Minoriteter förtrycker ...

Minoriteter förtrycker sitt eget folk. Så uppfattar jag situationen i Gaza. Trots den långvariga konflikten med Israel är säkert huvudelen av palestinierna angelägna om fred. Generellt är det så när konflikter urartar i våldsamheter. Majoriteten av människor är emot våld och elände. Medan minioriteter är ute efter hämnd och struntar i konsekvenserna och har ingen tanke på att konflikter inte går att lösa med våld.  Det är inte i första hand de som utövar våld som får stå för konsekvenserna med död och förintelse som följd utan det är deras kamrater som utplånas och skadas.
Att Hamas fick makten på demokratisk väg i Gaza berodde säkert mer på deras sociala insatser än på att folk önskade fortsatta strider med Israel. Om jag skall tro på vad som sägs från många håll att Hamas offrar sin egen civilbefolkning för att vinna opinion så är det en logisk strategi att vinna sina egna med förbättrade levnadsvillkor och sedan behålla strategin att förgöra fienden. Antingen är det så att Hamas inte förmår kontrollera olika grupperingar som är emot fred eller så struntar organisationen i det och spelar med i raketbeskjutningarna. Det senare verkar mest sannolikt med tanke på det begränsade område som Gaza remsan är till ytan.
Skall Israel inte svara på raketbeskjutningarna mot sin civilbefolkning utan vända andra kinden till? Eller skall staten Israel förflytta sig till ett öde område på jordens yta? Vad finns det för andra alternativ till lösningar? 
Den enda realistiska lösningen är att det bland Palestinierna så småningom dyker upp en karismatisk ledare som förmår ena människorna på Västbanken och på Gazaremsan och att det internationella samfundet fortsätter att pumpa in resurser i området för en uppbyggnad av skolor och infrastruktur. Det behövs en Nelson Mandela  

Selma

Två avsnitt som SVT drama producerat om en del av Selmas liv väckte min nyfikenhet att ta reda på mer om landskapets enda nobelpristagare.  Jag utgår från att när det är fråga om en drama skapelse sker produktionen utifrån en vid referensram om livet som författarinnan levde. Jag förutsätter att producenten är väl påläst på Selmas liv och har utgått från händelser som har någon anknytning till författarinnans liv och efter eget och i samråd med ett team skapat dramat.
Nyfikenheten om vad som är fiktion och fakta tilltog ju mer jag såg. Ex är scenerna med pojken som hon åtog sig ett visst underhåll för en verklighet eller är det en drama skapelse? När hon går ut på balkongen och mottar hyllningarna var det då så att de två kvinnorna stod vid hennes sida?
Dramat på nobeldagen verkar för en oinvigd rent sensationellt att hon var i konflikt med kvinnorna hon delvis levde med att hon träffade Strindberg och hade en konfliktfylld dialog med att pojken var med och delvis åhörde hennes nobeltal att hon ändrade på talet till sin pappas fördel är allt detta fakta eller drama? Nobeltalet finns naturligtvis dokumenterat och kan jämföras med dramats skapelse.
Är det fakta att hon efter nobelfesten gick upp till sin mamma och talade till henne? Det är en händelse som möjligen skedde helt privat och inte kan verifieras. Men allt behöver ju inte vara fakta utan vissa händelse inlagda av producenten gör att betraktaren får mer underhållning.
Att Selma framställs som kritisk till det manliga könet är inte så underligt med den bakgrund hon hade med en pappa som festade bort familjens gemensamma ekonomi. Det kommer fram i scenen med talet till mamman som framställs som den som räddade familjen med mirakelmetoder. Många mammors liv har karakteriserats av ett sådant leverne och gör så fortfarande. Bättring har skett på våra bredgrader men hur är det längre söderut?

Pyset

Jag hade inte tänkt blogga på Julaftonen men kan inte undgå när jag läser i NWT att nämndordföranden för teknik och fastighetsnämnden har fått punka och därför tänker åtgärda gruset på cykelbanorna.
http://nwt.se/karlstad/article450333.ece

Det skall bli skönt att slippa åka omkring med cykelpumpen på pakethållaren. Och framförallt kan hjärtat hoppa ned på sin rätta plats när jag cyklar och inte sitta och pikka uppe i halsen.
Dessutom förutspår ordföranden att viss ersättning kan komma att lämnas till drabbade. Själv har jag inte haft samma budget som ordföranden dvs jag har inte kunnat lämna in cykeln när pyset har inträffat utan har själv åtgärdat skadan. Kostnaden jag haft belöper sig på 27 kronor för en ask innehållande en tub cellusion och några bötter samt ett litet sandpapper . Hur min timpenning skall räknas överlämnar jag till kommunen. Grundas det på min avtalspension blir det billigt för kommunen.
Viss tanke infinner sig: Kanske vore det bra i fler makthavares beslut om de testade konsekvenserna på sig själva eller kommunens tjänstemän innan besluten fattas.
Tyvärr kan det vara så att tjänstemännen har tecknat ett tioårigt avtal med grusföretaget som mal ner till vassa sten. Då är det bättre att å skattebetalarnas vägnar pyset får ha sin gång.
Två cyklar den ena redo för avfärd den andra i väntan på reparation

God Jul

Bilden togs den 23 dec vid lunchtid vid Lillängshamnen.

Utkast: Är sjukvården ...

Svar på Landstingspolitikernas debatt inlägg 2009-01-07.
Är sjukvården effektivt skött i Värmland? Dvs är målen de rätta och når Landstinget målen med minsta möjliga resurser? Är ledarna de bästa att fatta avgörande beslut om prioriteringar och långsiktig inriktning? Landskapet har de ledare de förtjänar som en följd av det demokariska systemet. Att sjukvården skall vara demokratriskt styrd och skattefinansierad är oomtvistat.
Svåraste besluten att fatta är de som rör prioriteringar. I regel kommer besluten att karakteriseras av osthyvelprincipen.
Dvs skär ned lite överallt. Risken är mindre att politikerna som innehar majoriteten stöter sig med lokala opinioner. Valet nästa gång kan leda till motgångar och förlorat maktinnehav.
Konsekvensen för människor som skall utnyttja sjukvården blir att resurser inte finns där de bäst behövs och överskott på resurser finns på andra ställen.
Det är detta förhållande som karakteriserar Värmländsk sjukvård. Resurserna är utspridda över landskapet. För mycket resurser finns i glesbygd och för få i de specialiteter som skall vara koncentrerade till central orten. Till nackdel för alla värmländska patienter som behöver kvalificerad vård. Landstinget har inte råd att skicka specialisterna inom ex onkologi på kvalificerad utbildning till Universitetssjukhuset i Örebro och inte heller att ligga i framkant när det gäller den mest kvalificerade behandlingen.
Hur många Värmländska patienter avlider årligen i svåra sjukdomar som inte kan behandlas med de bäst utbildade läkarna med den bästa utrustning som en följd av att politikerna har prioriterat att ha ett sjukhus i Torsby?
Varför finns det vårdcentraler i de betydligt folkrikare Säffle och Kristinehamns distrikten men ett rikt utrustat sjukhus i glesbefolkade Torsby distriktet?
Om en patient från Branäs med hjärtsvikt får välja att behandlas i Torsby eller på Karlstads lasaret, vad väljer han/hon?
Ballongsprängning och andra specialist faciliteter kan bara finnas på en centralort. Fler sådana specialiteter borde finnas i Karlstad för att värmlänningarna skall få den bästa vård. Prostatapatienter får de den bästa strålbehandling som finns i landet?

Försäkringskassan

Läser i DN om processen i FK. Hur det gick till att utse ny GD. Styrelsen informerades några timmar innan Husmark tillkännagav bytet till ny GD.
Styrelsen visste inte om 500 millioner underskottet förrän för några veckor sedan. Kollar styrelsens medlemmar på de bilder som visas på mötena lyfter arvodet och sedan går därifrån till lunch/middag? Ställs inga frågor? Kommer 500 millioner i underskott bara så där hux flux? 

Nu hade förmodligen Husmark på ett tidigt stadium bestämt sig för att köra över styrelsen med Åsbrink i spetsen och ta bort socialdemokraten Malmborg när det tunga förändringsarbetet är över och förvaltar rollen tar sin början. En enig expertis är överens om att inte samma person kan sköta förändringsarbete och förvaltning. Förmodligen måste en förvaltare vara tråkig och en förändrare mer initiativrik. Men båda måste ställa kvistiga frågor och ständigt vara på bettet med uppföljning och kontroll. Jag förstår inte skillnaden.

Jag förstår inte att i de flesta fall med personalminskningar måste allt komma som ett sprut ur den berömda ketchupflaskan. Varför finns ingen kontinuitet att anpassa verksamheten till de ramar som är givna? FK, Landsting m fl är inte föremål för drastiska marknadsförändringar därför borde dramatiken kring ekonomin vara mindre i dessa orgar.
Men det är förmodligen mycket gäspande på styrelsemötena. Skattebetalarna står redo utanför att gripa in eller att förlita sig på.

Våldet

Det är inte överraskande att våldsamheter återigen kommit till landet. Inte första gången. Tidigare har de varit korta och förekommit en eller två dygn.  Kungsträdgården med Almarna, kravallerna i Göteborg, årliga våldsamheter i Salem och Lund är några ex. Trångboddhet och undermålig fysisk miljö är väl kända företeelser i de värst utsatta bostadsområdena i större städer. Utan att känna till allt för mycket verkar det som om våldet pågår mer eller mindre kontinuerligt i Rosengård, Angered m fl ställen.
Sociala myndigheter är medvetna om den krutdurk som sysslolösa ungdomar utgör i kombination med nämnda faktorer. Risken nu är att kommande helg kommer det till spridningar. Angered, Södertälje m fl orter kan bli drabbade. Skolavslutningar i dag förvärrar situationen. Det finns ingen i dag som behöver jobba sig trött annat än mentalt. Därför finns det överskottsenergi lagrad i speciellt ungdomsgrupperna. Till det kommer droger som spär på ilskan. I Rosengård bor 22 000 personer och 38% av dem har arbete i dag (TT)
Polisen, hur skall den agera när politiker och myndigheter har gjort sitt och inte kunnat ladda ur vapnen?  Ett alternativ är att passivt titta på och filma det som pågår. Effekten blir att våldet så småningom ebbar ut men till vilket pris av förstörda samhällskostnader? Någon betalningsförmåga finns inte hos de grupper som går lös på affärer, bilar med mm. Försäkringar och skattebetalare betalar. Ingen ide att utfärda ytterligare ekonomiska sanktioner mot föräldrar ,de lever redan på socialbidrag.
Massiv polisinsats med personskador och kompletterande materiella som följd. Ingen har lösningen. Debatter och kommentarer i TV, tidningar och radio förkommer en mass, experter från alla möjliga organisationer uttalar sig. Vilken vånda det måste vara att ta beslut vilka åtgärder som skall sättas in. Det spelar ingen roll vad som görs kritiken kommer att vara förödande från olika håll.
Det måste gå att effektivare med hjälp av Säpo, ordinarie polis och sociala myndigheter punktmarkera de fåtal extremister som är beredda att ständigt rycka in och förvärra och spä på harmlösa problem som fotbollsupporter och ex att en muslims grupp blir uppsagd från en lokal skapar.
På lång sikt är det arbetsmarknaden  för ungdomar som måste förbättras. Den stela arbetsmarknad som nu skapas av avtalade lägsta löner är förödande för inträdet på marknaden.
Det borde vara betydligt mer avancerade åtgärder för att inte släppa taget kring ungdomar som går ur gymnasiet utan studier eller arbete eller skolkar från lektionerna. Ekonomiska sanktioner finns redan i form av indragna studiebidrag men det behövs mer att fundera över för att få ungdomsarbetslösheten under kontroll. Enligt senaste internationella rapporter är Sverige ett av de sämsta länderna inom OECD när det gäller att sysselsätta ungdomar. Något överraskande kan tyckas men orsakan är de många regler landet har för inträde på arbetsmarknaden. Våld och förstörelse är bland annat priset de sysselsatta får betala när stora grupper lämnas utanför arbetsmarknaden och den sociala kontroll som hör till att ha rutiner i vardagen.
Ideella föreningar fångar upp många men tyvärr når de inte den kategori som bäst skulle behöva deras hjälp. Kanske kan de nya reglerna förbättra sakernas tillstånd. Regeringen har skapat förutsättningarna och det är politiskt klokt.

Samordning

Samordning är en företeelse som jag reagerar med negativa känslor inför. Beroende på att jag en längre tid i yrkeslivet jobbade på en planeringsavdelning där målsättningen var att samordna  fyra avdelningar som jag upplevde som olikartade och samordningsvinsterna som jag iaktog inte stod i proportion till de resurser som var avsatta för planeringsavdelningen. Ofta uppträder ordet i administrativa sammanhang och uttalas av utredare och högre chefer som ett medel att effektivisera verksamheter som har knötts in under samma organisation.
Samordning innebär att det bästa utav en verksamhet skall tas till vara och vara till nytta för flera av andra verksamheter. Det helt avgörande är förstås hur pass lika verksamheterna är varandra. Uppenbara fördelar finns förstås som gemensamma kassa eller matsal. Andra tvivelaktiga målsättningar blir enbart ett administrativt slöseri med antinge skattemedel eller ägares pengar.
Tyvärr är det ofta så att det byggs upp samordningsavdelningar, planeringsavdelningar som sitter ovanför de operativa avdelningarna och inte åstadkommer annat än byråkrati och administration.
Vem vet hur en verksamhet fungerar bättre än de yrkesmän som sitter i smeten. Vad blir det av samordningen när golv folket skall berätta för administratören ovanför och denne i sin tur skall samordna tre andra berättelser och till sist vad får den som eventuellt tar emot berättelsen för nytta av densamma?
Läser DN debatt idag.
Nu senast skall bättre samordning till för att förbättra elevernas hälsa. Samordning skall ske mellan måltidsverksamheten, tandhälsan och skolsköterskorna. Nuvarande brister skall rättas till genom 

att kommuner och landsting tar ansvar för att barn- och skolhälsovården fungerar,

med konkreta folkhälsomål, praktiska redskap och resurser för professionen i kommuner och landsting,

att kostchefer finns i alla kommuner.

Kul med konkreta folkhälsomål. Hur skall de målen se ut? Skall en tioåring inte väga mer än 50 kilo och vad händer om tioåringen väger 55 kilo? Skall tioåringen kunna förflytta sig på en terrängslinga som är av viss längd på viss tid? Skall tioåringen kunna redogöra för GI metoden?
Ja, det är möjligt att det skall införas ett ämne på skolschemat som heter hälsa och det är där samordningen kommer in i bilden. Det kanske inte behöver vara konstigare än att skolsköterskan, gympaläraren och kostchefen berättar om sin verksamhet men är det inte det som redan sker idag?
Vilka åtgärder sätts in om inte eleverna når målsättningarna?
Jag funderar på hur detta arbete skall samordnas med vuxenlivet och den receptförskrivning av motion som antagligen blir följden av att inte skolan har klarat av målsättningen. Det är den verklighet vi lever med i dag.
Bäst tror jag det blir om varje disciplin utför sitt arbete enligt den professionens bästa övertygelse och förmåga.


Täppaz

Vad roligt och intressant det är att lyssna på P1 och speciellt när Täppaz är ledare för programmet. Han är en verklig skeptiker och bemöter tvärsäkra lyssnare på olika områden med som många av dessa tvärsäkra upplever som arrogans.
Elöverkänslighet har  blivit ett ämne som retar gallfeber på somliga. Enligt vad Täppaz påstår har han blivit mordhotad därför att han inte som de inringande upplever bemöter vederbörande på ett korrekt och insmickrande sätt.
Det finns inga vetenskapliga bevis för att personer kan vara elöverkänslig utan det är som Täppaz uttrycker sig spöken i människors hjärnor som far omkring och ställer till olika psykosomatiska upplevelser.
I det sammanhanget kan jag inte undgå att reflektera över människors brist på skeptiscism. Det är det som är ett av problemen i samhället. I allmänhet har vi för lite av ifrågasättande och godtar alla möjliga propåer som propagandister för ut i alla möjliga och omöjliga sammanhang.
Tyvärr är en bidragande orsak till att människor inte oftare upphäver sin stämma att de anser sig vara i beroende ställning till människan,organistionen eller företelsen som de anser sig ha synpunkter på. Att gå vidare i argumentationen kan också vara besvärligt och ett hinder för att upphäva stämman.
Men och det är ett verkligt problem. Den enskilde upplever att det spelar ingen roll om jag ringer in eller skriver en debatt eller insändare. Och så är verkligheten. Naturligtvis måste en demokrati fungera med någon slags representativitet var och en kan inte förvänta sig att hans/hennes synpunkter skall bli föremål för åtgärd. Man får förlita sig på att droppen urholkar stenen om jag har något viktigt att komma med som andra instämmer i.
Kommunallagen ger ett utrymme för att få frågor åtgärdade som en viss procent av kommunens invånare upplever som problematiska. Kommunen är då skyldig att anordna omröstning bland invånarna.
Kan de vassa stenen på kommunens cykelbanor vara en sådan fråga. Nu har några cyklister påpekat att det finns fördelar som att kjedjan och cykelns hjulhus inte tar stryk av småstenen på samma sätt som sand och salt samt att det på våren inte dammar av småstenen som det gör av den torra sanden. Kloka synpunkter som det är värt att ta på allvar.
Själv har jag lyckats hålla mig pysfri fjorton dagar men jag har stora pumpen med mig på pakethållaren för att i händelse av pys kunna i etapper ta mig till hemmet eller eventuellt närmaste cykelhandlare.
Medborgarförslag är ett annat sätt att få igenom sitt krav. Tur att kommunalrådet Holm inte blev staty. Kanske den andre yngre Holm borde bli staty.

Utkast: Kul att ...

Kul att jag har hittat textredigeraren på bloggen som gör att texten inte faller ihop till en enda röra när jag publicerar. Nu kan jag göra läsningen mer njutningssam för eventuella läsare.

Fler borde blogga och uttrycka sina åsikter om samhällsutvecklingen t ex eller andra synpunkter och ideer.

En del skyddar sig med argument för att de inte har tid eller lust, må så vara.

Andra borde skriva och uttrycka åsikter det borde leda till att inte offentliga personer får monopol på debatt sidor.

Insändar sidor och debattsidor får inte överlämnas till proffstyckare.

Vad leder det till att vi vanliga skriver, platt ingenting för att citera, men vi gör oss redo för att någon gång vid tillfälle ha sorterat tankegången och när tillfället dyker upp är vi tränade att möta etablissemanget

Nu har jag prövat textredigeraren och är redo för test.

Och det gick alldeles utmärkt.

Motion på recept

Hur många år sedan är det Socialstyrelsen gav läkare rätt att skriva ut motion på recept? I dag läser jag på NWT debatt att tre högt stående offentliga personer tillika professionella inom området argumenterar för ökad receptförskrivning och åtgärder för att erbjuda medborgarna fysisk aktivitet på recept. Samtidigt läser jag i andra sammanhang att effektivitet inom våra myndigheter är en brist vara.
Finns det något samband mellan belöning och prestation?
I går läste jag i GP att Västra Götaland kommer att kamma hem större delen av den miljard som har utlovats av regeringen till de landsting som snabbast förkortar patientköerna. Är Västra Götalands Landsting den enda tävlande i grenen köförkortning?
Staten har givit ideella föreningar rätt att bedriva verksamhet inom områden som tidigare enbart skötts av offentliga organisationer.
Trögheten inom myndighets Sverige är förlamande inom många sektorer. Vi har en myndighet som heter folkhälsoinstitutet eller är den nedlagd? Vad har den för ansvar för att receptförskrivning av motion följs upp och att åtgärder utvecklas för att processen effektiviseras?
Naturligtvis är det på vårdcentralerna som de första stegen skall tas. Vårdcentralerna måste få någon form av signal från ledarskapet dvs landstinget. Detta är kortsiktiga åtgärder som om myndigheten är effektiv sätts igång så fort som de första signalerna från socialstyrelsen har kommit. Har det hänt något i Värmland? Finns det en organisation som heter Värmlandshälsan och skattefinansieras av landstinget? Vad har den myndigheten för ansvar i sammanhanget? Kanske att på något finurligt sätt koppla ihop vårdcentralernas verksamhet med ideella föreningar som ansvarar för den operativa verksamheten med att arrangera aktiviteter för de patienter som fått receptet i sin hand.
Föreningarna kan fr o m årsskiftet kvittera ut bidrag för denna verksamhet. Går det att premiera den patient som fått receptet i sin hand när han/hon lever upp till förskrivningen?  Det kanske inte räcker med den långsiktiga belöningen ett bättre liv utan en kortsiktig stimuli för att komma igång och hålla ut en tid krävs. Vilken enhet inom Landstinget har ansvar för frågan?

Idrottsprestationer

I dag eller om det var i går avslutade Sörenstam karriären. Sportjournalister skriver krönikor och rankar hennes prestation i relation till övriga svenska idrottsmän. Alla är ense om att det är omöjligt att jämföra. Går det att rangordna genom att införa kriterier och poängsätta kriterierna.
1.Vilken internationell nivå är sporten ifråga utsatt för? I bandy finns fyra nationer som krigar om VM titeln. I de mest grundläggande disciplinerna som löpning är alla jordens 200 länder med, nästan.
2.Närbesläktat kriterie kan vara hur stor är tröskeln för att ta sig in i sporten. Kommer golfspelare från överklassen? Även den fattigaste nation har ett fotbollslag.
3.Hur mycket träning måste vederbörande lägga ned? Omöjligt att bedöma, alla på världsnivå ägnar 8-10 timmar om dygnet till förberedelser. Möjligen med undantag för fotbollsspelare och närbesläktade bollsporter.
4.Går det att poängsätta virtousiteten i prestationsutförandet. Zlatans klackspark contra Borgs dubbelfattade backhand eller Stenmarks korrrigering inför ett befarat fall samt Forsbergs straffint.
5.Att med långsiktig möda träna sig till en prestation med små eller ringa förutsättningar om det nu går.
6.Folkkär. Få följde Annika när hon vann sina US Open . När Stenmark åkte stod hela nationen still. Försök att sätta poäng med ex skalan 1-10. Jag återkommer!
Var det 1988 eller 1989? Edberg vände Wimbledonfinalen mot Boris Becker och vann i fem set. Jag var på tältsemester med familjen i Danmark och kom tillbaks till campingen efter en utflykt. Jag begav mig till receptionen där det fanns en TV och jag lyckades knö ned mig strax innanför dörren. Längre kom jag inte och ende svensk var jag.Lokalen var till sista decimetern fylld av jublande tyskar som skrek som besatta när Boris i tredje setet ledde och hade matchboll. Jag glömmer aldrig när Stefan vände och när tredje set hade pågått några gamen var lokalen nästan tom med undantag av några få verkligt intresserade tyskar. Då började jag ge mig till känna med jubelrop. Jag kan fortfarande få gåshud när jag tänker på situationen.

Matte

Apropå den pågående skoldebatten och den dåliga svenska matteresultaten internationellt. Givetvis spelar läraren sin roll för matte undervisningen. Läraren har betydelse för att väcka elevers intresse i alla ämnen. Men till syvende och sist är det elevens egen vilja och målmedvetenhet som bär mot bra resultat.Det är klart att den sociala miljön och omgivningen spelar stor roll. Finns det ingen lugn miljö att arbeta i saknas grundförutsättningarna för ett bra resultat. För en normal begåvad elev som vill bli bra i matte gäller där som i många andra discipliner att träna och åter träna. Själv var jag en period på Läroverket uppslukad av att träna matte. Jag började om från början och räknade alla tal till jag stoppades av de svåra. Då var det dax att börja om inte från början men kanske i mitten av talmängden och till slut kunde jag lösa de allra svåraste. Detta var perioden före realen. Och min prestation på real skrivningen var överdådig. Jag hade alla rätt och fick stort A som betyget hette då. Nu blev inte slutbetyget detsamma men jag fick i alla fall AB. Och det berodde på att min träningsperiod hade inte varat mer än sista terminen och del av näst sista. I gymnasiet avtog träningen med matten för att mer och mer övergå i löpträning. Då blev det inte längre motiverande att efter löpträning på eftermiddagen och middag ta itu med läxorna. Men därpå följande skoldag och läxförhör var inte trevliga.

Har fordonsindustrin någon framtid i Sverige

Efter badet och en näringsriktig fiskmiddag intog jag position framför TVn för att lyssna på en direktsänd expertdebatt i två timmar om fordonsindustrins framtid i landet. Fördelen och samspelet mellan intellektuellt arbete och fysiskt är uppenbart. Avslappnad och välmående kan jag i lugn och ro lyssna till herrarnas debatt. Tråkigt att ingen dam var med bland debattörerna. Ca 160 000 jobb är beroende av fordonsindustrins överlevnad. I Sverige har vi spetkompetens om man får tro herrarna främst inom säkerhet (Autoliv) men också inom katalysator och förbränningssystemen. SAAB exporterar inom GM koncernen sin kompetens till ex Opel. Metalls ordförande hävdar att vi måste bestämma oss i landet om vi vill ha en framtida fordonsindustri och följaktligen vara med på tävlingsbanan och han tror också att så kommer att ske. Av motsatt uppfattning var en ung forskar doktor från Handels i Stockholm som inte ansåg att det fanns någon framtid för ett av varumärkena. Lunds universitets blivande rektor betonade dert viktiga samspelet mellan politiken, universiteten och näringslivet. Forskningen har en utbudssida i form av universitetens utveckling och vidare förädling genom bildandet av företag. Men näringslivet måste också efterfråga forskning och nya innovationsmöjligheter från universiteten och minst kan det vara effektivt att staten efterfrågar den forskning som görs inom näringslivet och delar ut medel till sådana projekt inte minst i kristider. Ägarfrågan diskuterades naturligtvis. Eftersom det finns så mycket kompetens inom Volvo och Saab så kommer amerikanarna att vara försiktiga innan försäljning sker. Men mot detta står hur mycket medel de är beredda att satsa utanför landet. Min reflexion är varför har inte företagen lyckats markndsföra sig till en betydligt större kundkrets när de enligt debatörerna är världens mest kompetenta fordonstillverkare. Är det nuvarande ägares fel? Och varför har lastbilstillverkarna i landet en världsledande position inte bara kompetensmässigt utan också lönsamhetsmässigt?

Bussbranschen

I dag går det att läsa på textTv att bussbranschen saknar 2500 förare. Då blir frågan från en skattebetalare: Vad har AMS för ansvar att det uppstår brist i en bransch när samtidigt arbetslösheten är hög och reglerna är sådana att en arbetslös måste söka arbete över hela landet från första dagen? Till yttermero visso har AMS 1,5 miljarder över på årets anslag. Vad har AMS analysavdelning för ansvar att det uppstår brist i en bransch och i en bransch där det inte är hög kompetens som efterfrågas utan relativt enkel yrkeskunskap som fordras. Hur många kurser i bussförarutbildning finns det för tillfället igång i landet i AMS regi? Jag påminner mig när jag själv hade varit arbetslös i sju månader och i början av juli 2006 blev uppringd av en ung kommun ekonom som ville ta ett sabbatsår och därför sökte kommunen sedan i april genom AMS en ersättare. Efter påstöttningar från kommunens sida rekommenderade AMS bland annat mig som lämplig för befattningen. Jag kunde börja sista dagen i juli men det var inte den snabbaste handläggningen från AMS sida. Fötroendet för denna övergödda byråkratiska organisation är -10 på en 20 gradig skala från +10 till -10. Nu skall s k coacher hjälpa varslade till arbete. Trot den som vill. Vilka är det som skall bli coacher? Är det långtidsarbetslösa som skall utbildas till coacher och fungera tillsammans med arbetsförmedlarna. Således dubbelbemanning. Intressant skall bli att på tidningars insändar sidor under vintern/våren följa hur denna process kommer att fungera. Själv funderar jag på att undersöka om jag kan få en bussförarutbildning eller om jag fortsättningsvis skall koncentrera mig på träningen.

Hej hopp

Det finns all anledning att hylla FBK och deras insatser för Värmländskt idrottsliv. Att i tänkbar hårdaste konkurrens ligga trea mer än halva elitserien gången är en utomordentlig prestation. I en glesbyggd som den Värmländska ha förmåga att år efter år hålla sig kvar i den yppersta eliten är berömvärt. Endast några få hårt arbetande individuella idrottskämpar har haft styrkan att uppvisa något liknande. Nu är det en viss skillnad att lyckas som organisation där det gäller att få ihop många motstridiga viljor. Att kämpa ensam är mångdubbelt svårare och därför skall våra hjältar hyllas mångdubbelt. Jag träffar på den s k marknaden ungdomar som envisas med att träna till bristningsgränsen av sin förmåga. Det är så att ögonen tåras när jag träffar på dem i omklädningsrum eller ute på träningsbanan. Hade jag själv haft den träningsdisciplin som aktiv som jag har idag vete tusan om jag inte varit bland tio i topp i en av medel eller långtistanslöpningarna på den tiden. Att kunna koncentrera sig på träning och fria aktiviteter är det absolut värdefullaste jag upplevt i mitt nu snart 64 åriga leverne.

Värmlandsmodellen och klusterbildning

Det finns all anledning till att vara ifrågasättande till den information som Landshövdingen och Länsrådet dragit igång de senaste månaderna kring den s k Värmlandsmodellen. Dels för att det är två etablerade socialistiska politiker som bedriver propaganda. Dels för att enligt artiklarna modellen har varit i gång tre år och den Värmländska arbetsmarknaden fortsätter att vara den sämsta i landet tillsammans med Blekinge. Varför finns ingen sysselsättningsfaktor inbakad i modellen? Är den lika dålig och saknar tillförlitlighet som ex landstingets utjämningsmodell? Utjämningsmodellen är till för att tillförsäkra de Landsting som har de mest vårdkrävande patienterna mest medel. I Värmländska fallet har det blivit tvärtom vi har de mest vårdkrävande men på grund av modellens otillförlitlighet har vi tvingats betala i stället för att få medel. Tala om ebberöds bank. Tunga internationella instanser har prisat ristes och hövdingens modelle enligt aktörerna. Det är svårt för utomstående att granska och kritisera modellen med de svepande förklaringar som tillskyndarna av modellen tillhandahåller. Alla som sysslat med effekt mätningar vet hur svårt det är att isolera faktorer som verkligen mäter det de är avsedda att mäta. Hur mäts klusterverksamhet och samarbete på ett tillförlitligt sätt? Värmländskt näringsliv har karakteriserat av bruksverksamhet och denna näring präglar fortfarande Värmländskt näringsliv. Uddeholm, Skoghall,Arvika,Säffle och Hagfors är ex på platser som fortfarande är beroende av stora industriers verksamheter. Värmland karakteriseras inte av Gnosjöandan i varje fall inte än. Men kan Hövdingen och Länsrådet skapa en småföretagaranda i länet är jag den förste att överlämna en pokal. Men tillåt mej att tvivla på om inte modellen är skapad som ett medel att behålla den våta röda filten över landskapet som gör att skatter är de högsta bland landets kommuner och landstinget håller på att krakelera.Mitt förslag är att länsrådet Riste som så förtjänstfullt har arbetat med ideell verksamhet fortsätter med det men nu i en annan tappning. Varför inte engagera sig i att organisera en värdefull hjälp till skolan med hjälp till läxläsning till de elever vars hem inte har förmåga och kunskap att hjälpa sina söner och döttrar till den kunskap som högskolan efterfrågar. Jag ställer upp som den förste i Ristes projekt. Det är ett verkningsfullt medel till att utveckla Värmländsk arbetsmarknad att komma i nivå med övriga landet. Att kommunicera ut obscura modeller för Värmländskt näringsliv är föga trovärdigt. Bättre verkningsgrad vill vi värmlänningar ha på de skyhöga löner som länsråd och hövdingar erhåller från Värmländska skattebetalare.

Funderingar

Strax innan jag stängde av TVn och gick till sängs för att läsa sista sidorna i Stig Larssons "Män som hatar kvinnor" (rekommenderas) i går hörde jag att Blekinge och Värmland har den sämsta arbetsmarknaden. Det går 2 jobb på varje 1000 tal värmläningar. Eftersom arbetlösheten är ca 6% lågt räknat finns det 60 arbetslösa som skall slåss om 2 jobb. Och sämre skall det bli. Kanske 100 som skall slåss om ett jobb. Medan jag stapplade uppför trappan uttröttad av dagen simpass och cykelfärd tur och retur badhuset och tyngd av den mentalaskräcken för punktering på grund av kommunens sabotage med sylvassa stenar utströdda på kommunens banor. Tänkte jag att det ordner sig. Det fixar varselsamordnarna i samarbete med AMS kommunens näringslivsdirektör och inte minst Region Värmland. Sedan finns Universitetet med all sin utbildning och forskning som står i nära samarbete med länets näringsliv och vars forskningsinsatser under perioden kommer att fixa sin del av jobbskapandet. Nya flexibla regler för AMS innebär att den sökande inte behöver söka mer än de jobb som finns i länet. Det kan skapa jobb för de företag som har de 2 jobben men bidrar tyvärr bara till att höja företagets kostnad men AMS regler kanske innebär att företagen får bidrag till att ta hand om ansökningarna. Det ryktades på sta'n att de bäst betalda administratörerna inom kommunen, länstyrelsen, landstinget och Region Värmland skall få bidrag/lån av Almi för att öppna försäljningskontor inom EU länderna för att på så vis sälja in länet som turistområde för europeer. Lyckas det finns planer på att gå vidare till fjärran länder.

Irriterad

Dessa beschäftiga hövdingar och vältaliga ledare och politiker som är mil i från den verklighet som möter medborgarna när vederbörande kommer i kontakt med de myndigheter som skall verkställa hövdingarnas visioner. I går kväll var länets hövding i regional TV och "ordbajsade" som jag kommenterade hennes inlägg med. Varselsamordnarna har nu jobbat i månader och producerat ett dokument som innehåller en textmassa. Och vad står det i texterna? Att myndigheterna skall samarbeta och att AMS måste få mera medel till utbildning. Vilken revolution och vilket nytänkande. AMS regelverk måste bli flexiblare. Innebär det ex att en sökande inte behöver söka arbete över hela landet? Vilka nya utbildningar kommer AMS att presentera? Kommer självförtroende skapande och lära sig att söka jobb kurserna att utgå till förmån för bristyrkesutbildningar? De enda brist yrken som finns i landet är sådana som AMS inte rår på ex läkare, journalister och vård personal. Varför utbildar inte AMS vårdpersonal? Jo det finns redan reglerat hur många platser det skall utbildas i på högskolenivå. De specifika utbildningar som krävs för att fungera på ett företag står företaget för när vederbörande har blivit anställd. Just nu avskedar företag anställda och alltså finns inte behov av utbildning. Om det hade funnits behov av utbildning utöver gymnasiet som alla svenskar har och vilken utbildning skall bedrivas b orde den ha satts igång för länge sedan och vara i drift på AMS sedan år tillbaka. Har arbetslösheten uppstått i dag? Irriterad, ja ett understatement.

Framtidscenario

Mer och mer blir jag övertygad om att vi står inför snabba och omvälvande förändringar i vårt sätt att leva. Inte minst tyder rapporter från klimatexperter och inte bara rapporter utan tydliga och synliga förändringar i naturen. Ingen kan undgå att se bildsekvenser från antarktis hur snabbt isen smälter och jäckar alla tidigare prognoser. Läs DN debatt i dag där Tällberg företrädarna varnar för den tickande bomb som den ifrusna metangasen utgör. Vilka dramatiska förändringar är vi tvingade att vidta för att uppnå de nyckeltal som de tre opinionsbildarna presenterar? Ekonomiskt har det redan skett dramatiska förändringar dock rapporteras det att de första julhandelsdagarna i NY inte tyder på kris. Hur många år till kan vi, engelsmän och danskar ha en egen valuta? Troligen har de flesta länder inom EU euro inom en femårsperiod. Vilken utveckling kommer bekämpningen av terrorismen att ta? Med jämna mellanrum inträffar dåden och vad krävs för interventioner i Pakistan och Afganistan för att ta död på den kultur som hatar allt västerländskt? Det går bara inte utan konflikterna kommer att ta oväntade språng som ingen i dag är mäktig att vare sig förutspå eller bekämpa. Möjligen om det på världsscenen upppträder en förhandlare som världen aldrig har skådat make till. En Ahtisari i stor format.

RSS 2.0