Pätters spurt

Vad kunde Sverige ha' gjort bättre? Jo, Kalle kunde ha spurtat ner Pätter. Men hur? Kalle fick åka fel sträcka. Johan Olsson borde ha fått åka sista sträckan. Då hade inte Kalle blivit nedspurtad av Pätter. Då hade Pätter blivit frånåkt av Olsson. 

Rösta rätt

Värmländsk offentlig administration tycker jag saknar all kontakt med sans och förnuft. Jag medger att jag kan vara lika vag i den uppfattninge som vad ansvariga politiker tycker det behövs för att administrera 270 000 människor.
Jag går i gång på signaturen Orvar på insändar sidan . Socialdemokraterna i Grums vill enligt Orvar tillsätta en tjänst som näringslivsutvecklare enbart för Grums kommun. Hur många näringslivsutvecklare finns det i Värmlands 16 kommuner? Jag anar att det finns allt för många som har en ytterst otacksam uppgift. Oprecisa uppgifter från politikerna som hoppas på att vederbörande skall kunna ta ner månen för att symbolisera med något ytterst omöjligt för en enskild befattningshavare. Jag förstår att tjänstehenen inte skall jobba ensam utan som Orvar påpekar finns det i kommunen kompetenta tjänstehen att bolla ideer mot. Och inte enbart i den egna kommunen finns kompetenta kolleger utan ordnas möten med motsvarande tjänstemän i Region Värmland kan ideer om samarbete över kommungränserna få betydande effekter eller ivarje fall kan kommunrepresentanten ha förhoppningar om sådana.
Något är galet, sjukt, grymt och kosmiskt fel med den Värmländska offentliga administrationen. Vi värmlänningar måste skärpa oss och tänka till när vi röstar nästa gång.

Dumt

Snälla Yvette Hermunstad ! Kan Du upphäva Din röst för fler naturprogram eller låta Vetenskapens världs programledare få  få fler program. t ex i stället för uppsnacket inför nästa dags världsmästerskaps lopp i VM.  Jo, jag vet att VM går sällan i Falun men ändå. Jag upplever att det blir lite för mycket uppsnack. Visserligen hoppas jag att mängder av föräldrar läser sagor för barnen vid uppsnackstiden och en liten del av landets pensionärerna är de enda tittarna. 
Jag kan föreställa mig att Kalla lägger sig med näsan i madrassen och ropar bläääääähhhhh när hon kommer från SVTs vinterstudie. Säkert är Kalla med flera uppfostrade att svara ärligt och seriöst på reportrarnas frågor men hur många av oss är intresserade.? Jo jag vet de flesta är intresserade av vad Kalla äter till frukost. Paprika är nyttigt och paprika kommer de flesta svenskar att i fortsättningen att ta till sig till frukost. Men varför inte en makrill låda? Gunde åt enkel mat nu är den mer komplex. Brunost är en norsk specialitet och det måste Kalla äta.
Olsson har jag hört ryktesvägen äter 20 Kiwi. Sixten åt havregrynsgröt. 
De flesta hårt tränande atleter skulle få en sagolik formtopp om de fick för tränarna eller sig själva vila i fyra eller fem dagar före en av deras livs viktigaste tävlingar. 

Fortsättning på Klusterdebatten

 

Region Värmland har uppdragit åt Bisnode att räkna ut hur mycket 20 - 30 millioner i insatta offentliga medel har bidragit till att utveckla en begränsad del av värmländskt näringsliv de s k klustren vars verksamhet återfinns inom pappersindustri och it. Region Värmland antas ha haft ansvaret för att företagen skall samarbeta inom ett antal discipliner.

 

Bisnode har utan att redovisa hur kommit fram till den formidabla slutsatsen att insatta 20 - 30 millioner givit en avkastning på ofattbara 3 miljarder. Ja, jag håller med Anna Löfmarck att detta är en tydlig klustereffekt.

 

Jag hoppas att Ordföranden Tomas Riste snarast tar initiativ till att alla värmländska företag snarast börjar samarbeta likt klusterbranschernas ingående företag.

 

Det måste på sikt med en sådan sagolik avkastning på insatt kapital ge avtryck i de faktorer som är viktiga för Värmland. Skattebetalarna vill att kommunalskatterna sänks, arbetslösheten minskar isynnerhet ungdomsarbetslösheten och att inflyttningen till landskapet kommer igång.

 

Det är besynnerligt att Region Värmland inte tidigare har kablat ut lösningen på värmländsk tillväxt. Styrelsen med Tomas Riste i spetsen måste ha känt till lösningen på den ringa avkastningen i övriga näringslivet och som inte bidragit till tillväxten. Verksamheten har pågått under en femårsperiod och någon hint om överlönsamheten borde styrelsen ha fått rapport om.

 

Jag ser framemot den redovisning i form av ett Excel ark över en hel sida i NWT där det tydligt redovisas för varje företag vad det bidragit med för att klustereffekten till slut kan komma fram till de påstådda 3 miljarderna i avkastning på insatta 30 millioner.

 

I ett större perspektiv och inte minst ur demokratisk synpunkt är det allvarligt när medborgarna utsätts för propaganda från offentliga institutioner om att de är överlägsna att klara ut väsentliga samhällsproblem med relativt enkla metoder.

 

Jag antar att övriga företagsledare inom Värmländskt näringsliv känner sig rätt så missbelåtna över att inte ha kommit på det Tomas Riste med styrelse har löst på relativt kort tid men som ännu inte givit avtryck i reda ekonomiska fördelar för värmlänningarna.

 

 


Klusterframgångar

Jag läser i NWT  att länets skattebetalare har tillfört klustren 20 - 30 millioner. Otroliga 3 miljarder kommer värmlänningarna att få tillbaks. När? Troligen i form av sänkt skatt såväl som kommunalskatt i länets tretton kommuner som i landstingsskatt. Hur många ören skatten kommer att sänkas med framgår inte av artikeln. Inte heller har ansvarig minister Tomas Riste lämnat någon prognos om skattesänkningen.
Jag kollar hur mycket de stora företagen i Värmland har gått med vinst. Det kan ju tänkas att miljarderna tillfaller aktieägarna i Stora Enso, Billerud och Rottneros. Men inte ens här hittar jag miljarderna. Stora redovisar en förlust på 193 millioner euro  före skatt och Billerud vinst för 2014 uppgår till 460 millioner. Hur stor del av företagens förluster och vinster som kan tillgodoräknas klustren är svårt för en utomstående att beräkna. Respektive VDs kommentarer kan bidra till klarhet. 
Möjligen kan miljarderna ha tillfallit löntagarna och i så fall borde arbetslösheten i länet ha sjunkit mer än i jämför bara län men jag kan inte finna att så är fallet. Värmlands innevånare snarare minskar än sjunker trots klustrens förnämliga framgångar.
Nej, den största vinnaren är förmodligen mätföretaget Bisnodes ägare. Jag efterlyser tydligare mätresultat avseende hur Bisnode kommit fram till den fantastiska avkastningen som länets skattebetalare fått på insatta 30 millioner.

Löfvens arbetslöshetsmål

Statsministern och soc ekonomisk politiska talesman Damberg debaterar i dag på DN. Sveriges export är för klen relaterat till de mål som partiet har ställt upp till 2020. Sverige skall 2020 vara landet i EU som har lägst arbetslöshet. Därför skall främst småföretagen öka exporten. För att målet skall nås kallar Herrarna till överläggning med företrädare för näringslivet.
Kanske står parterna inte lika långt i från varandra som Putin och EU ledare men inte långt i från.
Näringslivet tycks vilja ha betydligt fler frihetsgrader och lättnader i regelverket. Dessutom har vi en längre tid haft borgerlig regering som inte har kunnat lätta på anställningsvillkor främst vad gäller LAS. Det vore sensationellt om en socialdemokratisk regering skulle kunna åstadkomma vad borgarna inte har vågat på åtta år. Jag tror inte Löfven ens om han tar till all sin fackliga erfarehet kan dels övertyga näringslivet med prat och vaga löften dels hantera socialdemokraternas vänsterflygel om förmåner till småföretagarna. Och vad är det Löfven skall locka med. Ja, inte kan han få med sig LO på att sist in först ut reglerna skall luckras upp, det vore sensation. 
Varför expanderar inte småföretagen i nuläget med de generösa villkor som erbjuds med subventioner vid anställningar? Trainee jobb och diverse andra anställninsformer skall bidra till att arbetslösheten sjunker. Sanningen som hävdas är att företagen inte får tag i de kompetens som krävs för att sälja varor på exportmarknader som ligger utanför EU och där ligger en del av lösningen att hitta den kompetensen. Det borde finnas människor bland de som nu i stor mängd kommer till oss som kunde bidra till i varje fall en del av lösningen.
Återigen är det för mycket regler inbäddade i den verksamhet som borde ge utifrån kommande arbete och hjälpa Löfven att uppfylla målet. 
Att helt avskaffa företagsbeskattningen skulle givetvis vara den komponent som snabbast skulle bidra till att uppfylla målet. Men då skulle alltför många sossar fly till vänsterpartiet så det vågar inte Löfven.

Utvecklingen

Majoriteten av svenskarna har anammat hälsoråd och börjat motionera och äta grönt. Hamburger restauranger har gjorts om till snabb motion lokaler. Läkare och sjuksköterskor har börjat ringa upp människor för att fråga hur de mår. Vårdcentralerna ägnar sig nu åt kost och andra hälsobefrämjande aktiviteter.

Resurser från sjukvården har förts över till skolan. Varje barn i grundskolan har möjlighet att få en egen lärare som ser till att barnen kan läsa och räkna innan högstadiet.
 
Bildt har lyckats samla världens diktatorer inklusive Putin till ett veckolångt symposium angående mänskliga rättigheter med målsättning att MR skall vara infört senast 2020 i samtliga länder.
 
Likaså har Svenska Fred tillsammans med Jan Eliasson drivit ett projekt  tillsammans med Norska diplomater och all vapen export skall avskaffas innan 2025.
 
EU har i samarbete med all jordens företag infört förbud mot alla skadliga kemikalier i mat och produkter.
 
Små elektrifierade solcells plan svarar för huvuddelen av regionala transporter av såväl människor som varor.
 
Såklart finns inte längre bensindrivna fordon.
 
 
 
 

RSS 2.0