Ungdomsarbetslösheten

Kollade genom på en av otaliga debatter mellan arbetsmarknadsminister Littorin och socialdemokraternas talesman i arbetsmarknadsfrågor Österberg.
Debatetten gällde ungdomsarbetslösheten. Utgångspunkten borde vara socialdemokraternas tolvåriga regeringsinnehav då regeringen upprepade gånger blev kritiserad av OECD för den oproportionerligt höga ungdoms är arbeslösheten i Sverige i förhållande till övriga OECD länder.
OECD kritiserar Sverige på två områden dels för höga ingångslöner dels för den stela organistionen på svensk arbetsmarknad och främst då den lagstiftning som råder genom tillkomsten av LAS. Dvs turordningsreglerna som innebär sist in först ut. Ungdomar är sist in och får därför lämna först när ekonomin krisar.
Områdena som kritiseras är förhandlingsbara mellan parterna på arbetsmarknaden och regeringen av  vilken kulör den är kan alltså inte göra något för att förbättra situationen.
Vad regeringen däremot kan göra är att genom arbetgivaravgifterna sänka kostnaderna för arbetsgivarna för att behålla och anställa ungdomar. Det är precis det nuvarande regering har gjort.
 Då kommer Österberg med argumentet att det är bättre att satsa på de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden dvs de som varit arbetslösa flera år och aldrig varit inne på arbetsmarknaden. Var  och en förstår att den kategorin har kanske aldrig fullföljt gymnasieutbildningen och har så låga kvalifikationer att frågan är vilka arbetsuppgifter som de är mogna för. Tyvärr är det så i dax läget att så lågkvalificerade arbetsuppgifter finns inte på dagens arbetsmarknad det fanns förr då det genom kontakter kunde skapas uppgifter för de som inte orkade med skolan och inte ansågs kvalificerade för ett ordinärt arbet.
Samhället kanske genom lagstiftnin på skulle reglera arbetsmarknaden för den kategorin. Dvs varje företag och organisation skulle vara skyldiga att ta emot arbetslösa ungdomar som inte har haft något intresse av att fullfölja skolan och därefter ej heller visat tendenser till att reparera skadan. Alternativt kan det vara en uppgift för parterna på arbetsmarknaden att komma överens om.


Försvarsdebatten

Jag har i eftermiddag efter badet tagit del av delar av den i efterhand sända försvarsdebatten från Folk och Försvars årliga sammankomst i Sälen. Utmärkta sändningar på TV2 och TV24.
Under hösten efter Georgienkrisen har det i debatten från vissa håll yrkats på att försvaret måste tillföras ytterligare miljarder utöver den låsning på 39,4 miljarder som regeringen bestämt intill 2014. Debatten utgår från en ökad hotbild från Ryssland vilket naturligtvis är överdrivet. Det finns ingen hotbild från Ryssland mot Sverige. Vissa är rädda för att Rysslands tröskel för att ta till vapen mot grannar i närområdet är mycket låg. Vad händer om Ryssarna plötsligt vill av någon anledning försvara alla ryssar som bor i de baltiska länderna mot som ryssen uppfattar som övergrepp från de baltiska staterna? Nu är  de baltiska staterna Nato medlemmar så den utvecklingen är helt osannolik.
Från Agrell och Pellnäs sida opponerades mot utgångspunkterna i form av en hotbild varifrån svensk säkertspolitik och försvarspolitik utformas. Istället bör politiken utformas utifrån det geopolitiska läget som vårt land befinner sig i och hur det strategiskt skall försvaras och då gäller det att prioritera Norrland, Stockholms luftförsvar samt Gotland menade Pellnäs.
Prioritering av administrativa resurser har i många år sänkt vår försvarsförmåga och ligger nu som en jättesnara kring ÖB och beslutsfattarna.  Därför är det helt riktigt att nuvarande regering pressar på och försöker att styra om till att använda resurserna på rätt sätt.

Intressant var också att ta del av fd Moskva ambassadören Hirdmans analys av Georgien konflikten. H menar att den har övertolkats av media och att konsekvenserna av den främst i den svenska försvarsdebatten är överdrivna.


Offentlig sektorn

Som skattebetalare och "karriärist" hela yrkeslivet i den offantliga sektorn fortsätter jag att inte förvånas över den ineffektivitet som delar av de svenska offentliga myndigheterna drivs med. Nu senast försäkringskassan och på fredag presenterar ÖB sin utredning att armen skall minskas. Försvarsanställda uppgår i dag till 30 000 och av dessa 30 000 är 10 000 produktiva. Således 33% är produktiva resten är papperstigrar. Vilket företag skulle kunna överleva med sådana nyckeltal med ordinära faktureringspriser? Hur kan ÖB bli hyllad och upphöjd till en av EUs högsta tjänstemän med den styrningen under hela 2000 talet? En organisation borde kunna förändras under en tio års period. 

Hur många arbetslösa förlöser arbetsförmedlingen årligen? Siffrorna har redovisats av Statskontoret flera gånger och förskräcker ännu mer än försvarets.

Försäkringskassan borde ha standard arbete som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Hur svårt kan det vara att betala ut sjukpenning och barnpenning samt andra dagliga och årliga standarduppgifter? Säkert finns det komplicerade arbetsuppgifter som tar tid att utreda men det kan inte vara det vardagliga. Med stor säkerhet är det här som inom försvaret och arbetsförmedlingen nämligen att det är för få som sysslar med produktiva arbetsuppgifter i förhållande till andra administrativa interna uppgifter.
Kritiken från ledningen inom myndigheterna går ut på att myndigheten aldrig får arbetsro på grund av ständiga omorganistioner. Naturligtvis blir det ständigt tjafs om hur myndigheterna skall  vara organiserade med denna oerhörda mängd folk som sitter och tänker på hur en organisation skall vara organiserad. Överallt i samhället sitter folk och utför mängder av inproduktivt arbete som inte leder till mycket. Inte underligt att vanligt folk kommer i kläm.
Nuvarande regering håller igen på resurser till kommuner och landsting. Förhoppningsvis finns det en tanke om att organisationerna skall effektivisera och använda resurserna till produktiv verksamhet. Således prioritera verksamheten till det den urspringligen är till för.
Lyckligtvis sköter sig sveriges produktiva resurser väl. Jag tänker på det handelsöverskott om 11 miljarder som rapporterades för december månad i går, trots internationell finanskris. Det är starkt.
Starkt är det också med den utveckling för den privata sektorn som varit sedan 1970 talet. 1970 hade Sverige 2 929 000 människor sysselsatta i den privata sektorn mot 802 000 i den offentliga. 2007 var motsvarande siffror 2938/1507 i tusental . Således en fördubbling av den skattefinansierade sektorn och status qou för den privata (Källa: DI 090126).

Kanarieöarna

Lanzarote är den nordligaste av 13 Kanariska öar. Ön ligger på en lavarygg som sträcker sig från nord till sydpol.  Sex mil lång och två mil bred. Ligger ca tio mil utanför den afrikanska kusten. Fuertoventura kan tydligt ses från sydliga delen av ön som heter Costa Blanca. Ön består av lava från tre utbrott det senaste så sent som i mitten av 1800 talet. Vi fick reda på att ön har ett observatorium för eventuella lavautbrott så risken för överraskningar skall vara minimal men jag undrar ändå hur evakueringen skall gå till. Flyg och båtar finns kanske i beredskap. Och hur fort rinner lavan nedför sluttningarna?
Jag frapperades av den väl utbyggda infrastrukturen. Dels långa och breda strandpromenader med tillhörande utsmyckningar dels vägarna som var av mycket hög kvalite. Eldorado för den som vill förbereda sig inför en eventuell cykelsäsong. Det måste ha gått åt mycket EU medel till utbyggnaden.
Stora områden med bungalows släntrade nedför vulkan sluttningarna. Stranden kantades av många hotell (19 st). Stranden karakteriserades av omväxlande stelnade lava berg och fina sandstränder. Rikt affärsliv och väl utbyggd kollektivtrafik dels inom själva Costa Blanca men även till övriga delar av ön. Vi tog en rundtur med lokalbussen längs Costa Blanca som tog en knapp timma. Under resan kom vi i samspråk med ett engelskt pensionerat par från Blackpool som i omgångar varje år tillbringar fem veckor i bungalow. Vi prövade även buss till huvudstaden Ariciffe och på vägen hem gjorde vi ett uppehåll i Puerto del Carmen, öns näst största stad.
Temperaturen behaglig så här års med ca arton grader på dagen och fem/sex grader lägre nattetid. Underbart att ligga vid hotellets pool i solskenet när temperaturen inte är högre. För den som vill träna hade hotellet gratis erbjudande till gym med de flesta apparater.
Vinden var stark en dag tyvärr var det den dagen vi lånade cyklar. Hård motvind mot norr i ca 15 kilometer sedan efter en fiskmiddag vid El Golfo blåste vi till hotellet i god fart. Härligt med motion tyvärr blev det bara en dag. Vi valde mountenbike och det var fel med hänsyn till vägarna som var av parkettgolvs kvalite men vanan vid landsvägscyklar med smala däck är inte så god. Vi blev omkörda av ett par som valt rätt cyklar och vars kroppsvikt var dubbla våran. Dock hann den ena av paret cirkla många varv i en rondell innan partnern kom i kapp.
Heldagsutflykten med buss över större delen av ön gjordes tyvärr i ganska dåligt väder med ösregn och tunga moln just när vi passerade öns högsta punkt. Lite av utsikten fick vi med oss mellan molnen.
Flygresan tog knappt fem timmar och fungerade utan störningar dock med en försening på två timmar på hemresan.
Prisnivån hög, förstås delvis beroende på förnärvarande hög Euro kurs men också naturligtvis för att området karakteriseras av turister. Går nätt och jämt att komma under fem hundra för en ordinär middag för två. Två hämtpizzor sista kvällen kostade 160 kronor.

Fiktiv aktieportfölj

Jag investerar 100 000 i en fiktiv aktieportfölj och köper för 20 000 i vardera
Axis, 57,00 (Mid Cap),
Global Health Partner, 11,15 (Small Cap),
Bio Gaia, 36,90 (Small Cap) 
Avega Group, 8,40 (First North).
Clean Oil Tech, 0,75 (NGM,MTF)
Sista betalkurs 8/1 gäller som köpkurser.
Avstämning sista börsdagen 2009 mot Generalindex.

Över

Nu lider den arbetsovänliga jul-, nyårs- och trettondagshelgerna mot sitt slut. I morgon återgår alla som inte är arbetslösa, avtalspensionerade, ordinarie pensionerade, lång- och korttidssjukskrivna, permitterade på grund av låg sysselsättning,sjukpensionerade m fl till ordinarie sysselsättningar till det kommer alla varsel.

Nationen måste glädja sig åt att över nittio procent av den arbetsföra befolkningen är i sysselsättning.  Politikerna traumatiserar speciellt en grupp som har det rätt så bra. Det är gruppen arbetslösa och då de som nyligen blivit arbetslösa. Vad kan vara bättre än att få en lång ledighet med hygglig ersättning så vardagen går runt med mat och boende. Ytterst få arbetslösa om ens någon har problem med ekonomin så vida vederbörande tar det lugnt och utnyttjar ledigheten till ett liv utan ständiga konsumtionskrav.

Det finns många aktiviteter i samhället som folk kan ägna sig åt utan pengautlägg. Biblioteken står öppna för det mesta med böcker, filmer och musik. Naturen är en källa till avslappning. Vad är bättre än att komma in efter en lång dags vandring eller cykelåkning och laga mat och slappa med en bok eller film?

För den fysiskt inaktive finns föreningar av de mest skilda slag att idka verksamhet i.

Problemet är att vanans makt är svår att övervinna därför får många individers vardag en form av självömkan över att inte få gå till ett skrivbord eller maskinplats och då uppleva en ganska tölig tillvaro. Få förunnat är att uppleva ett stimulerande arbetsliv. 

Politiker och experter har en längre tid pratat om arbetskraftsbrist. Tiden börjar närma sig för att få en uppfattning om propagandan har relevans i kommande verklighet. För tillfället är jag tveksam om profetsiorna kommer att uppfyllas. Prognosen mot 2010 är en arbetslöshet kring 10%. Det betyder ca 500 000 öppet arbetslösa förutom den reservarbetskraft som finns i ovannämnda undersysselsatta grupper. 

I en poppulation på nio millioner finns det ca 500 000 överbegåvade och motsvarande på andra sidan intellektet. Klart är att landet behöver en stimulans av begåvade som förhoppningsvis den nya arbetsvänliga politiken har skapat förutsättningar för genom liberalare arbetskraftsinvandring. Det är naturligtvis ingen process som ineffektiva AMS kan klara av utan den skall skötas av företagen själva.

Ca 140 000 föddes per år krigsåren under andra världskriget. Nu har snart 80% av dessa gått i pension och ändå är det ingen arbetskraftsbrist. Undrar när den skall komma? Att hänvisa till att denna grupp behöver vård och på det viset tro på arbetskraftsbrist håller inte. Vem skall betala alla som behöver vård om det nu blir ett problem? Lösningen är i så fall radikalt sänkta skatter för låga inkomster vilket har till följd att den offantliga sektorn måste bantas och kommunal byråkrati och regionala ineffektiva myndigheter läggas ned.

Prognoser

Om jag tar mig tid att gå tillbaks och kolla vad prognosmakare har trott om framtiden blir jag alltid lika förvånad att konstatera att ingen har en aning om att det skall hända vad som händer. Och då speciellt dramatiska och omvälvande händelser som betyder att människors förutsättningar och livsbetingelser ändras. Vem kunde förutspå att muren skulle falla som den gjorde, att elfte september terrorismen kunde få de konsekvenser den fick, att jordbävningar ute i haven kunde få katastrofala följder för människor boende i strandnära områden, att den ekonomiska krisen kunde få den omfattning den fick.
Vad blir nästa stora världshändelse?
Vore det så att det stod i mänskligmakt att förutse det mesta skulle det inte inträffa. Männsklig storhet ligger i att parera otrevliga och förödande händelser så att de får minsta möjliga konsekvenser för vardagslivet.
Hur kommer palestina/israel konflikten att utveckla sig i närtid? Niklas Ekdahl har en intressant krönika i dag i DN. Om judarna hade reagerat likadant som palestinierna gör idag skulle terror bomber falla lite varstans över världen. Judarna förflyttades från många platser till nuvarande Israel.  Är den analysen relevant? Israelerna har satsat på att bygga land, palestinierna har lagt ner resurser på att skaffa missiler. Hur hade utvecklingen sett ut om det bland palestinierna uppstått en ledare som inte hade hämnd utan försoning i sitt ledaskap? Tiden talar för palestinierna därför att det i Israel finns 1,5 miljoner araber som förökar sig mycket snabbare än Israels befolkning. Och vilka konsekvenser kommer den utvecklingen att medföra? I TV4 i morse rapporterade en journalist att inne i Israel bygger en Hamas supporter skyddsrum mot de sinas missiler samtidigt som han är Israel vänlig. Onekligen komplicerat. Hur skulle Karlstadborna reagera om Kristinehamnarna skickade raketer in i Karlstads stadskärna och samtidigt byggde en mur runt gränsen och förbjöd invånarna att ta sig ut ur området? Overkligt men ändå? Kanske har någon en mindre konflikt med grannen som går att mildra. Kolla på http://newsmill.se. Andreas Malm presenterar en palestina vänlig artikel.
Vilken utveckling går EU till mötes under 2009 då tjeckien inleder med ordförandeskap som tas över av vår nation första juli? Under året skall det hållas folkomröstning av parlamentet och Sverige skall få en ny kommissionär i stället för Margot Wallström. Har den svenska opinionen blivit EU vänligare när det så påtagligt har visat sig att vi förlorar ekonomiskt i kristider med dyrare euro som följd av lågkonjunktur? Ju mindre en valuta är i relation till världsekonomin desto svagare står den sig i kristider. Detta var inget argument som bet på EU skeptiker när vi röstade om euron eller så trodde majoriteten att landet ständigt skulle vara i högkonjunktur opåverkat av omvärlden.

 

RSS 2.0