Nye Gdn för AMS

Gäsp! Regeringen har utsett en ny generaldirektör för AMS. Mikael Sjöbergs, kusin till Göran Persson, främsta meriter är att han varit statstjänare  hela sin karriär. Givetvis är det svårt att rekrytera från toppkrafter från näringslivet. Få lockas av det tröstlösa arbetet på AMS. Dock, eftersom det mest komplicerade problemet är att matcha arbetssökande med marknadens behov, borde någon från arbetsgivarsidan vara intresserad av att sätta sprätt på just det problemet. Å andra sidan borde det inte vara någon besvärlig knut att lösa upp. Hur svårt kan det vara att på en ort, arbetsförmedlingen finns överallt, informera arbetsgivarna om vilka sökande som finns att tillgå. Och om behovet saknas på orten borde företagen snabbt få reda på det och med hjälp av förmedlingen hitta sökande från andra planeter. Det råder ju massarbetslöshet enligt retoriken. 
Ett annat problem som inte går att lösa på kort sikt hur duktig generaldirektören än är i sin ledarposition är förstås om arbetskraften är fel utbildad. Å andra sidan tror jag inte på den hysteriska propaganda just runt det problemet. Företag som vill expandera utbildar sin egen arbetskraft. Arbetsuppgiftrna är överkomliga även för de som tyckt att gymnasiet inte varit någon höjdare. Dessutom går många lovande krafter arbetslösa i Europa. 

Dopning

Jag har varit på Arne Ljungqvist föreläsning om dopningens omfattande historia sedan 70 talet när Arne började arbetet mot dopning. Motståndet har varit som att ta sig upp för Sotji backen till de Olympiska ringarna minst tio ggr samma dag och märk då för en privat person. Åtminstone får jag det intrycket när jag lyssnar på vad Arne har att berätta. Wadas regler är oomkullrunkeliga. Efter decenniers arbete hörs det nu positiva tongångar om att vetenskapen ligger en bit före fuskarna.
Fallet Bäckström skiljer sig ganska säkert inte från många andra fall av likartad kaliber. Kanske ändå därför att gränsvärdet har överskridits med 25% vilket gör att förseelsen får anses tillhöra kategorin förvånande mycket och förseelsen är att beteckna som intill grov.
Gränsvärdena är förstås satta med tanke på att personer som verkligen behöver medecineras på grund av allergier skall utöva idrotter på hög nivå. Att överskrida gränsvärdena med höga procentsatser tyder på fusk.
Att inte nuvarande ledning för ishockeylandslaget har lagt ner all kraft på att förhindra fall av denna kaliber, vad skall jag ta till för kraftord? Jag nöjer mig med oerhört förvånande. I all den stund före detta coacher berättar hur noga de har varit med att betona att all medecinering inför mästerskap skall upp till granskning.
En sak är om gränsvärdet hade visat någon enhet över då hade det möjligen kunnat förklaras med för lite intag av vätska men att komma i närheten av gränsvärdet tyder på oegentligheter sådana är WADAS regler.
Och vad har SOK för ansvar att övertyga sig om att alla aktiva är långt från gränsvärdena?
 
Läs mer som ytterligare förstärker att Bäckström har fuskat http://www.dn.se/sport/ishockey/testades-positivt-fick-fortsatta-spela/

Upphandling av privata tjänster i offentlig miljö

Privata entreprenörer tjänar millioner på arbetslösa, utslagna, åldringar och barn. De mest utsatta människorna i samhället överlämnas av det statliga, kommunala och landstings styrda systemet till privata aktörer utan uppföljning och kontroll av att tjänsterna utförs på ett sätt som allmänheten förväntar sig.
 
Och frågan uppstår: är det någon som vet vad som skall hända? Vad förväntas? Vad är målet? 
 
Arbetslösa skall få jobb. Utslagna skall anpassas till samhället. Åldringar skall få ett värdigt avslut. Barn skall uppfostras till bra samhällsmedborgare. Således en vidsträckt målformulering. Medlen till att uppfylla målsättningarna varierar inom vida ramar.
 
Kalkylerna både från leverantörerna och beställrna verkar saknas. Borde det inte vara så att handlingsplaner och kalkyler diskuterades innan upphandling görs? Troligen görs det men med vilken kompetens? 
 
Tänk den utopiska tanken att individen själv finge en peng att handla upp tjänsterna för utan de offentliga mellanhänderna. Någon offentlig bedömning måste förstås till inför ett beslut om tilldelning. 
 

Godheten

Godheten en film av Stefan Jarl har refuserats av SVT med motiveringen att den är för systemkritisk och att ett alternativt programutbud saknas som motvikt till Godheten. 

Självklart skall alla orättvisor och brutaliteter i välfärdslandet upp på bordet till beskådande för att kunna förbättras. Och framförallt för att medborgarna skall kunna ta ställning och analysera vilka medel som skall till för att eländet skall förbättras och till slut helt försvinna.

Eva Hamilton och hennes medarbetare tror jag inte är helt bakom flötet och saknar förstånd och förmåga till urskiljning och val av programutbud.

Godheten är förmodligen något alldeles extremt vad avser skildringen av landet elände där regering och myndigheter saknar all sans och förstånd när det gäller behandlingen av de mest utsatta grupperna. Ingen hjälp är att få för den som valt fel föräldrar utan marknadskrafterna suger från födsel ut all livskraft och must ur individen.
Skolan är från början till för de mest begåvade och skiter i de oförståndiga och lata. När arbetslösheten blir följden av skolans brutala behandling kommer individen att utsättas för de sociala myndigheternas oförstånd varför individen har hamnat där hen är. Skyll Dig själv blixtrar i neon vid ingången till arbetsförmedlingen och social kontoret. Här har Du inget att hämta. Vänd Dig till soppköken.

Sverige är landet där brutaliteten står i förgrunden och alla mänskliga behov saknar stöd. Jag har inte sett fiölmen men anar något i stil med mina ovan tankar.

 


OS I Sotji

OS i Sotji är ren katastrof vad avser hänsynstagande till mänskliga rättigheter. Och så kommer det att förbli många decennier framöver. OS kommer att förläggas till de mest avskyvärda regimer världen har skådat. Vem blir överraskad om framtida OS eller VM arrangemang kommer att gå av stapeln i Nordkorea? Så länge demokratin får tillåtas att fungera kommer majoriteten av deltagar länder att rösta fram överraskningar. Just därför att majoriteten av FN länderna åsidosätter de mest grundläggande krav västvärlden kan ha på arrangemangen. Jag kan inte tolka uttalanden från aktiva och SOK ledare på annat sätt.
Det enda verkningsfulla medlet är om en del av medlemmarna helt enkelt förklarar att vissa länder ställer vi inte upp på. Och det kommer aldrig att hända. Så länge afrikanska barn tillåts att bränna elektronik på hemländernas soptippar kommer inte heller några förändringar att ske i så triviala saker som att rösta fram diktatur länder att arrangera OS. Så länge vi köper pekskärmar som innehåller metaller som afrikanska barn rotar fram långt under jorden kommer ingen förändring att ske i mänskliga rättigheter jorden runt.
 
 

RSS 2.0