Tankegods

Skall jag störa mig på personers accessoarer eller förskönande/förfulande ingrepp i ansikte med flera kroppsdelar ? Nej, jag skall i stället hörsamma vad de har att framföra i form av åsikter, akrobatiska övningar mm. Låter jag mig förföras av ovesäntligheter missar jag poängen. Min  fokusering på ovesäntligheter säger mer om mig själv. Om jag upptäcker egenskaper som inte jag anser är till fördel enligt mitt nuvarande tankegods är det en styrka att kunna fundera och tänka över hur tänker jag egentligen. 
För att komma till insikt om otrevligheter som jag bär inom mig är det viktigt att ta del av vad en mångfald av människor skriver och säger. Och att då inte vara snabb att ständigt först hävda vad jag alltid har tänkt utan i stället kritiskt tänka, jag kanske har fel borde vara en styrka.
Så klart måste jag själv få bilda mig en uppfattning om företeelser och skeenden i tillvaron  grundad på beprövad erfarenhet men analysera först om min nuvarande uppfattning kan bli föremål för omprövning.

Tänk efter

Karlstads kommuns tjänstemän väljer att åka flyg när de skall studera hur kommuner i ex Spanien eller Italien förvaltar kommunerna i varmare länder. Men också för att utbilda ex mindre utvecklade länders stadsplanering. Turkiet kan vara ett land som behöver ledas i stadplanering och klimatpåverkan av fordonstrafiken. Det är inte alltid som Karlstads bornas skattepengar försvinner i resa, logi och förlustelser i främmande länder utan EU pengar kan stå för kalaset.
Alternativet till det miljöfarliga flyget kan vara tåg eller båt. Absolut borde tåg  vara ett realistiskt alternativ. Så klart är det inte status mässigt jämförbart att kliva på X2000 på stationen 500m från Stadshuset som att åka ut till Karlstads Airport och eventuellt inleda resan med en stor stark eller en whiskypinne.
Tåget erbjuder ingen alkohol förutom den oglamorösa cafevagnen. Så klart går det att ha en fickplunta i portföljen men det kan vara schämigt om resesällskapet är en aning tveksamma till olagligt intag av alkohol på SJ.
Förlorad arbetstid, hävdar Du, betyder inte det förlorade skattepengar? Kommunens tjänstemän kan inte sitta dryga dygnet till Turkiet och inte tjäna kommunens invånare. Visst går det att arbeta på tåget om behov uppstår. Utan att förhäva sig går det att påstå att tåget i förhållande till flyget är ett realistiskt alternativ om nu Karlstads kommun inte vill bidra till miljöförstöringen. Kommun ledningen borde omgående införa landets strängaste miljökrav. Avstå från flyget och åk tåg.

Upptrappning

Vad bryr sig Putin om sanktioner. Motsanktioner förstås. Att landets ekonomi på sikt föröds och drabbar befolkningen skiter Putin i. Alla hans kompisar har redan säkrat sina tillgångar. Åratal  av stagnation i europeisk och global ekonomi kommer inte drabba eliten i Kreml. Att ytterligare öka på Rysslands isolering kommer att vara det enda motmedlet. Putin kommer att trappa upp konflikten ytterligare. 
Mest skrämmande är om han vågar att vidta åtgärder mot de baltiska staterna. Vad kommer då västvärldens reaktion att bli?

Bråk

Vad skall västvärlden ha alla vapen till? Varje dag utvecklas allt mer tekniskt fulländade vapen för att kunna träffa en fiende på andra sidan jordklotet mitt i pannan. Drönare är det senaste. 
 
Om nu Putin tar till den allra värsta provokation som tänkas kan kommer då en drönar attack mot Kreml?
 
Knappast!
 
Således, fulländade tekniskt förträffliga vapen är till för att hålla gerilla rörelser i schack. Och det misslyckas det också. Senaste exemplet är afghanistan där USA får bita i det sura äpplet och sticka därifrån med svansen mellan benen. Talibanerna gömmer sig tills det är dax att slå till. Den svage väntar ut den starke.
 
Jämn starka! Hur går det då när den ene provocerar den andre? Ja, det verkar som den provocerande vinner eller i varje fall har den förfördelade inte så mycket att sätta i mot vad det gäller vapen. För då blir det för mycket bråk.
 
 

Orealistisk svensk försvarsanalys

Mot bakgrund av de analyser avseende militära styrkor som ryssarna förfogar över och var styrkorna har sina uppdrag är jag oerhört förvånad över att svenska politiker överhuvudtaget överväger möjligheterna att sverige någonsin skulle vara ett mål för rysk aggression.
Ryssland måste bevaka gränser mot Kina och i Kaukasus. I nuläget kan Ryssland avvara en kapacitet som motsvarar hela Ukrainas heter det för att öppna front mot Ukraina.
Betänk då att innan ryssland kan tänkas anfalla Gotland eller annan kustremsa i sverige har landet med stor sannolikhet fått avvara betydande militära resurser dels i öster och dels i väster.
Det är fullständigt orealistiskt att någonsin i framtiden tro att sverige skulle behöva bli indragen i en konflikt från öster. Och om nu det fullständigt orealistiska skulle hända så har konflikterna eskalerat till den grad att kärnvapen troligen redan använts och då är konflikten avslutad.

Kosacker på Sergels Torg

DNs ledare innehåller en passus om att det skulle krävas enorma insatser av Ryssland för att med militär makt kontrollera 46 millioners landet Ukraina därtill en yta som är vidsträckt. Redan och även tidigare har hörts allvarliga röster från seriöst svenskt politiker håll att Rysslands maktambitioner kan vara ett hot även mot vårt territorium.
Konsekvenserna av Putins ledarstil måste bli att även Sverige skall öka på militära aktiviteter. Rop har hörts länge på att återmilitarisera Gotland. Att åter införa värnplikten mm. 
Totalt verklighetsfrämmande och slöseri med skattemedel. Om Ryssland enligt DN har problem med att kontrollera Ukraina är det då någon seriös bedömare som tror att det är realistiskt att kosackerna skulle svinga samurajsvärden på Sergels Torg? 
Om nu det värsta skulle hända. Är det någon som tror att någon utländsk makt skulle få fotfäste på svensk mark. Mot bakgrund av lokalbefolkningens insats i samband med Vasaloppet, tror jag, att fiender skulle få oerhörda problem att vistas i landet under längre tid. Utländsk makt skulle överväga och komma till slutsatsen att angripa sverige med trupp skulle innebära oerhörda svårogheter och inte anses mödan värd. 
Anna Ek, svenska freds, är den mest trovärdiga när hon säger att börja ropa på Nato och att rusta upp  försvaret är som att kasta köttben till Putin. Diplomatin och de civila samhällets resurser måste vara de medel som vi sätter långsiktig tro till. Så småningom tonar Ukrainakonflikten bort liksom Georgienkonflikten och nästa störning kommer.
 
 
 

RSS 2.0