Skolans organisation

Till Länets Skolledare och Rektorer och Lärarkollektiv samt nämndledamöter och övriga intresserade.

Det var värst vilken knäpp på näsan SKL och alla landets skolledare får sig i dag (DN debatt 2010-03-31)
av en mängd socialdemokratiska höjdare. Anledning: den detalstyrning av lärarnas arbetstider som SKL och skolledarna vill införa. Hur hänger det ihop?
Det var Göran som i mitten av 90 talet skapade dagens byråkratiska organisation. Tror inte hans kompisar på den längre?
Vad tror Ni har en majoritet av landets skolledare rekryterats på felaktiga grunder eller har de under resans gång blivit indoktrinerade eller misshandlade av den oformerliga kommunala byråkratin?
Har skolledarna av ekonomiska omständigheter tvingats frångå den viktiga pedagogiska uppgiften och sin roll som coach och stödjare till rektorerna till förmån för byråkratisk fundamenta?
Är det frånvaron av pedagogiskt kunniga ledamöter i nämnderna som orsakat dagens byråkratiska detaljstyrning av den operativa verksamheten?
 
Vänligen Er tillgivne
Inge

Ny Politik

Att bygga upp en för stor offentlig sektor och bedriva en politik som inte tog hänsym till växtkraften i näringslivet ledde till 90 tals krisen. När en felaktig politik med prioritering av offentlig sektor kompletterades med avregling av kreditmarknaden och en ny valuta ordning så var katastrofen ett faktum med 500% ränta och ohanterliga budgetunderskott. Upprepade devalveringar som varit medecinen på 70 och 80 talet var inte längre gångbart

Svenska folket valde en borgerlig regering som förväntades rätta till landets ekonomi under en mandatperiod.

Socialdemokratiska partiet skakades i grundvalarna och ingen ville fatta rodret när partiet åter fick förtroendet.
Till slut accepterade komunpolitikern Göran Persson att åta sig att leda landet.

Göran insåg att en skattefinansierad ofantlig sektor ledde till nationens sammanbrott och konkurs på sikt. (Jämför dagens Grekland m fl medelhavsländer plus Irland och England).

Göran fick mandat av folket och tvingades av utländska finansiärer att drastiskt minska ofantlig sektor. Det ledde till den arbetslöshet som landet brottats med under 2000 talet och i dag kvarstår eller som politikerna uttrycker sig bitit sig fast och landet har slitits isär som dagens socialdebatörer uttrycker sig. Främst har det drabbat ungdomarna. För att dölja arbetslösheten bland äldre som slagits ut från den offentliga sektorn sjukpensionerades årligen över 50 000 personer.

2006 insåg väljarna att ett annat ekonomiskt alternativ borde prövas. I likhet med läget på 90 talet går det inte att utvärdera en annan politik på en mandat period.

Det som överraskar mig är att dagens socialdemokrater argumenterar som om inga historiska fel har begåtts av partiet trots långa regeringsinnehav som inte lett till annat än höga arbetslöshets- och sjukpensioneringstal som inte samhällsekonomin tål.

Inlägget från de värmländska riksdagsledamöterna 2010-03-31 är ett exempel att gammal eländig politik skall vara framtidens melodi. Vem tror på det? Landet behöver prioritering av näringslivet och ett ökat ansvarstagande av näringslivet för i synnerhet ungdomsarbetslösheten. Praktik- och lärlingsplatser är vad som fattas. Lägre skatter och effektivisering av offentlig sektor genom nedläggning av statliga myndigheter ex arbetsförmedlingen och i synnerhet kommunal och landstings organisationer har enorma möjligheter att sänka skatter genom effektivisering och nytänkande och inte minst att tillåta entreprenörer att lösa skattefinansierad verksamhet.

Jag skall åter rösta på de rödgröna när de kommer med friska fräscha förslag för att åter återställa kronans värde gentemot norska och danska. Ta fram Kjell-Olof Feldts bok och lär hur en nations ekonomi fungerar. Varför ratade partiet sin främste ekonomiske talesman? Göran Persson gjorde vad som måste göras på 90 talet men landets näringsliv var inte stort nog att på så kort sikt ta emot de skaror som välde ut från offentlig sektor och förstod inte heller på 2000 talet att socilademokratisk politik inte kunde bota massarbetslösheten som uppstod annat än genom att skapa ett ofantligt utanförskap som slet i sär landet för att citera dagens socialdemokratiska debatörer.

Konsekvensen har blivit stupstock och utanförskap för alltför många i dag på grund av ekonomiska realiteter.


FBK hängande mot repen

FBK slogs groggy av ett ettrigt slagtekniskt svargult geting lag i norr. Slagen surrade speciellt i andra perioden mot ett halvgarderat karlstad gäng i form av målvakten Robin Rahm som inte tappade händerna utan höll nävarna upp och bara tog emot ett käkslag som tvingade ned FBK på alla fyra.

Kommer vargarna från värmland att kunna resa sig upp från fyrfotaställning och riva sönder lapparnas taktiska kontraboxning på söndag eftermiddag i kaffeburken?

Intensiva förberedelser under lördagsdygnet i form av skuggboxning och mentala råsopar från hjärnskrynklargänget kommer att få upp solagänget till halvt sittande och därifrån contra slå sig fram till en sjunde och sista match.

En taktisk boxning med mycket vänsterjabbar mot motståndarens försvarsställning kommer så småningom att luckra upp garden och mot slutet av de femtonronderna få ned norrlänningarna på knä för att slutligen under massans jubel definitvt ge domaren uppgiften att räkna till ten and out.

Nytt för dagen är att FBK gänget i pauserna kommer att sniffa ammoniak för att klarera hjärnan som gör att handlederna blir smidiga och lyder varje elektrisk impuls från huvudets övre sinnrika konstruktion.

Länsråd och Socialdirektör

Brukar bläddra igenom lokaltidningen som hastigast som en av de första morgonaktiviteterna. Börjar för det mesta bakifrån för att se om debatt artiklarna är av intresse och om det finns någon skarpsynt insändare.

Annonsidorna är inget som jag stannar och granskar. Men ingen regel utan undantag. Senaste tiden har blicken hejdat sig vid Länstyrelsens annons för att hitta Länsråd.

I dag stannade ögats irrande över sidorna vid Karlstads Kommuns annonsering efter en ny Socialdirektör.

Jag är en ivrig förespråkare för att spara på skattekronor och ett av medlen är naturligtvis att minska den offentliga byråkratin. Skattekronor gör nytta och har effekt för medborgare men alltför många går enbart upp i rök och gagnar enbart den ofantliga byråkratins invånare.

Här har byråkratin två tjänster som med lite möda och utredningsarbete kan avskaffas. Höga tjänster har ytterligare småchefer under sig. Mitt förslag är att pröva att fördela arbetet på de lägre cheferna. Många nivåer skapar internt i form av långa och tråkiga möten, arbetsformer som inte gagnar det operativa arbetet som möjligen är nödvändigt. Dessutom utvecklar det medarbetarna när de inte behöver sitta och vänta på vilket beslut chefen skall ta utan istället själv snabbt kan fatta ett avgörande beslut i regel till gagn för kommuninnevånarna.

Kostnade för var och en av de tjänster som nu är aktuella för tillsättning är enbart i lönekostnader en million vardera. Med omkostnader för resor, lokaler mm sparar skattebetalarna två millioner kronor. Effekten på servicen till medborgarna är negligerbar.

Emil Kåberg på bild

Brister Färjestads Sportchef i agerandet? Jag tycker det.

Jag såg i morse del av Emil Kåbergs överkropp på bild i lokaltidningen. Min bedömining är att Emil bär på ca 10 kg övervikt. Är det förenligt med en elitidrottsmans status? Jag tycker inte så.

Möjligen är sportchefen förlåten om densamma inte fått gehör för att satsa resurser på en dietist. Naturligtvis har inte den enskilde spelaren något ansvar, eller är jag fel ute?

Vad har tränarna för ansvar? Rikligt med resurser är enligt pressen avsatta för tränare i FBK. Någon har ansvar för målvaktsträningen. En har ansvar för defensiven. Ytterligare resurser är avsatta för offensiva spelet. En har totalansvaret. Det verkar som ansvaret är fördelat så att ingen har ansvar för den enskilde spelarens status.

Möjligen är hela FBKs organisation utan ansvar om nu Emil är representativ för elitseriens ishockeyspelare.

Svensk ishockey spelar varannan dag från augusti till mars. Var finns tid för att hålla en elitidrottsmans kropp i toppform? I så fall är förbundsordföranden ansvarig för Emils övervikt.


Nu kanske Emil är en synnerligen skicklig bolltrollare och kompenserar övervikten med denna synnerliga viktiga egenskap i en bollsport.

"Trisse" Sundh på 60 talet i Grums verkade vara lite rund men han hade inte hockey som yrke, vad jag vet, och Grums organisation var inte så utbyggd som FBKs i dagen läge.

Vargarna röt till

Vargarna från Värmland kom till de Norrländska skogarna med vässade tänder och visade upp vargagrinet.

Vargflocken från Skellefteå skockade sig och försvarade sig kungligt.

Raggen reste sig på flocken från de djupa skogarna från trakterna av norra delta landskapet och rös till med ett avgrundstjut som inte var av detta landskap.

Tjutet var så stort och högljutt att det skrämde de betydligt större djurren från de höga tallarnas landskap som var tvungna att fly upp mot de snöklädda höjderna.

Nu slickar djuren från norr sina sår och förbereder sig för bataljer och för att bevaka och skydda sitt revir.

De lama djuren från söder slickar i sig det goda norrländska ölet och förbereder sig för måndagsbataljen i LL.

Hoppet om vargaguldtänder har åter tändts hos de bortflyende supportrarna som tidigare  överbefolkade kaffe burken. I myrhopar vandrar åter supportrarna till stacken för att se sina favoriter sluka de söta honungsvargarna från norr som förvandlats till beskedliga kryp. 

Om igen och åter skallar ropen i LL SM GULD SM GULD SM GUUULD


Angel Krstev misstag

Jag brukar sparsamt läsa sportsidorna i tidningen. Håller mig till Debatt och Insändarsidorna också förstås mycket nätläsning i form av DN Debatt och andra intressanta artiklar.

I morse läste jag referat från första kvartsfinalmatchen mellan FBK och Skellefteå.

Fäster mig vid att en för mig okänd spelare tillika nykommen från tjeckien vid namn Angel Krstev gjorde bort sig och förorsakade ett baklängesmål för hemmalaget. Av referatet att döma utsågs han till syndabock och fick inte så mycket istid i fortsättningen. Hur pass sant det är vet jag förstås inte men jag utgår från att det stämmer.

Huvudcoach i FBK är Perra Jonsson en av landet bästa coacher. Jag funderar så här. Går inte coaching bland annat ut på att tillåta misstag? Flera ggr under sändningen av Timrå - HV71 påpekas det av kommentatorerna hur viktigt det är att ta risker och våga annars vinner man inget. Sannolikheten för att en som vågar mycket också begår ett och annat misstag är väl individuellt men rent generellt kanske 50/50.

Nu kanske det var så att FBK coachen ansåg att Krstev inte vågade tillräckligt i just det olycksaliga momentet och då är hans åtgärd att mer eller mindre bänka spelaren förklarlig. Eller också kan det ju vara så att spelaren självmant bad att få stå åt sidan på grund av att kände sig urform.

Men jag funderar också hur Krstev känner sig inför grupptrycket när han nyss kommit till föreningen? Coachens viktigaste uppgift borde vara att vara varsam med ingripanden som kan uppfattas som bestraffning. Positiva omdömmen är att föredra i den stressade matchsituationen och kritik får anstå till kommande genomgångar.

Färjestad saknar ledare på isen framgår av referatet. Ja då är det ett långsiktigt allvarligt misstag av Sportchefen om inte lagsammansättningen har kvalitetssäkrats i form av att se till att varje femma har en ledare på isen. Nu tror jag inte att Sportchefer i FBK begår ett sådant misstag utan situationen just i den här matchen uppfattas av journalisterna som så.

Kul med lekmanna mässig analys från mig.

Skolans organisation

I går redovisade 200 skolchefer utav landets 290 kommuners skolchefer att de vill kontrollera lärarnas arbetstid till 40 timmar i veckan. Vad de övriga 90 tycker får vi inte veta. Hoppas de är av en annan åsikt.

Själv har jag från och till varit med om diskussioner kring att införa stämpelklocka på arbetsplatsen. Vi är alla olika även om många beter sig lika och följer majoriteten för att inte bli besvärliga och anpassar oss olika till de system som arbetsgivaren inför för att göra livet någorlunda drägligt i den administrativa sörjan.

Alla system går att manipulera så och det kontrollsystem med 40 timmars vecka som majoriteten av landets skolchefer vill införa år 2010.

Kontrollsystem skapar bland människor stress och oro och bidrar till oödiga tankar för hur skall jag kunna manipulera systemet.

Det märkliga är att skolcheferna inte mer fokuserar på att den pedagogiska uppgiften skall lösas på ett effektivt sätt. Jag tror att majoriteten av skolcheferna är okvalificerade att sköta den otydliga uppgiften de har tilldelats om nu alls uppgiften behöver lösas. Skolchefen skall vara coach för rektorerna. Möjligen klarar 5% av landets skolchefer den uppgiften. Jag tror att majoriteten av landets rektorer inte känner sig bekväma med sin ledare.

Min åsikt är att direkt under nämnden räcker det med de rektorer som finns på respektive skola. Det behövs ingen ytterligare ledningsfunktion mellan nämnd och rektorer. Varje skola skall vara en resultatenhet under nämnden. Återigen slösar kommunerna med resurser som kan användas på bättre sätt.

Eleverna har en skolpeng i dagens system och det åligger varje rektor att utifrån den basen utforma verksamheten på effektivaste sätt. På så vis får varje operativ chef ett tydligt ansvar gentemot politikerna.

Skolchefernas eventuella administrativa uppgifter som nödvändigtvis måste utföras kan med fördel övertas av någon av de talrika kommunalråd som kan ha svårt för att finna meningsfull sysselsättning bland den mångfald av sammanträden de i dagen läge deltar i.

Prioritera!

Arbetslivet/Ungdomar

Jag hör från initierat håll hur svårt det är för elever att komma ut på praktikplatser. Attityden från näringsliv och offentliga organisationer borde vara: vad trevligt att få träffa en ungdom på min arbetsplats.

I stället för att en speciell resurs på skolan arbetar heltid med att få ut ungdomar på praktikplatser borde arbetsplatser stå i kö för att ta emot ungdomar. Det borde vara en förmån att få informera kommande generation om vad arbetslivet handlar om.

Så småningom skall gymnasieungdomar ta plats i arbetslivet. Vad händer då? Närmare 30% får ingen kontakt med verkligheten utan tvingas tillbringa tillvaron i sysslolöshet möjligen avbrutna med meningslösa kontakter med arbetsförmedlingen.

Sahlin pratade i går i Lördagsintevjun om att lagstadga för heltidsjobb för de som nu har deltidsjobb.
Prioritera i stället de svåra problemen i samhället och prata i stället om att lagstadga att ungdomar som går ur gymnasiet skall ha lagstadgad rätt till praktikplats. Åtminstone sex eller fler månader efter skolavslutning.

Då riskerar inte självförtroendet att få säg en knäck utan många kommer att kunna få kontakter och på så vis på ett naturligt sätt komma in på arbetsmarknaden.


Melodifestivalen

Jag kunde inte förstå varför deltagarna i tävlingen inledningsvis var klädda i överdragskläder som påminde om de badrockar som boxare uppträder i när de entrar ringen. Jag tycker att symboliken när det gäller en sångtävling borde vara en annan än att kombineras med kraft. Bättre hade varit att symbolisera med stil och skönhet och något konstnärligt inslag.

Vad hade Dolph Lundgren där att göra? Han symboliserar också kraft och styrka och möjligen också någon form av action i styrkans mening.

Måns blir säkert nästa Skansen ledare.

Jag noterade i veckan när jag hörde Jessica Anderssons sång på radion att jag trodde hon skulle hamna högt upp.
Och hon är ju också skön att se på och desutom inga dansare runt hennes arrangemang. Billig och bra att skicka till Oslo.

Salem Al Fakir borde ha vunnit. Antagligen var det en majoritet av unga flickor som röstade fram vinnaren.


Coach i elitserien

Myten om coachens betydelse för ett hockeylags framgång borde vara död i och med de senaste resultaten i elitserien i ishockey. Aldrig har så betydelsefulla matcher slutat i fullständiga tragedier. Eller också går det att hävda att slumpen är den mest betydelsfulla faktorn.

Vem tror att Janne Karlsson i HV har haft avgörande betydelse för seriesegern?

Ingen regel utan undantag.

Möjligen ett undantag för Djurgårdens andra plats och dess coach.

Frölunda lyckas ta sig in bland de åtta främsta. Timrå likaså. Luleå trillar dit. FBK gör bort sig i kampen om fjärde platsen. Vem kan hävda att deras coacher hade någon betydelse för att det gick som det gick?

På lång sikt är det inget annat än spelarnas genomsnittliga skicklighet som är avgörande. I kombination med att föreningen varit långsiktig i förenings bygget. Och då är det föreningens styrelse som haft den avgörande betydelsen.

Coacherna har lika liten betydelse för ett hockeylags framgång som dess målvakters. Varför i spekulatonens syfte hävda att enskilda personer har så stor betydelse för ett hockeylags framgång? Speciellt om laget består av betydligt över tjugo personers prestationer.

Därför ett budskap till speciellt elitserielag i svensk hockey. Lägg inte ned stor möda att betala och hitta coacher utan ta reservmålvakten som grindvakt och coach,

Tyvärr är det kvällspressen som styr mycket av det som svenska folket skall tycka även i detta obetydliga avseende.

Bryt det invanda mönstret

Att våga bryta invanda mönster och visa prov på fantasi, kreativitet och nytänkande är en bristvara i synnerhet hos lokala makthavare. I väntan på order uppifrån går den kommunala och landstings styrda verksamheten på tomgång och i invanda mönster

Varför inte pröva nya ideer på eget initiativ utan att det sanktionerats från riksdagen och departement.

Värmländsk ungdomsarbetslöshet borde kuna lösas på en kafferast. Sprid ut ungdomarna inom hemtjänsten, åldringsvården, skolan, barnomsorgen m  fl verksamheter.

Vi har inte resurser att ta hand om praktikanterna blir kommentaren. Låt det bli en utmaning. Ett eftersträvansvärt mål i verksamheten.

Låt inte verksamheten stanna vid debattartiklar, konferenser och planeringsmöten. Gå inte från ett möte utan att något operativt har beslutats. Något som får något att hända ute på fältet. Något som får allmänheten att höja på ögonbrynen och häpet utbrista: Vad enkelt och bra, det här har vi väntat på länge.

Våga ex ta grepp och inför nytänkande inom skolan. Prioritera om och höj lärarnas löner och dra ned på skolans administration och annan kommunal administration. Våga göra något radikalt. Bryt det traditionella.


Fetman

Jag läser på Text TV att 15 000 personer skulle behöva opereras mot fetma. Hur stor del av dessa människor har genom ohämat ätande självförvållat dragit på sig en masiv fetma? Vilket ansvar har den enskilde för sin egen hälsa?

På första frågan är svaret förmodligen en alldeles för stor procent. På den andra frågan är svaret ingen alls.

Primärvården är slapp och likgiltig inför patienter som söker för högt blodtryck m fl självförvållade sjukdomar.

Patienten har många gånger ingen självinsikt i varför kroppen reagerar som den gör. Patienten förstår inte vad doktorn säger även om båda talar tydlig svenska. Invanda mönster är svåra att bryta.

Piller trillandet pågår runt om i landet till kostnader som undantränger vården för verkligt behövande sjukdomsbotande.

Slapphet och avsaknad av civilkurage hos både anhöriga och myndigheter är bedövande. Kriterier måste till för att hjälpa sjukvården att ta itu med sjukdomar som kan bedömas som med stor sannolikhet är självförvållade.

Då kommer genast den politiska dimensionen in i bilden. Det är de mes lägst utbildning och fattigaste som råkar ut för fetma och högt blodtryck. Därför gäller det att först få alla att få godkända gymasiebetyg och att utrota fattigdomen.

Ordningen

Carin Göthblad högste polisen i landet presenterar i dag åtgärder för att undvika att pojkar som lever i utsatta områden skall rekryteras till grov kriminalitet. Det rör sig om ca 5 000 pojkar totalt fördelade i huvudsak på storstadsområdena.

Samtidigt läser jag i lokaltidningen att ungdomsgäng urinerar på bensinpumparna i Arvika och provocerar mackpersonalen genom att röka intill bensinpumparna.

Fortkörning och fylla är första sides rubrik i tidningen som jag nyss hämtat ur brevlådan.

Polisen har inte befogenheter att sätta handklovar på störande människor med mindre att de stör den allmänna ordningen. Men mackägaren tvingas stänga macken för att buset har hans företag som samlingsplats. Borde inte det räcka för att punktmarkera de störande elementen och vidta åtgärder?

Vad gör socialkontoret i Arvika i samarbete med polisen? Människorna som stör kan inte vara många och nummerskyltarna på bilarna som finns vid macken indikerar vilka det är som är inblandade. Kissarna och rökarna kan observeras och pekas ut när polisen kommer.

Vad har anhöriga till de störande människorna för ansvar? Är det brottsligt av myndigheter att kontakta släktingar och vänner och be dem att tala med bråkstakarna om det olämpliga att utgjuta sina kroppsvätskor på andras ägodelar.

Civil kurage saknas fråm myndigheterna och rädslan för att göra fel är bottenlös. Är männikorna som stör bidragstagare eller var arbetar de? Kan inte vara svårt att ta reda på. Uppträdandet måste få någon form av konsekvens från samhället sida.

Fler poliser gör ingen nytta om de inte samtidigt har befogenheter att ingripa och att det efter ingripandet får konsekvenser för vederbörande. Kissar jag på macken borde jag få göra samhällstjänst på macken minst en vecka. Röker jag intill macken blir det påbackning med ytterligare en vecka.

Det är inte bara mot grov kriminalitet som det behöver vidtas åtgärder utan också mot det "mindre" störande uppträdandet borde åtgärder vidtas och polisen få befogenheter. Allmänheten skall inte behöva betala dels över skattsedeln dels till privata vaktbolag för att ordningen skall bibehållas inom respektabla gränser.


Perra till Timrå

Kom igen nu grabbar! Fy fan vad bra vi var! För mig som enbart följer Vargarnas framfart från TV skärmen kan inte intrycket av lagets huvudtränare bli annat än plumpigt. En djupare analys och kännedom om personen ger möjligen en annan bild.

Träffade av en slump en aktör som följer lagets matchande genom sin yrkesroll. Hans spontana reaktion var att "fy fan vad lite spelarna presterar för den ersättning de har". Och det är tränarens roll att få ut maximalt av spelarna sett över tiden. Nu kan inte det uttalandet göra anspråk på att bevisa att tränaren har presterat dåligt.

Själv är jag imponerad över företaget FBKs långsiktiga byggande och förmåga att hålla topp position. Det är många som vill upp i elitserien och som borde ha resurser. Stora städer som Växjö, Örebro, Västerås och föreningen AIK förstås.

Jag anar att Jörgen Jönsson är ett idealiskt namn att ta över positionen som huvudtränare för laget under närmaste tio års period.

Men jag är intresserad av att veta hur mycket betyder huvudtränaren för lagets framgång? Går det att genom ett forskningsprojekt inriktat på gruppdynamik och övriga psykologiska faktorer kombinerade med sakkunskap inom träning att komma fram till att huvudtränaren har en avgörande betydelse för lagets  resultat?

Eller är det så att lag bygget har störst betydelse? Dvs att kombinera ihop 25 individers egenskaper till en formation som kan prestera över det normala under en elitseriesäsong. I så fall har sportchefen störst betydelse och huvudtränaren mer som en assistent som lotsar laget genom matcherna. Och som har egenskapen att förstå många olika viljor och deras reaktioner under press. Och det är förstås en egenskap som borde vara sällsynt.

Färjestads främsta storhet ligger naturligtvis i den starka position föreningen har skaffat sig genom att bygga ett företag som står solitt ekonomiskt. Och därigenom har möjlighet att i stort sett värva de duktiga spelare som krävs för en toppposition i elitserien. Och attrahera en ledarstab som är genuint kunniga i sporten är ingen oviktig komponent.Analys

Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen konstaterar i dag att 150 000 ungdomar utan gymnasiebetyg kommer att få det svårt på arbetsmarknaden om nu efterfrågan på arbetskraft kommer att öka när konjunkturen vänder.

Håkan konstaterar vidare att antalet utan gymnasiebetyg kommer att öka med 50 000 de närmaste åren.

Samtidigt hörs från det socialdemokratiska kommunalrådet i Södertälje att kommunen inte har råd att satsa mer medel för att ungdomarna skall få godkända betyg.

Södertälje är den kommun i Sverige som tar emot flest invandrare. Det är inte osannolikt att ungdomarnas dåliga betyg beror på att föräldrarna saknar kunskaper i svenska språket. Möjligen vore det en god ide att intensifiera utbildningen i språket för nyanlända. Folkpartiet hade en sådan ide för några år sedan. Men den avfärdades som rasistisk.

Intressant vore att få reda på med någorlunda träffsäkerhet hur mycket resurser i relativa tal det fordras för att åtminstone halvera siffran ej godkända betyg.

Och vidare hur stor sannolikheten är att de med förhöjda betyg på grund av tillförda resurser i framtiden skall få arbete.

Frågan är om utvecklingen mot ett effektivare och mer teknologiskt tjänstesamhälle skall kunna rädda dessa ökade grupper från arbetslöshet?

Framtiden

Effekter av politik tar mer än en mandatperiod att utvärdera speciellt när politiken genomförs under hög- eller lågkonjunktur.

Socialdemokratisk politik har regerat landet i åttio år med några undantag. Undantagen har inträffat under extrema förhållanden. Oljekris, finaskriser.

Röd grön majoritet sägs stå för solidaritet och utjämning av klyftor.

Soc majoritet har inte lyckats med dessa reformer under en lång period av maktutövning.

Fortfarande är de stora samhällsfrågorna olösta. Arbetslöshet och fattiga grupper är de två största. Kommer dessa två frågor att vara lösta när vi har passerat 2050 talet med en röd grön majoritet?

Möjligen om landerts gränser stängs och vi anpassar oss till en lägre standard men förstås helt möjlig att leva på för de stora flertalet. Stora grupper lever redan med denna standard så för deras del spelar det ingen roll.

Denna utveckling är inte realistisk och kommer aldrig att genomföras med landets starka demokratiska tradition.

Minst 10% av en poppulation orkar inte med eller är inte anpassade för arbetslivets krav. Andelen ökar ständigt på grund av den tekniska utvecklingen.

"Tjänstesektorn skall vara kunskapsintensiv och effektiv". Vilka tror att denna utveckling skall lösa sysselsättningen för de grupper som i dagens arbetsmarknad inte efterfrågas?

Möjligen kan en stark efterfrågeökning från den globala marknaden rädda en del jobb men sannolikheten för att sverige skall kunna konkurrera om dessa jobb med den massarbetslöhet som finns i världen är mycket liten.

Min tro är att vi får acceptera att ca en million människor i arbetsför ålder tvingas stå utanför arbetsmarknaden. Det gäller då att inte bestraffa gruppen med olika regler utan ge männikorna en generös ekonomisk ersättning.

Anmäl

RSS 2.0