Bra att Försvaret bantas

Sverige har ett bra försvar och kommer att ha det trots nedskärningar. Problemet har varit och är fortfarande att försvaret och dess ledning är för ineffektivt. Alltför många officerare sitter och gör i princip ingenting. En officer kostar en miljon. Bort med 1000 officerare eller fler så sparas 1 miljard per tusen. Försvarets högsta ledning har inte tagit hänsyn till att alltför många producerar allt för lite.

Alltför många avancerade datasystem som inte används kostar några miljarder. Detta är en konsekvens av att det finns alltför många officerare/civila som sitter och hittar på behov som inte finns. Konsulter engageras och utvecklar system som inte leder någonstans eller läggs ned.

Staber är överorganiserade och drar för stora overheadkostnader.

FMV kan halveras.

Skolor kan läggas ned och utbildningen kan samordnas med civila skolor.
Men grundutbildningen mm är bra och slutsatsen är att försvaret skall genomgå en grundlig rationaliserngsprocess och det är vad Tolgfors verkar hålla på med.

Bilda en avvecklingsorganisation där officerare kan få kompletterande utbildning för att sättas in i samhällssektorer som saknar kompetens. Det är och har varit ett stort problem att försvaret dragit till sig så många kompetenser på grund av de höga förmåner som har getts till officerkåren. Jämför med den njugga inställning samhället har till lärarkåren.

Bravo Jennifer Wegerup

I dagens TV1:s sportpanel föreslog JW att förändra förutsättningarna för damfotbollen genom att minska planen, minska målen och införa mindre boll. Hon fick medhåll av övriga i panelen. Jag slår för mig för bröstet för det var precis det jag bland annat hävdade 20070914.
Ett ex som gör att damfotbollen förlöjligas av vissa åskådare är när en 1,70 lång målvakt släpper in en höjdboll som går två decimeter under ribban. Herrarnas målvakt är ofta över 1.90 och klarar lätt en sådan boll.
I damhandboll spelar man med en boll som är mindre än herrarnas. Hur skulle det se ut om Kallur skulle springa 110 m häck ?

Lite Nationalekonomi

Landets Bruttonationalprodukt är ca 3 000 miljarder (År 2007: 3074). Den förväntas enligt Anders Borg stiga med 1,8 % under 2009 och 2,1 % 2008. Andra prognosmakare som ex konjukturinstiutet har en högre siffra och tror på 2,8% för 2009.
Bruttonationalprodukten använder vi för att konsumera antingen som privat konsumtion ( 1 435) eller offentlig och den offentliga konsumtionen delas upp i statlig (213)och kommunal konsumtion (584).
Men vi kan också och det gör vi exportera (1 609) och investera och investera i lager (24).
Import och BNP är lika med konsumtion, investeringar och export.
För 2008 beräknas staten få in 871 miljarder i skatter och punga ut med 767 miljarder. Ett överskott på 90,5 miljarder som i dag beräknas ha vuxit till 130 miljarder på grund av oväntade skatteintäkter i februari. Dessutom är budgeten för statliga försäljningar försiktigt budgeterad till 50 miljarder och det har med råge redan tagits hem genom försäljningen av Vin och Sprit. Till det kommer försäljningen av Vasakronan som beräknas vara avklarad innan årsskiftet med lika mycket som Vin och Sprit.
Försäljningsinkomsterna skall användas till att amortera av statsskulden som uppgår till 1 074 miljarder och då företrädesvis skall den utländska delen amorteras. Vi betalar statskuldsräntor på 41 miljarder som kommer att minska men igengäld tappar staten avkastning i form av utdelningar från de företag som väljs att säljas men skillnaden blir en till två miljarder till statens fördel som troligtvis kan komma de mest angelägna behoven till del.

Bojkotta OS Invigningen

Jag har bestämt mig för att OS invigningen bör bojkottas av Sverige. Detta besked bör lämnas av Regeringen med det snaraste med krav på att politiska fångar och speciellt den lista som Reinfeldt överlämnade vid sitt besök i Kina skall friges omgående. Det är ett logiskt och sunt krav och som sätter press på den kinesiska statsapparaten.
Att IOK gör någonting kan vi inte förvänta oss. De har redan ingått en överenskommelse med Kinesiska statsapparaten att lämna idrotten utanför politiken.
Vår representant Gunilla Lindberg sitter i knäet på församlingen och är redan hjärntvättad. I söndagens agenda visade hon tydligt hur trött hon är på debatten och uttryckte sig klart och tydligt att idrott och politik inte hör ihop.
Vice Ordföranden i IOK sitter i den kinesiska olympiska kommittén som är direkt underställd kommunist partiet. Han har ett oerhört ansvar och direkt kontakt in i de högsta beslutsfattarnas finrum. Han om någon kan sätta press på kineserna men IOK har valt att bortse från det förtryck som råder i Kina.

Det går givetvis att argumentera för att inte sätta Kina i skamvrån i likhet med att vi har slutat med den barnuppfostran men vi kan inte sluta att helt bortse från att ställa krav sammanlänkade med att uppfylls inte kraven så händer något. Så går det till i barnuppfostran och allmänmänskligt beteende överhuvudtaget.
IOK är en miljardindustri. OS har sålts till 12 företag som vardera har betalat mellan 300 ? 500 miljoner dollar till det kommer TV rättigheterna till jordens alla länder.
IOK har inte moderniserats. Det är en manschauvinistisk församling där många medlemmar har en tvivelaktig demokratisk läggning.

Vårpropositionen

I dag på förmiddagen presenterade Anders Borg den s k Vårpropositionen. Tidigare hette samma proposition Kompletteringspropositionen och av namnet förstår man att det var en komplettering till den tidigare på hösten året innan lagda ordinarie budgetpropositionen för innevarande år.
Den av riksdagen antagna förändringen innebär att nu presenteras inga åtgärder utan det är en av visioner och inriktningar fylld proposition. Nuvarande regerings inriktning och vision är att Sverige skall i framtiden ha full sysselsättning. Debatten kretsar kring hur åtgärderna i kommande budgetproposition skall se ut.
Alliansens åtgärdspaket innebär stimulanser för att arbetskraftsutbudet skall öka och i viss mån saknas åtgärder på efterfrågesidan.
Tomas Östros hade således alldeles fel när han kritiserade regeringen för att propositionen var ?klinisk ren från åtgärder?. Det var just det den skulle vara.
Utbudet av arbetskraft föreslår regeringen kommer att öka i huvudsak om man genomför förbättringar genom generella stimulanser för utbildningen. Således allt ifrån att förbättra förskolan till universitetsutbildning. Då kommer mindre insatser att behövas för AMS och vuxenutbildningen i framtiden om människor redan är bra utbildade och kan tillgodogöra sig den av företagen erbjudna specialiseringen. Att landet i dag har så många som inte kommer in på den reguljära arbetsmarknaden är ett resultat av att skolan har havererat den senaste trettioårsperioden.
Det är förvånande att pensionärer måste betala mellan 500 ? 1000 kr mer i skatt jämfört med vad den som arbetar gör. Dock, det finns en förklaring om man tänker på att framtiden innebär att nu går fyrtiotalisterna i pension och hur många 100 000 ytterligare pensionärer kommer till under en tioårsperiod. Till detta kommer att vi lever längre. Så visst förstår jag Anders Borgs försiktighet. Det går knappast att höja skatten för pensionärerna den dagen statfinanserna ser sämre ut än i dag. Borg vill inte göra om det misstag som tidigare socialdemokratiska regeringar gjorde på 70 och åttiotalet då Sten Andersson m fl mot Feldts vilja drev igenom kompensation till olika ålders och sjukpensionärers grupper och som senare på nittiotalet höll på att helt rasera Sverige som nation. Det är delvis därför vi i dag dras med en statskuld på dryga 1 000 miljarder. Nu levande pensionärer vill givetvis inte överlämna en skuldbörda till framtida generationer.

TV Sofforna

Ett av de mest pinsamma inslagen i de sk TV sofforna på mornarna är när sportjournalister analyserar och försöker att förklara varför det ena eller det andra hände på planer eller i individuella idrotter. Nu senast är det Hammarbys målvakt Shaban som oduglig förklaras.

Är man sportjournalist måste man väl ändå förstå att en enskild lagmedlem i allmänhet inte är skyldig till att ett misstag begås. Har det någon som helst betydelse hur situationerna såg ut innan misstaget begicks? Nja säger ?sofforna? men det är mycket roligare och har betydligt större underhållsvärde om församlingen snaskar ner på den enskilde lagmedlemmen. Det är inte så intressant att på ett kunnigt sätt analysera hela laget uppträdande.

Återigen vill jag uppmärksamma den idol dyrkan en hockeymålvakt kan få om det är så att motståndarlaget skjuter ett antal skott mitt i magen på målvakten. Då har vederbörande räddat hela laget från ett förödmjukande nederlag eller hållit siffrorna nere.

Ersätt sofforna med inslag som har nyhetsvärde och informationsvärde så att eventuella tittare kan få sig något till livs om sport eller annat samhällsnyttigt och inte detta eviga spekulerande och tyckande. Det är bara pinsamt. Tur att jag kan stänga av eländet.

Kvaldramatiken till Elitserien

Kvaldramatiken till Elitserien i Ishockey skall just börja. Så värst dramatiskt lär det inte bli. Brynäs vinner över Västerås och är därmed klara för nästa års elitserie.
Malmö bortaslår Leksand med flera mål och spelar nästa år mot FBK och de andra topplagen.
Mora vinner över Rögle med ett eller två mål men det hjälper inte. Mora förpassas tillsammans med grannen Leksand till Allsvenskan.

Är det här en High Flyer eller ett bottennapp?

White Shark B
Jag satt just nu och kollade igenom börslistorna och hittade detta företag på Aktietorget. Det väckte min uppmärksamhet eftersom deras teckningsoptioner stigit med 44% under dagen
White Shark är något så ovanligt som ett svenskt filmbolag som producerar datoranimerade filmer. För närvarande arbetar White Shark med två olika filmer; Astrid Silverlock och Tomtar och Troll. Bolaget arbetar därutöver med reklamfilm.
Intro.datum: 080227 Börsvärde MSEK: 86,44 vid senaste kvartalsrapporten. Introduktiuonskursen var strax över 2 kronor som snabbt föll till under 1,80 och som idag vid 1600 är över fyra kronor.

Nyckel till bättre spel i Allsvenskan ?

Jag är trogen tittare av Champion League matcherna och naturligtvis de matcher i Allsvenskan som numera visas på TV4 och TV4 Sport. Frågan som infinner sig hos mig när
jag jämför spelet i CL med spelet i Allsvenskan är: Hur skall vi någonsin få ett svenskt lag till en topposition i Europeisk fotboll? Hur kan Rosenborg varje år vara med visserligen utan någon reell chans att avancera från gruppspelet?
Det verkar bli så trångt och hafsigt i Allsvenskan , spelarna får ingen tid på sig att passa medan det finns mer tid för passningar i CL.
Att det blir så otekniskt i Allsvenskan beror så klart på att spelarna är på en annan nivå i Internationell fotboll. Men med ökad träning och bättre spelorganisation borde kvaliteten avsevärt gå att förbättra. All heder åt de mängder av tittarskaror som söker sig till Allsvenska arenorna, men kommer dom tillbaks?
Jag måste ändå ge en eloge till Halmstad i går kväll som hade antydningar till ett mark betonat passningsspel visserligen alltför korta passningar men hopp finns.
Göteborg överraskar med för mycket tjongande i pressade situationer. Borde inte mer träning läggas på att dels ta emot bollen på ett bättre sätt och sedan i nästa moment ta sig ifrån motståndaren. Fördelen med momentet blir att kamraterna hinner placera sig i passningsbara lägen.
Styrkan i ben och bål måste förbättras hos många, då infinner sig ett automatiskt bättre löpsteg med förmåga att snabbt växla om från korta till långa löpningar med mm.
Jag tror att det finns mycket att göra i organisation av träning och framförallt att utöka träningstiden när det gäller elitfotboll

DN Debatt och Invandringen

I dag på DN Debatt skriver Gunnar Sandelin, journalist, socionom och tidigare pressombudsman på Bris en dräpande artikel om svensk invandringspolitik under ett kvartssekel. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=758709
GS visar hur den politiska eliten och etablissemanget av journalister har vägrat att beskriva för allmänheten vad invandringen har kostat och vilka felaktiga grupper som har beviljats asyl. Vi är alla som har försvarat invandringspolitiken av humanitära skäl grundlurade, därför att endast en av tio borde ha fått asyl. Resterande 9 har fått det av grumliga humanitära skäl och andra skäl som av politikerna konstruerats från tid till annan.
Kostnaderna redovisas till mellan 40 ? 300 miljarder årligen. Fantastiska siffror med tanke på att regeringen under åttiotalet och nittiotalet byggde upp en statsskuld på 1 400 miljarder. Hundra miljarder motsvarar ca 10 000 kr per arbetande svensk.
Detta måste vara mums för Sverige Demokraterna. Hur många procent kommer partiet att få i nästa val när allmänheten konfronteras med kommande debatt.
GS redogör för vilken brist på civilkurage det finns bland hans tidigare arbetskamrater inom delar av socialförvaltningen där han arbetade som nyutexaminerad men även bland journalistkåren.
Vilken roll skall fackföreningar spela på svenska arbetsplatser? Skall fackföreningar vara en plats där folk öppet skall kunna vädra sina åsikter om förhållanden på arbetsplatsen ? Eller skall det vara en sluten plats för eliten av ombudsmän och styrelseledamöter? Jag är med min erfarenhet från ett 35 årigt arbetsliv mörkrädd för den tystnad som råder på många av våra arbetsplatser och då speciellt inom den offentliga sektorn. Har LO eller TCO någonsin ifrågasatt kostnaderna för invandringspolitiken? Har förbunden uppmanat sina lokalföreningar att diskutera frågan ?
Det skall bli mycket intressant att följa den debatt som borde följa av Gunnar Sandelins artikel. För inte så länge sedan krävde en kommun i Skåne att kostnaderna i samband med invandringen skulle redovisas, men den diskussionen tystades snabbt.
Om nu artikel inte är ett överdrivet hopkok vilka fler offentliga lögner finns det som eliten av politiker producerar från sina elfenbenstorn. Klimatfrågan ? Kanske inte på grund av att forskarvärlden är rörande överens om vissa fakta.

Aktiespekulationer

För den aktieintresserade och spekulationsbenägen redovisar jag nedan några godbitar.
C-RAD B är noterat på Aktietorget och är ett högteknologiskt bolag inom sjukvården. Bolaget noterades i juli 2007.
Kursen steg raskt för att i november toppa på 35 kr. I dag betalas aktien i 14,50 samma som introduktionen.
C-RAD utvecklar nya innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. Man tillhandahåller produkter för positionering, tumörlokalisering och strålbehandling. Slutkunder är främst strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling sker i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB. C-RAD Imaging AB är placerat i Östersund medan de övriga företagen har sin verksamhet i Uppsala.

Pilum är ett miljöföretag och noterat på First North. Introducerades på börsen i början av 2005 till kursen 3 kr. Aktien har som högst varit uppe i dryga 7 kronor, våren 2007. I dag är kursen dryga 3 kr.
Pilums affärsidé är att vara ett energi- och miljöföretag som skapar mervärden för kraft-, vattenreningsbranschen och processindustrin. Pilum erbjuder dessa kunder anpassade lösningar för rökgas- och vattenrening samt värmeåtervinning för bio- och sopförbränningspannor.
Pilum består idag av två helägda dotterbolag, Pilum Enginerring AB samt Pilum Technologies AB.

Avega är en IT-konsult och finns på First North. Kom in på listan i november 2007 till kursen 18 kr. Bolaget redovisar en god vinstmarginal på ca 19 % och är i en expansiv fas. Nuvarande kurs 16,50.

Kaliber (P1)

I veckans Kaliber (P1) redovisar redaktionen grava missförhållanden i en av Electrolux fabriker i Mexiko. Kvinnor utnyttjas sexuellt, fackföreningar tillåts inte bildas.

Jag blir överraskad och inbillade mig att den facklige representanten i företagets styrelse hade koll på att alla fabriker i hela Electrolux koncernen hade fackföreningar. Vilken uppgift för denne företrädare,om det nu inte sitter två, är viktigare än att kolla upp att han har en väl fungerad lokal organisation under sig ? Vad pratar Wanja-Lundin om när hon träffar representanter för våra fackliga storkoncerner ? Eller träffar hon dom aldrig ? Prioriterar LO den lokala fackliga organisationen ?
Tyvärr är det min erfarenhet av nära 40 årigt arbetsliv att fackföreningarna är tandlösa när det gäller lokalt arbete. Lokala företrädare sitter i knäet på företagsledningen och protesterar sällan eller kommer med motstridiga kommentarer. Det måste finnas mycket att gräva i för de fackliga representanterna i våra storkoncerner som arbetar över klotet och speciellt i arbetsförhållanden som måste vara deras primäruppgift.

Sjukvården och Sjuksköterskor hela inlägget

Nyutexaminerade sjuksköterskor har en fyraårig akademisk utbildning bakom sig. Orientering och utbildning i de flesta av våra förekommande sjukdomar såsom de vanligaste allergiska sjukdomarna, förkylningar, eksem etc borde vara väl tillgodosedd och också hur de behandlas.

Det pratas om ansvar, varför då inte ge sjuksköterskorna ett större ansvar. Låt sjuksköterskor driva vårdcentraler precis som det drivs gympainstitut i privat regi och där är det heller inget krav på utbildning. Varför skall det nödvändigtvis finnas läkare på varje vårdcentral?

Öroninflammationer och halsont måste sjuksköterskor med akademisk utbildning klara av. När svårbedömbara symptom dyker upp skall det bedömas vilka provtagningar som behöver göras och det klarar sköterskorna också av. Koncentrera läkarna till specialistenheterna och universitetssjukhusen. Varför kan inte en specialistutbildad sjuksköterska göra en vanlig gynundersökning eller ta ett cellprov på en prostatapatient ?
Jag har den bestämda uppfattningen att det slösas med utbildning och kompetensutveckling inom våra skattefinansierade organisationer och då speciellt inom sjukvården. Sedan när utbildningen skall ge effekt i det vardagliga arbetet då får samhället ut en alltför dålig verkningsgrad. Det måste redan från början finnas klara mål med utbildningen för sjuksköterskor m fl utbildningar. Det skall inte behövas fyraårig akademisk utbildning för sjuksköterskor som till att börja med nöjer sig med att assistera vid operationer eller går på sal för att dela ut medicin.
Principen bör vara mer ifrågasättande av organisationen inom Landstingen och vad respektive enhet får ut av var och en. Den stelbenta sjukvårdsorganisationen som Landstingen i dag bedriver bör i grunden ifrågasättas och reformeras med mer inslag av medbestämmande för anställda. Och då bör också fackföreningarnas lokala ombud vara starka och inte sitta i knäet på respektive ledning.
Huvuddelen av samhällets förebyggande sjukvård är privat organiserad. Varför skall politikerna ha monopol på sjukvården? Det tillhör en gammal förlegad auktoritetstro att tro att just sjukvård skall kontrolleras av vissa politiska toppar som låter mer än de vet.
sjukdomarna, förkylningar, eksem etc borde vara väl tillgodosedd och också hur de behandlas.

Det pratas om ansvar, varför då inte ge sjuksköterskorna ett större ansvar. Låt sjuksköterskor driva vårdcentraler precis som det drivs gympainstitut i privat regi och där är det heller inget krav på utbildning. Varför skall det nödvändigtvis finnas läkare på varje vårdcentral?

Öroninflammationer och halsont måste sjuksköterskor med akademisk utbildning klara av. När svårbedömbara symptom dyker upp skall det bedömas vilka provtagningar som behöver göras och det klarar sköterskorna också av. Koncentrera läkarna till specialistenheterna och universitetssjukhusen. Varför kan inte en specialistutbildad sjuksköterska göra en vanlig gynundersökning eller ta ett cellprov på en
prostatapatient ?
Jag har den bestämda uppfattningen att det slösas med utbildning och kompetensutveckling inom våra skattefinansierade organisationer och då speciellt inom sjukvården. Sedan när utbildningen skall ge effekt i det vardagliga arbetet då får samhället ut en alltför dålig verkningsgrad. Det måste redan från början finnas klara mål med utbildningen för sjuksköterskor m fl utbildningar. Det skall inte behövas fyraårig akademisk utbildning för sjuksköterskor
som till att börja med nöjer sig med att assistera vid operationer eller går på sal för att dela ut medicin.
Principen bör vara mer ifrågasättande av organisationen inom Landstingen och vad respektive enhet får ut av var och en. Den stelbenta sjukvårdsorganisationen som Landstingen i dag bedriver bör i grunden ifrågasättas och reformeras med mer inslag av medbestämmande för anställda. Och då bör också fackföreningarnas lokala ombud vara starka och inte sitta i knäet på respektive ledning.
Huvuddelen av samhällets förebyggande sjukvård är privat organiserad. Varför skall politikerna ha monopol på sjukvården? Det tillhör en gammal förlegad auktoritetstro att tro att just sjukvård skall kontrolleras av vissa politiska toppar som låter mer än de vet.

Inför kvällens finalmatch mellan LHC och HV 71

Inför kvällen första finalmatch spekuleras det i huruvida HV 71:s målvakt Stefan Liv skall kunna stå emot LHC:s första kedjas fantastiska anstormning. Jag brukar hävda när det kommer till diskussion om hockey och närmast målvakterna: Att ishockeymålvakter är de mest överskattade idrottsutövare alla kategorier.
En ishockeymålvakt har kommit att bli ett tacksamt spekulationsobjekt enbart på grund av sin utrustning. Stora benskydd, speciella skridskor och en hjälm med arga djurmotiv mm. Målvakten är siste utposten och ensam är starkast brukar det heta.
Ishockeymålvakten har inte alls den betydelse som expert kommentatorerna vill göra gällande.Naturligtvis är det helt avgörande hur bra utespelarna lyckas med sina kombinationer och skott.
Kolla in vad chanslös Stanya respektive Gustavsson var när LHC respektive FBK kombinerade anfallsspelet på ett lyckat sätt och sköt in pucken i öppet mål.
Att målvakterna förklaras som hjältar i alltför många matcher och får en överdriven publicitet beror på utespelarnas ständiga övertro på slagskott som till nittioprocent träffar målvakten i magen i de flesta fall utan att han har en aning om det för än sekunden efteråt. Då betraktas räddningen som matchavgörande.
Men det finns en stor potential till förbättring av målvaktens spel. I regel har ett hockeylag tre
målvakter. Vore jag hockeytränare skulle jag låta målvakterna stå var tredje match. Det betyder att en hockeymålvakt skulle vara i matchaktion ca en gång i veckan. Däremellan hård och rationell styrketräning i kombination med smidighet och mycket bollövningar för att träna upp bollsinnet. Tyvärr ges inte tillfälle för någon hockeyspelare till rationell träning i och med att seriespelet ser ut som det gör med matcher praktiskt taget varannan dag.
I och med att ishockeymålvakter har en så liten betydelse för laget går det att tillämpa mitt resonemang och lagledningen behöver inte ha bekymmer om första målvakt. En annan fördel är att sportchefen behöver inte ägna tid åt att leta efter målvaktstalanger utan han kan ta de lokala förmågor som finns och träna upp den till bra elitnivå.

Vårtecken

Jag cyklade till träningen i dag utan sadelskydd, vantar och mössa. Dock med vinterjackan påtagen.
Strax efter tunneln vid Hagalundsvägen träffade jag min före detta granne. Pratade om det ena med det tredje men samtalet utmynnade i att vi med de snaraste borde träffas antingen hemma hos honom på balkongen eller hos mig på terrassen för att dela på en öl. Vi tyckte också det kunde vara gångbart med en fika någon förmiddag och då företrädesvis onsdag förmiddag för då jobbar den tredje grannen hemifrån.
Annars var det trivsamt att rulla på de nysopade cykelbanorna och samsas med en och annan inlineåkare.
Träningskompisen och jag kom överens om att vi borde utöka programmet med en ryggövning. Nya övningen innebär att vi går upp med bålen i horisontalläge och tar tre simtag. Vi tror efter konultation med en träningskamtat att det stimulerar ryggens mitten muskler. Annars har vi planer på att få med sneda magmuskulaturen också men där har vi inte kommit på någon bra övning.

Värmlands reportage

Då var det TV Värmlands reportage om grundskoleelevernas svåra väg in i gymnasiet och vad som skall göras för att förbättra elevernas svåra situation i skolan. Efter en bra dialog avslutar reportern diskussionen med hänvisning till att nu har vi inte tid att diskutera detta ämne längre för nu väntar ett inslag från sommarens packmopedrally som startar i Leksand och avslutas i Arvika. Vi flygeln Björn Samuelsson tillika ansvarig för rallyt.

Travskämt

Enligt TV4 Dagens Rätt fick under natten Fridhems Ambra trillingar. Ove Ousbäck interviades och han berättade att det kryllade av liv när han vid sextiden kom in i stallet
och till Ambras box. Vid fråga om han tänker ta ut full avgift 175 000 vid levande föl svarade Ove att han kunde tänka sig 10% rabatt till den betalningsskyldige som är Ludde Koljini. Pappan är naturligtvis Viking Kronos. Fölen skall heta Fridhems Tripp, Trapp och Trull.
Detta är fjärde gången Ambra blir mamma. Ambra stratade 100ggr och vann 50 ggr och sprang in 12 miljoner.

Utanförskap contra Innanförskap

Om jag av olika anledningar hamnar utanför arbetslivet är det då så att jag behöver drabbas av ett utanförskap? Finns det verkligen inget annat att ägna sig åt än att arbeta? Jag kanske rentav kan öka mitt innanförskap och vad innebär det i så fall? Innanförskap innebär att jag ökar mina kunskaper inom olika områden, vilket i sin tur innebär att jag får ett ökat självförtroende och som i sin tur vid mitt jobbsökande ökar sannolikheten att jag uppträder säkert vid en anställnings interview men inte så säkert naturligtvis att jag skrämmer arbetsgivaren med för stor kunskap för vissa arbetsgivare kan bli rädda av ett sådant beteende.
Hur ökar jag mitt innanförskap? Ett lättvindigt sätt är att ta del av de många direktsändningar som finns på TV2 och TV24 på förmiddagar och eftermiddagar alltså i regel den tid när många arbetar. Där kan jag också uppleva en viss gemenskap med den jobbande skaran för åhörarskaran är sådana som har betalt för att sitta och lyssna på de många föredrag som hålls av olika experter.
I går har jag lyssnat till Fredrik Paulun, näringsfysiolog. Oerhört intressant för den som vill förbättra sitt näringsintag och är intresserad av träning och att överhuvudtaget må bra.
En annan dag kan det vara en utfrågning som ett av riksdagens utskott håller alternativt de många direktsändningar från riksdagens sammanträden och interpellationsdebatter.
Vill man syssla med något praktiskt ja då är P1 ett alldeles utmärkt medie att ta del av. Jag börjar alltid dagen med att lyssna till Ring P1. Speciellt bra när Täppas är programledare.
Studera en veckas P1 tablå och Du kommer att bli överraskad över vilken kunskaps kanal Du har tillgång till på ett lättvindigt sätt.
Besök det kommunala biblioteket när Du för dagen är färdig med jobbsökeriet eller rehabträningen. Där har jag tillgång till faktaböcker, skönlitteratur, musik, filmer och datorer. I regel besöker jag biblioteket två ggr i veckan. Var kan jag hitta en skönare miljö? Lugn och trivsam, ren och snygg med massor av uppslag till sysselsättning.
Ja inte behöver jag känna mig utanför för att jag av någon oturlig anledning hamnat utanför arbetsgemenskapen. Varför inte starta en blogg och skriva en timma om dagen så är den stunden förbrukad.

RSS 2.0