hälften räcker.
 
I dag omfattas ca 500 000 av en privat sjukförsäkring. Ökningen kommer att vara två siffriga procenttal de kommande åren.

Det är dax att se över den politiker styrda landstingsorganisationen. Små landsortslasarett kostar skattebetalarna onödiga belopp. Koncentrera sjukvården till effektiva Universitetssjukhus och större regionala lasarett drivna i bolagsform av proffs.

Primär sjukvården drivs av privata effektiva småskaliga centraler.
 
I stället för att debattera på marginalen råder jag soc att upprätta en Statsbudget av visionär karaktär som har en stark vänsterprägel och verkligen tillhandahålla ett alternativ till den borgerliga alliansen . I så fall kommer
partiet att komma tillbaks till de opinionssiffror partiet hade på Erlanders tid dvs 50%.
 
Lägg ner den förödande retorik som flera av soc riksdagsledamöter bedriver i riksdagen. Jag tänker på Veronica Palm, Monika Green mfl och argumentera i stället för en radikal politik som jag beskrivit ovan.

Och förändra inläggen av den typ som presenteras i dag av höga företrädare för partiet till att beskriva ett samhälle fritt från förmynderi och en människosyn som präglas av tillit och förståelse för att vi alla är olika.

Inskickat till NWT 20091230

Hälsning

GOD JULALLATROGNA LÄSARE


Dagens Arena

Läste DA i dag och kunde inte låta bli eller jag tyckte det var nödvändigt att ge en kommentar. Vad nu det skall tjäna till annat än tidsförderiv för mig själv?
http://www.dagensarena.se/text/2009/12/vakna-upp-och-
agera#commentshash1


Allmänheten vore betjänt av en någotsånär objektiv beskrivning av hur det gick till på klimatmötet.

Enligt vissa beskrivningar blockerades mötet av procedur frågor av vissa länder.

Annas beskrivning är en annan.

Andra menar att det måste till organisationer som detaljerat kan följa CO2 utsläppen och dessutom sätta ett realistiskt pris på desamma ungeför som vilken affärstransaktion som helst.

Några regeringschefer och förhandlare har ingen hemma opinion att redovisa inför och tar inte mötet på största allvar.

Efter att ha tagit del av olika hearing och läst debattartiklar så lutar jag åt att marknaden kommer att ta fram den teknik som behövs för att klara av klimathotet.

Solkraftverk finns redan i Spanien. Teknik som kan suga upp koldioxid ur luften finns också. Lagring under skorpan osv.

Förstås hade det gått fortare om politikerna hade varit tydligare med ekonomiska incitament.

Men med så många korrupta och svaga regeringar som finns bland jordens 200 länder är det nog inte mycket att hoppas på att få till stånd en politisk överenskommelse.

Sedan vore det förstås bra om radikala åtgärder kunde tas av lokala och regional politiker här hemma men den opinionen finns inte.

Inför t ex betalastationer till och från alla bostadsområden så minskar okynnes åkandet drastiskt. Med den teknik som finns i dags läget går det säkert att undanta nödvändiga transporter.


Julgran

Skogen är något alldeles extra. För själen och sinnet. Själen och sinnet samma sak. Nåväl! I alla fall var jag ute i går med min gode vän och f d arbetskamrat i skogen och letade efter julgran.

Vi åkte i hans bil som har fyrhjulsdrift och det var jag och han och hunden i baksätet. En livlig hund som hoppade och sprang bland träden. Lite snö var det oclså.

Kompisen visade mig sitt revir som bestod av skog och en stor grustäkt. En stor grop kanske en gånger en halv kilometer. Allt som allt 30 hektar. Nu har jag glömt hur hektar definieras men möjligen ca en mil i båda sidor kanske något mindre.

Kravet på julgran är att den skall vara något sånär likformig och inte för yvig och med tjocka barr. Svårt att hitta en gran som uppfyller alla kriterier. Efter knappt en timmas sökande fann vi tre granar som lastades på och in i bilen. Väl hemma passade en. De övriga två står utanför just nu lutade mot staketet. Härifrån fönstret ser de bra ut och duger säkert för den mindre kräsne. Julgranssaker döljer säkert de värsta skavankerna. Och eftersom de avverkades i går barrar de inte förrän någon gån i slutet av januari.


Köpenhamnsmötet

Precis som vi har en världsekonomi med olika valutor så måste klimatproblemet lösas med ett precist pris på utsläppsrätter. Om Sverige släpper ut 6 ton per person och år så är det värt hälften så mycket som USA som släpper ut 12 ton per år och person.

För att få till stånd en sådan prismekanism fordras institutioner som övervakar ländernas agerande. I dag lär det kosta 300 kr per ton koldioxid och person och år att släppa ut i atmosfären.

Det är överraskande att få veta att 20 länder står för 90% av världens utsläpp.

Och det är heller inte överraskande att inte USA går med på att skriva under ett avtal när det inte går att verifiera om avtalet genomförs. Tänk vad lite allmänheten vet om detta och hur vi förs bakom ljuset av media som vet lika lite endast en del väl insatta kan något om ens de.

Läs vidare:http://www.dn.se/opinion/debatt/de-lander-som-slapper-ut-mest-bor-bilda-eget-forum-1.1015751

Läget

Visserligen är USA fortfarande världens dominerande ekonomiska aktör men mjölksyran börjar komma upp över öronen och tröga till förutsättningarna för att lösa landets gigantiska ekonomiska problem. Problemen är så stora att de bara hörs dåd och då i debatten.

Liknande problem har många av världens största ekonomier som Tyskland, Frankrike, England, Italien m fl. Statsskulder och underskott i årliga budgetar som redan är ohanterliga och värre kommer det att bli. Dvs tröskeleffekter sätter in med stora konsekvenser för befolkningen.

Först ut att drabbas kommer landets pensionärer att vara. Krackelerande pensionssystem som i dagens läge finansieras med upplåning från oljestaterna kommer att ge små smulor till framtida pensionärer.

Samtidigt finns det länder som har relativt sett motsvarande översskott. Obalanser skapar så småningom konsekvenser när de blir ohanterliga.

USAs befolkning kommer att om fem tio år radikalt få sänka sin levnadsstandard. Eller så väljer Obama att dra sig ur krigen mot terrorn och finasieringen av uländernas ekonomier. Stora omvälvningar innebär möjligheter  för den fattiga delen av världen att komma i fatt när de exporterar grödor till nu rika länder till marknadsmässiga priser när inte längre EU kan finasiera sina jättelika jordbrukssubventioner.

Klimatförhandlingarna i Köpenhamn har redan brutit samman på grund av Kinas allt större inflytande på världsherraväldet. Värre eller bättre kommer det att bli när kineserna också kommer att bestämma de ekonomiska riktlinjerna för världens ekonomier.

Pågående ekonomiska bekymmer på klotet kommer om tio år att betraktas som en västanfläkt mot vad som komma skall. Samtidigt är förövningar av godo och skall i dag betraktas som om de vore verkligt bekymmersamma. Men som alla kan iaktaga så har det inga konsekvenser för större delen av befolkningen.

Nittio procent av ländernas aktiva skara har fortfarande jobb och lever i nuet mindre än tio procent sysselsätter politikerna med sitt dagliga tjaffsande utan att ha kompetens att ta tag i de stora utmaningarna.

Julklappar

Årets julklapp sägs vara en spikmatta. Samtidigt sägs det att handeln tillhandahåller det kunderna vill ha. Jag undrar om det inte är en mördande reklam som bestämmer vad en del av konsumenterna väljer åtminstone tror jag det just i det här fallet. Och tyvärr är det också just i det här fallet så att konsumenten blir grundlurade. Dels har inte spikmattan den effekt som pådyvlas dels kommer den i de flesta fall att ligga i förrådet och samla damm.

Årets trendigaste julklapp sägs vara en halsduk och inte vilken halsduk som helst utan en som täcker och snör till ordentligt om halsen. Hur många husägare är det som om de nu har en rökavvecklings process som tillåter luft och rök att försvinna uppåt i atmosfären från deras byggnad täcker eller tar bort systemet för att luft och rök skall stanna kvar i huset?

Tidigare års julklapp har jag hörts säga vara en bakmaskin. Hur många av de bakmaskiner som eventuellt såldes det året har kommit till användning?

Jag hörde att julhandeln omsätter 68 miljarder och då mäts allt vad som säljs i december. Tyvärr har jag inte hört vad en normal månad omsätter i handeln.

Det sägs att en husmor förr i tiden lade 4 timmar om dagen i köket. Motsvarande siffra i dag är tolv minuter. Fyra timmar läggs i dag på att springa fram och tillbaks i städernas köpcentrum.

Själv önskar jag mig en V75 Harry till den 26 december. Möjligen en biljett till FBKs hemmamatch mot HV den 30 december. En upplevelse alltså men i det här fallet söker jag spänning och den upplevelsen är inte vidare trolig eftersom tidigare matcher har givit ett underskott till FBKs nackdel med 1-26. Allt kan hända när det gäller idrott så varför inte? Ett litet aber när det gäller just den här klappen är att jag gärna vill ha en kompis att gå med.

Starka och goda drycker som stimulerar intellektet är också en välkommen julklapp.

Klimatet

Hur skall jag förhålla mig till klimatdebatten?

I dag på DN debatt redovisar norske utrikesministern hur jordens isar håller på att smälta.http://www.dn.se/opinion/debatt/jordens-smaltande-isar-maste-raddas-redan-nu-1.1013282

Tidigare har en svensk klimatforskare redovisat de fullständigt horribla siffrorna avseende förhållandet mellan jordens tillgångar på kol och olja som inte på långt när räcker till för att nå upp till de av IPCC redovisade CO2 utsläppen och för att värma upp klotet.

Samtidigt kan jag iakta på termometern att hittills i år har det varit varmare än vad jag kan minnas i november och del av dec förutom i dag då det faller någon enstaka flinga och marken är frostig men tempen visar noll.

Vad jag reagerar mest för är lokal politikernas oförmåga att minska det orealistiska bilåkandet och det gytter som detta ställer till med i stadskärnorna. Det tycks inte finnas någon som helst miljömedvetenhet eller klimathot hos regional och lokal politiker utan de kör på som om Köpenhamnsmöten inte fanns och så gör allmänheten.

Men så fungerar vardagen. Det är först när tröskeleffekterna visar sig i form av - ja vad då - som allmänheten vaknar till liv och kräver ledares huvud på ett fat. Varför gjordes ingenting i tid?

Intressant att följa Köpenhamnsmötet och framförallt att på fredagskvällen få redovisat vad överenskommelsen blir. Mitt tips blir att media kommer att redovisa att det blev en urvattnad överenskommelse och att mer precisa övernskommelser kommer förhoppningsvis att träffas vid senare möten 2010.

Men hur blir det då med isarna som Norges utrikesminister hyser oro över? Och hur kommer klotet att se ut 2050?

Positivt och sensationellt är att alla jordens länder sammanträder om klotet.

Värmlandskörven

För första gången var jag med mamma och syrran när julkorven tillverkades.

Jag skalade en mängd potatis kanske två kilo. Jag har en väl utmejslad teknik när det gäller poatatisskalning. Potatisen befriades från skalen på rekordtid. Möjligen tog det tio minuter. Syrran påpekade vikten av att skala noggrant och inte lämna några svarta fläckar kvar på potatisarna. Jag efterlevde hennes propåer men någon liten skal prick blev allt kvar. Men det har ingen betydelse när potatisen skall sönderdelas i kvarnen.

Löken skalade jag och fick hjälp av mamma.

Därefter blev det en trevlig fika stund med syrrans familj och mor.

Och vips hade syrran blandat ihop fläskfärs, köttfärs, lök och kryddor.
Jag smakade av korvdegen och tyckte att något mer stark smak borde justeras till. I med mer kryddpeppar.

Fem meter korvskinn hade inhandlats av mor. Och så började tillverkningen. Jag öste upp korvsmeten på assistentens brygga och yngste sonen tryckte ner smeten. Skinnet hade syrran trätt på munstycket och där kom smeten ut i skinnet och korven formades. Totalt blev det nio korvar som fördelades på tre.

Totalkostnad för de nio korvarna 210 kr.

Trevlig aktivitet!

Sjukdebatten

Den senaste tidens debatt om svårt sjuka människors situation och kommande situation efter årsskiftet på grund av den lag som har stiftats och som trädde i kraft fr o m 20080701 är absurd.

För det första kan inte världens friskaste folk samtidigt vara världens sjukaste mätt i antal sjukdagar per år och förtidspensioneringar per år.

När företrädare för soc använder uttryck som kastas ut och rutschar utför från sjukpenning kan regeringen ifrågasätta om systemet före 2006 var bra när människor efter en tids sjukdom av försäkringskassan dömdes ut från arbetslivet med ett penstreck och förvisades till sjukpension. Personer som var i 30,40 års åldern kunde pensioneras på livstid för diffusa smärtor i bålen eller andra psykosomatiska tillstånd.

Dåvarande regering betraktade detta som solidaritet med de svaga och sanningen kommer jag närmare om jag anar att detta var ett sätt att få ned arbetslöshetssiffrorna.

Skurkarna i systemet om jag får kalla tjänstemännen och framförallt cheferna på försäkringskassan så är just dom. Lag ger utrymme för tolkning. Givetvis hade alla varit nöjda om försäkringskassans handläggare hade tolkat lagen på ett för alla förmånligt sätt. Så har säkert också skett i många fall men en och annan svårt sjuk har blivit drabbad på grund av en kassa som haft som mål att  bokstavligen tolka lagen.

Nu har regeringen fått göra lagtillägg som är övertydliga och som inte kan misstolkas. Men vad skall vi då ha tjänstemän på kassan till som inte behöver lägga hjärcellerna i dubbla funktioner och tänka till?

Inför samhällslön så slipper vi alla dessa stölligheter som förekommer med enskilda människor på landets kassor och arbetsförmedlingar.


Mätning

Har elitserien i ishockey blivit sämre under det senaste året och finns det en trend? Och går det att mäta generellt i bollsporter om serien har blivit sämre?

Har respektive serie blivit sämre om det inte återfinns lag i de europeiska ligorna och är detta ett kriterium som kan användas i rangordningen bland åren? Ett annat kriterium som kan vara andvändbart är hur många spelare som försvinner till olika proffsligor. Försvinner många av de bästa borde kvaliteten gå ned å andra sidan är de yngre bättre ersättare än tidigare yngre ersättare. Eller är det så att äldre avdankade proffsspelare ersätter de som försvinner?

Olika sporftjournalister uttalar sig på rent subjektiva bedömningar grundade på okulära besiktningar av en serie matcher att nu har tempot gått ned och spelet är sämre. Det är naturligtvis ingen tillförlitligt kriterie.

Enkäter bland tränare och spelare borde vara ett gångbart instrument för att avgöra kvaliteten på ett års serie.

Det borde vara så att under en femårsperiod så förbättras träningen och det tränas mer och allteftersom spelet utvecklas blir kvaliteten bättre.

Svenska ishockey lag har nått miserabla resultat i de senaste europeiska möten. Det påstås att vunna matcher är en eller två mot europeiskt motstånd de senaste åren. Således är inte längre elitserien tvåa efter NHL.

Många av de bästa har försvunnit till NHL, Ryska ligan m fl europeiska ligor. Förbundet funderar på att genom kontrakt få juniorer att stanna kvar till de når några in i senioråldern.

Det som måste vara helt avgörande är hur kvaliteten är i träningen och tid till träning i ishockey är knapp med tanke på det flitiga matchandet.Skidskytte/Löpning

Wolfgang Pischler (Stavning?) verkar av resultaten att döma vara en framgångsrik tränare. Om jag är rätt underrättad så har han fått oinskränkta befogenheter att styra träningen helt efter eget koncept.

Säkert har inte hans verksamhet varit helt okontoversiell inom Skidskytteförbundet. Genom att starka och framgångsrika personer har stöttat honom mot andra falanger har han kunnat fortsätta att bedriva verksamheten.

Allt eftersom framgångarna har kommit slag i slag har också aktiva fått förtroende för honom och nu betraktas han förmodligen som oersättlig inom Svensk Skidskytte sport.

Skall någon verka som elittränare krävs daglig kontakt med aktiva. Jag uppfattar det som att WP bedriver verksamheten enligt det konceptet. Är han inte fysisk närvarande så rapporteras träningsresultat in med hjälp av mejl och chatt media.

Skiljer sig skidåkning från löpning och jag avser då distanserna från 800 och upp till Maraton? Knappast kompetens mässigt för en duktig tränare.

Jag tror att svensk friidrott borde testa att med ljus och lykta leta efter en friidrottens WP som kunde ta hand om de talanger vi i dag har inom medel och långdistans och ges oinskränkta befogenheter att enligt eget koncept bedriva träningen. I dag har varje elitaktiv sin egen tränare eller tränar på egen hand. Det är inte optimalt.
Samtidigt som framgångarna möjligen kommer kommer också fler att vilja ägna sig åt löpning.

Resurser behövs och de finns. I dag är de fel utnyttjade genom att de slösas bort på administrativa aktiviteter dels inom specialförbundet och dels inom SOK och RF.

Om det ex inom medel och långdistans finns en WP behövs det då en resurs inom SOK som följer upp de elitaktiva? Hur många timmar lägger SOK på att följa upp skidskyttarna?


Klimatchat

Kul med chattar. Jag deltog i DNs klimatchat nu på förmiddagen. Jag fick igenom några frågor.
http://www.dn.se/nyheter/chattar/2.1254/

Vad lite jag vet om förhandlingarna är en konklusion en annan är att förhandlingar och överenskommelser utan juridiskt bindande avtal och därmed också sanktioner inte kommer att bidra till att minska jordens uppvärmning och klimatproblemet. Att bli stoppad av polisen när jag kör 80 på en 50 sträcka och få ett papper där det står att om jag inte bättrar mig inom fem år så blir jag kanske utsatt för böter bidrar inte till att jag ser det allvarliga i situationen.


Om det nu är så allvarligt som det är varför finns det så få politiker som på regional nivå går före och inför radikala åtgärder? Allmänheten är oupplyst och sövd av alla julförberedelser och annat som ytterligare lägger bördor på jordskorpan och haven. Att lägga klimatmötet strax före julfirandet är inte vidare smart. Jag vet inte så noga men muslimerna kanske inte firar jul samtidigt som vi och de är ju många så de kanske är mer uppmärksamma på vad som händer än den kristna världen.

Jag undrar när det blir kommersiellt gångbart med elbilar i landet? Dvs att åtminstone 50% kör med elbatterier.
Eftersom transporterna för vår del är den största boven borde lokala politiiker vidta drastiska åtgärder med det snaraste.


RSS 2.0