Vakthundar

Jag undrar varför det i den offentliga sjukvården finns "vakthundar" runt de som gör jobbet dvs läkarna. Ett ex. Jag försöker att komma i kontakt med Vårdcentralen och husläkaren. Jag vill inte sitta eller kanske rent av inte har möjlighet att sitta och slå numret till läkaren mellan kl 0830 och 0930. Och hur stor är chansen att jag kommer fram dagen när jag känner mig som sämst? Nästa dag kanske jag är frisk och då har sjukvården gått miste om en kund.

"Kontakta oss" så heter en knapp som finns på Vårdcentralens hemsida och som är tryckbar. Skriver jag in alla uppgifter om mig där och mina symtom får jag ett mejl tillbaka där det står:

Vi kan inte behandla Ditt ärende via e-tjänsten utan Du ombeds kontakta oss per telefon. Läkaren är på semester, Du hänvisas därmed till annan läkare på telefon xxxxxx.

Jag skriver tillbaks: Nej men Ni kan vidarbefordra vanlig svenk text inom Er organisation,eller hur? Ni kan ju svara mig.
Skärpning!

Svar från Vårdcentralen:

Vi uppmanar dig alltså att ta kontakta med läkarenpå hennes telefontid 8.30-9.30 vardagar tfn xxxx eller sköterskornas rådgivningstelefon
8.30-9.30 samt 13.00-14.30, tfn xxxxx. Det är endast sekr som tar emot mailen och vi kan ej hantera medicinska frågor som kommer upp här.

Jag skriver tillbaks: Bästa xxxx!
Tänk på att Du dvs jobbar inom ett monopolföretag och att Du kanske omedvetet behandlar
kunderna på ett sätt som Du inte ens skulle tänka Dig om Du jobbade i en affär som är konkurrensutsatt
och då är Du beroende av kundens välvilja för Din dagliga inkomst, eller hur?
Behandla kunderna efter deras önskemål på ett trevligt sätt och inte efter hur organisatione har för önskemål.
Vänligen
Inge Johansson

Så kom grannen och informerade mig om att det gick att skicka mejl direkt till doktorn vilket jag gjorde, avvaktar förnärvarande svar. Vad har sekr för uppgift på en vårdcentral?Lekstugan Landstinget


Kan jag kalla det något annat? Är det arbetsgivaren som bestämmer eller är det de anställda?

Följande villkor gäller nämligen för läkare. Tjänstgöringen börjar 8.00 och slutar 17.00 med ordinarie lunch, exempelvis en helg. Därefter fortsätter tjänstgörningen med kvalificerad övertid under ex helger och pågår till påföljande dags förmiddag kl 7.00. Således 12 timmars kvalificerad övertid. Kvalificerad övertid innebär 2,5 ggr ordinarie tid. Således 12 timmars kvalificerad övertid innebär rätt att ta ut 30 timmars ledighet.

Var och en förstår att upprepas detta vid ett antal tillfällen så kan timmarna att ta ut bli rätt många. Möjligheten finns då att till ex. åka till Norge och arbeta under ledigheten och komma senare tillbaka till sin vanliga arbetsplats. Men i vilken form då? En annan möjlighet är förstås att ägna sig åt fritidsaktiviteter.

Konsekvenserna för Landstinget i Värmland (Liv) blir att ersätta de lediga läkarna med dyrbara s k stafettläkare.

En annan möjlighet, som Landstinget har, är att införa tre skift. Dvs när en läkare, som har fullgjort sin ordinarie arbetstid, går han (hon) hem, ersätts han (hon) av en annan utvilad läkare. Både billigare för skattebetalarna och troligen säkrare för patienten.

Tre skift har införts på en rad andra landsting. På Landstinget i Värmland är det inte arbetsgivaren som bestämmer utan det är Läkarnas fackförbund. Är detta en riktig politik?

Jag vill veta hur många miljoner som Landstinget i Värmland skulle spara om tre skift infördes för samtliga läkare. Måste systemet behållas för att kunna rekrytera kvalificerade läkare till Karlstad?


Urtrist och Ursvagt

Två meter utanför straffområdet avlossar Lampard ett skott som träffar ribbans underkant och studsar ca en halvmeter innanför mållinjen. Engelsmännen signalerar för mål och i bild syns hur Gerrard förtvivlat skriker mot domaren. GOAL! Spelet går vidare och tyskarna kontrar och engelska spelarna koncentrerar sig på försvarsspel.

I bild syns hur två tyska spelare är på väg mot eget mål och är inom ca halva straffområdet. De kan omöjligt ha kunnat undgå att se bollens bana och träffpunkt innanför mållinjen. Tiil de två kommer ytterligare 4-6 tyska spelare som sonnolikt sett det korrekta målet.

Det är urtrist och ursvagt att ingen bland dessa är sportsmen och i stället för att contra helt enkelt spelar ut bollen och går fram till lagledar bänken och förklarar att målet var korrekt. Jag äcklades över att se fortsättningen men tittade förstås ändå i alla fall delvis.

Mats Wilander påpekade i finalen i Paris att matchbollen inte var korrekt utan ute och fick spelas om.

Engelska laget framstår för mig som hjältar som inte attackerade domaren med protetster.

Diskussion uppstår givetvis om utökade domarresurser och eftersom det finns rikligt med sådana på plats i form av både sysslolösa domare och linjemän så borde det inte vara svårt att utöka med några par ögon till kring straffområdet.

Men sitter man på höga piedistaler så är det svårt att fatta så enkla beslut. De måste föregås av omfattande utredningar. Lagrell ex är löjlig!

Makroekonomi maj 2010

I maj var 4,5 millioner sysselsatta med 2,7 millioner i privata näringslivet och 1,3 millioner offentlig anställda. Det fanns 490 tusen företagare.
Och en övrig post på 61 000..

Befolkninge består av 9 millioner. Pensionärer ca 1, 5 och ungdomar ungefär också 1,5.

I s k utanförskap befinner sig 1, 5 millioner..

Den seriöse väljaren förstår att landet inte befinner sig i en optimal fördelning mellan de som skall stå för försörningen och den skattefinansierade sektorn.

Och att utvecklingen inte har kommit till under de senaste åren utan präglat landet under de senaste tre decennierna.

Mycket radikala åtgärder måste fram fär att öka antalet företagare och näringslivs anställda.

Jag tror inte de röd gröna löser problemet. Knappast heller nuvarande regering. Det fordras en kraftig omsvängning i opinionen till förmån för att öka företagandet och inställningen till att människor med kompetens och utbildning tillåts tjäna pengar.


Återgång till det normala

En  aning sent möjligen men i alla fall igår kom jag upp på cykeln. Således ett ytterligare steg mot ett normalt rörelsemänster efter reparationen. Mentala spärrar och tron på att det skall gå åt skogen och inte att allt är möjligt är säkert ett stort hinder för att det inte blir mer än det blir. Men så klart det kan gå åt skogen också om jag gapar över för mycket. Omdömet har en stor betydelse i alla avvägningsbeslut. Realistiska målsättningar och avstamp med jämna mellanrum mot visionerna kan vara ett bra mönster i beslutskjedjan.

Nåväl jag var inte så där väldigt skraj för att klättra upp på sadeln jag hade förberett mig i tre veckor genom att cykla stillastående ca 2 - 3 ggr iveckan. Första turen gick runt kullen på gatan hemma. Tyckte att det kunde räcka så men hustrun proppsade på att vi skulle ta en längre tur på området. Så blev det. Och damcykel får det bli ett bra tag framöver. Men det är i alla fall gött att kunna förflytta sig över större ytor än det blir med enbart kryckor och stavar.

Apropå att allt är möjligt såg jag i går på sportspegeln en kille som klarade klassikern på ett dygn. Tror det var 20 tim. Visserligen hade han hjälp av starka maskiner att förflytta sig mellan tävlingsområdena. Anders Linden heter han och är elit cyklist. Jag tycker det är imponerande att cykla runt Vättern på strax över 7 timmar. Anders hade före innan han klarade Vättern på 7,07 åkt Vsaloppet och simmat Vansbrosimningen. Cyklingen följdes av Lidingöloppet. Till helgen väntar SM på cykel. Är han en föregångsman eller är han dumdristig?

Härligt, det är Täppas i fjorton dagar framåt.


De röd grönas jobbpolitik

I dag på DN Debatt presenterar det röd gröna laget sitt program för att jobben skall bli fler i Sverige. Bostäder, infrastruktur, mer pengar till kommunerna och ökade resurser till arbetsmarknadsutbildning är receptet.

Bostäder och infrastruktur råder enighet om. Oenigheten består i finansieringen, storleksordningen och hastigheten.

Kommunerna har pengar i överflöd men prioriterar fel.

När utlandsefterfrågan ökar kommer jobben i den privata sektorn. Ingen arbetsmarknasbyråkrat eller politiker kan förutse vilken utbildning som behövs för den typen av jobb. Den utbildningen sker i företagen allteftersom jobben växer fram.

Sammanfattningsvis så behöver landet inte en ny regering. Den nuvarande har gott grepp om samhällsekonomin.
Alla prognosmakare och internationella experter varnar för att öka de offentliga utgifterna med den skakiga ekonomin som många länder uppvisar.

Det kommer att ta tid för Storbritannien, Italien, Spanien, Grekland m fl EU länder att få ordning på ländernas ekonomier. Inte minst de pensionsreformer som måste genomföras kommer skapa social oro och strejker. Det hämmar tillväxten och är inte bra för utlandsberoende Sverige.

Världens största ekonomi USA har dragit på sig en statskuld som närmar sig 100% av BNP. Vilka konsekvenser för världsekonomin kommer det att få? Japanerna är dubbelt sämre. Obalanserna i världseknomin är gigantiska då gäller det för politiker i Sverige att hålla i penningpungen och inte som de röd gröna utlova gigantiska samhällsinvesteringar.

Brister i välfärdsbygget

Socialdemokraterna har innehaft regeringstaburetterna sedan 1932 med avbrott för perioder under mitten och slutet av sjuttiotalet och början av nittiotalet. Partiet har byggt ett omfattande socialt skyddsnät för befolkningen och många servicetjänster.

Retoriken i dag inför höstens val går ut på att nuvarande regering håller på att rasera välfärdsbygget tegelsten för tegelsten. Vanja Lundby använde sig av tegelstensliknelsen i går i Lördagsintervjuven i P1.

Veronika Palm vice ordförande i socialförsäkringsutskottet har använt sig av stupstocksliknelsen när hon beskriver reformen som har gjort så att sjuka inte längre förtidspensioneras efter en lång tids sjukskrivning utan blir synliggjorda efter vissa tidsperioder och ifrågasatta beträffande arbetsförmågan.

Stupstocken innebar för i tiden en avrättningsplats. Dvs en urgröpning i en stock där den dömde fick lägga halsen och bödeln med bilan skilde huvudet från kroppen.

Liknelsen innebär att domaren är försäkringskassan och bödeln är arbetsförmedlingen som skall hjälpa den arbetföre eller eventuellt fortfarande sjuke att antingen komma tillbaks till arbetsmarknaden eller förbli sjuk. Palm är den blivande socialministern i en kommande rödgrön regering. Döm själv om liknelsen är relevant?

I dag läser jag på DN debatt om paret som levt ihop i 68 år och på grund av socialförsäkringslagens utformning tvingas separera när mannen inte längre klarar att vårdas i deras gemensamma lägenhet av sin hustru.

Undrar vad retorikerna inom de rödgröna kan likna en sådan behandling vid av de som under ett långt arbetsliv bidragit till samhällsbygget?

Tyvärr ger sådana brister ypperliga tillfällen för ytterlighetspartier att gå till angrepp mot värfärdsstaten med all rätt. Argumentet att inte ställa svaga grupper mot varandra tas fram och sedan händer inte mycket.


Ungdomsupploppen

Vad skall jag tänka som det som populärt heter i de flesta intervjuer om olika händelser i samhället. Ett bra sätt har jag upptäckt är att skriva ner vad jag tänker. Efter någon timma eller så tänker jag mer om saken som jag just skrev ner. Då inbillar jag mig att jag tränar tankarna till nya vidunderliga höjder.

Vad skall jag tänka om de ständiga ungdomsupploppen i Rinkeby, Malmö med flera platser. Är det dretungar som skall ha sig en omgång? Eller är det damp och adhd som ligger bakom beteendet i så fall kanske inte örfilar hjälper? Är det invandrarungdomar som inte känner ansvar och empati för de svenska värdena som vi framför allt den äldre generationen byggt upp? Är ungdomarna präglade av våld och krigstrauman från de länder de kommer ifrån och som en konsekvens har ett utagerande beteende om det nu övervägande är invandrarungdomar som beter sig? Är det föräldralösa eller ungdomar med bara en av föräldrarna närvarande och därför inte fått någon identitet och stabilitet i livet? Många tänkbara orsaker eller är det bara sån't som händer utav en slump och där även välartade ungdomar är inblandade.

Givetvis tänder inte normala ungdomar på bilar, skolor, affärer med mera bara för att de blir nekade inträde till en fest. Normala ungdomar blir inte nekade för då blir det ingen fest. Men vad är normalitet? Att inte ställa till det alltför mycket.

Gör sociala myndigheter tillräckligt. Säkert inte den operativa delen. Att kommunens tjänstemän sitter bakom skrivbordet och deltar i många sammanträden mellan 0800-1700 hjälper inte. Tjänstemännen skall jobba mellan 2100- 0500 det är då det händer.

Med hjälp av polis och andra väktare skall det slås en ring kring buset och så fort som möjligt sätta ned gängen i en samlingslokal och inleda en dialog. Åtgärder snabbt och effektivt måste eftersträvas.

Självklart är det de enskilda ungdomarna som drabbas värst och som i åratal och resten av sina liv får leva med skulder och andra följder av ungdomsimpulsiviteten.

Det var gött att sitta ned och samla tankarna en stund efter ett hårt och långt träningspass.

Läs:
Abraham Staifo: Kasta sten är ett val http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.388406-abraham-staifo-kasta-sten-ar-ett-val


Märkliga reaktioner

Alla är vi olika i olika avseenden och beteenden och även tankarna som uppstår i hjärnkontoret uppvisar en spännvidd som förstås är rent häpnadsväckande enligt min bedömning. Tankar som ligger i de yttersta svärerna förvånar mest.

Ett  ex är en del individers reaktionen på årets sommarpratare. Annika Östberg den f d amerikanska fången som suttit i 27 år dömd för medhjälp till mord är utsedd till sommarpratare. Ett flertal individer reagerar på att en mördare utsetts till pratare i radion. Grundläggande borde vara att en brottsling som sonat sitt brott efter avtjänat straff inte längre betraktas som mördare eller vad det är för handling som legat till grund för straffet.

Jag kan förstå att många tycker att Annika som suttit i stort sett hela sitt vuxna liv i ett torftigt fängelse inte har så mycket att tillföra i ett underhållningsprogram som P1s sommarpratare. Men den som är ansvarig för att utse sommarpratare har troligen ett antal kriterier som ligger till grund för vem som skall få prata i radion.

Ett kriterie är troligen att utse representanter som kan ge åsikter och uttryck för ett brett samhällsperpektiv. Och då måste även f d brottslingar vara av intresse för allmänheten. Åsikter från representanter för samhällets bottenskikt borde vara av intresse eftersom det kan öka förståelsen för individers handlingar.

Troligen kommer Annikas berättelse vara känslosam för de flesta och rent av öka förståelsen för de olyckliga individer som rent av av en slump hamnar i brottslighet. Om det nu är så att en del individersa märkliga reaktioner kan mildras av att höra Annikas berättelse har programmet nått ett inte ovesäntligt syfte. Tyvärr är det troligare att de mest reaktionära aldrig tar del av Annikas synpunkter utan för blir oförbättligare.


Långdistanslöpning

Ett av de svagste resultaten att vinna ett SM i friidrott i måste vara Maraton.

Två kriterier för att få fram idrottsmän och andra artister är att det finns en talrik population att väja ur ett annat kriterie är att det finns resurser i form av förening med god organisation och bra ekonomi och tränare.

Stockholmsområdet har inte utmärkt sig för att vara producent av friidrottsstjärnor det senaste decenniet undantag finns förstås, Kajsa och Mattias Classon i viss mån Jessica Samuelsson och kanske Henrik Skoog.

Annars har världsstjärnorna som sverige visat upp kommit från andra orter.

Jag undrar vad klubbarna som arrangerar Sthlm Maraton använder de vinstmedel som genereras från tävlingen till? Inte kan det vara talangscouting för att få fram om inte världsstjärnor men i alla fall en betydligt större bredd än vad som är fallet senaste tio åren. Och inte minst långdistanslöpare förstås.

Självklart borde det finnas åtminstone tio maraton löpare från Spårvägen, Huddinge, Hässelby m fl klubbar som gör tider under 2,20 och ger spänning och glamor till tävlingen och de täta åskådarled som sensationellt finns trots avsaknad av inslag av svenska toppplaceringar.

Jag tycker det är dax att organisera föreningsarbetet i Sthlms klubbarna som arrangerar Sthlm Maraton på ett sådant sätt att talangscouting inom långdistanslöpning prioriteras när det är därifrån resurserna kommer.

Det måste finnas löpartalanger inom avgångsklasserna i gymnasiet om klubbansvariga bemödar sig om att på allvarligt sätt göra en undersökning och före det ta fram en genomtänkt plan för att föra långdistanslöpning framåt.

Opinionssiffror

Senaste opinionssiffror redovisar att Socialdemokraterna för första gången hamnar under 30% och moderaterna tar ett rejält kliv uppåt till 34%.

På femtiotalet hade Socialdemokraterna hälften av rösterna dvs 50%. Då stod människorna i givakt inför överhögheten och litade blint på auktoriteterna och infromationen var begränsad till en radiokanal. Tjugo- och trettiotalets ekonomiska katastrofer hade de flesta upplevt och majoriteten tillskrev socialdemokraterna att samhället hade utvecklats till ringa arbetslöshet och att landet hade hållits utanför världsbranden.

Därefter kom ungdomarnas reaktion mot auktoritetssamhället i form av sextiotals uppror som visserligen i vårt land inskränkte sig till kårhusockupationen.

Socialdemokraterna byggde en ofantlig offentlig sektor under 70 och 80 talet som inte stod i proportion till vad landet kunde orka med ekonomiskt.

Under 90 och 00 talet har ekonomin gått i vågor men i huvudsak har alla politiker insett att ekonomin måste rättas till en mer balanserat förhållningssätt mellan ofentligt och privat.

Socialdemokraterna har i sin iderologi att skydda de allra svagaste grupperna i samhället. Väljarna har genomskådat retoriken och konstaterat att trots höga skatter har inte det långa regeringsinnehavet kunnat levrera vad retoriken har lovat.

Nu använder partiet sig av samma högljudda retorik och väljarna har de senaste åren insett att det bara är tomma ord som levreras. Väljarna har insett att de vill pröva ett annat alternativ och utvecklingen i omgivningen har bidragit till att öka trovärdigheten hos nuvarande regering. 


Bolt eller Söderling

Är Bolt eller Söderling just nu världens bästa idrottsman? Bolt imponerar vid en okulär besiktning. Muskulös som ingen annan, lång och välproportionerad. Med dessa kroppsliga attribut åstadkommer han tider på distanserna 100 och 200 m som ingen annan varelse presterat.

Men räcker det? Vad vet vi i övrigt om hans koordinationsförmåga och att fatta snabba beslut under press? En nog så viktig egenskap för att få epitetet världens bästa idrottsman.

Är reaktionsförmågan ett mått på att fatta snabba beslut? Jag vet inte så noga men jag tror inte att Bolts reaktionsförmåga på startskottet är vida överlägset hans konkurrenter snarare har jag fått uppfattningen att Bolt reagerar lite långsammare än den med bäst reaktiosförmåga.

Bolt har tillfört en faktor som möjligen inte har så mycket med hans idrottsliga prestation att göra nämligen att vara rolig och ge uttryck för att ha kul i sitt idrottande. Många åtminstone sprinters har varit djupt allvarstyngda individer både före och efter utövandet av disciplinen.

Gala arrangörer drar fördel av att idrottsmannen bjuder på sig själv och presterar lite extra förutom själva prestationen. Ett sådant beteende gör att inte bara idrottsintresserade kommer till arenorna utan alla vill vara där och kunna säga att jag såg han/hon när vederbörande stod på händer efter löpningen eller hoppet/kastet om det nu gäller friidrott.

Tennis är en svår sport att tillägna sig. Just på grund av att koordinationsförmågan måste vara på topp. Bordtennis är en likartad sport som kräver just att timingen mellan öga och kroppsrörelser måste vara excellenta. JO Waldner kallas för bordtennisenssportens Mozart.

Söderling har besegrat världens bästa idrottsman en gång av tretton och det är tveksamt om han så raskt och genom den prestationen kan kallas för bäst. För att bli bättre än Federer måste han rimligen besegra honom fler gånger än han fått stryk.

Rent kroppsligt ser Söderling inte så imponerande ut som Bolt lite beroende på att S tävlingsdräkt döljer mer av kroppen än Bolt. Men jag tycker att Bolt ser läckrare ut.

Att springa fort har mycket med styrka och en viss styrka att göra och är en egenskap som givetvis till stor del är medfödd men den träning som Bol,t har lagt ned har givetvis gjort honom till den sprinterkung han är idag.

Men jag vill ändå påstå att en utövare av de bollsporter som tennis, bordtennis och en Messis konster har större idrottsligt värde för åskådarna än vad just en sprinterkung kan åstadkomma.

Proffecia

Jag brukar kolla text TV som hastigast när jag kommer upp på morgonen. En utmärkt källa till att snabbt få en uppfattning om nyhetsflödet. Datorn tar en stund att få i gång och suget efter de senaste nyheterna är för starkt för att vänta på datorns uppkoppling.

Det överraskar mig att många som jag råkar prata med om just Text TV eller hur jag snabbt får koll på nyhetsflödet inte är bekant med denna utmärkta källa till kunskap. Nu är förstås radions P1 en stark konkurrent men det tar en stund innan jag kan få överblick över nyheterna genom radions sändningar.

I dag uppmärksammade jag informationen om USAs skuldsituation. För första gången uppgår staternas skuld till över 13 billioner dollar (13,05). Huvudräkning med dollarkursen 8 kronor resulterar i 104 billioner kronor. Den som är bevandrad i procent räkning och vet om att skulden uppgår till 90% av BNP räknar snabbt ut att USAs BNP är 115 billioner kronor
Sveriges BNP ca 3 billioner kronor och statsskulden strax över 1 billion kronor. Således ca 1/3 av BNP. Några av EU ländernas skulder uppgår till över 100% av BNP.

Eftersom utvecklingen inte går i rätt riktning dvs att skulderna och budgetunderskotten inte minskar utan snarare ökar speciellt  i världens ledande ekonomi kommer konsekvenserna så småningom att bli ofattbara för klotet. Men så är det med det mesta i klotets utveckling att världens ledare inte förmår att hejda utvecklingar förrän katastrofen är ett faktum. Och vad händer när katastrofen är här ja antagligen att börja om från inte jordens begynnelse men en liten procent klarar sig bra och resten får klara sig bäst de vill. Ungefär som de allra fattigaste i jordens många hörn redan gör.

Reaktioner

I Söndagskväll såg jag en dokumentär om massakern i den Vietnamesiska byn Song My under Vietnamkriget i slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet. När politiker beslutar sig för att använda våld i stor skala för att lösa samhälleliga problem kan det gå mycket snett och har så gjort i många fall.

Visserligen finns det lagar som reglerar vad som får göras av militärt insatt trupp men hur ofta får lagarna genomslag. Massakern i Song My var uppenbart ett brott mot krigets lagar men ansvariga kom undan med milda domar eller inga alls.

Ett paralell fall fast i något mindre omfattning skedde för några dagar sedan i medelhavet. När militär trupp sätts in förlorar politikerna kontrollen över skeendet. Så också i detta fall. Militär är utrustad för att skydda sina liv med alla medel och i en pressad situation finns inga lagar i huvudet på den enskilde soldaten.

I går kväll såg jag programmet korrespondenterna som rapporterade om landet Sydafrika inför VM i fotboll och då med tonvikt på hur VM påverkar de som lever i misär i kåkstäderna.

Jag vill gärna bli förvånad över galenskapen i världen men när jag ser eländet upprepas gång på gång så resignerar jag och vänder ryggen till och tänker jag kan ju inget göra. Så all ära till de människor som organiserar de handlingar som vi nyss bevittnat i medelhavet.

Jag tänkte i går kväll jag borde åtminstone bojkotta sändningarna av VM i forboll men så blir det naturligtvis inte.
De fattiga som lever på att sälja afrikansk hemmagjord matt utanför stadion borde få fortsätta med att laga mat under VM. Nej de får de inte för FIFA har skrivit kontrakt med McDonalds. Vilken galenskap!

Vad blev det av Mandelas heroiska kamp på Robben Island? Är den redan glömd av nuvarande regering? Vad har Sydafrika för användning av svenska JAS plan?

RSS 2.0