Omställning

Ekonomiska krisen är djupare än någonsin. Nyheterna domineras av hur djup krisen är. Volvo och Saab skall tillfälligt förstatligas. Oppositionen ropar på mera stimulanser till ekonomin utan att precisera vilka utbildningar varslade är i behov av. Extra barnbidrag till Jul. Höjd A-kassa. Skattesänkningar till de sämst ställda. Det verkar som svenska samhället har kommit in i ett nytt scenario. Den som inte håller med om det är en tramsare. I många herrans år har vi haft 1,4 millioner i utanförskap. Nu beräknas 100 000 tillkomma. Det är 7%. Kommer det att göra någon skillnad? Marginellt eller är det början till något nytt? Volvo och Saab har gått med förlust många år tillbaks i tiden. Bilanalytiker har en längre tid förutspått att snart är tiden kommen för att lägga ned bilfabrikationen i Sverige. Volvoägarna har skjutit till 50 000 per producerad bil i flera år. Skall svenska skattebetalare överta den rollen? Samma med Saab. Ja men,säger politikern annars måste vi stödja de arbetslösa och bilindustrin betyder om inte allt så nästan allt för västsverige. Ja men om nu svenska experter skall bedöma att svensk bilindustri är livskraftig och konkurrenskraftig och gör de bästa miljöbilarna och ändå kunderna inte köper bilarna i tillräcklig mängd vad händer då? Jo naturligtvis efter fem år eller längre så upphör subventionerna och skattepengar har slängts bort till ingen nytta. Börja att satsa på eldrivna cyklar. Det är kanske den omställningen vi måste bereda oss på. Således ett helt annat samhälle. Är det en utopisk tanke? Lågintensiva samhället där de stora köpcentra försvinner och ersätts med dels lokalproducerade növändiga livsmedel och minicentra kanske med förebild av de gamla järnhandlarna. Solvärme, vindkraft och vågkraft självklara energikällor i framtidens värld. Bilköer och långa transporter ett minne blott. Hur kommer historikerna att beskriva de sista decennierna av uppenbar idioti?

Åtgärder

I dag på Dn Debatt surrar professor Lars Calmfors om finanspolitik och penningpolitik i en salig blandning i en lång drapa. Gör regeringen så blir det si och kontentan av det hela blir som regeringen nu gör "ingenting" som Bosse Ringholm upprepade i riksdagen förra veckan tills han nästan blev andtruten och föll på rygg i sittbrunnen. Råden haglar om vad som är bäst i nuvarande situation. Vad som med det snaraste borde göras är att Stefan Ingves krafigt sänker räntan med 2 procentenheter det stimulerar den privata konsumtionen. Ta gärna ett kraftigt tillfälligt momstapp med 5 procent och ge några tusen till våra sämst betalda pensionärer. Håll budgetsaldot i strama tyglar med målsättningen att inte låna en krona av araberna. Det kommer att ha som konsekvens att räntebetalningarna på den sjunkande statskulden kan hållas nere och borga för framtida reformer. Varför inte 10 000 till varje hustru eller sambo som görs gravid före jul. Framtida arbetsmarknad ser dyster ut när det gäller försörjning så alla små kryp är välkomna. Premiera varje cyklist med en tusenlapp direkt i handen vid morgoncyklingen till jobbet. Platserna strategiskt beläggna i alla svenska städer och folk från skattemyndigheten placeras ut med kassaskrin på magen. Räcker inte skattefolket till så ta hjälp från arbetslösa, förtidspensionerade och sjukskrivna som orkar med. Kontrakt skrivs på om minst två års bibehållen cykling och kontrolleras slumpmässigt av skattearbetare vid hembesök och jobbesök.

Den ekonomiska krisen

Jag tycker det är dax att hyfsa varsel- och arbetslöshetsdebatten med anledning av den artikel som vänsterpartisterna framför i dagens NWT 24/11. Jag har också förmånen att följa riksdagsdebatterna i TV och på det sättet bilda mig en uppfattning om olika argument som framförs från vänster, mitten och höger. Arbetslöshet är inget nytt fenom i det svenska samhället. Under det senaste decenniet har ca en million kontinuerligt stått utanför arbetsgemenskapen. Nu fylls det på med ytterligare kanske 100 tusen innan lågjonjunkturen har värkt ut. AMS, Kommuner, Almi, olika regionala utvecklingsbolag, näringslivsinstitutioner jobbar dagligen och har så gjort med att utveckla och forska med ny teknik för att skapa nya jobb. Klusterverksamhet speciellt i vårt län verkar vara en bidragande faktor som skapar sysselsättning. I dag ger vänsterpartisterna ex på en rad åtgärder som skulle kunna skapa växtkraft åt Värmland. Trots att liknande verksamhet konntinuerligt har pågått under de senaste åren har arbetslösheten bestått med undantag av de två år som gått sedan regeringsskiftet som har visat på sjunkande procenttal. I dag ersätter A-kassan med i snitt 680kr/dag i 21 dagar således 14 280 kr brutto per månad. Till detta kommer Trygghetsrådets kompletteringar som garanterar upp till 70% av ursprunglig månadsinkomst om Du varit anställd i fem år och är över 40 år. Om du har arbetat i minst ett år hos ett företag som är anslutet till TRR och är uppsagd på grund av arbetsbrist kan du få stöd. För att den anställde ska kunna få omställningstöd ska han/hon vid uppsägning vara tillsvidareanställd. Till detta kommer den lokala arbetsförmedlingen vars jobb är att informera på arbetsplatsen om förmedlingens tjänster. Om inte detta redan är gjort i Arvika tycker jag det är tjänstefel. Vad har AMS strategichef, utvecklingschef, stabschef m fl välavlönade tjänstemän sysslat med den senaste tiden? Har de suttit och funderat på hur länge högkonjunkturen skulle vara eller har de jobbat med att planera för bristyrkesutbildningar och eventuellt högre arbetlöshet. Sanningen är att AMS har haft och har resurser i dax läget 1,5 miljarder som tjänstemännen inte har kunnat göra av med eller inte haft kompetens att hitta på aktiviteter för. Politiker kan ha visioner och ideer men hur blir det med visionerna när de kommer till operativt utförande av tjänstemän en mass hos myndigheterna? Hur många miljoner har förbrukats på förslag och ideer avseende resecentrum i Karlstad? Hur många av de knappt 300 som står utanför A-kassan i Värmland i dag enligt vänsterns sätt att räkna har gjort ett medvetet val? Skall samhället i efterhand hoppa in och korrigera deras val? Om man har tjänat dryga 22-23 tusen och får ut 17-18 tusen i månaden har man då råd att betala 300-400 kronor i försäkring? Vänsterpartiet och socialdemokraterna förde en ekonomisk politik under 12 år som ledde till dagens arbetslöshetssiffror. Det är inte trovärdigt att argumentera som vänsterpartisterna gör i dag. Ett skarpt förslag från mig och antagligen från fler är att lägg ned AMS och dela ut de 70 miljarder som denna ineffektiva byråkrati gör av med årligen. Dela ut medlen till de i utanförskap eller använd pengarna till att sänka skatterna för alla. Det räcker med att företagen och offentliga institutioner annonserar efter arbetskraft. I och med att befolkningen fått gymnasieutbildning är de skrivkunniga och kan utforma en platsansökan annars bör ämnet införas på gymnasiet. Undrar vad en pensionär med mindre än 10 000 brutto i månaden tycker om de arbetslöshetsersättningar som delas ut? Konstigt att inte vänstermajoriteten i riksdagen under sitt långa innehav har lyckats föra en ekonomisk politik som ger pensionärerna med lägst ersättning en hygglig ersättning och skapat full sysselsättning i samhället. Vad beror det på?

Skrivklåda

Nu kl 1300 orkar solen inte över grannens takås. Vintersolståndet är i år den 20 december. Det återstår knappt en månad till årets mörkaste dag. Jämfört med sommaren när det gick att sitta i äppelträdets skugga är årstiden bistrare men inte outhärdlig på något vis. Jag behöver inte känna mig stressad av att sitta framför TVn och kolla på skidstafetten. Inget trädgårsarbete blir försakat möjligen skulle entren borstas av från den nyfallna pudersnön men det får vänta tills andan och motivationen faller på. Läser på media att moderaterna har kommit med ett förslag att nyanlända kamrater från främmande länder skall skriva kontrakt att de förstår den kultur som vi är vana vid i det här landet. Soc dem partisekreterare Marita Ulvskog ställer sig förstås tveksam till förslaget. Viktigare då att nyanlända får snabbt lära sig svenska och komma in på den svenska arbetsmarknaden. Lyssnade i veckan på en paneldebatt som behandlade de papperslösa. Det är inget lätt problem att lösa dels finns det gruppen som går under jorden när de får avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap dels finns det de som aldrig ansöker om medborgarskap. Ofta arbetar de till löner som ligger allt från 10kr/timma till 60kr/timma. En stor procent av intjänade pengar skickas till släktingar i hemlandet. Det påstås att den sortens inkomster för mottagarländerna överstiger världens bistånd. Departementssekreteraren för migrationsdepartementet redogjorde för den propostion som skall reglera arbetskraftsinvandringen. Företagen skall få laglig rätt att ge medarbetare från andra länder tillstånd att arbeta i landet. Soc dem vill att myndighet skall ge tillståndet för de har överblick över hela landets arbetskraftsbehov. Byråkratin är i vanlig ordning socialisternas bästa vapen att lösa det mesta i samhället. Tyvärr blir det mycket som går snett när byråktaterna skall lösa viktiga samhällsproblem som politikerna har visioner om. Bättre då att den operativa nivån som ligger när problemen får initiativet och tillfredställa sina problem.

Lördag

I halvlek mellan Sevilla - Valencia är det dax att göra en sammanfattning av en händelserik Lördag. Började med tidig uppstigning strax efter sju och grötfrukost som förberedelse till tre kvarts simning efter cykeltur till badhuset. Tyvärr drabbades framhjulet av pys vid hemresa vid biblioteket. Porttelefonen hos m hjälpte mig med telefon samtal till hustrun som hämtade vid Våxnäs gatukök. Fika och bloggarbete samt middagsstök och avlyssning av intevju på lördagsmiddag följde som förberedelse till jazzavjnutning i Västerstrandskyrkan. Därefter två timmars handel tillsammans med hustrun hos Maxis och avslutning via Obs Bergvik efter räkor som saknades men potatisallad och rostbiff var inte avskräckande. Ingen dålig Lördag.

Postens VD och företagsledningars löner

Jag undrar om det är bra att i affekt avstå från kommande lön och tillråga på allt förklara att den lön som jag redan fått i ca fem månader, ja den kommer jag att avstå ifrån.För mig vore det ingen överraskning om VDn nästa vecka föklarar att han inte längre är disponibel för jobbet. Nordström har fått jobbet för sina insatser att göra Nordea till en Nordisk bank med engagemang i våra grannländer. För det har han fått fem miljoner/år i pension. Lönen i Nordea var förmodligen rikligt tilltagen. Månadslönen för det tillfälliga jobbet i Posten som går ut på att slå ihop svensk post med dansk har jämförts med 45 brevbärarlöner. Statsministerns månadslön är ca 130 000 kronor. Kanske vore det dax att begränsa statliga topp tjänstemäns löner till ungefär högst tre till fyra ggr statsministerns. Att privata näringslivets ägare väljer att betala sina chefer mångdubbelt större belopp är deras ensak och allmänheten kan välja att avstå att stödja repektive bolag. Nu är det så att även här går det att ha invändningar. I de flesta storbolag är det pensionsfonder och försäkringsbolag som äger bolagen och som dessutom står i allmänhetens tjänst. Då kanske det vore smakligt att representanterna på bolagsstämmorna begränsade lönerna till ledningen.

AMS och den arbetslöse

I går meddelade AMS nya GD att den nationella arbetsförmedlingstyrkan skall skickas upp till Sandviken för att bistå arbetförmedlingen på orten i arbetet med att understödja de varslade på Sandviken AB. Andra åtgärder som har diskuterats för att stödja de varslade är att inrätta coacher som skall vägleda de varslade och på sikt arbetslösa. Vad händer när en arbetslös anmäler sig hos arbetsförmedlingens kundtjänst? Den arbetslöse hälsas i bästa fall välkommen och den första informationen som ges är en fråga till den arbetslöse och den lyder: "Är Du medveten om att Du från första dagen är skyldig att söka arbete över hela landet"? Därefter registreras vederbörande och anmäls till A-kassan. Två broschyrer delas ut en om A-kassa och den andra om arbetsförmedlingen. Därefter bokas tid en vecka senare hos en förmedlare. En vecka har gått och den arbetssökande infinner sig hos förmedlaren. En handlingsplan upprättas som innehåller datum för nästa träff hos förmedlaren och uppmaningar om att söka arbete. Arbetsförmedlingen har en utmärkt hemsida där den sökande kan lägga in betyg, referenser och meriter samt berättelser om sig själv. Där kan också arbetsgivare finna arbetskraft som motsvarar kraven för företaget. De flesta varslade i dagens läge har gymnasieutbildning och flera års yrkeserfarenhet. Arbetsförmedlingen har som framgår av besktrivningen mediokra tjänster att erbjuda den sökande. Det görs politiskt ett stort nummer av alla varsel. Kanske tror de varslade att det är andra tjänster som skall erbjudas än att bli registrerade och att upprätta en meningslös handlingsplan. De som inte blivit kontaktade av andra företag under varseltiden har tyvärr bara sig själva att lita till under kommande arbetslöshetperiod. Det enda som arbetsförmedlingen gör är att kontrollera hur många jobb den arbetslöse har sökt. I dag har AMS ett överskott av årets anslag på 1,5 miljarder. Frågan som den nyfikne skattebetalern ställer sig är: Vad har strategichefen och utvecklingschefen på AMS sysslat med under högkonjunkturen? Efter högkonjunktur kommer lågkonjunktur så har det sett ut under de senaste 100 åren visserligen med olika periodicitet. Finns det brist yrken i Sverige som AMS har förmåga att upptäcka och utbilda i? Uppenbarligen finns inga sådana bristyrken i dagens läge för då hade överskottet används för att utbilda den miljon som innan varslen stod utanför arbetsmarknaden. Det är väl inte så illa ställt att ingen av millionen är lämpade för de brist yrken som finns? AMS har från gång till annan fått kritik av RRV för sin ineffektivitet. Dvs att inte kunna förmedla arbete. Kanske är det orättvis kritik när det finns så många arbetslösa contra de arbete som finns. Och vad skall alla extra resurser tillföra de varslade i det läge som är idag? Bättre att dela ut de 70 miljarder som AMS kostar årligen till de arbetslösa eller använd medlen till att sänka skatterna för den överbeskattade befolkningen. Att höra oppostionen upprepa kraven på mer resurser till AMS blir till slut löjeväckande. Ge pengarna direkt till de som står utanför arbetsmarknaden. Utanförskap beskrivs av riksdagsledamöter som rena helvetet. Varför då? Ledigheten kan vara underbar med de möjligheter som finns som att umgås med naturen. Varför inte utnyttja de faciliteter som samhället erbjuder i form av bibliotek och badhus. Det förbereder mer för kommande anställningar än att sitta på många av AMS meningslösa kurser eller informationsmöten.

Riksdagdebatter

Efter att ha tittat och lyssnat på de senaste riksdagsdebatterna undrar jag om inte det är bättre att flytta över viktigare frågor till EU parlamentet. Ju längre vi kan komma ifrån dessa nonsens inlägg desto bättre. Ideliga upprepningar av frågeställningar kommer upp dag efter dag. Nu senast gäller det naturligtvis varslen. Precis som det är något nytt att efter en långvarig högkonjunktur kommer en lågkonjunktur. Varslen inom Volvokoncernen och det lidande som de varslade är utsatta för får enorma proportioner. En familj där båda jobbar vid bandet och blir varslade får omdelbart gå från hus och hem. Så framställs det av oppositionen. Jag undrar om en familj kan klara sig på 30 000/månad vilket är den summa netto som familjen erhåller vid arbetslöshet? Det blir naturligtvis inga årliga Thailands resor och bilen kan inte bytas vart femte år men i övrigt lär maten komma på bordet och hyran bli betald. Kanske kan en och annan cykeltur ut i den svala svenska naturen bli alternativet till utalandssemestern. Jag kan rekommendera om det nu gäller Göteborgare den natursköna Delsjöterrängen. Priset i dag tog Bosse Ringholm när han i slutet av frågestunden reste sig upp och med gravallvarlig min upprepade den frågeställning som sju före detta partikamrater hade ställt. Det gällde den återkommande frågan vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av de allt tätare varslen. Jag undrar varför inte AMS satt sprätt på de 1,5 miljarder av budgeten som återstår av årets anslag? Förmodligen därför att de bristyrken som idag finns i Sverige faller inte inom AMS område. AMS kan inte utbilda läkare och högt kvalificerade naturvetare och tekniker. I en population på nio miljoner är det en viss del som kvalificerar sig för utbildningen resten måste lilla Sverige hämta från utlandet. Den del som faller inom AMS område får traditionsenligt ägna sig åt meningslösa "Lära känna Dig själv kurser" och "må bra i vardagslivet". Sådana föreläsningar har en anställd redan hört en mass i regi av det företag han eller hon varit anställda på. Alla svenskar har genomgått gymnasiets ena eller andra program. Vad är det för kurser som ges på kommvux? Skall samhället en gång till betala gymnasiestudier för de som redan genomgått programmen och vilken motivation har den arbetslöse att sätta sig på den utbildningen återigen? Eller är det högskoleutbildning som skall ges på komvux? Med risk för att bli cynisk så ifrågasätter jag hur stor procent av de som jobbar vid bandet på Volvo som är motiverade att läsa naturvetenskapliga ämnen på Högskolan? Karl Oskar och hans hustru fick sätta sig på båt till amerika. Nu kan arbetslösa svenskar ta buss till Oslo och börja arbeta dagen efter framkomsten.

Holland-Sverige

Fotbollslandslaget m fl kan inte leva på myten att svenska spelare uppträder som ett bättre lag än andra nationer när det kommer till landslagsspel. Snarare är det så att vi är bättre individualister än lagspelare. Varför anser europeiska uppköpare att svenska fotbollsspelare är att föredra framför andra? Möjligen för att de i kombination med individuell skicklighet har ett förhållningssätt som gör dem anpassningsbara och kan ta emot instruktioner på ett bättre sätt än andra. Vilka nu de andra är? Landslaget får fortsätta att leva på att vi inte har förlorat mot England sedan, var det 1962? I går kväll blev landslaget förnedrat av Holland ett av Europas topp tio lag. Holland spelar med teknisk överlägsen skicklighet. När en Holländsk spelare skall slå en krosspassning hamnar den med en decimeter precision hos medspelaren. Lagspelet fungerar så att det skapas tid för att slå passningen. Svenska lagspelet har inte förmågan att skapa den tiden utan krosspassningen slås i ett stressat läge och hamnar med fem meter fel. Att se de Holländska spelarna på små ytor är en fröjd för ögat. Tekniken är väsens skild från en svensk fotbollsspelare. Små förflyttningar av fötterna anpassade till motståndarens läge och framförallt bollens gör att de i nio fall av tio vinner närkamper. Visserligen lyckades svenskarna i andra halvleks början skapa ett passningsspel som kan betraktas som godkänt men det räcker inte det beror snarare på att motståndaren drar sig tillbaka och väljer en annan taktik på grund av sin överlägsenhet. När får vi se ett svenskt fotbollslandslag från början föra en match mot en internationellt erkänd motståndare?

Varselsamordnarna

Skall värmlänningarna och speciellt de arbetslösa och de som blivit varslade känna sig lugna för kommande utveckling på värmländsk arbetsmarknad? Troligen om vi känner tilltro till de reportage om varselsamordnare, politikernas och tjänstemännens strävsamma resor till exotiska länder, clusterverksamheten och mycket annat positivt som redogörs för i media.Till detta kommer sammanslagningen med Västra Götaland som kommer att tillföra regionen utveckling som annars inte inträffat. Är det aktiviteter som gör att arbetslöshetens siffror kommer att minimeras och arbetsförmedlingens aktiviteter bli näst intill obehövliga? På kort sikt är det mest troligt att varselsamordnarnas aktiviteter kommer att få störst betydelse. Snart kommer samordnarna att redovisa de resurser som står till förfogande genom AMS,Almi,Svensk exportkredit,bankers utlåning m fl organisationer som har till uppgift att stödja arbetsmarknaden. När redovisningen har kommit på bordet återstår att presentera de åtgärder som leder till snabb sysselsättning på värmländska orter. Samordnarna har dryga två månader på sig till de varslade går upp på arbetsförmedlingarna på olika orter i Värmland och anmäler sig. De kommer då att mötas av orden "är du medveten om att du från första dagen är skyldig att söka arbete över hela landet". För att behålla de arbetsökande i länet föreslår jag att samordnarna snarast tar initiativ till att undanröja den regeln. Annars riskerar samordnarnas projekt att haverera på grund av arbetskraftsbrist.

Landstingets verksamhet

Det var en mager förklaring som Tore Olsson kom med i sitt debatt inlägg den 18 november i NWT. Att hänvisa till att ett datasystem är orsaken till Landstingets dåliga ekonomi är inte trovärdigt. I synnerhet när systemet varit i drift ett antal år. Det är symtomatiskt för tröga och ostyrbara organisationer att förlita sig på stora datasystem som står och tuggar otillförlitlig information år efter år till oerhörda kostnader. De enda som tjänar på ineffektiviteten är konsulter och dataföretag. Det vore snyggt om Olsson redovisade vad det otillförlitliga systemet kostat. Finns det ingen klausul i kontraktet som ger Landstinget möjlighet att avbryta systemet eller erhålla skadestånd för förseningar och otillförlitlighet? Är det klokt att konstruera och införa system som är så komplicerade att det tar år att komma underfund med eventuella felaktigheter? Är det så Landstinget hanterar skattemedel? Finns det andra system i Landstingets organisation som beter sig ineffektivt och som drar stora kostnader utan att ge den information som efterfrågas? Var finns de förslag och åtgärder från ledning, strategi-, utvecklingstjänstemän i organisationen som kan effektivisera verksamheten? Pröva med att bolagisera Karlstad lasarett. Lägg ansvaret på professionella utövare av sjukvårdstjänser så att invånarna i länet slipper det politiska käbblet. Inför fri etablering av primärvården. Se till så att lokalerna är utnyttjade dygnet runt och ideer från golvet tas tillvara när det gäller att få bort köerna. Rensa ut ovidkommande verksamhet. Ta tillvara på de goda ideer som måste finnas i de Landsting som går med överskott och från de privata vårdinrättningar som finns i landet. Vad har Landstinget att komma med till Värmländska skattebetalare när sammanslagningen med Västra Götaland är genomförd? Kommer det att bli skattesänkningar med 0,25 kronor eller mer?

Senast lästa bok: Infiltratören av Lasse Wierup

Boken behandlar det mest omskrivna brott i svensk kriminalhistoria där en högt uppsatt kriminalkommisarie och dennes ledning inom länskriminalen i Sthlm varit inblandade. Läsaren blir insatt i hur svårt det kan vara för en åklagare att få full insyn i alla detaljer som rör det polisiära utredningsarbetet. Spännande är också att följa motiven bakom varför en tidigare ostraffad person tar på sig rollen som infiltratör för en struntsumma i belöning från polisen. Lånet var på en vecka och boken på dryga 400 sidor men inga problem att hinna med på grund av den spänning som fanns på i stort sett varje sida. Rekommenderas.

Utveckling av Värmland

Jag håller med B Baldersson i hans betraktelse över de Värmländska politikernas och tjänstemännens iver att komma ut och redogöra för den omfattande clusterverksamhet som har etablerat sig i landskapet. I rättvisans namn bör påpekas att det inte är region och kommun tjänstemännens hela förtjänst att verksamheten har fått en sådan omfattning just i vårt förhållandevis lilla region utan det är också till viss del näringslivsverksamhetens förtjänst. Men utan tvekan är det så att politikerna lägger grunden och därför skall de också bli rikligt belönade inte bara med modesta löner utan helt riktigt komma ut i världen och se sig omkring på skattebetalarnas bekostnad. Belöning leder till ännu friare och initiativrikare aktiviteter till gagn för länets invånare som bereds ökad sysselsättning och i jämförelse med övriga län minskad skattetyngd åtminstone på sikt. Förhoppningsvis har några av resedeltagarna fått så starka incitament av resan att de kommer att etablera sig som försäljningsdirektörer i avlägsna länder och på så vis ytterligare bidra till att de fåtal arbetslösa i landskapet kan beredas sysselsättning på hemorten. Inte minst turistnäringen borde gynnas av om tjänstemänn från Region Värmland och länets kommuner kan sälja in vårt vackra landskap över vida världen. I Thailand m fl asiatiska länder lider invånarna under stark värme delar av året. Jag tycker det vore en bra ide att etablera ett försäljningskontor i landet och presentera vår unika natur med tillhörande svala temperatur. Hur skall länets varselsamordnare få ideer till sin viktiga verksamhet? Min ide är att de åker ut från Värmland och studerar samordningsverksamhet i annan verksamhet som kan finnas i ex Australien eller Nya Zeeland. Hur skall de annars kunns samordna AMS,Kommunernas stöd,Almi m fl institutioners stöd på regional nivå till de kommande arbetslösa. Till de som varit arbetslösa en längre tid kommer antagligen också att få nytta av verksamheten genom så kallad spinn off effekter.

Riksdagsdebatter

I går var det interpellationsdebatt i riksdagen. Debatten handlade om att oppositionen insisterade på att Reinfeldt skulle svara ja eller nej på frågan om Reinfeldt tänkte ta stöd från Sverige demokraterna om de kommer in i Riksdagen 2010. När svarade en politiker ja eller nej på en fråga? Jag fick intrycket att debatten mer handlade om att misstänkliggöra Reinfeldt för att vara otydlig i sitt avståndstagande från Sverige demoraterna. Det skulle ha varit förödande om Reinfeldt svarat ett klart nej. Vilken drivkraft hade inte detta varit för Sverige demokraterna? Det finns väl ingenting som gör en person eller organisation mer motiverad att kämpa än att totalt bli exkluderade. I dag är det en ny debatt om varslen. Skådespelaren Östergren häver ur sig en massa oegentligheter ex att totalt misstolka kommunalrådet från Skövde som i morronsoffan gav exempel på de resurser som finns till hands. Debatten blir totalt obegriplig för den som lyssnar. Är det så att man har lite erfarenhet av arbetsförmelingen förstår man vad det handlar om. Arbetförmedlingen har inget annat att erbjuda än sin Platsbank där det förnärvarande finns ca 30 000 jobb att söka. Att fortfarande hävda att det är 500 000 som har lämnat A-kassan på grund av höga avgifter är nonsens. Människor har värderat avgiften mot risken att bli arbetslösa. Är medlemen 60 år och jobbar inom statlig eller kommunalsektor är risken liten för att bli arbetslös och då sparar medlemen 300 kronor i månaden. Josefin Brink är kul att höra med i sin retorik. Människor som fortfarande är i arbete och tjänar 25 000 i månaden och om de eventuellt blir arbetslösa får A-kassa plus trygghetsrådens tillägg totalt brutto 18 000 i månaden. Vad ytterligare skall dessa människor få? För att undvika denna ständiga debatt om A-kassa och sjukförsäkringsersättningar är det lika bra att införa samhällslön lika för alla som står utanför arbetsmarknaden. Har den enskilde som jobbar i konjunkturkänsliga branscher där lönen är som högst något ansvar själv att spara i goda tider för att använda i dåliga?

Tankar

Hoppar spänstigt upp ur sängen och joggar fram till fönstren för att dra upp persiennerna.Konstaterar att ute duggar det och dimman klättrar uppför tallar och granar i skogen som ligger på andra sidan vägen alltid närvarande och som en trygg morgonhälsning. Granar och tallar ser alltid lika ut vilken årstiden än är till skillnad mot björkar och andra lövbesläktade träd som nu spretar med sina nakna grenar. Ett och annat löv på äppelträdet hänger sig kvar kanske ända till våren. Blötan täcker terrassens golv. Promenaden utanför trädgårdsgränsen ringlar tom och förväntansfull på kommande lördagsjoggare, hundägare, promenerande par och en och annan cykelåkare. Fåglarna i äppelträdet flaxar kring nötterna som finns i behållare och pikar sittande i sig näringen. De sista löven kring häcken väntar på att bli uppkrattade när solen har torkat upp fukten och gjort löven lättkrattade. Kollar förvånat första sidan i tidningen. Hur kan förfallet på Oslos gator ha gått så långt så att nu ligger ungdomar i skynken nerknarkade med mindre än femtio meters mellanrum. Något liknande finns inte i Sveriges huvudstad. Ett litet land som Norge och med naturen in på bara huvudstadens kropp borde inte visa upp samma problem som stora huvudstäder har. Norge med en urstark ekonmi och vars fonder dagligen fylls på med oljepengar. Politikerna borde kunna ha tillräckligt med fantasi för att kunna ta tag i problemet om nu den enskilde väljer den enklaste vägen att fullständigt ge upp livet när det nyss har börjat. Problemen i våra utanförskaps områden som de populistiskt kallas i media verkar små i förhållande till eländet i Norges huvudstad. På DN debatt upprepar Sahlin och Östros sitt mantra om ökade utbildningplatser,ökat byggande och mer investeringspengar till småföretagen. Är det detta som politikerna i Norge borde ha gjort för att förhindra problemet med knarket?

Att bli sedd

I går var jag lyssnare till en föreläsning där bl annat före detta landslagsledaren i fotboll Tommy Söderberg delgav oss sina synpunkter på att sammanfoga ett lag och att göra varje individ förstådd och sedd. Plötsligt nu när jag plockade ur diskmaskinen så slog det mig att det var samma koncept i ledarskap som min kompanichef tillämpade när jag gjorde lumpen 1965. Det var inte bara vi som sprang gula spåret snabbast som fick hoppa upp på kompanibänken vid måndagsuppställningarna och motta applåder utan även han som föregående lördag hade förbättrat sig mest på spåret. Det kunde röra sig om en otränad som hade förbättrat sig från 21 minuter till 19 minuter. Det fick alla att känna en gemenskapskänsla utöver det vanliga och jag garanterar att om kompaniet hade råkat i strid skulle fienden snabbt ha övermanats. Personligen har jag inte upplevt den typen av lerdarskap i det arbetsliv som jag ägnat mig åt eller så har jag inte kunnat ta till mig av mina chefers välmenande ris och ros. Tommy har gått från en topp position till att vara ledare för U21 landslaget. Är det att göra karriär snett nedåt? Hur många är beredda att göra den resan? Tyvärr är det alltför många som vandrar snettuppåt med hjälp av klappar på axlar och till konstruerade administrativa uppgifter, välbetalda av statens medel.

RF och SOK

På gång är en utredning som föreslår sammanslagning mellan RF och SOK. Organisationerna fördelar bl a medel till elitidrotten i Sverige. Uppgiften innebär troligen att en administrativ apparat har byggts upp inom organisationerna. Jag hoppas att utredningen kan redogöra för hur många procent av respektive organisations resurser som går till den direkta kärnverksamheten. Dvs att spåra upp talanger och vidarutveckla individerna till OS medaljörer eller i vaje fall poängplatstagare. Nyligen utökade SOK sin administrativa apparat med före detta förbundskaptenen i friidrott. Hans uppgift är att på ett bättre sätt än när han var förbundskapten för friidrotten stödja de kandidater inom några specialförbund som kan tänkas bli kandidater till olympiska medaljer. Är detta rent trams eller ligger det något konkret i uppgiften? Det ligger nära till hands för den oinvigde att ställa sig en rad frågor. På vilket sätt spårar den administativa apparaten i SOK upp talanger? På vilket sätt tränar och utvecklar denna apparat den uppspårade talangen? Behövs det årsanställda administatörer för att fördela medel till specialidrottförbunden? Är det klubbarna och tränarna i samarbete med specialidrottsförbunden som utvecklar eventuella olympiska kandidater? Är det risk för att SOK blir reträtt plats för edventuella före detta förbundskaptener?

Försvarets brist av fokusering på kärnverksamheten

I dag på DN debatt redovisar två forskare tillika reservofficerare åtminstone innehar en av dem den titeln en doktorsavhandling som redogör för bristen på fokusering på kärnverksamheten. Karriärklättring i administrativa befattningar är den verksamhet som dagens 10 000 yrkesofficerare ägnar sig åt. Ett fåtal bedriver aktiviteter som har att göra med förbandsutbildning. I ca 10 års tid har detta fenom varit känt inom Försvarsmakten men systemet är orubbligt. Istället har ÖB hänviat till arbetsbördan och bristen på resurser. Är det någon som känner igen argumentationen från andra områden? Skolan, sjukvården ja de flesta offentliga institutioner ropar varje dag på mer resurser och många samhällsmedborgare stämmer in i kören. Den interna administrativa apparaten i många av våra statliga verk och organisationer ägnar mer än en tredjedel av de samlade veckouppgifterna åt andra aktiviteter än själva uppgiften de är satta att sköta. Hur många timmar ägnas åt meningslösa informationsträffar och arbetsplatsträffar där personalen slött sitter och lyssnar på information som de redan har läst om på nätet? För att inte tala om alla andra möten som arrangeras för att reda ut exempelvis IT och ekonomiproblem och där en tredjedel av de som skulle ha deltagit i mötet är förhindrade på grund av att de är på konferens eller deltar i andra möten. Fackliga organisationer är de som oftast ropar högst när det gäller mer resurser. Ägna tiden i stället åt att utbilda medlemmarna så att de kritiskt kan granska organisationen utifrån ett kärnverksamhetsperspektiv. I dag finns i de flesta organisationer nyckeltal och jämförande projekt som benchmarking som visar på måluppfyllelse och effektivitet. Men hur används informationen? Den används inte alls och därför ser det ut som det gör i Försvarsmakten idag. I organisationer som inte har någon konkurrens tillåts interna exsesser som drar skattemedel. Därför är det så viktigt att tillåta andra alternativ inom sådana verksamheter där det är möjligt.

Obamas framtid

Kommer Obama och hans administration att kunna hantera de enorma obalanser som finns dels inom USA dels i världshandeln? Det är svårt att förstå hur en man visserligen uppbackad av en stab skall kunna vända en trend som vuxit fram under en tioårsperiod. Kraften i USA ekonomin skall inte undeskattas men det går inte att komma ifrån att historiskt har dominerande länder åkt ned och andra har återuppstått. Den mest troliga utvecklingen är att kraften i Obamas ledaskap överskattas i förhållande till de svårigheter han står inför. Det stora hopp som jag och många hoppas på är naturligtvis att hans stab kan ta ett krafttag i att komma överens med övriga världen om klimathotet. Kommer han att kunna lösa israel/arabkonflikten? Det mest troliga är att han kommer att ställas inför helt oväntade problem likt dem som hans företrädare ställdes inför som terroistangreppet, murens fall mm. När kommer dramatiska händelsert att inträffa som har att göra med oljeresurserna?

Fråga Inför Jubileumsföreläsning avseende Topp och Bredd

Varför lyckas aldrig Sverige i internationella mästerskap i fotboll? Majoriteten hävdar att det går bra för Sverige. Laget kvalificerar sig till de senaste mästerskapen men sedan är det slut. Och därmed hyllas Lagerbäck och hans team. Länder som Danmark, Tjeckoslovakien och Grekland har i nutid vunnit mästerskap. När det gäller klubbnivån finns Rosenborg med i gruppspelet på europeisk nivå varje år. Nu senast i UEFA spelet. Ålborg har kvalificerat sig till Champion ligan. Senast vi hade ett lag med i gruppspelet i CL tror jag var någon gång i början av 2000 när Helsingborg var i samma grupp som Rosenborg. Vi exporterar spelare till Europa som blir proffs och lyckan är si så där men när det gäller att sätta ihop ett slagkraftigt landslag som kan mäta sig med Tyskland m fl stora nationer är det stopp. Beror det på det alltför rigida spelsystem som Lagerbäck tillämpar eller är spelarna inte motiverade när det kommer till landslaget?

Varselsamordnare

Smaka på ordet. Regeringen har tillsatt Varselsamordnare. För Värmland har regeringen utsett Tomas Riste som är ordförande i Region Värmland och Landshövdingen Eva Eriksson. Alla arbetgivare är skyldiga att anmäla till AMS när de ämnar varsla. En sådan lista finns således uppdaterad dagligen hos AMS. Är inte det samordning nog? Jag undrar vad är det som skall samordnas? Volvo i Arvika varslar ett antal arbetare och tjänstemän om uppsägning om tre månader. Kanske gör något företag i Storfors detsamma. Vad innebär samordningen annat än den information AMS får. Skall Riste och Hövdingen se till att inte alla varsel kommer samtidigt eller att de gör det eller att de kommer en viss veckodag? Utöver sedvanliga arbetmarknadsåtgärder som finns budgeterade vad skall hända? Skall Riste och ugg ugg starta företag som suger upp de arbetslösa som blivit varslade? Vad händer med de redan arbetslösa? Kommer de att få arbete eller är det de varslade som redan har arbete som kommer att få arbete? Riste och Hövdingen är redan gnedtyngda av administrativa arbetsuppgifter, kommer varselsamordnarna att klara sin nya uppgift och vad innebär den?

Senast lästa bok

Rymmaren av Thomas Bodström. Jag lånade i Torsdags boken på biblioteket på ett snabblån dvs sju dagar. I morse var den utläst. För den som vill ha en lättsam underhållning och samtidigt få en inblick i hur livet på departementet, advokatbyrån och polisen samt insidan av ett av Sveriges rymningssäkraste fängelser kan gestalta sig under dramatiska former rekommenderar jag boken. Författaren ger också en skildring av hur familjelivet kan utveckla sig för en hårt arbetande advokat. Jag fäste mig speciellt för beskrivningen av det kvinnliga statsråd som ledde justitiedepartementet. Thomas har säkert erfarenhet av hur samspelet mellan ett statsråd och dess pressekreterare kan utveckla sig och hur svagt ett statsråd får vara. Jag får intrycket av att boken kan vara trovärdig utom kanske sättet på vilket rymningen från Österåkeranstalten genomfördes. Spänningen stegras genom hela boken och relationerna mellan individerna stegras. Det tillfälliga förhållandet mellan advokaten som familjefader och den sexiga åklagarassistenten upplöses under värdiga former för båda parter.

USA valet

Magkänslan är att Obamas organisation på djupet kommer att fälla avgörandet. Samtidigt som röstregistreringen kan fälla avgörandet till Obamas fördel kan det också vara till hans nackdel.Otvivelaktigt måste det vara en fördel att ha en bredare och djupare organisation. Fler kommer att låta sig påverkas och registrera sig men är det säkert att de flesta kommer till vallokalen. Jag har inte kunskap om hur pass utspridda vallokalerna är i USA. Här går det att promenera till vallokalen på tio minuter men hur är det i USA? Måste medborgarna ha tillgång till bil? Skillnaderna i USA är inte bara ekonomiska de är i hög grad fråga om information och kunskap om samhället utanför sin egen lilla håla. Jag förvånades över ett reportage om ett äldre par som drev en liten kiosk. Paret hade varsin bil och trots att de åkte samtidigt till arbetsplatsen var det inte fråga om att åka tillsammans. Hustrun ropade på mer borrning efter olja. Här fanns ingen kunskap eller förståelse för alternativa energislag eller medvetenhet om att oljan kommer att ta slut eller drastiskt minska inom några decennier. Frågan är hur stor del av allmänheten i USA som lever i det tillståndet som detta par gjorde?b Å andra sidan producerar USAs universitet det överväldigande antalet Nobelpristagare och är överlägset alla andra länder militärtekniskt och vad gäller rymdteknik. Tidigt rangordnas barnen efter prestationer i skolan och det driver fram en oerhörd konkurrens som resulterar i att vara världsetta på många områden. Ett högt valdeltagande gör att Obama vinner.

RSS 2.0