Kilsrundan


Försvaret

 
 
 
Jag är emot mer pengar till försvaret. Jag vill inte ha ett försvar som det ser ut i dag. Jag vill ha ett försvar med sega gubbar a la Hemvärnet. Satsa på Hemvärnet i varje kommun och stadsdelar. Kunde Afghanistans gerilla arme illa utrustad så kan vi med moderna lätta vapen driva ut en eventuell inkräktare. Hemvärnet utrustat med lätta moderna vapen kan vara en överlägsen motståndare mot en motståndare som är tvingad att hålla till på motorvägarna. Landet med ett rikt vägnät avbrutet av skogsrik terräng kan vara ett segerrikt concept för hemvärnet som känner till varenda stubbe i skogen och snabbt kan ta sig fram till en stillastående motståndare på en riksväg.
 
 
Det var så jag själv utbildades i mitten av 60 talet. Att stoppa och tillfoga en motoriserad motståndare obotlig skada var vårt förbands mål. En trovärdig utbildning som vi i förbandet alla trodde på. 
 
 
Och vad är sannolikheten för att Ryssland skall besätta landet och kontrollera vårt sätt att tänka, tro och yttra oss.
Men säger somliga, Ryssland har tagit Krim och krigar i delar av Ukraina. Och nästa mål är Baltiska länderna. Skulle det osannolika hända är vi mitt i ett världskrig. Och Rysslands militära resurser går åt till att försvara eller göra intrång i Polen m fl närliggande europeiska östländer. 
 
 
Bättre då att se till att hela landet kan få bredband. Och i händelse av att det värsta inträffar kan bredbandstäckning av hela landet vara en nyttig resurs. Dessutom behövs miljarderna som nu satsas på försvaret till en bekväm och luxuös åldringsvård.
 
 
Är det någon som tror att Ryssen skulle kunna etablera flygbaser på Arlanda eller Bromma eller möjligen mer realistiskt på Gotland. Jag tror inte det utan kostsamma förluster som Ryssen i ett planeringsskede skulle ta hänsyn till. Våld löser aldrig komplexa problem.
 
Låt diskussionen om Nato medlemsskap så snabbt som möjligt hamna i partiernas arkiv. Och utöka de diplomatiska aktiviterna för en fredligare värld.

Livsmedelsverket

Nu har jag fått svar av Lismedelsverket med anledning av mitt brev efter föreläsning av Jonas Colting och med anledningen av de intryck jag fick efter att ha läst boken "Mjölkrevolutionen"

Hej

Ett av Livsmedelsverkets uppgifter är att verka för säker mat, dvs mat ska inte göra människor sjuka. Det finns vissa nyttoaspekter med opastöriserad mjölk, men riskerna för att bli sjuk bedöms dock vara större än nyttan och små barn är särskilt mottagliga för de sjukdomsframkallande bakterier som kan finnas i den opastöriserade mjölken. Det är därför som Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om att begränsa försäljningen.

De viktigaste sjukdomsframkallande bakterierna i svensk opastöriserad mjölk är idag Campylobacter och EHEC (enterohemoragisk E.coli). Både Campylobacter och EHEC finns naturligt i tarmen hos kor och andra idisslare. Mjölk kan förorenas med dessa bakterier via avföring i samband med mjölkningen, eller inne i juvret om djuret har juverinflammation. Det är inte möjligt att utifrån utseende eller konsistens bedöma om Campylobacter och EHEC finns i mjölken. Varken Campylobacter eller EHEC överlever en normal pastörisering (72 ºC, 15 s).

Campylobacter är vanlig i svenska mjölkdjursbesättningar och olika kartläggningar visar att förekomsten är mellan 16 och 83 %. En viss tillfällig immunitet mot Campylobacter-infektion kan uppstå bland de personer som kontinuerligt utsätts för bakterien i små mängder, men immuniteten försvinner när exponeringen upphör. Campylobacter har orsakat flera svenska sjukdomsutbrott bland annat när skol- och dagisbarn besökt bondgårdar (länk om svenskt utbrott i somras bifogas nedan). Blir man sjuk av Campylobacter får man kraftigt ont i magen, feber, illamående, diarréer och kräkningar mellan några dagar upp till 2 veckor. Ibland uppstår komplikationer i form av ledbesvär, svaga och sjuka personer drabbas värst. Dödsfall är ovanligt.

Även EHEC är vanlig hos nötkreatur i vissa delar i Sverige. EHEC kan ge mycket allvarlig sjukdom med bestående njurskador. Dödsfall förekommer. Både i Sverige och i andra länder finns flera sjukdomsutbrott orsakade av EHEC som kan förknippas med konsumtion av opastöriserad mjölk och produkter därav.

Det finns således en anledning till att Livsmedelsverket avråder konsumenter att dricka opastöriserad mjölk. Det är dock säkert att äta värmebehandlade produkter från opastöriserad mjölk, som t.ex. ostkaka.

Med vänlig hälsning

Åsa Rosengren, mikrobiologSkellefteå

Det var inte Linköping som gjorde misstag när Skellefteå vann semifinalmötet med 4-1 i matcher. Inte heller var det så att Skellefteå inte spelade speciellt bra. Det var så att Skellefteå åkte i från Linköping. De åkte helt enkelt skridskor mest och fortast. Och hade mest klubbteknik och styrka i klubban i närkamperna. 
Kommentatorerna, Wikegård m fl fokuserar för det mesta på att det är det förlorande laget som gör misstag sällan på att det vinnande laget förorsakar misstagen med bättre spel. 
Skellefteå vann överlägset de två första matcherna. Därefter lade Skellefteås tränare in hårda träningspass dagen före semifinalspelets återstående matcher för att förbereda sig inför finalspelet. På grund av träningen tätt in på de tre sista semifinalmatcherna blev det tuffare än det annars blivit. 
 
Nu har chanserna för att Skellefteå skall ro hem finalspelet i fyra raka matcher ökat ytterligare med många procent uppskattningsvis från 50% till 70%. Varför ? Frölunda lyckades få in en puck i slutet av semispelet mot Växjö och då kommer skärpan och fokuset att ytterligare försvagas inför finalspelet mot Skellefteå i och med att lagen tvingas till en eller två matcher till. Medan Skellefteå ytterligare kan spä på med två till tre bra styrkepass att lägga till de många övriga under säsongen. De vanliga kommentatorernas sagor om att vilande laget kan bli ringrostigt är bara okunnigt och vittnar om bristande insikt i vad uppladdning med bra träning innebär. Ordet träning nämns ytterst sällan bland de insiktfulla kommentatorerna utan fokus ligger på spelsystem och målvakternas förträfflighet. Kollektivet betonas sällan utan jämförelse mellan vad enstaka spelare har för betydelse för laget betonas ihärdigt och är matchavgörande.

RSS 2.0