Tankar

När trafikolyckan har skett byggs cykelbanor. När bonusar betalts ut  och konstaterats vara för höga då dras de tillbaka. Beslutsfattare och prognosmakare står med förvånade miner när saker och ting hänt. Naturligt mänskligt beteende.
Ja men varför skall vi ha dessa mängder av organisationer som försöker tala om för allmänheten vad som kommer att hända i framtiden och det ändå händer en massa otrevligheter som ingen har kunnat förutse?

Vilka effektivitetstal om de nu ginge att mäta uppvisar alla dessa styrelser i statliga och kommunala bolag?

Låt författare och humorister spekulera i vad som kommer att hända i framtiden. Jag vill inte längre höra dessa försvarstal av demokratiskt valda ombud. Att jag blev lurad och förstod inte vad som skulle hända trots att jag borde ha frågat tillbotten när jag nu har suttit i styrelsen i femton år och har så mycket erfarenhet.

Vad har det för betydelse om det kablas ut av prognoschefen för AMS att arbetslösheten kommer att stiga till 10% i stället för 9%? Ta bort prognoschefen och gör något vettigt för pengarna i stället.

Ta bort alla dessa hierarkier i kommuner, landsting och statliga bolag och organisationer och producera det som skall produceras för att livet för medborgarna skall fungra något så när. Varför skall mellanchefen ha 50 000 i månadslön när de som utför arbetet har några tusenlappar över 20 000? På en mellanchefen med den ersättningen går det tre undersköterskor. Undrar om strategichefen tillsammans med planeringschefen, budgetchefen och ekonomichefen när de föredrar ärendet för de fyra kommunalråden och kommundirektören tänker på så enkla nyckeltal?

Ständigt dras äldrevård och skolan fram när det gäller att pengarna inte räcker till. Det finns mängder av andra saker att spara på i kommunerna och göra saker och ting på ett smartare sätt. I en medelstor svensk kommun går det att ta bort 10 mellanchefer och andra kufiska titlar på staben och behålla 30 undersköterskor eller lärare. Hur många onödiga kronor investeras i bilparken? Köp elcyklar de kostar 0,20 kr/mil enligt senaste annonsen från COOP bladet.

Kommunalrådet i Karlskoga gör helt rätt när han lämnar sitt uppdrag.

Energi

I dagens DN debatt http://dn.se/opinion/debatt/karnkraften-blir-kvar-tills-den-kan-ersattas-1.827295 lägger det röd gröna samarbetet ned motståndet mot kärnkraften. För den vanlige medborgaren som inte engagerar sig mer än då och då i den politiska snårskogen måste det framstå som obegrpligt vad som nu är skillnaden mellan de två alternativen.

Kärnkraften ska fasas ut först när den kan ersättas med el från förnybara källor. Så skriver di röde idag.

Alliansen vill tillåta nybyggnad av kärnkraften om behov finns.

Den totala energianvändningen/energitillförseln enligt energimyndigheten för år 2007 var 624 TWh. Vindkraften stod för 1,4 TWh. Kärnkraften för 191TWh. Olja för 199 TWh. Vattenkraft för 66 TWh osv.
Med siffrorna som underlag blir debatten mer begriplig. Den förnybara energin år 2007 stod för 1,4 TWh av det totala behovet som var 624 TWh.

Nuvarande kärnkraftproducenter kan anses ha tjänat ut 2025 har allmänheten fått veta. Således logiken säger att har inte vindkraften och eventuella besparingar lyckats komma upp i 191 TWh före 2025 så blir det problem.

Problemet är dessutom att var och en förstår att det inte går att fatta beslut om vad som skall tillföra den energin som då fattas just då utan det måste ske långt dessförinnan. I dag sägs det att det tar tio år att få igång produktionen i  nya kärnkraftverk från det att beslutet tas.

Vad jag förstår blir det en strid om påvens skägg eller hur det är man brukar uttrycka sig om nå't som egentligen inte behöver diskuteras. Således verkar det som de båda alternativen är överens om att vi måste producera en viss mängd energi och att den får innehålla kärnkraft till den dagen vi kan ersätta den med s k förnybar. När den tidpunkten inträffar är det idag ingen som kan veta. Troligen någon gång närmare 2050 än 2025. Logiken säger då att vi inte kan göra oss av med en källa som står för merparten av energitillförseln utan måste hålla öppet för att investeringar i kärnkraft måste få ske om det finns behov.

I dag skriver di röde

"Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för förnybar energi med vår goda tillgång till vind, vatten och skog. Den förnybara energin i Sverige har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Vi menar att all svensk energi på sikt skall komma från förnybara källor. Vi vill därför slå fast ett långsiktigt mål om minst 55 TWh ny förnybar el till år 2030 redan nu."
"Energieffektivisering måste vara en grundläggande del av en framtida energipolitik. Vi vill genomföra en elväxling från energislösande lågproduktiv användning i främst icke energiintensiv industri och i bostäderna till högproduktiv produktion i process- och tillverkningsindustrin och en utbyggnad av järnvägen och effektiva el- och hybridbilar. Möjligheterna att införa ett system med vita elcertifikat för att driva på utvecklingen bör prövas. Målet bör vara 25 procent effektivare energianvändning år 2020."

Frågan blir då om kärnkraften inte får byggasut. Enkel matte ger vid handen 191 - 55 = 136 TWh. Energieffektivisering skall uppgå till 25%. Således 0,25*624 = 156 TWh framtill 2020. Då uppstår ett överskott på 20 TWh. Vem tror på den utvecklingen?
Bristen om vi inte lyckas med effektiviseringen blir i procent 136/624 = 0,22. Således 22%. Hur många arbeten går fölorade i det läget? Jag tvivlar på att politiker som företräder en sådan linje är seriösa eller så har de inte brytt sig att sätta sig in i verkliga förhållandet. Och då blir det riktigt allvarlig med hänsyn till demokratin. Demokrati måste vila på saklighet inte att slå dunster i ansiktet på allmänheten. Alternativt att klart och tydligt redovisa att vi är villiga att ta höggradiga risker med svensk samhällsekonomi.

Börja med att redovisa alla fakta i debattartiklar så leder det till att allmänheten kan få viss utbildning och på det viset inte utsättas för politisk propaganda.


Dagens Arena och skallen på mera resurser till Kommuner och Landsting

Läste en artikel nu på morgonen i Dagens Arena. Artikeln är en av många i raden av vänsterns rop på miljarder till kommuner och landsting. Sahlin med flera ropar på samma sätt i debatter med Reinfeldt. Reinfeldt gör ett mycket trovärdigt intryck.
Hörde senast på morgonen en interview med Reinfeldt med anledning av EUs kommande toppmöte.
Miljarderna som Europas regeringar har pytsat ut har ännu inte fått effekt och en del har inte ens ianspråktagits. Budgetunderskotten exploderar i de flesta länder. Konsekvenserna på lång sikt blir naturligtvis att varje regering måste ta ansvar för sin egen ekonomi. Vilket betyder skattehöjningar eller nedskärningar av offentliga resurser vare sig det är vänster eller höger som sitter vid makten.
USA håller förnärvarande på att dammsuga världen på lån för att finansiera sitt enorma budgetunderskott som börjar på att bli helt ohanterligt. Undrar vad konsekvenserna av denna ekonomiska hanteringen kommer att bli på lång sikt för världens ekonomier?

Nu tillbaks till den kommunala ekonomin och Dagens Arena.

Tre undersxköterskor kostar i månaden ca 100 000 inkl sociala avgifter. Undersköterskor har inga kontor, resekostnader etc

En onödig mellanchefen i administrationen kostar 100 000 exkl alla kringkostnader. Uppskattningvis 20% att lägga på för den kategorins kostnader.

Hur många vice rektorer, studierektorer, skolledare mfl onödig administrativ personal finns i ex Örnsköldsviks kommun.

Jag är säker på att det går att ta bort ex 10 mellanchefer, centrumledare, näringslivsutvecklare, strategichefer, kommundirektörer och alla möjliga konstiga påhittade jobb där personerna tillbringar sin tid på möten och olika informationsaktiviteter dels internt dels externt. Eftersom en sådan höjdare motsvarar tre till fyra undersköterskor är det enkel matte att börja räkna för alla vänsternissar som bara ropar mera mera mera till landsting och kommuner. Det är förvånande att propagandisterna inte börjar med de högavlönade och propagerar för att landsting och kommuner skall se över organisationen och speciellt alla högavlönade onödiga jobb som inte tillför något.

Jag har jobbat inom den kommunala administrationen så jag är inte helt bakom flötet. Lugna ner Er med Ert ständiga ropande på sedelpressarna inom Dagens Arena och kolla upp verkligheten så blir Ni mer trovärdiga.

Anmäl

Eftersnack och vad gör livet värt att leva

Vad gör livet värt att leva?

Utan tvekan att efter  kontorsarbetarlivet söka och skapa trevliga aktivteter som gör vardagen värd att se fram emot. Jag tror mycket på att skapa vardagliga aktiviteter som inte är så pretantiösa. Utnyttja det som finns och det som jag under långt liv har skapat i form av intressen eller hobbies. Något nytt är inte heller onyttigt att ställa sig inför.

Kolla vad barnen sysslar med och har sin livsförsörjning med och glädjas åt att de har det bra. Att ha en lugn och bra relation med hustrun.

Jag beter mig rutinartat och den ena dagen är ganska lik den andra men det som gör den olik är möten och samtal med människor.

Ena dagen träffar jag en gammal idrottskompis och har ett kort men intressant samtal med.

Andra dagen ett par som simmar och som det är kul att samspråka med en halvtimma eller så efter badet.

Yrkesmänniskor som jag träffar när jag utövar mina aktiviteter ger också en dimension till vardagen

Dagligen händer nyheter som är spännande att ta del av  och reagera inför.

Just för tillfället umgås jag varje dag med min mor och det är en gemenskap som jag inte varit så bra på tidigare men det nya är det mest spännande.

Våren börjar så smått komma närmare in på kroppen. I går var det första gången jag cyklade till badhuset utan mössa och handskar. Visserligen mötte mig en hisklig motvind på vägen hem men ändå var det skillnad.

Snart kan det bli morgonfika på terrassen och det ger tillfälle till möte med grannar.

Mästarnas mästare

Vad är det som får ett seriöst public service företag som SVT 1 att visa ett så urlöjligt program som Mästarnas mästare?De personer som får pippi av alla sportprogram av seriös natur och som verkligen händer måste ju få pippi i kubik av att eventuellt påträffa ett program av den kulör som mästarnas mästare.
Den seriöse morgonprataren vad han nu heter hur kan han låna ut sig till att vara programledare och till på köpet verka hålla sig allvarlig under löjligheterna?
Någon måtta på dålig underhållning måste det väl ändå finnas på sveriges television.
Och hur kan man få före detta seriösa idrottsmän/kvinnor att ställa upp på vedervärdigheterna?
Experternas uttalande före tävlingarna kan karakteriseras som rent av larviga och påhittade för att överhuvudtaget få programmet att fungera.
Finns det bara en massa jasägare på sveriges television.?Finns det ingen som kan upphäva sin röst och säga i från att nu får det vara slut på larvigheterna och resurslöseriet?
Att dra iväg med hela klabbet till Spanien och spela in löjligheterna måste kosta en väldig massa pengar. Under tiden visas en allvarlig politisk debatt mellan Mona Sahlin och Statsministern om Sveriges framtid. Undrar hur många publiksiffror den sändningen hade i förhållande till Mästarnas mästare?
Jag måste återkomma till det gamla sletna uttrycket "tur att det finns knappar att reglera eländet med".
Men varför skall jag vara tvungen att vara med och finansiera det urfåniga programmmet?
Programmet anses vara populärt. Otroligt. Är det jag som är utanför och inte fattar vad folk uppskattar?

Chefsnoja

Då¨och då kommer jag i samtal med människor in på att det finns behov eller jag blir tillfrågad vad jag sysslat med eller med anledning av frågan har du gått i förtida pension av att berätta om händelser i arbetslivet.
Jag brukar inte sällan karakterisera yrkeslivet med en detalj och det är att jag haft chef noja. Inte sällan har jag hävdat en uppfattning på arbetsplatsen som inte uppfattats populär. Konsekvensen har blivit att jag betraktats som en aning udda.
Ofta har jag funnit ett underhållningvärde i att hitta på och säga saker som gått rakt emot gänget. Inte så bra medger jag men provocera kan ha sitt värde inte alltid men då och då.

Jag undrar om det är de personer på en arbetsplats som är av en annan uppfattning än den gängse som skall betraktas som udda eller om det är rent av den gängse uppfattningen som är udda?

Jag kommer in på ämnet anledning av den senaste tidens avslöjanden om totalt felaktiga beslut när det gäller ersättningar till chefer och lëdningsgrupper. Nu är det långt ifrån den kategorin som jag har umgåtts med men ändå verkar det finnas likheter mellan grupperingar i mindre och större organisayioner.

Framförallt den gamla  sanningen att chefer eller grupperingar i företag omger sig med jasägare eller ett mera drastiskt uttryck är rövslickare för att riktigt betona följsamheten till den man är beroende av i kariären eller vid nästa lönerevision. Jasägare och tystnad är naturligtvis den främsta orsaken till att felaktiga beslut fattas och att de får förödande konsekvenser. Jag tycker att det vore den enklaste saken att ta hänsyn till och i varje fall analysera på ett vettigt sätt olika åsikter. Men visst görs det. Sammanträden kan pågå i timmar men vad är det mötet dsiskuterar? Sk cykelställs mål. Är det det vanligaste? Möjligen.

Annika Falkengren kunde omöjligt förklara varför det blivit så fel. Naturligtvis för att ledningsmiljön på SEB är sådan att tystnad eller alltför lit diskussion uppmuntras. Annika Falkengren är kanske ingen bra chef med sitt smått smattrande verbala framtoning. Skall chefer vara lyssnande och värderande? Naturligtvis är det en bra egenskap men ackså sällsynt. En annan smatterchef är Wanja Lundb  Wedin ungefär egenskaper som Marcus Wallenberg nuvarande styrelseordförande i Investor.

Det verkar som en hel del av dagens chefer är valda  enlikt sämsta tänkbara kriterier. Visst finns det lysande undantag. Jag vill framhålla nuvarande statminstern som en lyssnande och lugnt samtalande person. Scanias VD är ett annat exempel på en chef som kombinerar ett lysande resultat med lugn och sans. Motsatsen är socialdemokrernas Ylva Johansson.


Mord

Jag undrar varför mord är ett samhällsfenomen som drar till sig en ansenlig tid i massmedia.? Är det för att försäljningssiffrorna för kvällspressen stiger när det går att snaska i detaljer som är ren spekulation?  De flesta vet ju att inga detaljer släpps för än förundersökningen är slutförd. Men allt tycks avslöjas dagen efter att handlingen har begåtts.
Mord är förstås en extrem mänsklig handling och att förstå den  publicitet handlingen får skall ses utifrån den aspekten.

Nu när rättegången börjar kommer många timmar att ägnas åt det österrikiska bestialiska mordet.

Knappt har Arboga händelserna avslutats.

Skolmassakrer är ett annat fenom som alltmer har ökat. Uppenbarligen har det sin orsak i ett upplevt utanförskap.
Utanförskapet upplevs av många människor som påfrestande och får som yttersta konsekvenser tragiska följder.
Att det är ungdomar som står i centrum är ännu mer djuptragiskt.

Är det av allmän intresse att det rapporteras i överflöd om människors olyckliga handlingar?  Efterfrågan tycks omättlig på rapporter i kvällspressen och för den delen i den seriösa delen av public service.

Knutby aktiviteterna kan jag förstå behöver analyseras och diskuteras därför att sekter är ett samhällsfenomen som gör att många kan fångas av dubiösa religiösa budskap.  Information och publicitet kring detta samhällsfenom behöver få utökad tid istället för att prioritera enskilda olyckliga människors handlingar.

Läste en bok senast om maffian i Sverige. Hur stort utrymme får detta fenom i public service? Vet allmänheten hur stort inflytande kriminella organisationer har i dagens Sverige? Senast dömdes Spelkungen till fjorton års fängelse av Västra Götalands tingsrätt. Vilken publicitet har denne man fått i förhållande till den tyska kvinnan som mördade två barn i Arboga?


Klart det har att göra med att journalister inte vågar rapportera från en så inflytelseriks mans leverne i förjhållande till den ofarliga arboga mörderskan.

Det mänskliga beteendet och handlingar är för många av oss oförståliga men ändock inte på grund av den mänskliga naturens outgrundlighet. Ständigt kommer vi att mötas av de mest bestialiska handlingar samtidigt som den mänskliga omtanken och kärleken är lika outtömlig.


La Voix

Grattis till Malene Ernman. Klart bäst. Vilket schvung. En av de få ggr jag hade röstat rätt.

Så röstade tittarna:

Malena Ernman 322.657, 18%
Caroline af Ugglas 318.952, 18%
E.M.D 231.098, 13%
Alcazar 199.014, 11%
Måns Zelmerlöf 182.651, 10%
H.E.A.T 178.283, 10%
Sarah Dawn Finer 146.300, 8%
Molly Sandén 51.467, 3%
Agnes 49.819, 3%
Emilia 48.844, 3%
Sofia 19.885, 1%

Totala antalet röster: 1.748.970

Källa: SVT

Jag kan inte hitta hur städerna röstade.


Jobbcoacher mm

En ny titel har kommit in på arbetsmarknaden. Regeringen satsar 3 miljarder under tre år på att hjälpa arbetsökande att söka jobb med hjälp av coacher ett utländskt ord för hjälpreda/leda.
Utöver arbetsförmedlare som traditionellt är de som skall/har vägleda/väglett den arbetslösa till ett nytt jobb skall nu en annan person bistå den sökande till arbete. Arbetsförmedlingen kostar landets skattebetalare 70 miljarder per år. Jag påstår att detta är det mest gigantiska slöseri med skattemedel som något samhälle historiskt har uppvisat. Möjligen kan det konkurrera med Stasis övervakning av östtyska medborgare.
Själv har jag i två omgångar varit arbetslös och har upplevt de ineffektiva aktiviteter som arbetsförmedlingen arbetar med.

Varför inte i införa sjukcoacher dvs utöver de yrkesmänniskor som arbetar med sjukskrivna hänga på en sjukskriven en coach.? Uppgiften för sjukvårdscoachen skulle då bli att från första sjukskrivningsdagen stå i kontakt med den sjukskrivne och bistå med ett tillfrisknandet beroende på sjukdom.

Varför inte införa föräldra coacher. Kriteriet för när en förälder skall bistås med en coach blir när betygen eller de skriftliga omdömena i småskolan är undermåliga eller när barnet spårar ur på dagis.
 
Hur många arbetstillfällen skulle inte kunna skapas med sjukcoacher och föräldracoacher? Givetvis måste skatterna höjas på kort sikt men på lång sikt skulle skattehöjningen bli en investering och kriminalvårdens kostnader sänkas tillsammans med sjukvårdskostnader.

Allvaligt och känslomässigt störst betydelse  i samhället skulle vara att införa coacher för de människor som har det allra svårast. missbrukare, ensamma människor i livets slutskede m fl grupper som är förlorare i det övergödda konsumtionssamhället.

En tredje coach finansierad med skattemedel kanske är den mest bfogade i dagens samhälle. Ungdomar klagar ständigt på att det inte finns något att göra. Varför inte utöver fritidslärare införa fritidscoacher som har till uppgift att coacha fritidslösa ungdomar till sysselsättning?

Så här går det med lite tankemöda att gå på och tillfredställa alla missnöjda grupper i samhället. Nu när konsumtionen sjunker är det befogat att samhället anställer köpcoacher. Skattemedel avsätts för att i varje köpcentra anställa tre till tio köpcoacher som på bästa sätt skall vägleda den vilseledde konsumtenten till ett effektivt utnyttjande av sina små medel som sänkt  A-kassa innebär. Kanske är det mest befogat att införa pensionärscoacher för den kommande sänkta pensionen som kommer att göra miljontals svenskar medelslösa.

Gotland ӌtermilitariseras"

Det handlar om att förrådsställa 14 Leopardstridsvagnar. Hoppas att vagnarna inte placeras i ett förråd utan sprids ut hos bönder över hela ön i deras lador. Överste Pellnäs verkar ha blivit lyhörd.
Nästa beslut verkar bli att åter införa flygskydd för huvudstaden. Hur blir det med västkusten och Göteborg skall Säve återuppstå som flygbas för JAS och inte enbart vara en plats för Ryanair? Bodens fästning kanske också kommer att remilitariseras. Norrland är sedan tidigare det viktigaste området att försvara. Hur blir det med arkipelagen utanför Karlskrona när ryska ubåtar kommer att patrullera kring oljerören? Skall svenska fiskebåtar kombinera fisket med att kolla på rysk militär?
Det enkla är oftast de kloka. Tolgfors förklarar de nya ideerna med att tung materiel kan placeras fast medan folk kan röra sig till materielen snabbt. Ganska självklart kan jag tycka så här med facit i handen. Varför har inte dessa lysande ideer framförts tidigare av det överbefolkade Högkvarteret?
Ingen återvändo för kasernerna på gamla kära I2 finns. Där kommer aldrig mer marschfötter att trampa. Ingen gång i livet har jag haft det så kamratligt och trivsamt som tiden i lumpen jämfört med yrkeskarriären där det mest var tillfälle att irritera sig på den dåliga och ineffektiva ledningen.


AMF bonusar

Ledningen för fackens och arbetsgivarnas pensionsbolag, AMF, får dela på 17 miljoner kr i bonus.

Samtidigt får ca två miljoner kunder hos AMF sänkta pensioner och återtag av pensionskapitalet på totalt 17 miljarder kr i år.

Enligt Dagens Industri har tio chefer och nyckelpersoner i AMF Pension ett bonustak motsvarande tolv månadslöner.

Värdet på kontobeskeden skrivs ner med åtta proc, 17 miljarder kronor. Det gör att 350.000 pensionärer får sänkt pension 100-150 kronor/månaden.

Christer Elmehagen, som var vd för AMF 1998-2008, tjänade 5,1 miljoner kronor i fjol, plus 9 miljoner kronor i pensionsavsättningar. Den rörliga delen av lönen var 25 procent.

Vice vd Ingvar Skeberg tjänade 5,1 miljoner kronor, varav bonusen stod för 1,3 miljoner.

Samtidigt får 2,5 miljoner kunder i AMF Pension ett återtag av preliminär återbäring.

AMF Pension är ett av Sveriges största pensionsbolag med 3,8 miljoner sparare. Det ägs gemensamt av LO och organisationen

Ovanstående går att läsa på morgonens text TV sida. Konsekvensen hos löntagarna borde vara generalstrejk och att lämna facket. Men vem skall organisera aktiviteterna? Svenska löntagare har det för bra. Aktiviteter som organiseras i andra länder som Frankrike och nu senst Lettland och Island kommer vi inte att få se i landet.

Lama protester i TVs morgonsoffor som bara pensionärer och andra som står utanför arbetsmarknaden har tillfälle att se är de enda aktiviter som blir följden. Svenska folket är förlamat av melodifestivalen, Let's dance och alla sportreferat samt Viktorias och Daniels pågående romans. Undrar hur det kommer att se ut om följden av pågående finansiella/klimat kris urartar till något riktigt allvarligt som ingen prognosmakare har haft en aning om?

Det skall bli intressant att se hur den alltid leende Wanja Lundby Wedin som huvudägare i AMF kommer att förklara sig i nyhetsmedia.
Reklamen i TV rutan som varje dag presenterar AMF som det bästa bolaget att placera löntagarnas medel kommer att framstå som ett hån.
Nu säger den lugne löntagaren att vi måste ha duktiga och in initiativrika människor som hanterar kommande pensioner på bästa möjliga sätt.
Sanningen är den att till en mycket stor procent är det helt avgörande hur internationell handel och därmed ekonomi utvecklar sig och det kan ingen små påve i det starkt internationellt beroende lilla Sverige påverka. Alltså kan löntagarnas medel placeras enligt ett index som endast behöver administreras av en dator när programmet är klart. Hur pass stor del som skall placeras i aktier och företags- eller statsobligationer kan också avgöras av en styrelse en gång om året eller eventuellt justeras flera gånger vid styrelsesammanträde precis som räntan justeras efter den ekonomiska turbulensen.

Nästa gång Wanja Lundby Wedin och även ordföranden för TCO  visar sig offentligt borde hon/han tårtas eller bli överöst av ruttna tomater.


SEB och bankvärlden

Jag kan inte avhålla mig från att skriva och tycka något om denna del av samhället. Av tradition har s k vanligt folk respekt och ödmjukhet för att inte säga en viss rädsla för den värld som miljön i bankerna har visat upp.

Många är de som när de har tvingats besöka en bank i ett enkelt ärende klätt sig lite finnare kanske har jobbaren i sextio års åldern knutit slipps och tagir på sig sin bästa kavaj inför ett ovant bankbesök.

Av tradition har det varit den gamla posten som stått för penninghanteringen dvs vanligt folk har betalat sina räkningar och hanterat andra penningtransaktioner via dåvarande statliga posten.

Vem av oss kommer inte ihåg den gamla postsparboken. Nu senast gick denna kategori som tidigare varit kunder i posten till det av posten administrerade kassaservice. Nu finns inte den inrättningen längre. Konsekvensen är att äldre som vill kontanthantera måste besöka en bank för att få kontanter.

Produkterna som bankerna levrerar anses så komplicerade och ansvarsfyllda att ledingen måste ha enorma löner och anses stå över många yrken i dagens samhälle.

Vad det handlar om är i många fall inget annat än att på ett trivialt sätt för en ekonom kolla upp företags balansräkningar och resultaträkningar och sedan tro att det i framtiden kommer att gå lika bra eller dåligt som det alltid har gjort.. För detta har fondförvaltare och analytiker löner som inte går att jämföra med andra kategorier i samhället som gör ett jobb som har mycket mer betydelse för utvecklingen av jobb och produktivitet i näringslivet.

Att förvalta pengar har inte mycket mer att göra med kompetens än  att bedöma i vilken form vilket fotbollslag eller för den del ett visst stalls hästar för tillfället befinner sig i.

Jag kommer aldrig att glömma samlingen i bibliotekshuet som SHB hade anordnat 2000. Den skicklige analytikern från Göteborg hade rest upp och förkunnade Ericssons enorma framtidsutsikter. Han rådde alla att belåna sina hus eller annan fastegendom till max och placera i Ericsson aktier. Alla vet hur det året därpå gick. Så var det med den kompetensen.

Men av någon anledning har dagens bankvärld utvecklat sig till ett mysterium för de flesta av oss. Riksbanken i toppen höjer räntan när den borde sänkas och sänker räntan till onormala nivåer när den borde befinna sig på normala nivåer.

Riksbankschefen förhörs av riksdagsledamoter och lämnar svar som inte går att tyda på annat sätt än att låta räntan ligga fast kring tre procent for ever. För vad riksbanken gör grundas på det som redan har hänt förklarar chefen med över100 000 i månadslön. En spottstyver gentemot Falkengrens 7 millar.

Naturligtvis är det av största betydelse att de medel som den vanlige löntagern avstår från under yrkeslivet  placeras på ett sådant sätt att de avkastar en bra slant så att den dagen när pensionen inträffar en hygglig summa kan betalas ut tills det är dax att åka upp till den himmelske fadern. Pension kommer inte från den sankte per utan beror på samhällsutvecklingen. Ibland i den politiska diskussionen får jag intrycket att vissa politiska partiers företrädare tror att så är fallet.
Kanske är det mot den bakgrunden som penningförvaltare har fått en sådan enorm status i dagen konsumtionssamhälle.
 

EM Guld

Efter lång och trogen tjänst trots sin ringa ålder lyckades det för Wissman att knipa guldet på 400 m i inomhus EM i Turin.
Bakom triumfen ligger hårt och kontinuerligt arbete. Ungefär som Holm och andra stabila figurer. Segrare karakteriseras av stabilitet och mental begåvning.

Löpning är något alldeles speciellt. I ingen idrottsgren i världen är konkurrensen så hård som i löpning.

För ett litet land som Sverige kan det inte överskattas att ta medalj i internationella mästerskap i löpning.

Berömvärt också den lugn och analytiska kompetens som Wissmans tränare Olsson utstrålade.

RSS 2.0