Klimatet

Antarktis smälter fortare än vetenskap har prognostiserat. Världens politiker fattar beslut som förghoppningsvis  långsiktigt skall rädda världens klimat. Nu senast Paris avtalet. Men människans påverkan på klimatet går ännu snabbare i form av ökade transporter som är den källa till föroreningar och att värma jordenns klimar som ökar mest.
 
Lokala politiker har en enorm makt att påverka klimatet genom att införa kloka ekonomiska incitament för vardagsaktiviteter. Den enskilde kan göra mycket heter det ständigt i debatten men ett fåtal tar åt sig och kanske börjar cykla eller åka mer kollektivt men det är dom redan frälsta som lyssnar på råden. Möjligen kan den frälsta skaran påverka en och annan vänn.
 
Lokal trafik kan begränsas genom att straffa de bilistersom åker korta sträckor med betalningsföreläggande. Kan ske på olika sätt. Vägtullar och trängselskatt är redan etablerade i Stockholm och Göteborg och borde införas i många andra städer. Likaså kan kreativa politiker hitta på lokala arrangemang som får folk att cykla och åka kollektivt.
 
Jag är bekymrad över den närstående klimatkollapsen som gör att vi kommer att drabbas lika hårt om inte värre än den värsta pandemin. Barnen är det bästa vi har men det verkar som vi glömmer de långsiktiga effekterna av våra aktiviteter i vardagen och som kommer att göra att de minsta  kommer att få sona vuxnas oförstånd i dag.

Bokupplevelse

Jag har i dagarna avslutat läsningen av en bok som beskriver i romanform hur krig startar mellan Ryssland och Sverige. Handlingen var något trög i inledningen men efter hand ökade spänningen och jag fick skärpa mig för att inte glöma andra viktiga aktiviteter till fömån för läsningen. Texten var av det mindre slaget varför den inte i mina ögon kan betraktas som lätt läst men som sagt innehållsmässigt ökade spännigen hela tiden.
 
Författaren har lagt ned ett jättejobb för att på ett militärtekniskt sätt kunna beskriva krigsförloppet. En aning tölig kanske med alla beteckningar och anrop för militära enheter men det bidrar å andra sidan möjligen till att förhöja realismen.
 
Jag får ett intryck vid läsningen att författaren har sprungit/gått igenom alla terrängavsnitt men förklaringen ges i slutet att det går att använd google maps för att på ett realistiskt sätt skildra terrängen på jorden.
 
För den som aldrig och det är väl de flesta haft insyn i flygets stridstaktik är det en kul inlevelse i detaljrikedomen som beskrivs när luftstriderna utspelas.
 
Åtskilligt med vapen tekniska termer ingår i läsupplevelsen liksom hur militären är organiserad för att försvara den högsta politiska ledningen.
 
Onekligen får jag mig en tankeställare hur en situation mellan två länderr kan utvecklas och få sitt slut och den politiska utvecklinen därefter.
 
Högt betyg blir det till Lars Wilderäng och Midvintermörker.
 

Offentlig contra privat verksamhet

Frågan om skattebetalarna betalar för mycket för offentlig verksamhet är berättigad att ställa mot bakgrund av att alternativ verksamhet kan ge ett överskott utan att kvaliteten är sämre. Undersökningar visar att privat verksamhet inte skiljer sig i kvalitet från offentlig.
 
Repalus undersökning bekräftar att privat verksamhet ger ett överskott på 4 - 5 miljarder på en omsättning av ca 35 miljarder. Om man gör tankeexprimentet att all offentlig verksamhet inom välfärdssektorn skulle drivas i privat verksamhet skulle alltså ett ansenligt antal miljarder kunna frigöras som vinst och berika privata entreprenörer eller ytterligare utveckla verksamheten. Naturligtvis helt omöjligt med de ideologiska bindningar som finns hos politiska partier.
 
Men det som är riktigt allvarligt med tankeexprimentet är hur mycket ineffektivitet det finns i offentlig verksamhet och vilken möjlighet till effektiviseringar det finns. Troligen är den enda skillnad mellan privat och offentlig verksmhet att i den första går entreprenörerna varje dag till jobbet med en viss glöd i sinnet som saknas i den offentligt bedrivna verksamheten.
 
Och eftersom det är offentliga aktörer som gör upphandlingen finns möjligheter att reglera priset när inköparna kan följa den ohemula vinsten varje kvartal om nu företaget är börsnoterat. På så vis kan skatteuttaget minskas. Och det finns möjlighet för pensionsfonder att köpa in sig i välfärdsföretagen och ytterligar medel kan komma allmänheten till godo.

Politikers oförmåga

Undrar hur stor del av de som röstar på den ene eller andre som har en aning om vad de röstar på? Och en försvinnande liten del tar del av komplexa analyser och vilka konsekvenser olika presenterade åtgärder från politiska retoriker skulle få för samhället. 
 
Visst ligger det en smula undervärdering av valmanskåren i ovanstående men jag anar att demokratin vilar på en bräcklig grund i form av populism och tron att enkla åtgärder löser komplicerade samhällsproblem. Dock finns inga alternativ till folkets vilja men för att få ett samhälle att fungera krävs att rösterna vilar på någotsånär intresse från befolkningen för komplicerade frågor och vilka konsekvenser olika åtgärder får för staten.
 
I många stater deltar drygt hälften av befolkningen i valen. Hur många av dessa vet överhuvudtaget om att det är val? Och hur många procent vet vad valen gäller? 
 
Det heter i valanalyser att politiker inte lyssnar på folk. Och motfrågan blir hur skall seriösa politiker kunna lyssna på pöbelns åikter? Eller annorlunda, hur skall politiker som har en mämiskosyn som anses korrekt kunna lyssna på  
de som hyser en åsikt att etnisitet och hudfärg skiljer oss åt. Hur skall åsikter, att vi som har gjort rätt för oss i landet vi är för mer och skall ha mer rättighter än våra bröder och systrar som råkat hamna i krig och fattigdom , bemötas?
 
Trumps framgångar vilar på röstar som är utsatta för krafter som ingen politiker rår på därför  konsekvenserna om politiker skulle förhindra  att länder som går från absolut fattidom till någotsånär stabila levnadsförhållanden skulle bli oöverskådliga i form av handelshinder och total hävdande av den egna nationens intressen. 
 
Handel mellan nationer och öppna samhällen är den största garantin för utveckling men samtidigt en utmaning för ledare i alla nationer att hantera. Och det ser ut att misslyckas förnärvarande. 
 

RSS 2.0