Ungdomsarbetslösheten

Jag dräller om kring på sta'n eller ligger och sover halva dagarna. Här i Kalix finns ingenting att göra. Så kan det låta från en ungdom som politikerna och i synnerhet inte regeringen kan ordna jobb åt.

I bruksorter och kommuner som har haft svårt att gå över från gamla industrisamhället till tjänstesamhället är det värst.

Kan en vanlig medborgare anklaga ungdomar från att vara fantasilösa? Samhället erbjuder en del aktiviteter i form av bibliotek, radiolyssnande och kanske en tur till simhallen eller kanske något ännu ovanligare att bekanta sig med naturen runt stadskärnan.

Nya socialdemokratiska laget har utlovat krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Och deras krafttag anar jag kommer att bestå av investeringar i gröna jobb och infrastruktur investeringar. Och hjälper inte det så skall omotiverade studieointresserade individer åter till skolbänken.

I socialdemokratiskt styrda kommuner som Hagfors är procentsiffrorna högst men det är förstås inte politikernas fel i den kommunen utan det är nuvarande regerings fel.

Näringslivet måste förändras i de kommuner med högst arbetslöshet och vem är ansvarig för det? Åtgärder en mass tycks inte hjälpa.

Kanske borde näringslivet ta mer ansvar genom att etablera mer samarbete medan ungdomarna går på gymnasiet. Och det blir då en overhead kostnad för företaget som på sikt kan förändras till framtida vinster.

Nog tycker jag att det är genesröst att få 6 500 kronor var fjärde vecka för att återgå till skolan och läsa in godkända betyg. Det är ungefär vad en pensionär med lägst pension får i belöning exklusive bostadsbidrag.

Nya laget

Efter motionsrundan som denna gång gick i lingonriset och vit mossan på härliga Sörmon och med stavar i nävarna som hjälpte till att hålla balansen på dvs isiga stigar blev det dax för en vilostund framför TVn och RDs frågestund.

Återigen dessa banala frågor om räntegapet mellan reporäntan och bankernas utlåningsräntor. Sossarna vill att SBAB skall ges ägardirektiv att sänka räntorna och på det viset gynna knkurrensen vilket enligt frågestäållaren får till följd att övriga banker måste följa efter.

Nu valde inte Norman att denna gången besvara frågan med att staten inte kan vara både domare och spelare på samma plan.

Norman valde i stället att gå bakåt i historien och förklara att sänks räntorna leder det till att banken stimulerar utbudssidan vilket leder till en ännu större lånebubbla än  den vi redan har.

Norman hänvisade också för femtielfte gången till att det råder en vesäntlig skillnad mot för tio år sedan när reporäntan styrde bolåneräntorna. Numera lånar bankerna på den internationella arenan till högre ränteläge äån vbad som motsvaras av reporäntan.

Dessutom gynnas ägarna av bankerna desto större vinster företagen gör genom att bankerna ägs till stor del av svenska pensionsfonder. Så eventuella överbetalningar som svenska bolånekunder gör kan ses som ett indirekt pensionssprande.

Utöver den frågan ställdes frågor av regeringspartiernas representanter. Jag tycker att frågestunden kan användas av oppositionen på ett effektivare sätt.

Jag är inte förvånad över att Stefan Löfven väljer att ta ut sitt nya lag av medlemmar som inte sitter i RD.

Opinionen

Folks auktoritetstro och oförmåga att se förbi ledares tillkortakommanden är det största hotet mot demokrati och att vi alla skall få uppleva ett så gott samhällsliv som möjligt.

Även oförmåga att prioritera vardagen och ta del av den information som har betydelse för att samhället skall utvecklas i en god riktning bidrar till att elitismen och auktoriteterna får ett alltför stort svängrum.

Bästa exemplet i närtid är utvecklingen i frankrike och det förestående presidentvalet. Eva Joly som ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att bekämpa det elitstyrda franska samhället och följderna med korruption ställer upp i president valet. Hon har ett program som skulle bidra till att utveckla europa i en annan riktning än med de nuvarande ledarna. Men hon har inte en chans. Ligger för närvarande på 2% i opinionsmätningarna.

Opinionen i sverige låter sig också påverkas av ledare i alltför stor utsträckning. I dag bevisat genom att socialdemokraterna stiger med nära fem procent i mätningarna. 200 000 tror att socialdemokraternas politik kommer att förändras bara för att ett annat ansikte med ett lugnare och mindre retoriskt uppträdande visar sig i rutan.

Inte så underligt att det är vänsterpartister och sverige demokrater på marginalen som ändrar åsikt och är lätt rörliga i åsikter. Jag föreställer mig att det är människor som läser löpsedlarna och sedan träffar en opinionsundersökare och därefter avger sin röst. Andra intressen än att läsa partiprogram och följa tidningarnas ledarsidor och krönikörernas samtal finns förstås och måste respekteras. Men det ger samtidigt en bild av svagheten i demokratin och vad som kan hända med samhällsutvecklingen om otrevliga ledare kommer till makten och får full genomslag för sina ideer.

Historien är full av exempel på demokratiskt valda despoter.

Lokala politikers oförmåga

Apropå http://nwt.se/asikter/debatt/article1058085.ece

De flesta har lämnat A-kassan inte på grund av höjda avgifter utan på grund av att de har trygga jobb eller befinner sig nära pensionsåldern. Att tro att människor lämnar en viktig försäkring på grund av att avgiften höjs med en hundring är enfaldigt.

När elev underlaget minskar betyder det att kostnaderna minskar.

Integrationspolitiken tillför kommunerna människor med kreativa resurser och talanger utöver det normala. Det är politikernas ansvar att se till att de resurserna tas tillvara.

Gräv där Du står och klaga inte uppåt och ropa inte ständigt på mer resurser. Gör något konstruktivt och kreativt med den position Du har. Du har möjligheter att  på de otaliga möten och sammanträden som arrangeras veckovis,månatligen osv med företrädare för värmländskt näringsliv och offentliga representanter att föreslå något som utvecklar länet och löser en del av den ungdomsarbetslöshet som alla är oroliga för skall få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin på sikt.

Dessutom ta tag i den omfattande kommunala och landstingsbyråkratin som troligen utgör en del av hindren för att kreativitet och utveckling skall komma till stånd. Omger sig högre makthavare och beslutsfattare med ja sägare i stället för med människor  som törs säga emot och komma med andra ideer än de för tillfället rådande?

Din med flera politiskt ansvarigas uppgift borde vara att rationalisera länets ledningstruktur. Börja i morgon med att föreslå en sammanslagning av de sexton värmländska kommunerna och utred konsekvenserna.

Res väster ut och ta kontakt med investerare och undersök möjligheterna till att få del av norskt näringslivs utbyggnadsplaner.

Att ständigt klaga uppåt gör att kulturen blir inskränkt och ide fattig. Politiken som fördes för ett halvt decennium sedan och större delen av den tid som Du och jag har verkat har lett till nuvarande situation. Störst ansvar har de folkvalda lokala politikerna som har möjligheter att påverka ungdomsarbetslöshet, skolpolitik och klimatomställning i närmiljön.

Stefan Löfven

Jag lyssnar på Stefan Löfven och får uppfattningen att han sitter inne med lösningar på hur arbetslösheten skall sänkas i landet. Genom sin erfarehet från toppposition inom fackföreningsrörelsen och då i synnerhet från den mest konkurrensutsatta delen nämligen bilindustrin verkar det som många är beredda att lyssna på honom och till och med tro på vad han säger.

Löfven har inte presenterat några åtgärder för att sänka arbetslösheten utan hittills hållit sig till upprepeningar av traditionella metoder som att höja utbildningsnivån i gymnasiet så att fler går ut med godkända betyg samt att lägga mer resrser på arbetsmarknadsutbildningen.

Därtill kommer den sedvanliga socialdemokratiska kritiken av fas 3 och att ungdomar inte omedelbart tas om hand av arbetsförmedlingen efter avslutad gymnasiestudier och sätts i arbete eller praktikplatser.

Enligt min åsikt krävs det radikala åtgärder för att höja exportandelen av landets BNP. Och sådana åtgärder är inte i all synnerhet socialdemokraterna beredda att vidta. En sådan åtgärd är att kraftigt sänka företagsbeskattningen eller lönekostnadspåläggen så att fler internationella företag investerar i landet och skapar sysselsättning.

På marginalen går det att trixa med olika åtgärder som exempelvis momssänkningen för krogar men det räcker inte för att påverka mer än på marginalen.

Löfven är ingen ny guru utan sedan lång tid präglad av inte bara fackföreningsrörelsens toppstyrda organisation utan också av socialdemokratins sekt liknande uppbyggnad.

Det är inte bra när politiker uppfostras från tidig barndom i unga örnar och sedan som Juholt sa' när han avgick "jag kommer att dö som socilademokrat"


Mat

Matställen har olika kvaliteter minst sagt.

En salladsbar serverar produkter av varierande sortiment. Ex kokt potatis i klyftor en mass i botten på plastskålen. Lagret över potatisen består av rikligt med grön sallads blad tillsammans med gurk och tomatklyftor. Översta lagret innehåller stora kycklingbitar och ovanpå kycklingbitarna ett lager av brända bacon bitar. Brända näst intill sot. Jag ger salladen betyget 1 på en femgradig skala och vill inte återvända till stället.

Uppenbarligen skiljer jag mig från många andra kunder som i strid ström travar in till salladsbaren.

Nästa dag besöker jag en lunchrestaurang med fyra slags soppor. En thai soppa, en tomatsoppa, en linssoppa och en championsoppa. Jag prövar thaien och tomatsoppan. Helt underbara smaksensationer och jag bedömer att de är som det heter vällagade. Jag kan få påfyllning för ett tillägg av 15 kronor. Självklart utnyttjar jag möjligheten.

Före soppan erbjuds jag ett trevligt uppställt salladsbord med mängder av nyttigheter. En trevlig källarlokal ger en extra touch till besöket. 

Jag berömmer personalen för affärsiden innan jag lämnar stället. Betyg 5. Och jag kommer tillbaks. 

Spara och investera

Klok samhällsekonomi kräver framförhållning. Därför vore det synnerligen god politik att fackföreningar och arbetsgivare kommer överens om att avstå från löneökningar under en femårsperiod och i stället spara löneutrymmet till framtida pensioner.

Alternativet stärker också landets konkurrenskraft genom att exportföretagen inte behöver höja priserna och bidrar sannolikt till högre sysselsättning genom att efterfrågan på svenska produkter stiger.

Inflationen dämpas och faktiskt kan de ökade pensionsavsättningarna användas till de efterfrågade investeringarna i grön miljö och infrastruktur. Detta stärker ytterligare konkurrenskraften och gynnar exportindustrin.

Visserligen dämpas den inhemska privata konsumtionen men det är bara en fördel ocm arbetskraft förs över till den konkurrensutsatta sektorn. Märk väl den minskar inte. Det går inte att allt och alla skall ständigt få mera. Prioritera borde vara ett ord politikerna mer borde använda sig av.

Således en god spiral av sparande, låg arbetslöshet som ger ökade skatteintäkter och som ger mer till välfärden.


Hur ser det ut

Som politiker i regeringsställning måste i all synnerhet Reinfeldt vara tålmodig. Det är inte oppositionens uppgift att stå för realism utan tvärtom presentera en högljudd retorik med svepande formuleringar och en analys av motståndarens förslag som går hem i stugorna där på sin höjd kvällspressens löpsedlar utgör lektyr.

Men skall oppositionen fungera och medborgarna erbjudas något att fundera över måste förslagen som presenteras inte enbart innehålla lättfattliga slagord.

Regeringen har under lång tid kritiserats för att sakna visioner om hur framtiden skall gestalta sig för medborgarna. Nu presenterar Reinfeldt sin syn och till råga på allt en realistisk syn således ingen vision på hur arbetslivet troligen kommer att se ut om si så där en femtio år.

Naturligt svar från många medborgare blir att, nej sådana förändringar vill vi inte vara med om. Förändringar är något som gemene man är skräckslagen inför och tycker är motbjudande. En stor majoritet av svenska folket är uppfostrade i socialdemokraternas trygghetsnarkomani. Kämpa vad är det för ord. Nej hellre känna efter och fråga om inte samhället kan hjälkpa till i stället för att knyta nven i fickan och fixa till det själv.

Det finns föregångs människor som går upp klockan fem och stärker kroppen på gymmet för att infinna sig på jobbet två timmar senare. Alltför många väljer andra bekvämare alternativ.

Regionen

Hoppsan, en till som tycker lika som jag. http://nwt.se/asikter/debatt/article1049855.ece Och till och med vågar andas en aning ifrågasättande om klustrenas förträfflighet och till och med undrar om desamma bidrar till regionens tillväxt så mycket som de själva påstår.

SCBs siffror avseende värmlands tillväxt och företagarvänlighet imponerar inte.

Däremot måste det finnas en betydande överrepresentation när det gäller idealitet bland värmländska fritidspolitiker eftersom det går att locka till sig så många.

Magkänslan bland många av invånarna måste vara att det skulle gå att lösa regionens drift och utveckling på ett betydligt effektivare sätt om bara viljan funnes bland de nuvarande självgoda folkvalda represententanterna.

Men det är förmodligen så att ingen förstår sig på frågan inte ens de som sitter på de höga hästarna.

Heder i alla fall åt direktören på Sweedbank som tar tag i ungdomsarbetslösheten.

Jobben

Jag anser att politiker har svårt för att på ett analytiskt sätt förklara för samhällsmedborgarna hur de skall kunna skapa fler jobb i samhället. Sällan hör jag politiker förklara att jobb skapas genom att efterfrågan på tjänster och varor ökar antingen från utlandet eller genom inhemsk efterfrågeökning.

Alliansen har grovt missat att förklara jobbskatteavdraget. Syftet var att hos breda löntagargrupper öka efterfrågan på varaor och tjänster. Ofta har den politiska diskussionen fokuserat på hur orättvist det har blivit mellan pensionärer och sjuka som inte fått någon sänkning av skatten. Självklart är syftet att öka aktiviteten i samhällsekonomin så att fler sätts i arbete och på så vis öka skatteinkomsterna som i sin tur kommer de svaga grupperna till godo.

Att göra motsatsen dvs att först beskatta hårt och fördela skatteinkomsterna till den offentliga sektorn får på sikt inlåsningseffekter som bidrar till högre inflation och sämre konkurrens kraft för näringslivet som i sintur leder till högre arbetslöshet. Stora grupper göms undan som förtidspensionerade eller lindrigt sjukskrivna.

Politiker kan inte öka efterfrågan från utlandet. Därmed är praktiskt taget möjligheten att skapa jobb förlorad. Att försöka skapa jobb på andra sätt genom ökad beskattning eller subventioner bidrar till att offentlig sektor blir för stor därmed händer de kända faktorer med ökad inflation och sämre konkurrenskraft.

Sverige har i ett globalt perspektiv alltför starka fackföreningar i förhållande till att landet till 50% är beroende av export. Att export industrin skall vara löneledande är inte till fullo accepterat. Ett bevis är den nu pågående lönerörelsen där ex kommunal inte tar hänsyn till att exportindustrin skall vara löneledande.

Kommunala fackföreningar borde bidra till att rationalisera överdimensionerade byråkratiska kommunala och landstings organisatione, men det går förstås på tvärsen mot deras målsättning.

RSS 2.0